Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів icon

Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів
НазваБатман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів
Сторінка6/24
Дата28.08.2012
Розмір1.52 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
^

ІІІ. Конкретні цілі:


1. Визначити показання до інтубації трахеї у новонародженого.


2. Вміти провести інтубацію трахеї у новонароджених.


3. Оцінити правильність інтубації трахеї і передбачати можливі ускладнення цієї процедури у новонародженого.Зміст навчання:

Для успішного освоєння цілей навчання необхідно ознайомитися з наступною інформацією.


Основні джерела:

1.Підручник з реанімації новонародженних (АКА/ААП). //Львів, 1994.- Глава 5, С. 1 – 76.

2. Ю.Ф. Исаков. Хирургические болезни у детей. - М., 1998. - С. 9-73.

3.Островерхов Г.В., Бомаш Ю.М., Лубоцкий Д.Н. Оперативная хирургия

и топографическая анатомия. - Ростов-на-Дону, 1998. - С. 351-376.

4. Эммануилидис Г.К., Байлен Б.Г. Сердечно-легочный дистресс у новорожденных. - М. – Медицина, 1994. - С. 21-28; 39-41; 326-357.


Додаткові джерела:

1. Дементьева Г.М., Колонтаев А.С., Малышев В.С. и др. Первичная реанимационная помощь новорождённым.- Москва: «ГЭОТАР МЕДИЦИНА», 1999.- С.43-71.

3. Підручник з реанімації новонародженних (АКА/ААП). //- Львів, 2004.- Глава 5, С. 1 – 76.

4. Ханс Ферсмольд. "Основні положення неонатології". - Берлін, 1997. – С . 8-12; 44-45.

5. Неонатология (под ред. Т.Л. Гомеллы, М.Д. Каннигам).\\ М. – Медицина, 1998. - С. 29-40.

6. Sheldon B. Korones, Herіetta S Bada-Eііzey. Neonatal Decіsіon Makіng. - 1993. – Р. 22-23.

7.Основы реанимации новорождённых: практическое руководство.//Здоровье матери и ребёнка.- Киев.-2003 г.- С.16-27.

8.Тепловая защита новорождённого: практическое руководство.//Здоровье матери и ребёнка.-Киев.-2003.-С.5-14.

9. Мэррей Энкин, Марк Кейрс, Мэри Ренфрью и Джеймс Нейлсон. Руководство по эффективной помощи при беремености и родах.//Санкт-Петербург.-1999.-С.429-484.

  1. Наказ МОЗ України №194 „Первинна реанімація новонароджених”. – Київ, 2003 р.Теоретичні питання до теми:

1.Показання до інтубації трахеї у новонародженого.

2.Матеріали й обладнання, необхідні для інтубації трахеї.

3.Призначення чорної лінії біля інтубаційного кінця ендотрахеальної трубки.

4.Розміри трубок для новонароджених відповідно до їх ваги і гестаційного віку.

5.Довжина ендотрахеальної трубки.

6.Вимоги при введенні стілета в ендотрахеальну трубку.

7.Розміри клинків ларингоскопа, які використовуються у доношених і недоношених новонароджених.

8.Анатомічні структури, пов'язані з процедурою інтубації.

9.Правильне положення дитини під час процедури інтубації трахеї.

10.Техніка прямої ларингоскопії.

11.Введення ЕТ-трубки в трахею.

12.Перевірка місцезнаходження трубки.

13.Можливі ускладнення процедури щодо інтубації трахеї.


Якшо інформація, що рекомендується, вами засвоєна, пропонуємо закріпити її шляхом рішення задач-моделей.


^ Задача №1.

Вагітність ІІ, що перебігала з гестозом, анемією, загрозою переривання в 20-22 тижні; пологи І. Відійшли передні води, густо пофарбовані меконієм. Передбачуваний термін гестації плоду 39-40 тижнів, маса 3,500. Після нарождення дитини неактивна.

Які є показання до проведення реанімаційних заходів у новонародженого?

А) наявність меконіальної аспірації;

B) гестоз;

С) анемія;

D) загроза переривання в 20-22 тижні;

Е) обтяжений анамнез.

Еталон відповіді: А.


Задача № 2.

Неонатолог повинний зробити інтубацію трахеї новонародженій дитині з масою 3,500 гр, гестаційним віком 39-40 тижнів. Підготовлено матеріали для інтубації. Покладено валик під плечі, шия дитини перерозігнута. Розмір трубки 3.0, довжина – 13 см. Після попередньої оксигенотерапії зроблені пряма ларингоскопія й огляд голосових зв'язок, потім введена ендотрахеальна трубка в голосову щілину.

Перелічіть помилки, які допустив неонатолог у процесі інтубації трахеї.

А) шия дитини перерозігнута і не вірний розмір трубки;

B) шия дитини розігнута вірно, але не вірний розмір трубки;

С) довжина трубки не відповідає стандартам, не проводилася ШВЛ;

D) попередня оксигенація;

Е) не проводилися аспірація слизу, ШВЛ.


^ Еталон відповіді: підготуйте самостійно .


Задача №3.

Після процедури інтубації трахеї, що триває 20 секунд, неонатолог після інтубації, при аускультації грудної клітки відзначає інтенсивність подиху більше праворуч. Об'єктивно в дитини на ШВЛ 100 % О2 зберігається акроціаноз з періоральним ціанозом, мармуровість шкірних покривів. Реакція на огляд відсутня. Брадикардія.

Які обставини реанімації можуть привести дитину до гіпоксії?

А) неправильне розташування ЕТ;

B) тривалість маніпуляції 20 сек.;

С) травма;

D) діафрагмальна грижа;

Е) ателектази.

^ Еталон відповіді: підготуйте самостійно.


Короткі методичні вказівки практичного заняття.

На початку заняття викладач перевіряє вихідний рівень знань у кожного лікаря-курсанта, що навчається. Передбачається присутність у пологовій залі під час проведення реанімаційних заходів, а також засвоєння навиків реанімації на муляжах. Потім переходить до курації новонароджених, що перенесли хронічну гіпоксію плоду й асфіксію в пологах. Під час курації викладач вибірково контролює уміння лікарів-курсантів збирати анамнез, проводити обстеження новонароджених по органах і системах, вибираючи патогномоничні симптоми і синдроми, визначаючи показання до проведення реанімації. Разбирається правильність і своєчасність надання реанимаційної допомоги, її обсяг, у тому числі показання до інтубації трахеї. Після цього проводиться клінічний розбір хворих, додаткових виписок з історій хвороби, що представляють клінічний і навчальний інтерес.

Потім переходять до освоєння основних теоретичних питань за темою „Інтубація трахеї” під час первинної реанімації новонародженого.

Наприкінці заняття проводиться аналіз самостійної роботи лікарів, а також здійснюється перевірка засвоєння теми шляхом рішення тестових задач і здачі практичних навичків за ПРН з обліком можливої інтубації трахеї. Підводяться підсумки заняття.


^ Технологічна карта практичного заняття.


Етапи

Час

Оснащення заняття

Місце проведення

Лікарська конференція. Перевірка і коректив вихідного рівня знань.

25 хв.

Тести.

Клінічна база курсу

Курація хворих, які перенесли асфіксію і потребували інтубації трахеї.


120 хв.

Муляжі, трена-жери, таблиці, граф, алгоритм, історії хвороб.

Клінічна база курсу

Розбір тематичних хворих з корективами викладачем допущених помилок.

100 хв.

Фонендоскопи. Історії хвороб.

Клінічна база курсу

Підсумковий тестовий контроль

15 хв.

Рішення цільових задач.

Клінічна база курсу

Підведення підсумків занять

5 хв.
Клінічна база курсу

АЛГОРИТМ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів iconБатман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів по курсу «Спеціалізація з неонатології» Навчально-методичний посібник Донецьк-2011 условні скорочення
Патологія шлунково-кишкового тракту у новонароджених 310
Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів iconБатман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки інтернів неонатологів навчально-методичний посібник Донецьк-2011 условні скорочення
Патологія шлунково-кишкового тракту у новонароджених 310
Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів iconЛ. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів (неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, сімейних лікарів) по курсу неонатології навчальний посібник Донецьк-2011
Актуальність теми: Асфіксія на даний час продовжує залишатися основною проблемою неонатології. Відповідно до наявних оцінок близько...
Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів iconЛ. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів (неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, сімейних лікарів) по курсу неонатології навчальний посібник Донецьк-2011 зміст
Актуальність теми: Асфіксія на даний час продовжує залишатися основною проблемою неонатології. Відповідно до наявних оцінок близько...
Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів iconМетодичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу «дитяча кардіоревматологія»
Методичні вказівки призначені для лікарів-курсантів дитячих кардіревматологів та лікарів-педіатрів, що проходять передатестаційний...
Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів iconМетодичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів циклу тематичного вдосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології»
Методичні вказівки до практичних занять лікарів-курсантів до циклу тематичного удосконалення «Актуальні питання дитячої пульмонології»/...
Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів iconМетодичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів циклу спеціалізації «дитяча кардіоревматологія»
...
Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів iconТематика та завдання для самостійного вивчення програмового матеріалу студенти обов’язково виконують завдання для самопідготовки
Панько Т.І., Кочан І. М., Мацюк Г. П. Українське термінознавство. – Львів: Світ, 1994
Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів iconВасилевська Н.Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "бухгалтерський облік"
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу заочної...
Батман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів iconПоложення оон, вооз щодо охорони здоров’я матері І дитини. Основи законодавства та директивні документи відносно охорони материнства та дитинства в Україні. Втрата маси у дітей різного гестаційного віку. Звур. Батман Ю. А лінчевський Г. Л
Основи законодавства та директивні документи відносно охорони материнства та дитинства в Україні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи