Тема: гострі І хронічні захворювання гортані icon

Тема: гострі І хронічні захворювання гортані
Скачати 151.48 Kb.
НазваТема: гострі І хронічні захворювання гортані
Дата28.08.2012
Розмір151.48 Kb.
ТипДокументи

ЗАНЯТТЯ № 8.

ТЕМА: ГОСТРІ І ХРОНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГОРТАНІ.


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Гортань є органом, що виконує найважливіші життєві функції: дихальну, голосоутворювальну і захисну.

У зв'язку з анатомічними особливостями багато запальних, пухлинних захворювань гортані призводять до звуження її просвіту, що різко утруднює дихання. Ці ускладнення характеризуються важким перебігом і можуть загрожувати життю хворого. Від уміння поставити правильний діагноз і визначити адекватну лікарську тактику часто залежить життя хворого. Ось чому знання даної теми необхідне для лікарів усіх фахів.


ЦІлІ навчання

Загальна цІль: уміти оцінювати типову клінічну картину гострих і хронічних захворювань гортані, визначити принципову тактику лікування.

Уміти діагностувати та оказати першу медичну допомогу при стенозі гортані.


^ КОНКРЕТНІ ЦІЛІ:

ЦІЛІ ВИХІДНОГО РІВНЯ:Уміти

1. Зібрати анамнез і виділити з загальної суми відомостей ті, що стосуються запальної патології гортані.
1. Зібрати і оцінювати дані анамнезу і систематизувати їх (кафедра пропедевтичної терапії)


2. Скласти план обстеження хворих із гострими та хронічними захворюваннями гортані.
2. Визначити об'єм и послідовність основних і додаткових методів обстеження: огляду і пальпації, рентгенологічних і лабораторних методів обстеження (кафедри пропедевтичної терапії і рентгенології)


3. Оцінити результати проведеного дослідження і виділити з них найбільш інформативні для запальної патології гортані.
3. Визначити запальні зміни з боку слизової оболонки (каф. гістології і патологічної анатомії) і рентгенологічні ознаки запальної патології (кафедра рентгенології).


4. Поставити попередній діагноз стенозу гортані, набряку гортані, гострого і хронічного ларингіту, ГСЛТБ у дітей, дифтерії гортані, доброякісних і злоякісних пухлин гортані, сторонніх тіл гортані.
4. Сформулювати діагноз з урахуванням характеристики характеру і локалізації патологічного процесу (кафедра пропедевтичної терапії).

5. Визначити тактику ведення конкретного пацієнта.
5. Вибрати засоби етіопатогенетичного впливу (кафедра фармакології).ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАбеспеченНЯ

початкового рівня знанЬ-умІнЬ


ЗаВданНя для пЕрЕвІрки початкового рівня


Задача № 1

На прийом до ЛОР-лікаря прийшов хворий зі скаргами на захриплість, остання з'явилася без видимих на те причин два місяця тому. Ларингоскопія: слизова оболонка гортані рожева, ліва половина гортані нерухома, голосова щілина звужена, достатня для дихання. Поставлено діагноз: нейрогенний параліч гортані.

Які обстеження необхідні для уточнення діагнозу?

А. Рентгенографія ОГК

В. Рентгенографія гортані

С. Рентгенографія глотки

Д. Стробоскопія

Е. Нейромиографія


Задача № 2.

Дитину 3 років доставлено в ЛОР клініку зі скаргами на нападоподібний кашель, задишку інспіраторного характеру. Захворювання почалося зненацька, з появою виражених явищ ГРВІ. Увечері стан погіршився, температура піднялася до 38,2°С. Під час останнього приступу кашлю дитина посиніла. Лише на свіжому повітрі дихання відновилося. Поставлено діагноз гострого стенозуючого ларинготрахеобронхіту.

Які особливості будови гортані дитини є анатомічною передумовою розвитку цього захворювання?


А. Надгортанник

В. Подскладковій простір

С. Гортанний желудочек

Д. Голосові складки

Е. Черпаловідні хрящі


Задача № 3.

Дитину 5 років доставлено в лікарню зі скаргами на утруднене дихання з явищами стенозу 2-го ступеня, зі слів батьків, хворіє впродовж 3 років.

Які дані анамнезу допоможуть уточнити характер захворювання у дитини?

А. Хворіє 3 роки

В. Стеноз 3 степені

С. Утруднене дихання

Задача № 4.

Хворий доставлений у ЛОР- клініку з алергічним набряком гортані, котрий виник внаслідок укусу бджоли в ділянку язика.

Які лікарські засоби можна застосувати для купірування такого стану?

А. Суднозвуживающіе

В. Гормони

С. Антибіотикотерапія


Эталон відповідей

Задача №1 А, Задача №2 В , Задача №3 А, Задача №4 В.


Джерела інформації

 1. В.Х. Василенко, А.Л. Гребенев. Пропедевтика внутренних болезней. Москва «Медицина» 1989. С.20-56.

 2. Л.Д. Линденбратен, Л.Б. Наумов Медицинская рентгенология. Москва. “Медицина”. 1984. С.51-72; 361.

 3. М.П. Скакун, К.А. Посохова. Основы фармакологiї з рецептурою. Тернопiль “Укрмедкнига”. 1999. С. 205-213; 367-380.

А.I. Струков В.В., В.В. Сєров. Патологiчна анатомiя. Харкiв “факт”, 1999 с.231-284.


^ ВМІСТ НАВЧАННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЦІЛІЙ


теоретичНІ ПИТАННЯ.

1. Клінічна анатомія і фізіологія гортані.

2. Методи дослідження гортані: пряма і непряма ларингоскопія, трахеобронхоскопія.

3. Захворювання гортані: травми гортані, стеноз гортані, набряк гортані, гострий і хронічний ларингіт, флегмонозний ларингіт, гострий стенозуючий ларинготрахеобронхіт у дітей, дифтерія гортані. Клініка, діагностика, лікарська тактика.

4. Трахеотомія. Показання, етапи, види трахеотомій.

5. Пухлини гортані: доброякісні і злоякісні. Клініка, діагностика, лікарська тактика.

6. Сторонні тіла гортані, клініка, діагностика, методи лікування.


^ ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ «ГОСТРІ ТА ХРОНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГОРТАНІ» (см. додаток 18)


ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:

 1. И.Б.Солдатов. Руководство по оториноларингологии. Москва: «Медицина». –1999 – С.366-436

 2. И.Б.Солдатов. Лекции по оториноларингологии. – Москва «Медицина». – 1992. - С. 207-239

 3. Д.I Заболотний. Оториноларингологiя. – Київ: «Здоров,я».- 1999. С. 294 – 331.

 4. Ю.В. Мітін, О.М. Науменко, Ю.В. Дєєва Посібник до практичних занять з оториноларингології для викладання за кредитно-модульною системою: Навчальний посібник.- К.: видавничій дім "Асканія", 2008.-165 с.

 5. Матеріали лекційного курсу


^ ОРІЄНТОВАНА ОСНОВА ДІЇ (ООД)


ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ГОСТРИХ ТА ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРТАНІ (см. додаток 19)


набІр заВданЬ для пЕрЕвІрки досЯГНЕННЯ конкретнИх цІлІй НАВЧАННЯ


Задача № 1.

Зі слів матері, дитина 2-х років гралася на підлозі дрібними предметами, раптом посиніла, впала, перестала дихати. Потім роздихалася, але з'явився кашель. При аускультації за грудиною ляскаючий шум (симптом балотування).

Який Ваш попередній діагноз?

А. Стороннє тіло трахеї

В. Стороннє тіло гортані

С. Стороннє тіло бронхів

Д. Дифтерія гортані

Е. ОСЛТБ


Задача № 2.

У ЛОР-клініку доставлено дитину 2,5 років у стані асфіксії. Зі слів батьків, декілька хвилин тому була здорова, гралася іграшками.

Визначте лікарську тактику.


А. Верхня бронхоскопія з витягненням стороннєго тіла

В. Нижня бронхоскопія з витягненням стороннєго тіла

С. Підвісна ларингоскопія з витягненням стороннєго тіла

Д. Довга інтубація

Е. Трахеотомія.


Задача № 3.

У ЛОР клініку доставлено дитину зі скаргами на «гавкаючий» кашель, шумне дихання. Поставлено діагноз: гострий стенозуючий ларинготрахеіт.

Яка повинна бути тактика лікаря?


А. Конікотомія

В. Трахеотомія

С. Довга Інтубація

Д. Антибактеріальна терапія

Е. Ларингофіссура


Задача № 4.

Хворого прооперовано під загальним наркозом з приводу токсичного зобу. Після видалення інтубаційної трубки настала асфіксія.

Який діагноз Ви припускаєте?


А. Набряк гортані

В. Стороннє тіло гортані

С. Стороннє тіло трахеї

Д. Двобічний парез нижньогортанного нерва

Е. Правосторонній парез нижньогортанного нерва


Задача № 5.

У ЛОР клініку надійшов хворий Ц., 59 років зі скаргами на охриплість. Хворіє рік. Не лікувався.

Ларингоскопія: слизова оболонка гіперемірована, права голосова складка бугриста, одстає в рухомості,Голосова щелепа звужена.

Якій метод дослідження допоможе поставити діагноз?


А. Стробоскопія

В. Рентгенографія гортані

С. Непряма ларингоскопія

Д. Нижня бронхоскопія

Е. Біопсія


Еталони відповідей:

Заданя №1. А, Заданя №2. А, Заданя №3.С, Заданя №4.Д,

Заданя №5. Е.


КраткІ методичНІ ВказІВКИ ДО работИ

на практичНОМУ занятТІ


Після перевірки присутності студентів на занятті викладачем проводиться контроль початкового рівня знань за допомогою тестових завдань. Потім студенти проводять курацію тематичних хворих в перев'язувальній кімнаті. Самостійно збирають анамнез, проводять обстеження хворих, працюють з медичною документацією. В цей час викладач перевіряє тестові завдання, контролює хід курації.

Потім в учбовій кімнаті викладач дає оцінку виконаним завданням, звертає увагу на припущені помилки. Після цього проводиться аналіз и корекція самостійної роботи студентів. Студент докладає дані анамнезу, складає індивідуальну схему діагностичного пошуку, докладає отримані дані об'єктивного дослідження. Викладач звертає увагу на самі інформативні ознаки захворювання. Куратор докладає загальні принципи лікування хворого. До обговорення залучаються інші студенти. Викладач оцінює практичну роботу студентів.

Після цього викладач проводить контроль засвоєння матеріалу шляхом вирішення тематичних клінічних задач.

Наприкінці заняття - підведення підсумків роботи і оцінювання знань студентів.


Приложение 18.

Граф логічної структури теми: Гострі і хронічні захворювання гортані

захворювання гортани


Скарги і анамнез

Скарги
анамнез

- утруднене дихання
- наявність подібних скарг раніше

- охриплість;
- зв’язок зі шкідливими виробництвами

- біль при ковтанні;
- часті простуди, ГРВІ

- кашель з мокротинням

- зв’язок з палінням

Об’єктивні дані

огляд
пальпаціяОзнаки запалення на слизовій оболонці
Оцінка розміру голосової щілини

Збільшені регіонарні л/в


Додаткові дослідження
Лабораторні
Рентгенологічні

- Загальний аналіз крові (нейтрофільний лейкоцитоз, збільшення ШОЕ)

- Бактеріологічний (посів з глотки на флору і ії чутливість до антибіотиків
Наявність додаткових утвореньПопередній діагноз

Тактика лікування

оперативне

консервативне


Приложение 19.


Діагностичний алгоритм при гострих та хронічних захворюваннях гортані сопроводжующихся синдромом охриплість

ОхриплістьТривалість захворюванняПротягом доби, тижня, одного місяця
Понад місяць

 1. Сторонні тіла гортані

 2. Травма гортані

 3. Ангіна

 4. Гострий ларингіт

 5. Гортанний набряк гортані

 6. Хондроперихондрит

 7. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

 8. Дифтерія гортані 1. Аномалії розвитку гортані

 2. Розлади іннервації

 3. Хронічний катаральний ларингіт

 4. Хронічний гіперпластичний ларингіт

 5. Доброякісні пухлини гортані

 6. Злоякісні пухлини гортані

 7. Сифіліс

 8. Туберкульоз

 9. СклеромаЛарингоскопія
періодична

постійна
Хронічний катаральний ларингітНаявність стороннього тіла
Ларингоскопія
Е

Немає
Аномалії розвитку


Порушення руху

Потовщення складок


Плюс -тканина

Стороннє тіло гортані


Розлад іннервації

Хр. гіпертрофічний ларингіт
Наявність нальотів

Відсутність нальотів

Біопсія
дифтерія
Наявність набряку


Відсутність набряку
Хронический ларингіт
хондроперихондрит
Наявність травми гортані

Відсутність травми


Наявність гнійного осередку
Набряк підскладкового простору
гортанна ангіна
Гострий стенозуючий ларингіт
Доброякісна пухлина

Злоякісна пухлина

Склерома

Сифіліс


Туберкульоз

Схожі:

Тема: гострі І хронічні захворювання гортані iconТема: гострі І хронічні захворювання гортані
Актуальність теми: Гортань є органом, що виконує найважливіші життєві функції: дихальну, голосоутворювальну І захисну
Тема: гострі І хронічні захворювання гортані iconТема: гострі І хронічні захворювання гло
На хронічний тонзиліт хворіє 15. 8% населення. Гострі І хронічні тонзиліти можуть викликати важкі ускладнення, призвести до виникнення...
Тема: гострі І хронічні захворювання гортані iconТема: гострі І хронічні захворювання гло
На хронічний тонзиліт хворіє 15. 8% населення. Гострі І хронічні тонзиліти можуть викликати важкі ускладнення, призвести до виникнення...
Тема: гострі І хронічні захворювання гортані iconТема: Гострі І хронічні захворювання носа
Актуальність теми: Запальні захворювання носа й навколоносових пазух (ннп) є однією з вельми актуальних проблем оториноларингології,...
Тема: гострі І хронічні захворювання гортані iconТема: Гострі І хронічні захворювання носа
Актуальність теми: Запальні захворювання носа й навколоносових пазух (ннп) є однією з вельми актуальних проблем оториноларингології,...
Тема: гострі І хронічні захворювання гортані iconТема: Гострі І хронічні захворювання навколоносових пазух. Риногенні орбІтальні І внутрішньочерепні ускладнення. Пухлини ннП
Актуальність теми: Запальні захворювання носа й навколоносових пазух (ннп) є однією з вельми актуальних проблем оториноларингології,...
Тема: гострі І хронічні захворювання гортані iconТема: Гострі І хронічні захворювання навколоносових пазух. Риногенні орбІтальні І внутрішньочерепні ускладнення. Пухлини ннП
Актуальність теми: Запальні захворювання носа й навколоносових пазух (ннп) є однією з вельми актуальних проблем оториноларингології,...
Тема: гострі І хронічні захворювання гортані iconТема: гострі захворювання зовнішнього І середнього вуха. Хронічні гныйни захворювання середнього вуха, негнійні захворювання вуха
Водять до розвитку стійких порушень слуху, можуть викликати важкі, небезпечні для життя ускладнення менінгіт, абсцес мозку, синустромбоз,...
Тема: гострі І хронічні захворювання гортані iconТематичний план лекцій по хірургії для лікарів-інтернів очного циклу (2 рік навчання) з 01. 03. 2013р по 28. 06. 2013р
Захворювання судин. Варикозна хвороба. Тромбофле біти. Птфс. Захворювання судин. Хронічні облітеріруючі хвороби артерій. Гострі тромбози...
Тема: гострі І хронічні захворювання гортані iconТема: хронічні запальні захворювання середнього вуха, хронічні негнійні захворювання вуха
Ор-захворювань. Несвоєчасне, неспеціалізоване лікування або ж відсутність такого призводить інколи до тяжких наслідків, навіть до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи