Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів (неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, сімейних лікарів) по курсу неонатології навчальний посібник Донецьк-2011 icon

Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів (неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, сімейних лікарів) по курсу неонатології навчальний посібник Донецьк-2011
НазваЛ. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів (неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, сімейних лікарів) по курсу неонатології навчальний посібник Донецьк-2011
Сторінка1/20
Дата28.08.2012
Розмір1.62 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Батман Ю.А., Головко О.К., Лінчевський Г.Л., Левченко Л.А.,


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-КУРСАНТІВ

(НЕОНАТОЛОГІВ, ПЕДІАТРІВ,

АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ, СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ)

ПО КУРСУ НЕОНАТОЛОГІЇ

Навчальний посібник


Донецьк-2011


1.УСЛОВНІ СКОРОЧЕННЯ:


АТ - артеріальний тиск

В/в-внутрішньовенно

ВСД - вегето-судинна дістонія

ВШК – внутрішлунковий крововилив

ГА – гемолітична анемія

ГІЕ – гіпоксічно-ішемічна енцефалопатія

ГНН – гостра ниркова недостатність

ГХН –гемолітична хвороба новонароджених

ГрХН – геморагічна хвороба новонароджених

ЗВУР – затримка внутрішньоутробного розвитку

КОС – кислотно-основний стан

КТС – кардіо-торакальне співвідношення

ЛІІ – лейкоцитарний індекс інтоксікації

МВВР – множинні вроджені вади розвитку

НЕК – некротичний ентероколіт

ПТІ – протромбіновий індекс

ПХ – парентеральне харчування

ПЦР – полімеразно ціпна реакція

РДС – респіраторний дистрес синдром

РДСН - респіраторний дистрес синдром новонародженого

СЗП – свіжо-заморожена плазма

СРАР – сіпап -терапія

ССС – серцево-судинна система

УЗД – ультразвукове дослідження

ФГДС- фіброгастродуоденоскопія

ХВГП – хронічна внутріутробна гіпоксія плоду

ХГМ – хвороба гіалінових мембран

ХФПН – хронічна фетоплацентарна недостатність

ЦВТ – центральний венозний тиск

ЦІК – ціркуліруючі імунні комплекси

ЦНС – центральна нервова система

ЧАТЧ – частково активований тромбопластиновий час

ЧД – частота дихання

ЧПХ – часткове парентеральне харчування

ЧСС – частота серцевих скорочень

ШВЛ – штучна вентиляція легень

ШКТ – шлунково-кишковий тракт

ШОЕ – швидкість осідання еритроцитів

ЕТ – ендотрахеальна трубка


^ ЗМІСТ: СТОРІНКИ


 1. Умовні скорочення_________________________________2

 2. Асфіксія новонароджених та

початкові кроки реанімації_____________________________4

 1. ШВЛ мішком та маскою ____________________________10

 2. Непрямий масаж серця _____________________________17

 3. Інтубація трахеї____________________________________24

 4. Медикаменти ______________________________________32

 5. Синдром аспірації меконія__________________________38

 6. Виходжування недоношеної дитини __________________46

 7. Парентеральне харчування

новонародженої дитини______________________________52

 1. Основні патологічні стани

недоношеної дитини__________________________________61

11. Сепсис у новонароджених__________________________70

12. TORСH-інфекції у новонароджених__________________79

13. Шок у новонароджених____________________________86

14. Гемолітична хвороба новонароджених_______________93

15. Геморагічний синдром у новонароджених___________102

16. Респіраторний дистрес у новонароджених___________110

17. Диференціальна діагностика жовтяниць

у новонароджених__________________________________118

18. Перинатальні ураження центральної

нервової системи у новонароджених___________________125

19. Нефропатії у новонароджених_____________________133


^ 1.Асфіксія новонароджених та початкові кроки реанімації


І. Актуальність теми: Асфіксія на даний час продовжує залишатися основною проблемою неонатології. Відповідно до наявних оцінок - близько 10 % новонароджених потребують проведення реанімаційних заходів у пологовій залі, щодо дітей з малою масою тіла при народженні цей показник буде надто великим.

Програма первинної реанімації новонароджених забезпечує реалізацію вимог Наказу МОЗ України №194 „Первинна реанімація новонароджених” від 2003 року про необхідність підвищення якості надання невідкладної медичної допомоги новонародженим з явищами дихальної недостатності. Одним з основних його положень є обов'язкова присутність під час кожних пологів фахівця чи бригади фахівців, що мають відповідну підготовку (неонатолог, реаніматолог, акушер-гінеколог, акушерка, медична сестра відділення новонароджених).

Задача Програми первинної реанімації новонароджених - поліпшити впровадження цих рекомендацій через забезпечення фахівців необхідними знаннями і практичними навичками легенево-серцевої реанімації новонароджених, надання допомоги при її проведенні в умовах лікувальних закладів. Усі зазначені фахівці повинні мати відповідні сертифікати.


ІІ. Мета навчання:

визначити показання і вміти провести початкові АВС-кроки первинної реанімації новонароджених.


ІІІ. Конкретні цілі:


 1. Визначити показання до проведення первинної реанімації новонароджених.

 2. Оцінити ефективність респіраторної діяльності у новонароджених (стан легеневої і серцево-судинної системи, колір шкірних покривів).

 3. Провести початкові кроки АВС- реанімації (А* - Aіrways- дихальні шляхи, В* - Breathіng - подих, С* - Сіrculatіon - циркуляція, кровообіг).


^ Зміст навчання:

Для успішного освоєння цілей навчання необхідно ознайомитися з наступною інформацією.


Основні джерела:

1. Бобрик И. И., Минаков В.И. Атлас анатомії новонароджених. - К.: Здоров'я, 1994. - С. 334-341.

2. Літвицький П.Ф., Лосєв Н.А., Войков В.А. і ін. Патофізіологія. Курс лекцій: Навчальний посібник. - М.: Медицина 1997. - С. 205-208.

3. Батуев А.С., Глебовский В.Д., Жданов В.А. Фізіологія плоду і дітей. - М.: Медицина, 1988. - С. 5-42.

4. Степанковская Г.К., Венуковский Б.М., Горулев Г.Д. и др. - Неотложное акушерство. - К.: Здоров'я, 1994. – С. 324-374.

5. Шабалов Н.П. - Неонатология. - Москва, 2006. - Т. І - С.288-324.

6. Шабалов Н.П. - Неонатология. - Москва, 2006. - Т.ІІ - С. 591.

7. Бек Вільям. Акушерство і гінекологія: Пер. с англ. / Під ред. Г.Н. Савельєвої, Л.П. Сичинова. - М.: ГЭОТАР Медицина, 1997. – С.617-628.


Додаткові джерела:

1. Реанімація новонароджених: Американська кардіологічна асоціація. - Львів, 2004. - С. 1-49.

2. Дементьева Г.М., Колонтаев А.С., Малышев В.С. и др. Первичная реанимационная помощь новорождённым. - Москва: «ГЭОТАР МЕДИЦИНА», 1999.- С.22-30.

3. Основы реанимации новорождённых: практическое руководство.//Здоровье матери и ребёнка.-Киев, 2003.- С.10-16.

4. Тепловая защита новорождённого: практическое руководство.//Здоровье матери и ребёнка.- Киев, 2003.-С.1-25.

5. Мэррей Энкин, Марк Кейрс, Мэри Ренфрью и Джеймс Нейлсон. Руководство по эффективной помощи при беремености и родах.//Санкт-Петербург.-1999.-С.429-484.

6. Наказ МОЗ України №194 „Первинна реанімація новонароджених”. – Київ, 2003 р.


Теоретичні питання до теми:

1. Основні характеристики первинного та вторинного апное.

2. Патофізіологія асфіксії.

3. Прогнозування необхідності реанімації, готовність до її проведення в пологовому будинку.

4. Первинні ознаки, використовані для оцінки стану новонароджених в ході реанімації.

5. Трактування шкали Апгар.

6. АВС - кроки реанімації.

7. Положення дитини при проведенні реанімації.

8. Форми тактильної стимуляції новонароджених при асфіксії.

9. Показання до оксигенотерапії з використанням вільного потоку О2.

10.Тактика надання реанімаційної допомоги при меконіальному забрудненні навколоплідних вод.

11. Принципи успішної реанімації.


Якщо рекомендована інформація Вами засвоєна, пропонуємо закріпити її шляхом рішення задач-моделей.


Задача № 1.

Вагітність ІІ (І вагітність закінчилася мимовільним викиднем). Жінка страждає хронічною гіпертонією. Відзначалася загроза переривання вагітності в 24-26 тижнів. Передбачуваний термін вагітності 36 тижнів, маса плоду 2500,0 г.

Які дані анамнезу свідчать про доцільність проведення реанімаційних заходів?

А) - наявність в анамнезі мимовільного викидня;

В) - хронічна гіпертонія;

С) - загроза переривання дійсної вагітності;

Д) - передчасні пологи;

Е) – все перераховане вище.

Еталон відповіді: Е.


Задача № 2.

Дитина закричала одразу після народження. Подих самостійний, поверхневий. Тахікардія. Зберігається періоральний і акроціаноз. ЧД – 70 уд/хв. Помірне втягування податливих місць грудної клітини. ЧСС=150 уд./хв. Печінка+2см.

Провести оцінку дихальних розладів у новонародженого

А) - дихальних розладів немає;

В) - дихальні розлади І ступеня;

С) - дихальні розлади ІІ ступеня;

Д) - дихальні розлади ІІІ ступеня;

Е) - дихальні розлади сумісно з серцевою недостатністю.


Еталон відповіді: підготуйте самостійно.


^
Задача №3

Народилася доношена дитина з вагою 3,500 г. Стан новонародженого відповідає асфіксії середнього ступеня. Оцінка за шкалою Апгар 4 бали.

Які початкові кроки АВС-реанимації необхідно провести?

А) - зігрівання дитини і штучна вентиляція легень під позитивним тиском;

В) - обсушування дитини;

С) - відновлення прохідності дихальних шляхів;

Д) - подача зволоженого кисню;

Е) – все вище перераховане.

^ Еталон відповіді: підготувати самостійно.


Короткі методичні вказівки практичного заняття.


На початку заняття викладач перевіряє вихідний рівень знань у кожного лікаря-курсанта. Передбачається присутність у пологовій залі під час проведення реанімаційних заходів, а також засвоєння навиків реанімації на муляжах. Потім переходить до курації новонароджених, що перенесли хронічну гіпоксію плоду й асфіксію, а також мають обтяжений анамнез, що потребувало проведення реанімаційних заходів.

Під час курації викладач вибірково контролює уміння лікарів-курсантів збирати анамнез, проводити обстеження новонароджених по органах та системах, вибираючи патогномонічні симптоми та синдроми, визначаючи показання до проведення реанімації. Розбирається правильність і своєчасність надання реанімаційної допомоги, її обсяг, у тому числі обговорюються первинні кроки реанімації. Після цього проводиться клінічний розбір хворих, додаткових виписок з історій хвороб за даною темою заняття, що представляють клінічний і навчальний інтерес.

Потім переходять до засвоєння основних теоретичних питань за темою: „Початкові кроки реанімації при асфіксії”.

Наприкінці заняття проводиться аналіз самостійної роботи лікарів, а також здійснюється перевірка засвоєної теми шляхом здачі практичних навичок і рішення задач.

Підводяться підсумки заняття.

Технологічна карта практичного заняття.


№ п/п
Етапи

Час на хв.

Навчальні посібники. Засоби навчання

Місце проведення

1

Лікарська конференція. Перевірка і коректив вихідного рівня знань.

25 хв.

Тести.

Клінічна база курсу.

2

Курація хворих, які перенесли асфіксію.

120 хв.

Таблиці, граф, аглоритм, муляжі, історії хвороб.

Клінічна база курсу

3

Розбір тематичних хворих з корективою викладачем допущених помилок.

100 хв.

Історії хвороб. Фонендоскопи

Клінічна база курсу

4

Підсумковий тестовий контроль.

15 хв.

Рішення цільових задач.

Клінічна база курсу

5

Підведення підсумків занять.

5 хв.
Клінічна база курсу

^ Алгоритм надання допомоги при асфіксії

Помістити під джерело променевого тепла
Error: Reference source not found
Ретельно висушити.

Зняти мокру білизну.

Надати необхідне положення з нахилом головного кінця на 15 град.

Аспірувати рідину спочатку з ротової, а потім з носової порожнини.

Провести тактильну стимуляцію


Граф логічної структури за темою „Асфіксія новонароджених”

Error: Reference source not found

^ 3.ШВЛ мішком та маскою


І. Актуальність теми: Штучна вентиляція легень (ШВЛ) під позитивним тиском за допомогою реанімаційного мішка і маски є одним з основних методів відновлення подиху, ліквідації гіпоксії, гиперкапнії в новонародженої дитини, що народилась у стані асфіксії. На жаль, з кожним роком зростає кількість дітей, у яких під впливом несприятливих факторів, що діяли в антенатальному періоді або під час пологів, постнатальна адаптація порушена або неможлива. Своєчасна допомога таким дітям дає можливість не тільки зберегти життя, але і значною мірою запобігти розвитку глибоких патологічних змін у життєво важливих органах і системах. Адекватне відновлення системи подиху, кровообігу в новонароджених у першна хвилину життя при первинній реанімації забезпечує життя і здоров'я дитини в майбутньому. Штучна вентиляція легень – це складова частина комплексу реанімаційних заходів, де важливо визначити показання до проведення вентиляції мішком та маскою, додержуватися правильної послідовності окремих кроків процедури.

Здатність провести безпечну й ефективну вентиляцію легень залежить від лікаря (неонатолога, акушера), його навичків і вмінь.


ІІ. Мета навчання:

визначити показання і провести ШВЛ мішком та маскою у новонароджених.


ІІІ. Конкретні цілі:

1. Визначити показання до ШВЛ у новонароджених.


2. Освоїти підготовку необхідного обладнення для ШВЛ маскою, техніку її проведення.


3. Провести ШВЛ маскою у новонародженого, оцінити її ефективність.

.

Зміст навчання:

Для успішного освоєння цілей навчання необхідно ознайомитися з наступною інформацією.


Основні джерела:

1. Дж. Катвинкела. Реанимация новорождённых.- Львов, 2004.-С.1-43.

2. Аряєв М.Л. Неонатологія.-Київ.-2003. –С. 563-642.

3. В.В. Абрамченко. Активне ведення пологів. - С-Петербург. 1997. - С.326-348.

4. Шабалов Н.П. Неонатология. - Москва.-Том ІІ, 2006. - С.591.

5. Шабалов Н.П. Неонатология. - Москва.-Том І, 2006. – С.288-324.


Додаткові джерела:

1. Реанімація новонароджених: Американська кардіологічна асоціація. - Львів,2004. – Глава 3, С.3-44.

2. Дементьева Г.М., Колонтаев А.С., Малышев В.С. и др. Первичная реанимационная помощь новорождённым. - Москва: «ГЭОТАР МЕДИЦИНА», 1999.- С.30-43.

3.Основы реанимации новорождённых: практическое руководство.//Здоровье матери и ребёнка.- Киев.-2003 г.- С.10-18.

4.Тепловая защита новорождённого: практическое руководство.//Здоровье матери и ребёнка.-Киев.-2003.-С.5-14.

5. Мэррей Энкин, Марк Кейрс, Мэри Ренфрью и Джеймс Нейлсон. Руководство по эффективной помощи при беремености и родах.//Санкт-Петербург.-.1999.-С.429-484.

6. Наказ МОЗ України №194 „Первинна реанімація новонароджених”. – Київ, 2003.


Теоретичні питання до теми:

1. Показання до ШВЛ маскою у новонароджених.

2. Матеріали й обладнання, необхідні для масочної ШВЛ.

3. Типи мішків для ШВЛ, основні складові його частини.

4. Принцип роботи мішка.

5. Клапанний комплекс мішка.

6. Кисневий резервуар.

7. Тип масок для ШВЛ.

8. Форма і розмір маски.

9. Принцип вірного накладення маски.

10. Вихідні положення новонароджених при масочній ШВЛ.

11. Техніка проведення ШВЛ маскою.

12. Частота подиху.Тиск.

13. Необхідна концентрація кисню.

14. Ускладнення проведення ШВЛ маскою.

15. Етапність і оцінка ефективності масочної ШВЛ.


Якщо інформація, що рекомендується, Вами засвоєна, пропонуємо закріпити її шляхом рішення задач-моделей.


Задача № 1.

Доношена дитина народилась в сідничному передлежанні. У пологах застосовувалася допомога по Цов’янову. Протягом перших 20 секунд життя реакція на відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів, тактильну стимуляцію негативні: м’язова гіпотонія, подих відсутній.

Які показання до ШВЛ маскою у даному випадку?

А) - відсутній подих;

В) – м`язова гіпотонія;

С) - сідничне передлежання;
^

Д) – допомога по Цов’янову;

Е) – все вище перераховане.


Еталон відповіді: А.


Задача № 2.

У пологовій залі неонатолог проводить новонародженому ШВЛ маскою понад 10 хвилин, з частотою 30 на хвилину, концентрацією кисню 60%. Дитина переохолоджена , знаходиться в горизонтальному положенні на реанімаційному столі.

Які допущені помилки в техніці проведення ШВЛ маскою?

А) –Концентрація кисню 60%;

В) - частота ШВЛ 30 на хвилину;

С) –переохолдженість дитини;
^

Д) - відсутність валика під плечима;

Е) - все перераховане вище.


Еталон відповіді: підготуйте самостійно.


Задача № 3.

Новонародженому в асфіксії проводиться ШВЛ мішком та маскою протягом 1,5 хвилин. Экскурсія грудної клітки задовільна. При оцінці стану відзначається: ЧСС 90 на хвилину, зберігається тотальний ціаноз шкіри, м’язова гіпотонія.

Які ознаки ефективності ШВЛ у даної дитини Ви очікуєте?
^

А) – збільшення ЧСС;

В) – відновлення самостійного подиху;

С) – поліпшення колору шкірного покриття;

Д) – поліпшення м`язового тонусу;

Е) - все перераховане вище.


^ Еталон відповіді: підготуйте самостійно.


Короткі методичні вказівки практичного заняття.


На початку заняття викладач перевіряє вихідний рівень знань у кожного лікаря-курсанта. Передбачається присутність у пологовій залі під час проведення реанімаційних заходів, а також засвоєння навиків реанімації на муляжах. Потім переходить до курації новонароджених, що перенесли хронічну гіпоксію плода й асфіксію, а також мають обтяжений анамнез, що потребує проведення реанімаційних заходів, у тому числі штучної вентиляції мішком і маскою. Під час курації викладач вибірково контролює уміння лікарів-курсантів збирати анамнез, проводити обстеження новонароджених по органах і системах, вибираючи патогномоничні симптоми і синдроми, визначаючи показання до проведення реанімації. Розбирається правильність і своєчасність надання реанімаційної допомоги, її обсяг, у тому числі обговорюються показання до проведення вентиляції мішком і маскою. Після цього проводиться клінічний розбір хворих, додаткових виписок з історій хвороби по даній темі заняття, що представляють клінічний і навчальний інтерес. Потім переходять до засвоєння основних теоретичних питань за темою: «Штучна вентиляція легень мішком і маскою». Засвоюються практичні навички за темою заняття.

Наприкінці заняття проводиться аналіз самостійної роботи лікарів, а також здійснюється перевірка засвоєння теми шляхом здачі практичних навиків і рішення задач. Підводяться підсумки заняття.

^ Технологічна карта практичного заняття.

Етапи

Час на хв.

Навчальні посібники.

Засоби навчання.

Місце проведення

Лікарська конференція. Перевірка і коректив вихідного рівня знань.

25 хв.

Тести.

Клінічна база курсу

Курація хворих, які перенесли асфіксію.


120 хв. -

Муляжі, тренажери, таблиці, граф, алгоритм, історії хвороб.


Клінічна база курсу

Розбір тематичних хворих з корективою викладачем допущених помилок

100 хв.

Фонендоскопи. Історії хвороб.

Клінічна база курсу

Підсумковий тестовий контроль

15 хв.

Рішення цільових задач.

Клінічна база курсу

Підведення підсумків занять

5 хв.
Клінічна база курсу^ Алгоритм « ШВЛ мішком та маскою».

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів (неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, сімейних лікарів) по курсу неонатології навчальний посібник Донецьк-2011 iconЛ. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів (неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, сімейних лікарів) по курсу неонатології навчальний посібник Донецьк-2011 зміст
Актуальність теми: Асфіксія на даний час продовжує залишатися основною проблемою неонатології. Відповідно до наявних оцінок близько...
Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів (неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, сімейних лікарів) по курсу неонатології навчальний посібник Донецьк-2011 iconКалендарний план циклів підвищення кваліфікації лікарів в системі післядипломної освіти з перинатології на базі кафедри пропедевтики дитячих хвороб бдму на 2011-2012 навчальний рік Для лікарів неонатологів,
Для лікарів неонатологів, акушерів-гінекологів, педіатрів, анестезіологів пологових будинків, лікарів станції швидкої допомоги
Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів (неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, сімейних лікарів) по курсу неонатології навчальний посібник Донецьк-2011 iconБатман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів по курсу «Спеціалізація з неонатології» Навчально-методичний посібник Донецьк-2011 условні скорочення
Патологія шлунково-кишкового тракту у новонароджених 310
Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів (неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, сімейних лікарів) по курсу неонатології навчальний посібник Донецьк-2011 iconФорма № н – 04А
«актуальні питання дитячої гематології» для лікарів-педіатрів, лікарів-гематологів, сімейних лікарів
Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів (неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, сімейних лікарів) по курсу неонатології навчальний посібник Донецьк-2011 iconМетодичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу «дитяча кардіоревматологія»
Методичні вказівки призначені для лікарів-курсантів дитячих кардіревматологів та лікарів-педіатрів, що проходять передатестаційний...
Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів (неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, сімейних лікарів) по курсу неонатології навчальний посібник Донецьк-2011 iconРобоча навчальна програма тематичного удосконалення лікарів слухачів циклу
Мета: удосконалення знань та практичних навиків лікарів-спеціалістів: акушер-гінекологів, сімейних лікарів, лікарів ендокринологів,...
Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів (неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, сімейних лікарів) по курсу неонатології навчальний посібник Донецьк-2011 icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Робоча навчальна програма складена на основі типового навчального плану та програми циклу тематичного удосконалення «Актуальні питання...
Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів (неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, сімейних лікарів) по курсу неонатології навчальний посібник Донецьк-2011 iconБатман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки інтернів неонатологів навчально-методичний посібник Донецьк-2011 условні скорочення
Патологія шлунково-кишкового тракту у новонароджених 310
Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів (неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, сімейних лікарів) по курсу неонатології навчальний посібник Донецьк-2011 iconБатман Ю. А., Головко О. К., Лінчевський Г. Л., Левченко Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів
Актуальність теми: Асфіксія на даний час продовжує залишатися основною проблемою неонатології. Відповідно до наявних оцінок близько...
Л. А., Завдання для самопідготовки лікарів-курсантів (неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, сімейних лікарів) по курсу неонатології навчальний посібник Донецьк-2011 iconМетодичні вказівки до практичних занять для лікарів-курсантів циклу спеціалізації «дитяча кардіоревматологія»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи