Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки інтернів неонатологів навчально-методичний посібник Донецьк-2011 условні скорочення icon

Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки інтернів неонатологів навчально-методичний посібник Донецьк-2011 условні скорочення
НазваБатман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки інтернів неонатологів навчально-методичний посібник Донецьк-2011 условні скорочення
Сторінка1/39
Дата28.08.2012
Розмір4 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


Батман Ю.А., Головко О.К., Лінчевський Г.Л., Левченко Л.А.,


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ ІНТЕРНІВ

НЕОНАТОЛОГІВ

Навчально-методичний посібник


Донецьк-2011


УСЛОВНІ СКОРОЧЕННЯ:


АТ - артеріальний тиск

В/в-внутрішньовенно

ВСД - вегето-судинна дістонія

ВШК – внутрішлунковий крововилив

ГА – гемолітична анемія

ГІЕ – гіпоксічно-ішемічна енцефалопатія

ГНН – гостра ниркова недостатність

ГХН –гемолітична хвороба новонароджених

ГрХН – геморагічна хвороба новонароджених

ЗВУР – затримка внутрішньоутробного розвитку

КОС – кислотно-основний стан

КТС – кардіо-торакальне співвідношення

ЛІІ – лейкоцитарний індекс інтоксікації

МВВР – множинні вроджені вади розвитку

НЕК – некротичний ентероколіт

ПТІ – протромбіновий індекс

ПХ – парентеральне харчування

ПЦР – полімеразно ціпна реакція

РДС – респіраторний дистрес синдром

РДСН - респіраторний дистрес синдром новонародженого

СЗП – свіжо-заморожена плазма

СРАР – сіпап -терапія

ССС – серцево-судинна система

УЗД – ультразвукове дослідження

ФГДС- фіброгастродуоденоскопія

ХВГП – хронічна внутріутробна гіпоксія плоду

ХГМ – хвороба гіалінових мембран

ХФПН – хронічна фетоплацентарна недостатність

ЦВТ – центральний венозний тиск

ЦІК – ціркуліруючі імунні комплекси

ЦНС – центральна нервова система

ЧАТЧ – частково активований тромбопластиновий час

ЧД – частота дихання

ЧПХ – часткове парентеральне харчування

ЧСС – частота серцевих скорочень

ШВЛ – штучна вентиляція легень

ШКТ – шлунково-кишковий тракт

ШОЕ – швидкість осідання еритроцитів

ЕТ – ендотрахеальна трубка


^ ЗМІСТ: СТОРІНКИ


 1. Організація медичної допомоги

новонародженим _____________________________5

 1. Асфіксія новонароджених та

початкові кроки реанімації_____________________14

 1. ШВЛ мішком та маскою _____________________21

 2. Непрямий масаж серця ______________________28

 3. Інтубація трахеї_____________________________36

 4. Медикаменти ______________________________43

 5. Синдром аспірації меконія___________________50

 6. Вигодовування новонародженої дитини________59

 7. Парентеральне харчування

новонародженої дитини_______________________66

 1. Виходжування недоношеної дитини__________76

 2. Основні патологічні стани

недоношеної дитини___________________________84

12. Сепсис у новонароджених___________________95

13. Пневмонії у новонароджених_______________106

14. Менінгіти у новонароджених________________117

15. Некротичний ентероколіт у новонароджених___127

16. TORСH-інфекції у новонароджених__________138

17. ДВЗ-синдром у новонароджених_____________147

18. Шок у новонароджених_____________________157

19. Діабетична фетопатія_______________________166

20. Вроджений гіпотіреоз

у новонароджених____________________________177

21. Гостра надниркова недостатність

у новонароджених____________________________187

22. Гемолітична хвороба новонароджених________197

23. Геморагічний синдром у новонароджених_____206

24. Анемії у новонароджених___________________216

25. Респіраторний дистрес синдром

новонародженого____________________________226

26. Респіраторний дистрес у новонароджених_____235

27. Диференціальна діагностика жовтяниць

у новонароджених____________________________244

28. Пронципи інфузійної терапії

у новонароджених___________________________252

29. Перинатальні ураження центральної

нервової системи у новонароджених____________262

30. Пологові травми центральної нервової

системи у новонароджених____________________272

31. Клініко-діагностичні аспекти вроджених

вад серця у новонароджених___________________282

32. Серцева недостатність у новонароджених_____292

33. Нефропатії у новонароджених_______________301

34.Патологія шлунково-кишкового тракту у новонароджених_____________________________310


Організація медичної допомоги новонародженим


І. Актуальність теми: На сучасному етапі розвитку перинатальної медицини визначається деяке поліпшення щодо статистичних показників пери- та неонатальної смертності. Це свідчить про дійсний ефект від роботи установ охорони здоров΄я, що надають медичну допомогу вагітним та новонародженим. Цей ефект є відображенням дії декількох факторів, серед яких певне місце займає організація роботи медичних установ, впровадження у клінічну практику програм первинної реанімації новонароджених, грудного вигодовування та ін. Водночас перед перинатальною медициною на даному етапі її розвитку стає все більше проблем, що пов΄язані із зростанням перинатальної, спадкової патології, обумовленими у першу чергу погіршенням стану здоров΄я вагітних, збільшенням питомої ваги ускладнень вагітності, патологічних пологів. Так у структурі захворюваності новонароджених більш за 30% займає внутрішньоматкова гіпоксія плода та асфіксія новонароджених. Значна роль у формуванні перинатальної патології належить вродженим аномаліям розвитку (33,5%), інфекційним захворюванням (12,9%), СДР (6,3%) та іншим. Оскільки ефективна робота медичних установ залежить від факторів, серед яких центральна роль відведена правильній організації цієї роботи, це обумовлює необхідність удосконалення методів та напрямів організації медичної допомоги новонародженим, підвищення рівня знань практичних лікарів з питань медичної статистики, аналізу демографічних показників на сучасному етапі розвитку перинатальної медицини на Україні.


ІІ. Мета навчання:

Загальна мета: уміти аналізувати показники роботи установ та відділень, що надають медичну допомогу вагітним та новонародженим, організувати роботу відділень фізіології та патології новонароджених, та ефективне дотримання принципів санітарно-епідеміологічного режиму.


^ Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь:


 1. Вміти аналізувати демографічні показники.

 2. Вміти використовувати основи законодавства та нормативно-правові акти з питань охорони здоров΄я матері та дитини.

 3. Вміти аналізувати та розраховувати показники малюкової та перинатальної смерті.
 1. Вміти визначити обсяг медичної допомоги новонародженим залежно від рівня надання допомоги.
 1. Вміти організувати санітарно-епідеміологічний режим у відділенні фізіології та патології новонароджених.

 1. Вміти оцінити чинники, що впливають на демографічні показники у новонароджених.

 2. Визначити необхідні показники, що характеризують стан здоров΄я новонароджених регіону. (кафедра соціальної гігієни).

 3. Визначити обсяг роботи дільничного педіатра з новонародженими (кафедра соціальної гігієни).

 4. Визначити показники дитячого здоров΄я (кафедра соціальної гігієни).


Задачі вихідного рівня.


Задача №1.

У населеному пункті, розташованому у промисловій зоні поряд с цементним заводом, мешкають 1870 жителів, з яких 70% люди у віці 45 і більше років. Жінки фертильного віку складають 13%. Первинну медичну допомогу надає фельдшер. ЦРЛ знаходиться на відстані.

Які чинники впливають на демографічні показники в цьому випадку?

А)- вік людей у 70% більш 45 років;

В)-жінки фертильного віку тільки 13%;

С)-близька розташованість цементного заводу;

D)-віддаленість кваліфікованної медичної допомоги;

Е)-все перераховане вище.
^

Еталон відповіді: Е.
Задача №2.

Для визначення групи здоров΄я дітей першого місяця життя сімейний лікар упровадив наступні заходи: огляд педіатра, консультації завідуючого відділенням та вузьких спеціалістів, лабораторні та інструментальні дослідження.

Який розділ роботи був зайвим при визначенні групи здоров΄я?

А)-огляд педіатра;

В)-консультація завідуючого відділенням;

С)-консультація вузьких спеціалістів;

D)-лабораторні дослідження;

Е)-інструментальні дослідження.


^ Еталон відповіді: підготувати самостійно.


Задача №3.

Дільничний педіатр під час своєї роботи з новонародженою дитиною проводив наступні види роботи: профілактичну, лікувальну, організаційну, діагностичну, консультативну.

Який з видів роботи не входить до прямих обов΄язків дільничного педіатра?

А)- профілактична;

В)-лікувальна;

С)- організаційна;

D)- діагностична;

Е)-консультативна.

^ Еталон відповіді: підготувати самостійно.


Задача №4.

Характеризуючи здоров΄я новонароджених дітей регіону лікар-статистик використовував деякі показники, серед яких був індекс здоров΄я.

Що треба розуміти під цим терміном?

А)-число дітей, що жодного разу не хворіли на першому році життя до числа дітей, що досягли першого року життя*100;

В)-число дітей, що жодного разу не хворіли на першому році життя до числа дітей, що досягли першого року життя*1000;

С)-число дітей, що жодного разу не хворіли за все життя до числа дітей, що досягли даного віку;

D)-число дітей, що жодного разу не хворіли на першому році життя до числа дітей, що досягли першого року життя*10000;

Е)-число дітей, що жодного разу не хворіли за все життя до числа дітей, що досягли даного віку*1000.


Еталон відповіді: підготувати самостійно.


Необхідну інформацію для виконання базових знань-умінь можна знайти в наступних джерелах:

 1. Н.П. Шабалов: Неонатология, Москва, 2006, Т І, С.6-35.

 2. М.Л. Аряєв: Неонатологія.- АДЕФ – Україна. – 2003, С.31-60.

3 Наказ № 620 “Про організацію надання стаціонароної акушурсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні”//Міністерство охорони здоров`я України.-Київ-2003.- Розділ “Неонатологія”.


ІІІ. Зміст навчання.


Основні теоретичні питання до теми:

 1. Які нормативно-правові акти використовує лікар-неонатолог у своїй повсякденній праці?

 2. Принципи стратегії розвитку неонатальної служби на Україні.

 3. Знайомство з принципами доказної медицини.

 4. Клінічні протоколи в практиці лікаря.

 5. Інфекційний контроль в лікарнях.

 6. Структурні підрозділи неонатальної служби пологових відділень.

 7. Структурні підрозділи установ стаціонарної допомоги новонародженим.

 8. Особливості диспансерного догляду та надання медичної допомоги новонародженим на педіатричній ділянці.

 9. Показники демографічного стану

 10. Транспортування новонароджених.

 11. Обсяг роботи неонатолога на всіх етапах надання лікувальної допомоги новонародженій дитині.

 12. Основні принципи нуково-доказової медицини.


При підготовці теми заняття Ви можете користуватися наступними інформаційними джерелами:


1. Посiбнiк з неонатологiї: Пер. з англ. / Под ред. Джона Клоертi, Энн Старк. – Київ: Фонд допомоги дiтям Чорнобиля, 2002. – С. 13-45.

2. Робертон Н.Р.К. Практическое руководство по неонатологии. – Москва: Медицина, 1998. – С. 4-16.

3. Наказ №152 «Про затвердження Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною». - Міністерство охорони здоров`я України.-Київ-2005. - 29с.

4. Практичний посібник з неонатології. / Под ред. Судакар Р. Эзутачан, Д.О. Добрянського. – Львів – Детройт, 2002. – С. 3-19.

 1. Вітте П.М. Методи досліджень у епідеміології неінфекціоних захворювань: Довідково-методичний посібник.- Київ-2005.-С.1-90.

 2. Наказ № 676 “Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги”.- Міністерство охорони здоров`я України.-Київ-2004.- 185с .

 3. Доказательные принципы в охране здоровья матери и новорождённого.// Здоров`я Матері та дитини.-Киев –2004-57с.

 4. Мэррей Энкин, Марк Кейрс, Мэри Ренфрью и Джеймс Нейлсон. Руководство по эффективной помощи при беремености и родах.//Санкт-Петербург.-1999.-С.429-484.

 5. Основы инфекционного контроля: практическое руководство. //Американский международный союз здравоохранения.-М.:Альпина Паблишер, 2003.- С.1-37.


Якщо інформація, що рекомендується, Вами засвоєна, пропонуємо закріпити її шляхом рішення задач-моделей.


Система навчальних задач.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Схожі:

Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки інтернів неонатологів навчально-методичний посібник Донецьк-2011 условні скорочення iconБатман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів по курсу «Спеціалізація з неонатології» Навчально-методичний посібник Донецьк-2011 условні скорочення
Патологія шлунково-кишкового тракту у новонароджених 310
Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки інтернів неонатологів навчально-методичний посібник Донецьк-2011 условні скорочення iconБатман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів
Актуальність теми: Асфіксія на даний час продовжує залишатися основною проблемою неонатології. Відповідно до наявних оцінок близько...
Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки інтернів неонатологів навчально-методичний посібник Донецьк-2011 условні скорочення iconЛ. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів (неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, сімейних лікарів) по курсу неонатології навчальний посібник Донецьк-2011
Актуальність теми: Асфіксія на даний час продовжує залишатися основною проблемою неонатології. Відповідно до наявних оцінок близько...
Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки інтернів неонатологів навчально-методичний посібник Донецьк-2011 условні скорочення iconЛ. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів (неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, сімейних лікарів) по курсу неонатології навчальний посібник Донецьк-2011 зміст
Актуальність теми: Асфіксія на даний час продовжує залишатися основною проблемою неонатології. Відповідно до наявних оцінок близько...
Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки інтернів неонатологів навчально-методичний посібник Донецьк-2011 условні скорочення iconНавчально-методичний посібник для слухачів Інституту підготовки професійних суддів Одеса 2011 Рекомендовано до видання
Призначення покарання: Навчально-методичний посібник / Авт кол.; Відп ред. В. О. Туляков. – О.:, 2011. с
Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки інтернів неонатологів навчально-методичний посібник Донецьк-2011 условні скорочення iconНавчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів специфічних категорій, що навчаються за спеціальністю «Педагогіка вищої школи»
Акредитація від а до Я. Глосарій з акредитації. Навчально-методичний посібник.  Автори: М. Ф. Гончаренко, С. А. Свіжевська. – Д.:...
Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки інтернів неонатологів навчально-методичний посібник Донецьк-2011 условні скорочення iconНавчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології
Планування роботи дошкільного навчального закладу. Навчально-методичний посібник
Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки інтернів неонатологів навчально-методичний посібник Донецьк-2011 условні скорочення iconНавчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля „Фінансовий менеджмент” (для магістрів спец. 8050106 „Облік І аудит”)....
Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки інтернів неонатологів навчально-методичний посібник Донецьк-2011 условні скорочення iconНавчально-методичний посібник для студентів професійно-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 0902
З-38 Технологічні основи машинобудування: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 98 с
Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки інтернів неонатологів навчально-методичний посібник Донецьк-2011 условні скорочення iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина», для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи