Тема: клінічна анатомія и icon

Тема: клінічна анатомія и
Скачати 104.08 Kb.
НазваТема: клінічна анатомія и
Дата28.08.2012
Розмір104.08 Kb.
ТипДокументи

заняття № 2

ТЕМА: КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ И Методи дослідження НОСА, ГЛОТКИ, ГОРТАНІ, СТРАВОХОДУ, ТРАХЕЇ та БРОНХІВ


Актуальність теми: Запальні захворювання верхніх дихальних шляхів – це вид патології, з яким найбільш часто стрічається у своїй клінічній практиці лікар будь-якої спеціальності. Стан верхніх дихальних шляхів тісно пов’язаний і безпосередньо впливає на стан інших органів і систем людського організму, тому будь-якому лікареві необхідно володіти методами їх об’єктивного дослідження і уміти дати їм клінічну інтерпретацію. Актуальність даної теми набуває ваги у зв’язку зі зростанням частоти запальної і пухлинної патології верхніх дихальних шляхів та стравоходу, поширених останнім часом.

ЛОР-органи являють собою систему порожнин, розміщених у глибині зовнішніх анатомічних утворень, тому для їх огляду використовуються методи ендоскопії, що грунтуються на роботі з додатковим джерелом світла. Методи ендоскопічного дослідження потребують певного навику, володіння ними цілком необхідне для об’єктивної оцінки стану верхніх дихальних шляхів, тому одне з перших занять з оториноларингології присвячене їх опануванню.


ЦІлІ навчання


Загальна цІль: опанувати методи дослідження верхніх дихальних шляхів і стравоходу.


^ Конкретні цілі:

Цілі початкового рівня :

Уміти

1.Виконувати передню риноскопію и дати їй клінічну інтерпретацію.

1.Оцінити анатомофізіологічні взаємозв'язки верхніх дихальних шляхів з оточуючими анатомічними утвореннями, інтерпретувати топографію носа (кафедра анатомії и топографічної анатомії).


2. Виконувати мезофарингоскопію і пальпацію шийних лімфовузлів и дати їм клінічну оцінку


2. Визначати ознаки запалення тканин (кафедра патологічної анатомії).


3. Інтерпретувати рентгенограми приносових пазух (ПНП).3. Інтерпретувати фізичні закони відображення світла (кафедра медичної фізики).


4. Оцінювати результати рентгенологічного дослідження гортані і стравоходу

4. Інтерпретувати рентгенограми (кафедра рентгенології).
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАбеспеченНЯ

початкового рівня знанЬ-умІнЬ


ЗаВданНя для пЕрЕвІрки початкового рівня


Завдання № 1.

Хворий К., 25 років, висуває скарги на закладеність носу, гнійний нежить, головний біль, зниження нюху.

Ураження якого органу можливо припустити в цьому випадку?

А. ПНП

В. Глотки

С. Гортані

Д. Гортаноглотки

Е. Ротоглотки


Завдання № 2.

Хворий К., 56 років звернувся до ЛОР-лікаря зі скаргами на охриплість. Хворіє два тижні.

Ларингоскопія: слизова оболонка звичайного кольору, ліва половина гортані нерухома, голосові складки сірі, голосова щілина звужена.

Про ураження якого нерва слід думати в даному випадку?

А. Верхнього гортанного

В. Нижнього гортанного

С. Язикоглоточного


Завдання № 3.

Хворий Н., 45 років, звернувся до стоматолога з приводу болю в ділянці 4-6 зубів верхньої щелепи, яка турбує його на протязі кількох місяців. Під час огляду порожнини роту 4 і 5 зуби каріозно змінені, 6 зуб відсутній, з його лунки тече гній. При зондуванні лунки зуба зонд провалився в глибоку порожнину.

В якому утворенні знаходиться зонд у даного хворого?

А. Порожнині носа

В. Гайморової пазусі

С. Крилопіднебінної ямці.


Завдання № 4.

До ЛОР-лікаря привезли дитину Г., 2 років, зі скаргами на гнійний нежить, головний біль. Під час огляду в порожнині носа справа з середнього носового ходу тече гнійне виділень.

Які приносові пазухи уражені у дитини?

А. Гайморова

В. Лобова

С. Клиноподібна

Д. Решітчаста


^ Еталони відповідій

Завдання №1 А., Завдання №2 В., Завдання №3 В., Завдання №4 Д.


Джерела інформації

1. М.Н.Зайко, Ю.В.Биць, О.В.Атоман та ін. Анатомія. – Київ: ”Вища школа”.- 1995.- С. 37 – 45, 26 – 63, 211 – 236, 237 – 354.

2. А.І.Струков, В.В.Сєров. Патологічна анатомія. Харків: “Факт”, 1999. – С. 425 – 427, 231 – 248.

3. Л.Д.Линденбратен, Л.Б.Наумов. Медицинская рентгенология. Москва: «Медицина».- 1984.- С. 51 – 72, 214, 32 – 36, 361.


^ ВМІСТ НАВЧАННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЦІЛІЙ


теоретичНІ ПИТАННЯ

1. Зовнішній ніс. Кістки і хрящі зовнішнього носу.

2. Латеральна стінка носу. Носові раковини и носові ходи.

3. Носова перегородка. Хрящова и кісткова частини. Зона Кіссельбаха.

4. Приносові пазухи. Розвиток приносових пазух у віковому аспекті. Вивідні отвори приносових пазух.

5. Кровопостачання, венозний відтік и лимфовідтік носу і приносових пазух. Функції носу і приносових пазух.

6. Семіотика хворих с захворюваннями носа и приносових пазух. Пальпація носових кісток, передніх стінок приносових пазух, місць виходу трійчастого нерва. Передня і задня риноскопія. Рентгенологічне дослідження носа и приносових пазух.

7. Глотка, відділи глотки. Лимфаденоїдне глоткове кільце, його функції. Вікові особливості лимфаденоїдного глоткова кільця. Функції глотки. Кровопостачання і іннервація, венозний и лімфатичний відтік.

8. Основні методи дослідження глотки. Фарингоскопія. Види фарингоскопії. Пальпація шийних лимфовузлів.

9. Гортань, відділи, анатомія. Вікові особливості гортані. Кровопостачання і іннервація, венозний и лімфатичний відтік від гортані. Функції гортані. Семіотика при захворюваннях гортані. Методи дослідження гортані. Пряма і непряма ларингоскопія.

10. Трахея і бронхи. Стравохід. Методи дослідження трахеї і бронхів. Рентгенографія стравоходу.


^ ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ «КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ И Методи дослідження НОСА, ГЛОТКИ, ГОРТАНІ, СТРАВОХОДУ, ТРАХЕЇ та БРОНХІВ» (см. додатки 2, 3, 4)


^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:

1. Д.І.Заболотний, Ю.В.Мітін, В.Д.Драгомерецький. Оториноларингологія. Київ:”Здоров”я”.- 1999.- С. 204 – 331, 356 – 367.

2. Ю.М.Овчинников. Оториноларингология. Москва: «Медицина». – 1995. – С. 8 – 62, 101 – 123, 173 – 180, 129 – 233.

3. В.Т.Пальчун, Н.А.Преображенский. Болезни уха, горла и носа. –Москва: «Медицина». – 1978. – С. 11-25, 108-117, 182-194.

4. Ю.В. Мітін, О.М. Науменко, Ю.В. Дєєва Посібник до практичних занять з оториноларингології для викладання за кредитно-модульною системою: Навчальний посібник.- К.: видавничій дім "Асканія", 2008.-165 с.


^ ОРІЄНТОВАНА ОСНОВА ДІЇ (ООД)


набІр заВданЬ для пЕрЕвІрки досЯГНЕННЯ

конкретнИх цІлІй НАВЧАННЯ

Задача № 1.

Хворий К., був битий невідомими. При зверненні до санпропускника рясна носова кровотеча, помірна девіація піраміди носа праворуч, крепітація кісток носа.

Які додаткові методи дослідження абсолютно необхідні для уточнення діагнозу у даному випадку?

А. Рентгенографія кісток носа

В. Пневмометрія

С. Стробоскопія

Д. Ольфактометрія


Задача № 2.

У дитини 4 років відмічається утруднення носового дихання, особливо у нічний час. Спить з відкритим ротом. Часто хворіє застудами, за останній рік двічі переніс ангіну. При передній риноскопіи в носових ходах багато слизисто-гнійного виділення.

Які методи дослідження дитини необхідні для уточнення діагнозу?

А. Епіфарингоскопія

В. Мезофарингоскопія

С. Гипофарингоскопія

Д. Ларингоскопія


Задача № 3.

Дитина В., 1,5 років, доставлений до ЛОР-клініки з явищами наростаючої ядухи. Захворів гостро, на фоні ГРВІ з'явилися напади кашлю, охриплість, підвищення температури.

Який метод дослідження є необхідним у даного пацієнта?

А. Пряма ларингоскопія

В. Непряма ларингоскопія

С. Стробоскопія

Д. Мезофарингоскопія


Задача № 4.

Дитина 2 років, що грав квасолю, доставлено батьками до лікарні з нападами кашлю, свистючими хрипами в правій легені. Запідозрене стороннє тіло трахеобронхіального дерева.

Які методи дослідження трахеї і бронхів необхідні даній дитини?

А. Верхня бронхоскопія

В. Нижня бронхоскопія

С. Рентгенографія

Д. КТ


^ Еталони відповідій

Задание №1-А., Задание №2-А., Задание №3-А., Задание №4-А.


КраткІ методичНІ ВказІВКИ ДО работИ

на практичНОМУ занятТІ

Після перевірки присутності студентів на занятті викладачем проводиться контроль початкового рівня знань за допомогою тестових завдань. Потім під керівництвом викладача студенти практично опановують методами дослідження носа, приносових пазух і глотки, пальпацією шийних лімфовузлів в перев'язувальній кімнаті, працюючи з тематичними хворими. Згодом кожний студент одержує комплект рентгенограм приносових пазух, томограм гортані, рентгенограм стравоходу. Кожна рентгенограма інтерпретується студентом під керівництвом викладача. Далі проводиться контроль засвоєння матеріалу шляхом вирішення тематичних клінічних задач.

Наприкінці заняття - підведення підсумків роботи і оцінювання знань студентів.


^

Додаток 2.

ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ

«КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ И Методи дослідження


НОСА, ГЛОТКИ, ГОРТАНІ, СТРАВОХОДУ, ТРАХЕЇ Ф БРОНХІВ»

Дослідження носа і приносових пазух (ПНП)


Пальпація і перкусія носа та ПНП^

Зовнішній огляд носа і ПНП


Деформація

Інфільтраціяя

Зміна забарвлення шкірних покривів
^

Крепітація

Болючість
Ендоскопічне дослідження носаПередня риноскопія

Задня риноскопія


Положення носової перегородки

Огляд слизової оболонки носоглотки


Огляд носових раковин

Огляд хоан

Огляд слизової оболонки

Огляд задніх відділів носових раковин


Огляд носових ходів

Огляд задніх відділів носових ходів


^

Дослідження функцій носаДихальна функція носа

Нюхальна функція носа

Збережена


Знижена


Відсутня^

Додаткові методи дослідження носа і приносових пазух


Рентгенографія

Комп’ютерна томографія


Зниження пневматизації

Тінь з циклічним контуром


Рівень рідини“Плюс” -тканинаДодаток 3.


^

Огляд шиї


Мезофарингоскопія
Асиметрія
Колір слизової передніх і задніх піднебінних дужок

Аденопатія, що пальпується

Стан тканини піднебінних мигдаликівГіперемія та інфільтрація шкіри і м’яких тканинСлизова оболонка задньої стінки глотки


Наявність патологічних виділень на задній стінці глотки
Наявність пухлинного утворення
Наявність виразки

Додаток 4.

Дослідження гортані
^

Огляд шиї
Пряма і непряма ларингоскопіяАсиметрія


Колір слизової оболонки надгортанника, присінкових і голосових складок

Аденопатія, що пальпується
^

Стан рухливості гортаніГіперемія шкіри
ФонаціяІнфільтрація шкіри і м’яких тканин


Наявність патологічних виділень на складкахНаявність пухлиноподібного утворення на складках
Розміри голосової щілини, дихання

Схожі:

Тема: клінічна анатомія и iconТема: клінічна анатомія и
Тема: клінічна анатомія и методи дослідження носа, глотки, гортані, стравоходу, трахеї та бронхів
Тема: клінічна анатомія и iconТема: клінічна анатомія и
Уміти оглянути слуховий прохід І барабанну перетинку, знання точних анатомічних розпізнавальних пунктів, розміщених на барабанній...
Тема: клінічна анатомія и iconТема: клінічна анатомія и
Уміти оглянути слуховий прохід І барабанну перетинку, знання точних анатомічних розпізнавальних пунктів, розміщених на барабанній...
Тема: клінічна анатомія и iconКолонка головного редактора
Науковому фаховому виданню "клінічна анатомія та оперативна хірургія" – 10 років! 7
Тема: клінічна анатомія и iconКолонка головного редактора
Ахтемійчук Ю. Т., Пішак В. П. Про роботу редколегії журналу "клінічна анатомія та оперативна хірургія" у 2005 році 7
Тема: клінічна анатомія и iconКолонка головного редактора
...
Тема: клінічна анатомія и icon4 ” лютого 2013 р
Ендоскопічні методи дослідження лор-органів. Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження зовнішнього та середнього вуха
Тема: клінічна анатомія и iconКалендарно-тематичний план занять
Ендоскопічні методи дослідження лор-органів. Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження зовнішнього та середнього вуха
Тема: клінічна анатомія и iconКалендарно-тематичний план занять
Ендоскопічні методи дослідження лор-органів. Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження зовнішнього та середнього вуха
Тема: клінічна анатомія и iconКалендарно-тематичний план занять
Ендоскопічні методи дослідження лор-органів. Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження зовнішнього та середнього вуха
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи