Тема: хронічні запальні захворювання середнього вуха, хронічні негнійні захворювання вуха icon

Тема: хронічні запальні захворювання середнього вуха, хронічні негнійні захворювання вуха
Скачати 160.74 Kb.
НазваТема: хронічні запальні захворювання середнього вуха, хронічні негнійні захворювання вуха
Дата28.08.2012
Розмір160.74 Kb.
ТипДокументи

заняття № 1

ТЕМА: ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЕДНЬОГО ВУХА, ХРОНІЧНІ НЕГНІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВУХА


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Захворювання вуха є частою патологією ЛОР-органів (20-27% усіх ЛОР-захворювань). Несвоєчасне, неспеціалізоване лікування або ж відсутність такого призводить інколи до тяжких наслідків, навіть до летального кінця. Серед тяжких ускладнень з серйозним прогнозом виділяють отогенний менінгіт, менінгоенцефаліт, отогенний абсцес мозку, отогенний синус-тромбоз, сепсис.

Серед причин приглухуватості, що так ускладнює спілкування людей, близько 85% припадає на негнійні захворювання вуха. Вестибулярна дисфункція нерідко супроводжує цю патологію і призводить до втрати працездатності. От чому вивчення даної теми має надзвичайно важливе значення для лікаря загального профілю, а також для лікаря-спеціаліста. Цю групу захворювань виділено в окрему у зв’язку з особливим соціальним значенням. Хронічні негнійні захворювання вуха: адгезивний отит, тимпаносклероз, неврит слухового нерва, отосклероз, хвороба Меньєра належать до надто поширеної патології. Хоча перераховані нозологічні форми і розрізняються за характером і локалізацією патологічного процесу у вусі, а також за етіологією і патогенезом, усіх їх об'єднує відсутність хронічного гнійного процесу з характерними загальними і місцевими ознаками.


ЦІлІ навчання


Загальна цІль: Уміти поставити попередній діагноз хронічного гнійного отита і хронічних негнійних захворювань середнього і внутрішнього вуха.


^ Конкретні цілі:

Цілі початкового рівня :

Уміти

1. З даних анамнезу уміти вибрати симптоми, що свідчать про хронічний гнійний отит або негнійне захворювання вуха, нейросенсорну приглухуватість


1. Зібрати і оцінювати дані анамнезу і систематизувати їх (кафедра пропедевтичної терапії)

2. Скласти план обстеження хворих з хронічними гнійними або негнійними захворюваннями вуха.

2. Визначити об'єм и послідовність основних і додаткових методів обстеження: огляду і пальпації, рентгенологічних і лабораторних методів обстеження (кафедри пропедевтичної терапії і рентгенології)


3. Оцінити результати проведеного дослідження і виділити з них найбільш інформативні для хронічній запальної патології вуха


3. Визначити запальні зміни з боку слизової оболонки (каф. гістології і патологічної анатомії) і рентгенологічні ознаки запальної патології (кафедра рентгенологіи).

4. Поставити попередній діагноз хронічного ексудативного и адгезивного отита, нейросенсорної туговухості, отосклерозу, хвороби Мєньєра


4. Формулювати діагноз з урахуванням характеру и локалізації патологічного процесу (кафедра пропедевтичної терапії)

5. Визначити тактику ведення конкретного пацієнта

5. Застосовувати засоби етіологічної, патогенетичної і симптоматичної терапії (кафедра фармакології).ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАбеспеченНЯ

початкового рівня знанЬ-умІнЬ


ЗаВданНя для пЕрЕвІрки початкового рівня


Завдання № 1.

У санпропускник ургентного ЛОР-відділеня машиною “швидкої допомоги” доставлено хворого Г., 29 років, у тяжкому стані. На момент надходження зафіксована переплутана свідомість, на запитання не відповідає. Температура тіла 39,8°С, тахікардія, сильний головний біль, світлобоязнь. У крові: високі ШОЕ і лейкоцитоз. Ригідність потиличних м'язів. Блювота не пов'язана з вживанням їжі. Напередодні переніс важкий середній отит. Запідозрений отогенний менінгіт

Які загальноінфекційні симптоми отогенних внутрішньочерепних ускладнень наявні у цього хворого?

А. Висока температура

В. Ригідність потиличних м'язів.

С. Блювота, не пов'язана з прийомом їжі.

D. Світлобоязнь.

Е. Переплутана свідомість.


Завдання № 2.

У зв’язку з прогресуючим зниженням слуху у пацієнта його обстежено, виявлено рубцево змінені барабанні перетинки, обмеження їх рухливості, відсутність прохідності євстахієвих труб.

Яке порушення слуху можуть викликати дані морфологічні зміни?

А. Кондуктивну приглухуватість.

В. Перцептивну приглухуватість.

С. Змішану приглухуватість.

D. Повну глухоту.


Завдання № 3.

У пацієнта внаслідок хронічного нежитю за відсутності гноєтечі з вух сформувалася приглухуватість.

Ураженням якого відділу середнього вуха вона обумовлена?

А. Слухової труби.

В. Зв’язок барабанної порожнини.

С. Барабанної перетинки.

D. Слухових кісточок.

Е. М'язів барабанної порожнини.


Завдання №4

Хворий звернувся зі скаргами на біль у вусі, відчуття закладеності в ньому, гнійне виділення з вуха. Хворіє багато років. Діагностовано хронічний гнійний мезотимпаніт. При бактеріологічному дослідженні висіяний стрептокок.

Антибиотик якої групи показаний хворому?

А. Макроліди

В. Аміноглікозиди

С. Фторхінолони


^ Еталони відповідій

Завдання №1-А, Завдання №2-А, Завдання №3-А, Завдання №4-А.


Джерела інформації

1. В.Х.Василенко, А.Л.Гребнева. Пропедевтика внутренних болезней. Москва: “Медицина”. 1989. С. 20 – 56.

2. Е.И.Гусев, В.Е.Гречко, Г.С.Бурд. Нервные болезни. Москва: «Медицина». 1988. С 303 – 323, 458 – 465.

3. К.И.Кульчицкий, И.И.Бобрик. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Киев: “Вища школа”. 1989. С. 48 – 54.

4. Д.А.Харкевич. Фармакология. Москва: “Медицина”. 1987. С. 399 – 455.

5. М.П.Сакун, К.А.Посохова. Основи фармакології з рецептурою. Тернопіль. “Укрмедкнига”. 1999. С.367 – 380.


^ ВМІСТ НАВЧАННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЦІЛІЙ


теоретичНІ ПИТАННЯ.

1. Хронічні гнійні середні отити: мезотимпаніт и эпитимпаніт.

2. Холестеатома. Консервативне лікування хронічних гнійних середних отитів. Сануючі операції.

3. Негнійні захворювання вуха. Гострий і хронічний катар середнього вуха, ексудативний отит, адгезивний отит. Нейросенсорна приглухуватість. Отосклероз. Хвороба Меньєра. Слухопротезування.


^ ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ «ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЕДНЬОГО ВУХА, ХРОНІЧНІ НЕГНІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВУХА» (см. додатки 7,8)


ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:

1. Д.І.Заболотний, Ю.В.Мітін, В.Д.Драгомирецький. Оториноларингологія. Київ: “Здоров”я”. 1999. С.160 – 203.

2. Ю.М.Овчинников. Оториноларингология. Москва: “Медицина”. 1995. С.260 – 270.

3. В.Т.Пальчун. Болезни уха, горла и носа. Москва: “Медицина”. 1991. С. 201 – 235.

4. В.Т.Пальчун, Н.А.Преображенский. Болезни уха, горла и носа. Москва: “Медицина”. 1980. С. 346 – 396.

5. И.Б.Солдатов. Лекции по оториноларингологии. Москва: “Медицина”. 1990. С. 92 – 130.

6. Ю.В. Мітін, О.М. Науменко, Ю.В. Дєєва Посібник до практичних занять з оториноларингології для викладання за кредитно-модульною системою: Навчальний посібник.- К.: видавничій дім "Асканія", 2008.-165 с.


^ ОРІЄНТОВАНА ОСНОВА ДІЇ (ООД)


ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВУХА, що СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ БОЛЕМ У ВУСІ і ЗНИЖЕННЯМ СЛУХУ (см. додатки 9, 10)


набІр заВданЬ для пЕрЕвІрки досЯГНЕННЯ конкретнИх цІлІй НАВЧАННЯ


Задача № 1.

Хворий Ф., 45 років, екстрено госпіталізований до стаціонару, скаржиться на підвищення температури до 38,3С, біль у правому вусі, гноєтечу з нього. З даних анамнезу відомо, що після скарлатини у дитячому віці постійно визначає гноєтечу з вуха. При отоскопії: АД – помірна кількість сморідного гною, перфорація барабанної перетинки в розслабленій частині, при зондуванні виявлений хід в аттик. АС – норма.

Яка принципова лікарська тактика в даному випадку?

А) протизапальні препарати;

В) промивання аттика антисептиками;
С) сануюча операці;
Д) парамєатальне введення антибіотиків;
Е) загально зміцнювальна терапія.


Задача №2.

Хворий Я., 53 роки, скаржиться на біль у правому вусі, гноєтечу і зниження слуху на нього. Хворіє біля 10 років. При отоскопії: АД – помірна кількість гною, центральна перфорація барабанної перетинки, слизова оболонка барабанної порожнини гіперемована. АС – норма.

Ваш попередній діагноз?

А) гострий гнійний середний отит;

В) хронічний мезотимпаніт;

С) хронічний эпитимпаніт;

Д) адгезивно-рубцевий отит;

Е) мастоїдит.


^ Задача №3.

Хворий Д., 31 років, доставлений машиною «швидкої допомоги» до ургентногї ЛОР-клініці на висоті нападу запаморочення. Зі слів хворого, хворіє декілька років, не лікувався. Хвороба носить нападоподібний характер, напад запаморочення починається раптово, супроводжується нудотою, блюванням, сильним шумом у правому вусі, і триває декілька годин. Отоскопія АД=АS - норма.

Який Ваш попередній діагноз?

А. Хронічний лабіринтит.

В. Акустична неврінома.

С. Хвороба Мєньєра.

D. Хронічний невріт слухових нервів.

Е. Пухлина головного мозку.


^ Задача №4.

Хворий Н., 28 років, приймав високі дози неоміцину з приводу тяжкого ексудативного плевриту. На 2-ий день приймання цього антибіотика повністю оглух на обидва вуха, з’явився сильний шум у вухах. Відразу ж звернувся до отоларинголога. При ЛОР-огляді запальної патології не виявлено, отоскопія АД=АS - норма.

Який Ваш попередній діагноз?

А. Гострий неврит слухових нервів.

В. Хвороба Меньєра.

С. Токсична лабіринтопатія.

D. Отосклероз.

Е. Гострий двобічний євстахіїт.


^ Еталони відповідій

Задача №1-С, Задача №2-В, Задача №3-С, Задача №4-А.


КраткІ методичНІ ВказІВКИ ДО работИ

на практичНОМУ занятТІ

Після перевірки присутності студентів на занятті викладачем проводиться контроль початкового рівня знань за допомогою тестових завдань. Потім студенти проводять курацію тематичних хворих в перев'язувальній кімнаті. Самостійно збирають анамнез, проводять обстеження хворих, працюють з медичною документацією. В цей час викладач перевіряє тестові завдання, контролює хід курації.

Потім в учбовій кімнаті викладач дає оцінку виконаним завданням, звертає увагу на припущені помилки. Після цього проводиться аналіз и корекція самостійної роботи студентів. Студент докладає дані анамнезу, складає індивідуальну схему діагностичного пошуку, докладає отримані дані об'єктивного дослідження. Викладач звертає увагу на самі інформативні ознаки захворювання. Куратор докладає загальні принципи лікування хворого. До обговорення залучаються інші студенти. Викладач оцінює практичну роботу студентів.

Після цього викладач проводить контроль засвоєння матеріалу шляхом вирішення тематичних клінічних задач.

Наприкінці заняття - підведення підсумків роботи і оцінювання знань студентів.


Додаток 7.


ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ «ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЕДНЬОГО ВУХА»

^

Хронічний середній отит

Скарги
Анамнез

-оторея

-зниження слуху

-головний біль

-підвищення t тіла


-наявність анатомо-фізіологічних особливостей дитячого віку

-дисфункція слухової труби

-аденоїдні вегетації

-алергія і муковісцедоз

-передуюча ГРВІ

^ Об’єктивне дослідження


Отоскопія
Зовнішний огляд
- Центральна перфорація барабанної перетинки,

-гнійне виділення без запаху-Краєва перфорація барабанної перетинки,

- хід в атик

- гнійне виділення з неприємним запахом,.Безболісна пальпація соскоподібного відростка і козелка^ Попередній діагноз
Дані додаткових досліджень
^ Дослідження слуху
Акуметрія
Камертональне дослідження
Аудіометрія
Суб'єктивне зниження слуху
Зниження слуху по кондуктивному типу
Кістково-повітряний розрив, порушення звукопроведення
Загальноклінічні методи дослідження
Диф. діагноз за діагностичним алгоритмом
Патогенез хронічного середнього отиту
Тактика лікування

Хирургічне:

Консервативне: загальне та місцеве
Відновлення прохідности євстахієвої трубиДодаток 8.

ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ «, ХРОНІЧНІ НЕГНІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВУХА»


^

Скарги і анамнез
^ Скарги

-зниження слуху

-шум у вусі

-запаморочення

Анамнез


-“сімейна” приглухуватість

-інфекційні захворювання

-медикаментозна інтоксикація

-виробничий шум

-гіпертонічна хвороба

-порушення обміну речовин


Об’єктивні даніОтоскопія


Дослідження слуху мовленням і камертонамиАудіометрія


Тимпанометрія

Попередній діагноз^

Тактика лікування


оперативне

консервативне
Додаток 9.

ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ПРИ СИНДРОМІ «БІЛЬ У ВУСІ»


^

Біль у вусіАнамнез

Гострий протягом декількох днів

Протягом декількох місяців і більшеотоскопія
-гіперемія

-випинання

-наявність свіжої перфорації

-гній у слуховому проході


-гіперемія стінок слухового проходу

-наявність гнійного відокремлюваного у слуховому проході

-гіперемія барабанної перетинки

-“стійка” перфорація

-гіперемія стінок слухового проходу

-гнійне відокремлюване

-злущення стінок слухового проходу

центральна

Крайова, карієс кістки, хід в аттик

Гострий середній отит

Гострий зовнішній отит

Хронічний мезотимпаніт

Хронічний епітимпаніт

Хронічний зовнішній отитДодаток 10.


Діагностичній алгоритм при синдромі: Зниження слуху


Зниження слухуГостре, раптове

Давнє, прогресуюче

Нормальна отоскопічна картина

Обтурація слухового проходу сірковими масами

двобічне

однобічнепорушення звукосприйняття, звукопроведення, шум у вусі


Зниження зву-копроведення

Зниження зву-косприйняття

Сірчана пробка


Зниження зву-копроведення
Біль, гіперемія перетинки

Відсутність болю, втягнутість перетинки

Гострий неврит слухового нерва

Адгезивно-рубцевий отит

Хронічний неврит слухового нерва
Гострий середній отит

туботит

отослероз

Хвороба Меньєра

Схожі:

Тема: хронічні запальні захворювання середнього вуха, хронічні негнійні захворювання вуха iconТема: гострі захворювання зовнішнього І середнього вуха. Хронічні гныйни захворювання середнього вуха, негнійні захворювання вуха
Водять до розвитку стійких порушень слуху, можуть викликати важкі, небезпечні для життя ускладнення менінгіт, абсцес мозку, синустромбоз,...
Тема: хронічні запальні захворювання середнього вуха, хронічні негнійні захворювання вуха iconТема: Гострі І хронічні захворювання носа
Актуальність теми: Запальні захворювання носа й навколоносових пазух (ннп) є однією з вельми актуальних проблем оториноларингології,...
Тема: хронічні запальні захворювання середнього вуха, хронічні негнійні захворювання вуха iconТема: Гострі І хронічні захворювання носа
Актуальність теми: Запальні захворювання носа й навколоносових пазух (ннп) є однією з вельми актуальних проблем оториноларингології,...
Тема: хронічні запальні захворювання середнього вуха, хронічні негнійні захворювання вуха iconIv курсу медичного факультету №2, спеціальність «Медичних психологів» на 2012/2013 навч рік
Хронічні захворювання тонкої кишки: целіакія та інші ентеропатії. Хронічні захворювання товстої кишки: синдром подразненої кишки...
Тема: хронічні запальні захворювання середнього вуха, хронічні негнійні захворювання вуха iconТематичний план лекцій з дисципліни „Внутрішня медицина для студентів IV курсу медичного факультету №2, спеціальність «Педіатрія»
Хронічні захворювання тонкої кишки: целіакія та інші ентеропатії. Хронічні захворювання товстої кишки: синдром подразненої кишки...
Тема: хронічні запальні захворювання середнього вуха, хронічні негнійні захворювання вуха iconТема: Гострі І хронічні захворювання навколоносових пазух. Риногенні орбІтальні І внутрішньочерепні ускладнення. Пухлини ннП
Актуальність теми: Запальні захворювання носа й навколоносових пазух (ннп) є однією з вельми актуальних проблем оториноларингології,...
Тема: хронічні запальні захворювання середнього вуха, хронічні негнійні захворювання вуха iconТема: Гострі І хронічні захворювання навколоносових пазух. Риногенні орбІтальні І внутрішньочерепні ускладнення. Пухлини ннП
Актуальність теми: Запальні захворювання носа й навколоносових пазух (ннп) є однією з вельми актуальних проблем оториноларингології,...
Тема: хронічні запальні захворювання середнього вуха, хронічні негнійні захворювання вуха iconТема: гострі І хронічні захворювання гло
На хронічний тонзиліт хворіє 15. 8% населення. Гострі І хронічні тонзиліти можуть викликати важкі ускладнення, призвести до виникнення...
Тема: хронічні запальні захворювання середнього вуха, хронічні негнійні захворювання вуха iconТема: гострі І хронічні захворювання гло
На хронічний тонзиліт хворіє 15. 8% населення. Гострі І хронічні тонзиліти можуть викликати важкі ускладнення, призвести до виникнення...
Тема: хронічні запальні захворювання середнього вуха, хронічні негнійні захворювання вуха iconТема: гострі захворювання зовнішнього І середнього вуха
У зв'язку з цим знання клініки, діагностики, диференціальної діагностики І принципів лікування цих захворювань необхідне для лікарів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи