Тема: гострі І хронічні захворювання гло icon

Тема: гострі І хронічні захворювання гло
Скачати 143.7 Kb.
НазваТема: гострі І хронічні захворювання гло
Дата28.08.2012
Розмір143.7 Kb.
ТипДокументи

ЗАНЯТТЯ № 7.


ТЕМА: ГОСТРІ І ХРОНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГЛОТКИ


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Тонзилярна патологія - це загальномедична проблема, вона вийшла за межі отоларингології. Її актуальність і соціальна значущість зумовлені високим і всезростаючим рівнем захворюваності на ангіну і хронічний тонзиліт, особливо серед дітей і дорослих найбільше працездатного віку. На хронічний тонзиліт хворіє 15.8% населення. Гострі і хронічні тонзиліти можуть викликати важкі ускладнення, призвести до виникнення і погіршення перебігу багатьох захворювань, у тому числі серцево-судинної системи, котрі дають найбільш високу загальну смертність.


ЦІлІ навчання


Загальна цІль: уміти оцінювати типову клінічну картину гострих і хронічних захворювань глотки, визначити принципову тактику лікування.^ КОНКРЕТНІ ЦІЛІ:

Початковий РІВЕНЬ:
Уміти

1. Зібрати анамнез і виділити з загальної суми відомостей ті, що стосуються запальної патології глотки.

1. Зібрати і оцінювати дані анамнезу і систематизувати їх (кафедра пропедевтичної терапії)

2. Скласти план обстеження хворих із захворюваннями глотки.

2. Визначити об'єм и послідовність основних і додаткових методів обстеження: огляду і пальпації, рентгенологічних і лабораторних методів обстеження (кафедри пропедевтичної терапії і рентгенології)


3. Інтерпретувати дані проведеного дослідження і виділити з них найбільше інформативні для запальної патології глотки.

3. Визначити запальні зміни з боку слизової оболонки (каф. гістології і патологічної анатомії) і рентгенологічні ознаки запальної патології (кафедра рентгенології )

4. Поставити попередній діагноз гострого і хронічного фарингіту, гострого і хронічного тонзиліту, доброякісної і злоякісної пухлини глотки, стороннього тіла глотки.

4. Формулювати діагноз з урахуванням характеру и локалізації патологічного процесу (кафедра пропедевтичної терапії)

5. Визначити тактику ведення хворих у разі таких захворювань

5. Застосовувати засоби етіологічної, патогенетичної і симптоматичної терапії (кафедра фармакології).ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАбеспеченНЯ

початкового рівня знанЬ-умІнЬ


ЗаВданНя для пЕрЕвІрки початкового рівня


Завдання № 1.

У ЛОР відділення поступив пацієнт із скаргами на біль в горлі, високу температуру тіла. При фарингоскопии: слизова оболонка глотки гіперемірована, є випинання задньої стінки глотки справа. Поставлений діагноз правосторонній заглоточнний абсцес.

Який вік пацієнта?


А. Дитина

В. Дорослий

С. Похилий вік


Завдання № 2

У хворого біль в горлі при порожньому ковтку. Хворіє протягом 5 днів. При огляді гіперемія задньої стінки глотки. Поставлений діагноз гострий фарингіт.

Які дані анамнезу допоможуть уточнити характер захворювання?


А. Хворіє 5 днів

В. Біль в горлі

С. Гіперемія задньої стінки глотки


Завдання № 3.

Хворому Б., 35 р. поставлен діагноз фолікулярна ангіна. Призначена антибіотикотерапія.

Які антибіотики потрібно призначити?


А. Фторхінолони

В. Пеніцилліни

С. Цефалоспоріни


Завдання № 4.

У хворого Н. виявили новоутворення правої піднебінної мигдалини.

Який додатковий метод дослідження дозволить уточнити діагноз?


А. Мезофарінгоськопія

В. Рентгенографія шиї

С. Біопсия

^ Еталони відповідей:

Задача №1 А , Задача №2 А, Задача №3 В, Задача №4 С.


Джерела інформації

1. В.Х. Василенко, А.Л. Гребенев. Пропедевтика внутренних болезней. Москва: «Медицина».- 1989. - С.20-56

2. М.Н. Зайко, Ю.В.Биць, О.В.Атоман та iн. Патологiчна фiзiологiя. Киiв: “Вища школа”. - 1995. - С. .37-45.

3. Л.Д. Линденбратен, Л.Б. Наумов. Медицинская рентгенология. Москва.:“Медицина”.- 1984. - С.51-72, 214.

4. М.П. Скакун, К.А. Посохова. Основы фармакологii з рецептурою. Тернопiль: “Укрмедкнига”. - 1999. С.205-213.

5. А.I. Струков В.В., В.В. Сєров Патологiчна анатомiя. Харкiв: “Факт”.- 1999 .-С.425-427.


^ ВМІСТ НАВЧАННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЦІЛІЙ


теоретичНІ ПИТАННЯ.

 1. Клінічна анатомія і фізіологія глотки.

 2. Методи дослідження глотки: епіфарингоскопія, мезофарингоскопія, гіпофарингоскопія.

 3. Захворювання глотки: травми глотки, сторонні тіла, гострий і хронічний фарингіт, заглотковий абсцес.

 4. Гострий і хронічний тонзиліт: класифікація, клініка, лікування, ускладнення, диференціальна діагностика. Тонзилектомія.

 5. Пухлини глотки: доброякісні і злоякісні. Клініка, діагностика, принципова лікарська тактика.^ ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ «ГОСТРІ ТА ХРОНІЧНИ ЗАХВОРЮВАННЯ ГЛОТКИ» (см. додаток 16)


ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:

1. Д.I Заболотний. Оториноларингологiя. – Київ: «Здоров,я», 1999. С.248-293.

2. К. Дж. Лі (США) Отоларингологія і хірургія голови та шиї. – Київ: “Здоров,я”, 1995. – С.118-141

3. И.Б.Солдатов. Руководство по оториноларингологии. Москва: «Медицина». – 1999.- С.305 – 365.

4. И.Б.Солдатов «Лекции по оториноларингологии». – Москва: «Медицина». – 1992. - С. 173-207.

5. Матеріали лекційного курсу.


^ ОРІЄНТОВАНА ОСНОВА ДІЇ (ООД)


ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ГОСТРИХ ТА ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГЛОТКИ (см. додаток 17)


набІр заВданЬ для пЕрЕвІрки досЯГНЕННЯ конкретнИх цІлІй НАВЧАННЯ


Завдання № 1.

Хворий Д., 24 роки, пред'являє скарги на біль в горлі, що посилюється при ковтанні. Температура тіла - 38,2 С.

Фарінгоскопія: піднебінні мигдалини яскраво гІперемІрованни, набряклі, на їх поверхні велика кількість круглих, розташованих подслізісто, жовтувато-білих крапок, що підносяться, величиною з шпилькову голівку. Регіонарний лімфаденіт.


Який попередній діагноз ?


А) фолікулярна ангіна;

В) гострий фарингіт;

С) хронічний гранулезний фарингіт;

Д) лакунарна ангіна;

Е) дифтерія.


^

Завдання № 2


Хворий Т. 37 років, пред'являє скарги на біль в горлі при ковтанні, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 38С. Об'єктивно: слизова оболонка глотки гіперемірована, піднебінні мигдалини яскраво гіпереміровани, на їх поверхні жовтувато-білі нальоти, витікаючі з лакун, що не поширюються за межі піднебінних мигдалин. Підщелепні лімфовузли збільшені, болезненни при пальпації.


Ваш попередній діагноз?


А) дифтерія;

В) фолікулярна ангіна;

С) атрофічний фарингіт;

Д) заглотковий абсцес.

Е) лакунарна ангіна;


Завдання № 3.

Хворий Л., 37 років, поступила в ЛОР відділення із скаргами на сильний біль в горлі при ковтанні, підвищення температури тіла до 38С. Хворіє 2-й день. Початок захворювання пов'язує з прийомом холодних напоїв. Об'єктивно: слизова оболонка глотки гіперемірована. Мигдалини II міри, не спаяні з дужками, різко гіпереміровани, на їх поверхні значна кількість жовтуватих крапок, величиною з просяне зерно.


Ваш попередній діагноз?


А) лакунарна ангіна;

В) дифтерія глотки;

С) фолікулярна ангіна;

Д) гострий фарингіт;

Е) заглотковий абсцес.


Завдання № 4.

В хворого М., 26 років, протягом останніх 4 років спостерігаються часті ангіни. Останній рік вони мають затяжний характер, після одужання спостерігається тривалий субфебрилітет. Консультована ревматологом з приводу болів в області серця. Виставлений діагноз: ревматизм, активна фаза.


Яка принципова лікарська тактика?


А) термінова тонзилэктомия ОШО;

В) планова тонзилектомія;

С) промивання лакун мигдалин;

Д) курс інтенсивної антибактеріальної терапії;

Е) курс імунотерапії.


^ Еталони відповідей:

Завдання №1 А, Завдання №2 Е., Завдання №3 С, Завдання №4 В.


КраткІ методичНІ ВказІВКИ ДО работИ

на практичНОМУ занятТІ

Після перевірки присутності студентів на занятті викладачем проводиться контроль початкового рівня знань за допомогою тестових завдань. Потім студенти проводять курацію тематичних хворих в перев'язувальній кімнаті. Самостійно збирають анамнез, проводять обстеження хворих, працюють з медичною документацією. В цей час викладач перевіряє тестові завдання, контролює хід курації.

Потім в учбовій кімнаті викладач дає оцінку виконаним завданням, звертає увагу на припущені помилки. Після цього проводиться аналіз и корекція самостійної роботи студентів. Студент докладає дані анамнезу, складає індивідуальну схему діагностичного пошуку, докладає отримані дані об'єктивного дослідження. Викладач звертає увагу на самі інформативні ознаки захворювання. Куратор докладає загальні принципи лікування хворого. До обговорення залучаються інші студенти. Викладач оцінює практичну роботу студентів.

^

Після цього викладач проводить контроль засвоєння матеріалу шляхом вирішення тематичних клінічних задач.

Наприкінці заняття - підведення підсумків роботи і оцінювання знань студентів.
Додаток 16.

^ ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ «ГОСТРІ ТА ХРОНІЧНИ ЗАХВОРЮВАННЯ ГЛОТКИ»
Захворювання глотки
Скарги і анамнез

скарги

Анамнез


--біль у горлі

-перхота, відчуття стороннього тіла в горлі

-утруднення дихання

-утруднене проходження їжі

зниження слуху
- наявність подібних скарг раніше

- гугнявий відтінок голосу
- зв’язок зі шкідливими виробництвами

- біль при ковтанні;
- часті простуди, ГРВІ

перхота, відчуття стороннього тіла в горлі

-утруднення дихання

-утруднене проходження їжі

 • зниження слуху
- зв’язок з палінням

Об’єктивні дані

огляд
пальпаціяОзнаки запалення на слизовій оболонці

Нальоти (відокремлюване запального характеру) в ділянці лімфоїдної тканини
Збільшення регіонарних л/в


Додаткові дослідження

Лабораторні
Рентгенологічні

- Загальний аналіз крові (нейтрофільний лейкоцитоз, збільшення ШОЕ)

Бактеріологічний (посів з глотки на флору і ії чутливість до антибіотиків)
Наявність додаткових утворень


Попередній діагноз

Тактика лікування

оперативне

консервативне


Додаток 17.

^ Діагностичний алгоритм при гострих та хронічних захворюваннях глотки, що супроводжуєтся біллю у горлі


Біль у горлі 1. Ангіни (гострий тонзиліт первинний)

 2. Ангіни (гострий тонзиліт вторинний)

 3. Перитонзилярний абсцес

 4. Фарингіт

 5. Хронічний неспецифічний тонзиліт

 6. Хронічний специфічний тонзиліт

 7. Дифтерія

 8. ПухлиниБіль при ковтанні їжі
Біль при порожньому ковтку

 1. Ангіни (гострий тонзиліт первинний)

 2. Ангіни (гострий тонзиліт вторинний)

 3. Перитонзилярний абсцес

 4. Хронічний неспецифічний тонзиліт

 5. Хронічний специфічний тонзиліт

 6. Дифтерія

 7. Пухлини
фарингіт

Фарингоскопія^ Плюс - тканина

Тризм,

випинання перитозилярної ділянки

Нальоти на мигдаликах

Місцеві ознаки хр. тонзиліту
Пухлини

Злоякісні Доброякісні

Перитонзилярний абсцес

Дифтерія

Ангіни первинні і вторинні

Хронічні тонзиліти

Специфічні і неспецифічні
біопсія
Бак посів

Інфекційна гранульома
BL+
BL-
Є
немає
Дифтерія
Вторинні і первинні ангіни

Хронічний специфічний тонзиліт

Хронічний неспецифічний тонзиліт^ Зв’язок зі змінами в показникахСпецифічні зміни

Неспецифічні зміни
вторинні ангіни
первинні ангіни

Сифіліс, склерома, туберкульоз
Катаральна, фолікулярна, лакунарна ангіна

Схожі:

Тема: гострі І хронічні захворювання гло iconТема: гострі І хронічні захворювання гло
На хронічний тонзиліт хворіє 15. 8% населення. Гострі І хронічні тонзиліти можуть викликати важкі ускладнення, призвести до виникнення...
Тема: гострі І хронічні захворювання гло iconТема: гострі І хронічні захворювання гортані
Актуальність теми: Гортань є органом, що виконує найважливіші життєві функції: дихальну, голосоутворювальну І захисну
Тема: гострі І хронічні захворювання гло iconТема: гострі І хронічні захворювання гортані
Актуальність теми: Гортань є органом, що виконує найважливіші життєві функції: дихальну, голосоутворювальну І захисну
Тема: гострі І хронічні захворювання гло iconТема: Гострі І хронічні захворювання носа
Актуальність теми: Запальні захворювання носа й навколоносових пазух (ннп) є однією з вельми актуальних проблем оториноларингології,...
Тема: гострі І хронічні захворювання гло iconТема: Гострі І хронічні захворювання носа
Актуальність теми: Запальні захворювання носа й навколоносових пазух (ннп) є однією з вельми актуальних проблем оториноларингології,...
Тема: гострі І хронічні захворювання гло iconТема: Гострі І хронічні захворювання навколоносових пазух. Риногенні орбІтальні І внутрішньочерепні ускладнення. Пухлини ннП
Актуальність теми: Запальні захворювання носа й навколоносових пазух (ннп) є однією з вельми актуальних проблем оториноларингології,...
Тема: гострі І хронічні захворювання гло iconТема: Гострі І хронічні захворювання навколоносових пазух. Риногенні орбІтальні І внутрішньочерепні ускладнення. Пухлини ннП
Актуальність теми: Запальні захворювання носа й навколоносових пазух (ннп) є однією з вельми актуальних проблем оториноларингології,...
Тема: гострі І хронічні захворювання гло iconТема: гострі захворювання зовнішнього І середнього вуха. Хронічні гныйни захворювання середнього вуха, негнійні захворювання вуха
Водять до розвитку стійких порушень слуху, можуть викликати важкі, небезпечні для життя ускладнення менінгіт, абсцес мозку, синустромбоз,...
Тема: гострі І хронічні захворювання гло iconТематичний план лекцій по хірургії для лікарів-інтернів очного циклу (2 рік навчання) з 01. 03. 2013р по 28. 06. 2013р
Захворювання судин. Варикозна хвороба. Тромбофле біти. Птфс. Захворювання судин. Хронічні облітеріруючі хвороби артерій. Гострі тромбози...
Тема: гострі І хронічні захворювання гло iconТема: хронічні запальні захворювання середнього вуха, хронічні негнійні захворювання вуха
Ор-захворювань. Несвоєчасне, неспеціалізоване лікування або ж відсутність такого призводить інколи до тяжких наслідків, навіть до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи