Тема: гострі захворювання зовнішнього І середнього вуха. Хронічні гныйни захворювання середнього вуха, негнійні захворювання вуха icon

Тема: гострі захворювання зовнішнього І середнього вуха. Хронічні гныйни захворювання середнього вуха, негнійні захворювання вуха
Скачати 181.67 Kb.
НазваТема: гострі захворювання зовнішнього І середнього вуха. Хронічні гныйни захворювання середнього вуха, негнійні захворювання вуха
Дата28.08.2012
Розмір181.67 Kb.
ТипДокументи

заняття № 3.

ТЕМА: ГОСТРІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО І СЕРЕДНЬОГО ВУХА. ХРОНІЧНІ ГНЫЙНИ ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЕДНЬОГО ВУХА, НЕГНІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВУХА


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Запальні захворювання вуха мають велику соціальну значущість, тому що призводять до розвитку стійких порушень слуху, можуть викликати важкі, небезпечні для життя ускладнення - менінгіт, абсцес мозку, синустромбоз, сепсис. У зв'язку з цим знання клініки, діагностики, диференціальної діагностики і принципів лікування цих захворювань необхідне для лікарів усіх спеціальностей.


ЦІлІ навчання


Загальна цІль: уміти оцінювати типову клінічну картину гострих захворювань зовнішнього вуха, гострих та хронічних захворювань середнього вуха, визначити принципову тактику лікування.


^ Конкретні цілі:

Цілі початкового рівня :

Уміти

1. З даних анамнезу вибрати свідомості щодо захворювання зовнішнього або середнього вуха


1. Зібрати і оцінювати дані анамнезу і систематизувати їх (кафедра пропедевтичної терапії)

2. Скласти план обстеження хворого з захворюваннями зовнішнього або середнього вуха.

2. Визначити об'єм и послідовність основних і додаткових методів обстеження: огляду і пальпації, рентгенологічних і лабораторних методів обстеження (кафедри пропедевтичної терапії і рентгенології)


3.Оцінити результати проведеного дослідження і виділити з них найбільш інформативні для запальної патології вуха


3. Визначити запальні зміни з боку слизової оболонки (каф. гістології і патологічної анатомії) і рентгенологічні ознаки запальної патології (кафедра рентгенології).

4. Поставити попередній діагноз

гострого зовнішнього і середнього

отиту, сірчаної пробки, перихондриту вушної раковини, мастоїдиту, хронічного гнійного середнього отиту4. Формулювати діагноз з урахуванням характеру и локалізації патологічного процесу (кафедра пропедевтичної терапії)

5. Поставити попередній діагноз хронічного ексудативного и адгезивного отита, нейросенсорної туговухості, отосклерозу, хвороби Мєньєра


5. Формулювати діагноз з урахуванням характеру и локалізації патологічного процесу (кафедра пропедевтичної терапії)

6. Визначити тактику ведення конкретного пацієнта

6. Застосовувати засоби етіологічної, патогенетичної і симптоматичної терапії (кафедра фармакології).


ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАбеспеченНЯ

початкового рівня знанЬ-умІнЬ


ЗаВданНя для пЕрЕвІрки початкового рівня
^

Завдання №1


Хворий звернувся до ЛОР-лікаря зі скаргами на біль у вусі пульсуючого характеру, зниження слуху на це вухо, підвищення температури тіла. Захворів гостро, 2 дні тому, напередодні у хворого був гнійний нежить протягом двох тижнів. Запідозрений гострий середній отит.

Який метод дослідження допоможе уточнити діагноз?

А. Риноскопія

В. Отоскопія

С. Ларингоскопія

^

Завдання №2


У приймальне відділення доставлено хворого 30 років у стані сопору, контакт з ним неможливий. Зі слів родичів: захворів 4 дні тому, коли температура тіла підвищилася до 39-40 градусів, з'явився головний біль, нудота, блювота, різка слабість; близько 5 років страждає на гноєтечу із лівого вуха. Об'єктивно: виражена ригідність потиличних м'язів, позитивні симптоми Керніга, і Брудзинського.

Який метод дослідження допоможе уточнити діагноз?

А. Люмбальна пункція

В. Рентгенографія по Шюлеру

С. КТ

^

Завдання №3.


При збиранні анамнезу у хворої зі скаргами на інтенсивний біль у вусі і зниження слуху на це вухо на фоні підвищення температури, виявилося, що протягом трьох тижнів вона страждала на гнійний нежить Запідозрений гострий середній отит.

Який путь розповсюдження інфекції у вухо у даної хворої?

А. Риногенний

В. Ретроградний

С. Гематогенний

^

Завдання №4.


Хворий скаржиться на біль у вусі, відчуття закладеності в ньому, гнійне відокремлюване з вуха. Хворіє близько місяця. Діагностовано гострий зовнішній отит. При бактеріологічному дослідженні відокремлюваного з вуха висіяна синьогнійна паличка.

Який антибіотик показано цьому хворому?

А. Макроліди

В. Цефалоспоріни

С. Пеницилліни.


Завдання № 5.

У зв’язку з прогресуючим зниженням слуху у пацієнта його обстежено, виявлено рубцево змінені барабанні перетинки, обмеження їх рухливості, відсутність прохідності євстахієвих труб.

Яке порушення слуху можуть викликати дані морфологічні зміни?

А. Кондуктивну приглухуватість.

В. Перцептивну приглухуватість.

С. Змішану приглухуватість.

D. Повну глухоту.


Завдання № 6.

У пацієнта внаслідок хронічного нежитю за відсутності гноєтечі з вух сформувалася приглухуватість.

Ураженням якого відділу середнього вуха вона обумовлена?

А. Слухової труби.

В. Зв’язок барабанної порожнини.

С. Барабанної перетинки.

D. Слухових кісточок.

Е. М'язів барабанної порожнини


^ Еталони відповідей:

Завдання №-1 А, Завдання №2-А, Завдання №3-А, Завдання №4-С. Завдання №5-А, Завдання №6-А


Джерела інформації

1. А.С. Свінціцький, Л.Ф. Конопльова Внутрішня медицина. Т.2: підручник:

У 3-х книгах. - К. : Медицина, 2009. - 1088 с.

2. Линденбратен, Л.Д. Медицинская радиология (основы лучевой диагностики

и лучевой терапии) : учебник / Л.Д. Линденбратен, И.П. Королюк. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Медицина, 2000. - 672 с.

3. Внутренние болезни. Т. 1 : учебник для вузов : в 2-х т. / Ред. А.И. Мартынов,

Н.А. Мухин, В.С. Моисеев, А.С. Галявич. - М. : ГЭОТАР -МЕД, 2004. - 586 с.

4. Маркова, И.В. Фармакология : учебник. - СПб. : Фолиант, 2001. - 416 с.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – М., 2005. –Т.1.-с.23-25

^ ВМІСТ НАВЧАННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЦІЛІЙ


теоретичНІ ПИТАННЯ.

1 Запальні захворювання вушної раковини: бешиха, перихондрит вушної раковини. Етіологія, патогенез, клініка, диференціальна діагностика і лікування.

2. Зовнішній отит - етіологія, патогенез, клініка і діагностика обмеженого і дифузійного запалення зовнішнього слухового проходу. Лікарська тактика.

3. Сірчана пробка, сторонні тіла зовнішнього слухового проходу, лікарська тактика.

4. Гострий гнійний середній отит: шляхи проникнення інфекції в середнє вухо, патогенез, клінічні стадії.

5. Особливості перебігу гострого гнійного отиту у разі деяких інфекційних захворювань: скарлатини, дифтерії, коклюшу, грипу.

6. Гострий середній отит у новонароджених і дітей. Отоантрит.

7. Лікування гострого гнійного середнього отиту, тимпанопункція і парацентез.

8. Ускладнення гострого гнійного отиту - вторинний мастоїдит, атипові форми мастоїдитів, субперіостальний абсцес. Тактика лікування, показання для оперативного лікування, антротомія.

9. Виходи гострого середнього отиту, профілактика мастоїдиту.

10. Хронічні гнійні середні отити: мезотимпаніт и эпитимпаніт.

11. Холестеатома. Консервативне лікування хронічних гнійних середних отитів. Сануючі операції.

12. Негнійні захворювання вуха. Гострий і хронічний катар середнього вуха, ексудативний отит, адгезивний отит. Нейросенсорна приглухуватість. Отосклероз. Хвороба Меньєра. Слухопротезування.


^ ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ «ГОСТРІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО І СЕРЕДНЬОГО ВУХА. ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЕДНЬОГО ВУХА, ХРОНІЧНІ НЕГНІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВУХА» (см. додаток 5,6,7)


^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:

  1. И.Б.Солдатов. Руководство по оториноларингологии. Москва: «Медицина». –1999 – С.366-436

  2. И.Б.Солдатов. Лекции по оториноларингологии. – Москва «Медицина». – 1992. - С. 207-239

  3. Д.И.Заболотний, Ю.В.Митин, С.Б.Бесшапочний Оториноларингологiя. – Київ: «Здоров,я».- 2010.- 496 с

  4. Материалы лекционного курса

5. Ю.В. Мітін, О.М. Науменко, Ю.В. Дєєва Посібник до практичних занять з оториноларингології для викладання за кредитно-модульною системою: Навчальний посібник.- К.: видавничій дім "Асканія", 2008.-165 с.


^ ОРІЄНТОВАНА ОСНОВА ДІЇ (ООД)


ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ГОСТРИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЗОВНІШНЬОГО і СЕРЕДНЬОГО ВУХА. ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЕДНЬОГО ВУХА, ХРОНІЧНІ НЕГНІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВУХА (см. додаток 8,9)


набІр заВданЬ для пЕрЕвІрки досЯГНЕННЯ конкретнИх цІлІй НАВЧАННЯ


Задача № 1.

Хворий 25 років, скаржиться на біль, що підсилюється внаслідок жування. Захворів 2 дні тому, після відвідування басейну. Об'єктивно: при натисненні на козелок виникає різкий біль, пальпація привушної ділянки безболісна; при отоскопії гіперемія і дифузійна інфільтрація шкіри зовнішнього слухового проходу, здебільшого виражена в перетинчасто-хрящовому відділі, слух не порушений. Страждає на цукровий діабет.

Який попередній діагноз?

А. Алергічний дерматит.

В. Обмежений зовнішній отит.

С. Дифузний зовнішній отит.

D. Перихондрит зовнішнього вуха.

Е. Бешихове запалення зовнішнього вуха.


Задача № 2.

Хворий звернувся з приводу різкого болю у вушній раковині, підвищення температури до 39 С0, нездужання. Захворювання пов'язує з травмою шкіри вушної раковини. Об'єктивно: раковина різко збільшена в обсязі, шкіра над нею гіперемована, напружена, є ділянка флуктуації; процес обмежений ділянкою вушної раковини, крім мочки, на оточуючі тканини не поширюється
^
Який попередній діагноз?

А. Перихондрит вушної раковини.

В. Алергічний дерматит вушної раковини.

С. Бешиха вушної раковини.

D. Гострий зовнішній отит.

Е. Флегмона м'яких тканин вушної раковини.


Задача № 3.

Хвора 32 років, скаржиться на біль у правому вусі стріляючого характеру, закладеність вуха, головний біль, підвищення температури тіла до 37,8°С. Хворіє 3-й день, захворюванню передував нежить. Об'єктивно: зовнішній слуховий прохід вільний, барабанна перетинка гіперемована, інфільтрована, випнута, контури не визначаються. Пальпація соскоподібного відростка помірно болюча. Слух на праве вухо: ШМ 1м; РМ - 3м., зліва - норма.

Яка тактика лікування?

А. Антибактеріальна терапія, відновлення функції слухової труби

В. Відновлення функції слухової труби, парацентез.

С. Оперативне лікування, антибактеріальна терапія.

D. Відновлення функції слухової труби, протизапальні засоби.

Е. Антибактеріальна терапія, парацентез.


Задача № 4.

Дитина 10 років скаржиться на біль у правому вусі і завушній ділянці, гноєтечу з вуха, зниження слуху, підвищення температури до 38,2°С, нездужання. Хворіє близько 2-х тижнів, коли після нежитю з'явився біль у вусі стріляючого характеру, потім гноєтеча. Амбулаторне лікування ефекту не дало. Два дні тому з'явився біль у завушній ділянці, підвищилася температура. Об'єктивно: припухлість м'яких тканин в ділянці соскоподібного відростка, відстовбурченість вушної раковини; отоскопія: звуження слухового проходу в кістковому відділі за рахунок нависання задньо-верхньої стінки, гіперемія барабанної перетинки, щілиноподібна перфорація з пульсацією гною.
^
Який попередній діагноз?

А. Хронічний гнійний середній отит.

В. Гострий гнійний середній отит.

С. Скронево-нижньощелепний артрит.

D. Субперіостальний абсцес соскоподібного відростка

Е. Гострий гнійний мастоїдит


Задача № 5.

Хворий Ф., 45 років, екстрено госпіталізований до стаціонару, скаржиться на підвищення температури до 38,3С, біль у правому вусі, гноєтечу з нього. З даних анамнезу відомо, що після скарлатини у дитячому віці постійно визначає гноєтечу з вуха. При отоскопії: АД – помірна кількість сморідного гною, перфорація барабанної перетинки в розслабленій частині, при зондуванні виявлений хід в аттик. АС – норма.

Яка принципова лікарська тактика в даному випадку?

А) протизапальні препарати;

В) промивання аттика антисептиками;
С) сануюча операці;
Д) парамєатальне введення антибіотиків;
Е) загально зміцнювальна терапія.


Задача № 6.

Хворий Я., 53 роки, скаржиться на біль у правому вусі, гноєтечу і зниження слуху на нього. Хворіє біля 10 років. При отоскопії: АД – помірна кількість гною, центральна перфорація барабанної перетинки, слизова оболонка барабанної порожнини гіперемована. АС – норма.

Ваш попередній діагноз?

А) гострий гнійний середний отит;

В) хронічний мезотимпаніт;

С) хронічний эпитимпаніт;

Д) адгезивно-рубцевий отит;

Е) мастоїдит.


Задача №7.

Хворий Н., 28 років, приймав високі дози неоміцину з приводу тяжкого ексудативного плевриту. На 2-ий день приймання цього антибіотика повністю оглух на обидва вуха, з’явився сильний шум у вухах. Відразу ж звернувся до отоларинголога. При ЛОР-огляді запальної патології не виявлено, отоскопія АД=АS - норма.


Який Ваш попередній діагноз?

А. Гострий неврит слуховіх нервів

В. Хвороба Меньєра

С. Токсична лабірінтопатія

Д. Отосклероз

Е. Гострий двобічний евстаїїт


^ Еталони відповідей:

Задача №1-С, Задача №2-А, Задача №3-С, Задача №4-Е, Задача №5-С

Задача №6-В, Задача №7-А


КраткІ методичНІ ВказІВКИ ДО работИ

на практичНОМУ занятТІ

Після перевірки присутності студентів на занятті викладачем проводиться контроль початкового рівня знань за допомогою тестових завдань. Потім студенти проводять курацію тематичних хворих в перев'язувальній кімнаті. Самостійно збирають анамнез, проводять обстеження хворих, працюють з медичною документацією. В цей час викладач перевіряє тестові завдання, контролює хід курації.

Потім в учбовій кімнаті викладач дає оцінку виконаним завданням, звертає увагу на припущені помилки. Після цього проводиться аналіз и корекція самостійної роботи студентів. Студент докладає дані анамнезу, складає індивідуальну схему діагностичного пошуку, докладає отримані дані об'єктивного дослідження. Викладач звертає увагу на самі інформативні ознаки захворювання. Куратор докладає загальні принципи лікування хворого. До обговорення залучаються інші студенти. Викладач оцінює практичну роботу студентів.

Після цього викладач проводить контроль засвоєння матеріалу шляхом вирішення тематичних клінічних задач.

Наприкінці заняття - підведення підсумків роботи і оцінювання знань студентів.

Додаток 5.

^ ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ «ГОСТРІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО І СЕРЕДНЬОГО ВУХА»


^ Гострий середній отит


Скарги і анамнез


Скарги

-біль у вусі

-оторея

-зниження слуху

-головний біль

-підвищення t тіла

Анамнез

-наявність анатомо-фізіологічних особливостей дитячого віку

-дисфункція слухової труби

-аденоїдні вегетації

-алергія і муковісцедоз

-передуюча ГРВІ


^ Об’єктивні даніЗовнішній огляд

отоскопіяБолючість при натисненні на козелок у дітей
Гіперемія, стертість розпізнавальних контурів, перфорація барабанної перетинки, гнійне відокремлюване з вуха

Болючість при перкусії соскоподібного відросткаПопередній діагноз


Додаткові дослідженняАкуметрія

Суб’єктивне зниження слуху

Камертональні проби

зниження слуху по кондуктивному типу

Аудіометрія

Кістково-повітряний розрив, порушення звукопроведення


^ Загальноклінічні методи дослідження


Диф. діагноз за діагностичном алгоритмом


Патогенез гострого середнього отиту


Тактика лікуванняХірургічне: тимпанопункція і парацентезКонсервативне: місцеве і загальне


Відновлення прохідності слухових труб
Додаток 6.


ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ «ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЕДНЬОГО ВУХА»

^

Хронічний середній отит

Скарги
Анамнез

-оторея

-зниження слуху

-головний біль

-підвищення t тіла


-наявність анатомо-фізіологічних особливостей дитячого віку

-дисфункція слухової труби

-аденоїдні вегетації

-алергія і муковісцедоз

-передуюча ГРВІ

^ Об’єктивне дослідження


Отоскопія
Зовнішний огляд
- Центральна перфорація барабанної перетинки,

-гнійне виділення без запаху-Краєва перфорація барабанної перетинки,

- хід в атик

- гнійне виділення з неприємним запахом,.Безболісна пальпація соскоподібного відростка і козелка^ Попередній діагноз
Дані додаткових досліджень
^ Дослідження слуху
Акуметрія
Камертональне дослідження
Аудіометрія
Суб'єктивне зниження слуху
Зниження слуху по кондуктивному типу
Кістково-повітряний розрив, порушення звукопроведення
Загальноклінічні методи дослідження
Диф. діагноз за діагностичним алгоритмом
Патогенез хронічного середнього отиту
Тактика лікування

Хирургічне:

Консервативне: загальне та місцеве
Відновлення прохідности євстахієвої трубиДодаток 7.

ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ «ХРОНІЧНІ НЕГНІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВУХА»


^

ка і анамнез

і анамнез

Скарги і анамнез

і анамнез
^ Скарги

-зниження слуху

-шум у вусі

-запаморочення

Анамнез


-“сімейна” приглухуватість

-інфекційні захворювання

-медикаментозна інтоксикація

-виробничий шум

-гіпертонічна хвороба

-порушення обміну речовин


Об’єктивні даніОтоскопія


Дослідження слуху мовленням і камертонамиАудіометрія


Тимпанометрія

Попередній діагноз^

Тттттттт

Тактика лікування

оперативне

консервативне
Додаток 8.


Діагностичній алгоритм при синдромі: Зниження слуху


Зниження слухуГостре, раптове

Давнє, прогресуюче

Нормальна отоскопічна картина

Обтурація слухового проходу сірковими масами

двобічне

однобічнепорушення звукосприйняття, звукопроведення, шум у вусі


Зниження зву-копроведення

Зниження зву-косприйняття

Сірчана пробка


Зниження зву-копроведення
Біль, гіперемія перетинки

Відсутність болю, втягнутість перетинки

Гострий неврит слухового нерва

Адгезивно-рубцевий отит

Хронічний неврит слухового нерва
Гострий середній отит

туботит

отослероз

Хвороба МеньєраДодаток 9.

ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ГОСТРИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВУХА, що СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ БОЛЕМ У ВУСІ

Біль у вусіГіпереміяВушної раковини

Зовнішнього слухового проходу

Наявність перфорації барабанної перетинки

Наявність симптомів інтоксикації, підвищення температури тіла


обмежена

дифузна

Є

НЕМАЄФурункул слухового проходу

Зовнішній отит

Гострий процес

Гострий середній неперфоративний отитЄ

немаєЗапальні зміни обмежені хрящем вушної раковини

так

ні


Дерматит вушної раковиниГострий перфоративний середній отит

Перфорація у натягнутій частині барабанної перетинки


так

ніПерихондрит вушної раковини

Бешиха вушної раковини


так

ніХронічний мезотимпаніт

Хронічний епітимпаніт
Схожі:

Тема: гострі захворювання зовнішнього І середнього вуха. Хронічні гныйни захворювання середнього вуха, негнійні захворювання вуха iconТема: хронічні запальні захворювання середнього вуха, хронічні негнійні захворювання вуха
Ор-захворювань. Несвоєчасне, неспеціалізоване лікування або ж відсутність такого призводить інколи до тяжких наслідків, навіть до...
Тема: гострі захворювання зовнішнього І середнього вуха. Хронічні гныйни захворювання середнього вуха, негнійні захворювання вуха iconТема: гострі захворювання зовнішнього І середнього вуха
У зв'язку з цим знання клініки, діагностики, диференціальної діагностики І принципів лікування цих захворювань необхідне для лікарів...
Тема: гострі захворювання зовнішнього І середнього вуха. Хронічні гныйни захворювання середнього вуха, негнійні захворювання вуха iconТема: Гострі І хронічні захворювання носа
Актуальність теми: Запальні захворювання носа й навколоносових пазух (ннп) є однією з вельми актуальних проблем оториноларингології,...
Тема: гострі захворювання зовнішнього І середнього вуха. Хронічні гныйни захворювання середнього вуха, негнійні захворювання вуха iconТема: Гострі І хронічні захворювання носа
Актуальність теми: Запальні захворювання носа й навколоносових пазух (ннп) є однією з вельми актуальних проблем оториноларингології,...
Тема: гострі захворювання зовнішнього І середнього вуха. Хронічні гныйни захворювання середнього вуха, негнійні захворювання вуха iconТема: гострі І хронічні захворювання гло
На хронічний тонзиліт хворіє 15. 8% населення. Гострі І хронічні тонзиліти можуть викликати важкі ускладнення, призвести до виникнення...
Тема: гострі захворювання зовнішнього І середнього вуха. Хронічні гныйни захворювання середнього вуха, негнійні захворювання вуха iconТема: гострі І хронічні захворювання гло
На хронічний тонзиліт хворіє 15. 8% населення. Гострі І хронічні тонзиліти можуть викликати важкі ускладнення, призвести до виникнення...
Тема: гострі захворювання зовнішнього І середнього вуха. Хронічні гныйни захворювання середнього вуха, негнійні захворювання вуха icon4 ” лютого 2013 р
Ендоскопічні методи дослідження лор-органів. Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження зовнішнього та середнього вуха
Тема: гострі захворювання зовнішнього І середнього вуха. Хронічні гныйни захворювання середнього вуха, негнійні захворювання вуха iconКалендарно-тематичний план занять
Ендоскопічні методи дослідження лор-органів. Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження зовнішнього та середнього вуха
Тема: гострі захворювання зовнішнього І середнього вуха. Хронічні гныйни захворювання середнього вуха, негнійні захворювання вуха iconКалендарно-тематичний план занять
Ендоскопічні методи дослідження лор-органів. Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження зовнішнього та середнього вуха
Тема: гострі захворювання зовнішнього І середнього вуха. Хронічні гныйни захворювання середнього вуха, негнійні захворювання вуха iconКалендарно-тематичний план занять
Ендоскопічні методи дослідження лор-органів. Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження зовнішнього та середнього вуха
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи