Тема: клінічна анатомія и icon

Тема: клінічна анатомія и
Скачати 78.34 Kb.
НазваТема: клінічна анатомія и
Дата28.08.2012
Розмір78.34 Kb.
ТипДокументи

заняття № 1

ТЕМА: КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ И Методи дослідження вуха.


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Захворювання вуха, порушення слухової функції є однією з найбільш частих патологій людини. Постановка діагнозу, вибір раціональної тактики потребує знання клінічної анатомії, фізіології і методів дослідження органа слуху. В практичній діяльності до лікаря будь-якого профілю може звернутися хворий, у якого поєднуються симптоми декількох захворювань. Щоб правильно лікувати хворого, необхідна сучасна і правильна діагностика. Почасти захворювання одного органа може імітувати патологічний процес в іншому. Уміти оглянути слуховий прохід і барабанну перетинку, знання точних анатомічних розпізнавальних пунктів, розміщених на барабанній перетинці і в слуховому проході, дозволить уникнути помилок у діагностиці і проводити сучасне лікування.


ЦІлІ навчання


Загальна цІль: опанувати методи дослідження вуха.


^ Конкретні цілі:

Цілі початкового рівня :

Уміти

1. Досліджувати стінки зовнішнього слухового проходу та оцінювати його форму і розміри.1. Інтерпретувати топографію зовнішнього і середнього вуха та оцінити анатомо-фізіологічні взаємозв’язки вуха з прилеглими анатомічними утвореннями (кафедра анатомії і топографічної анатомії).


2. Оцінити барабанну перетинку і визначити ії анатомічні орієнтири


2. Визначати ознаки запалення тканин (кафедра патологічної анатомії)


3. Розрізняти ознаки ураження зовнішнього слухового проходу і барабанної перетинки.


3. Інтерпретувати фізичні закони відображення світла (кафедра медичної фізики).


4. Інтерпретувати рентгенограми скроневих кісток в укладенні за Шюллером.4. Інтерпретувати рентгенограми кісток черепа (кафедра рентгенології).ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАбеспеченНЯ

початкового рівня знанЬ-умІнЬ


ЗаВданНя для пЕрЕвІрки початкового рівня


Завдання № 1.

Під час огляду пацієнта, який скаржиться на гноєтечу з лівого вуха, високу температуру, слабкість, лікар звернув увагу на наявність болючої припухлості наперед від лівої вушної раковини.

Про утягнення яких анатомічних структур свідчать ці зміни?

А. Середньої черепної ямки

В. Привушної слинної залози

С. Соскоподібного відростка

Д. Вушна раковина

Е. -


Завдання № 2.

Хвора Ц. страждає на хронічний отит. За останній час відзначає періодичне запамарочення при улученні води у вухо.

Ураження яких створень призвели до цих скарб?

А.Завитка

В. Півколові канали

С.Присінок

Д. Слухові кістки

Е. Барабана порожнина


Завдання № 3.

Під час огляду пацієнта лікар виявив, що барабанні перетинки розташовані під кутом біля 30 градусів до осі зовнішнього слухового проходу.

Який вік пацієнта?

А. 3 місяці

В. 14 років

С. 60 років

Д. 30 лет

Е. 25 лет


Завдання № 4.

Пацієнт погано спить, занепокоєний. Температура 38,2°С. Під час огляду виявлена болісність в правій завушної ділянці, інтенсивна гіперемія правої барабанної перетинки. Зроблена комп'ютерна томографія соскоподібних відростків. На комп'ютерній томограмі пневматична система соскоподібних відростків представлена єдиною клітиною – печерою, яка праворуч затемнена.

Який вік пацієнта?

А. 2 роки

В. 20 років

С. 40 років

Д. 30 лет

Е. 15 лет


^ Еталони відповідій

Завдання №1- С, Завдання №2 – В., Завдання №3- А, Завдання №4 – А.


Джерела інформації

1. Радіологія. Т. 1: Променева діагностика : підручник / ред. М.С. Каменецький, М.Б. Первак, І.М. Дикан, В.О. Рогожин та ін. ; Донецький мед. ун-т ; Ред. М.С. Каменецький. - Донецьк : Вебер , 2010. - 525 с.

2. Внутрішня медицина. Т. 2 : підручник : У 3-х книгах / А.С. Свінціцький, Л.Ф. Конопльова, Ю.І. Фещенко, О.Б. Яременко ; ред. К.М. Амосова. - К. : Медицина, 2009. - 1088 с

3. Фармакологія : підручник / ред. І.С. Чекман. - Вінниця : Нова книга , 2009. - 480 с.

4. А.И.Струков, В.В.Сєров. Патологічна анатомія. Харків: “Факт”. 1999. С. 164 – 187.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – М., 2005. –Т.1.-с.23-25


^ ВМІСТ НАВЧАННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЦІЛІЙ


теоретичНІ ПИТАННЯ.

1. Зовнішнє вухо, його відділи, стінки зовнішнього слухового проходу.

2. Середнє вухо, система його порожнин, стінки барабанної порожнини, її вміст. Будова барабанної перетинки. Слухова труба, соскоподібний відросток.

3. Кровопостачання та іннервація зовнішнього і середнього вуха.

4. Значення барабанної перетинки, слухових кісточок, м'язів барабанної порожнини і вторинної барабанної перетинки в механізмі проведення звука. Функції слухової труби.

5. Отоскопія. Визначення рухомості барабанної перетинки и прохідності слухової труби. Рентгенографія скроневих кісток.

6. Будова внутрішнього вуха


^ ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ «КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ И Методи дослідження вуха» (см. додаток 1)


ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:

  1. И.Б.Солдатов. Руководство по оториноларингологии. Москва: «Медицина». –1999 – С.366-436

  2. И.Б.Солдатов. Лекции по оториноларингологии. – Москва «Медицина». – 1992. - С. 207-239

  3. Д.И.Заболотний, Ю.В.Митин, С.Б.Бесшапочний Оториноларингологiя. – Київ: «Здоров,я».- 2010.- 496.

  4. Материалы лекционного курса

5. Ю.В. Мітін, О.М. Науменко, Ю.В. Дєєва Посібник до практичних занять з оториноларингології для викладання за кредитно-модульною системою: Навчальний посібник.- К.: видавничій дім "Асканія", 2008.-165 с.


^ ОРІЄНТОВАНА ОСНОВА ДІЇ (ООД)


набІр заВданЬ для пЕрЕвІрки досЯГНЕННЯ конкретнИх цІлІй НАВЧАННЯ


Задача № 1.

Хвора П. скаржиться на біль у лівому вусі. Під час огляду в лівому слуховому проході виявляється підвищення у вигляді конусу з білою крапкою в центрі. Діагностовано фурункул слухового проходу.

Який відділ слухового проходу утягнуто в патологічний процес у цієї пацієнтці?

А. Кістковий

В. Перетинчасто-хрящова

С. Перешийок

Д. Козелок

Е. -


Задача № 2.

Хворого Ш. доставлено до санпропускнику після ДТП с травмою голови. Він у свідомості, з правого вуха тече прозора рідина, барабанна перетинка в шкіра слухового проходу розірвано. Слух повністю відсутній. Діагностовано перелом основи черепа.

Про ураження якого створення можливо говорити в даної ситуації?

А. Завитка

В. Присінок

С. Півколові канали.

Д. Барабанна порожнина

Е. -


Задача № 3.

Хворий К. відмічає біль у вусі під час жування. Страждає на поліартрит протягом багатьох років. Під час огляду вуха патології не виявлено.

Про яку локалізацію патологічного процесу можливо думати в даному випадку?

А. Скронево-нижньощелепний суглоб

В. Привушна слинна залоза

С. Соскоподібний відросток.

Д. Вушної раковини

Е.-


Задача № 4.

Хворий надає скарги на зниження слуху на праве вухо, сильний біль у вусі. Під час отоскопії в слуховому проході виявлено велика кількість гнійного виділяємого, центральна перфорація.

Некроз якого з слоїв барабанної перетинки зіграв важливу роль в виникненні перфорації?

А. Слизового

В. Епідермального

С. Фіброзного

Д. М’язова

Е. -


Еталони відповідій

Завдання №1.- В, Завдання №2.-А, Завдання №3.-А, Завдання №4.-С.


КраткІ методичНІ ВказІВКИ ДО работИ

на практичНОМУ занятТІ

Після перевірки присутності студентів на занятті викладачем проводиться контроль початкового рівня знань за допомогою тестових завдань. Потім під керівництвом викладача студенти практично опановують методи дослідження зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха в перев'язувальній кімнаті, працюючи з тематичними хворими. Згодом кожний студент одержує комплект рентгенограм соскоподібних відростків в укладці за Шюллером. Кожна рентгенограма інтерпретується студентом під керівництвом викладача. Далі проводиться контроль засвоєння матеріалу шляхом вирішення тематичних клінічних задач.

Наприкінці заняття - підведення підсумків роботи і оцінювання знань студентів.


^

Додаток 1.

ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ

«КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ И Методи дослідження вуха»
^

Огляд вуха


Зовнішній огляд
Інструментальне дослідження

Огляд вушної раковини

Огляд соскоподібного відростка
Огляд входу в зовнішнийо слуховий прохід

Пальпація і перкусія соскоподібного відростка
Пальпація вушної раковини
Огляд стінок слухового проходу

Наявність патологічного виділення
Відсутність патологічного виділення

Наявність болючості
Відсутність болючостіОгляд барабанної перетинки

Наявність перфорації
Відсутність перфорації

Додаткові методи дослідження

Рентгенографія скроневих кісток
Дослідження прохідності євстахієвої труби
Виявлення рухомості барабанної перетинкиСхожі:

Тема: клінічна анатомія и iconТема: клінічна анатомія и
Тема: клінічна анатомія и методи дослідження носа, глотки, гортані, стравоходу, трахеї та бронхів
Тема: клінічна анатомія и iconТема: клінічна анатомія и
Тема: клінічна анатомія и методи дослідження носа, глотки, гортані, стравоходу, трахеї та бронхів
Тема: клінічна анатомія и iconТема: клінічна анатомія и
Уміти оглянути слуховий прохід І барабанну перетинку, знання точних анатомічних розпізнавальних пунктів, розміщених на барабанній...
Тема: клінічна анатомія и iconКолонка головного редактора
Науковому фаховому виданню "клінічна анатомія та оперативна хірургія" – 10 років! 7
Тема: клінічна анатомія и iconКолонка головного редактора
...
Тема: клінічна анатомія и iconКолонка головного редактора
Ахтемійчук Ю. Т., Пішак В. П. Про роботу редколегії журналу "клінічна анатомія та оперативна хірургія" у 2005 році 7
Тема: клінічна анатомія и icon4 ” лютого 2013 р
Ендоскопічні методи дослідження лор-органів. Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження зовнішнього та середнього вуха
Тема: клінічна анатомія и iconКалендарно-тематичний план занять
Ендоскопічні методи дослідження лор-органів. Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження зовнішнього та середнього вуха
Тема: клінічна анатомія и iconКалендарно-тематичний план занять
Ендоскопічні методи дослідження лор-органів. Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження зовнішнього та середнього вуха
Тема: клінічна анатомія и iconКалендарно-тематичний план занять
Ендоскопічні методи дослідження лор-органів. Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження зовнішнього та середнього вуха
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи