Тема: Гострі І хронічні захворювання носа icon

Тема: Гострі І хронічні захворювання носа
Скачати 240.23 Kb.
НазваТема: Гострі І хронічні захворювання носа
Дата28.08.2012
Розмір240.23 Kb.
ТипДокументи

ЗАНЯТТЯ № 4


ТЕМА: Гострі і хронічні захворювання носа


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Запальні захворювання носа й навколоносових пазух (ННП) є однією з вельми актуальних проблем оториноларингології, тому що це вид патології, з якої найбільш часто зіткається у своїй клінічній практиці лікар-оториноларинголог.

За останнє десятиріччя в літературі систематично публікуються результати численних досліджень, присвячених вивченню окремих аспектів етіології, патогенезу, консервативного і оперативного лікування ринітів і синуїтів. Однак тенденції до зменшення числа хворих, котрі страждають на цю патологію, не відмічається, а щодо частоти виникнення, то запальні захворювання навколоносових пазух стійко тримаються на головному місці в структурі захворювань ЛОР-органів.

Травми носа, що часто зустрічаються в побуті і на виробництві, стають причиною деформації зовнішнього носа, викривлення або гематоми (а згодом і абсцедування) носової перегородки, що порушує носове дихання, впливає на обмін повітря у легенях і обумовлює гіпоксію головного мозку - стан, що завдає значних страждань хворому, знижує його фізичну і розумову працездатність.

Носова кровотеча (значна - може призвести до летального кінця через крововтрату і шок) належить до невідкладних станів, у разі якої ургентну допомогу повинен уміти грамотно надати лікар будь-якої спеціальності.

Онкологічне ураження носа і ННП, будучи само по собі загрозливою патологією, поширюється «по продовженню», залучаючи до процесу прилеглі органи - орбіту і порожнину черепа, що різко обтяжує захворювання. Своєчасна діагностика і правильний вибір тактики лікування в багато разів підвищує шанси хворого на більш сприятливий кінець.

Анатомічні особливості венозного відтоку перетворюють фурункул носа в серйозну патологію, з загрозою розвитку внутрішньочерепних ускладнень: абсцесу мозку, менінгоенцефаліту, септичного тромбозу мозкових синусів, - захворювань, що характеризуються високою летальністю. Тому правильно поставити попередній діагноз і правильно визначити подальшу тактику ведення хворого необхідно для лікаря будь-якого профілю.


ЦІлІ навчання


Загальна цІль: уміти оцінювати типову клінічну картину гострих та хронічних захворювань носа, визначити принципову тактику лікування. Уміти діагностувати і надавати першу медичну допомогу при носових кровотечах.^ КОНКРЕТНІ ЦІЛІ:
ЦІЛІ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ:Уміти

1. Зібрати анамнез і виділити із загальної суми відомостей порожнини носа, що відносяться до запальної патології
1.Зібрати і оцінювати дані анамнезу і систематизувати їх (кафедра пропедевтичної терапії)


2. Скласти план обстеження хворого з гострими та хронічними захворювання носу.
2. Визначити об'єм и послідовність основних і додаткових методів обстеження: огляду і пальпації, рентгенологічних і лабораторних методів обстеження (кафедри пропедевтичної терапії і рентгенології)


3. Оцінити результати проведеного дослідження і виділити з них найбільш інформативні для запальної патології носу
3. Визначити запальні зміни з боку слизової оболонки (каф. гістології і патологічної анатомії) і рентгенологічні ознаки запальної патології (кафедра рентгенології

4. Поставити попередній діагноз травми носа, носової кровотечі, фурункул, гострі і хронічні риніти
4. Формулювати діагноз з урахуванням характеру и локалізації патологічного процесу (кафедра пропедевтичної терапії)

5. Визначити тактику ведення конкретного пацієнта


5. Застосовувати засоби етіологічної, патогенетичної і симптоматичної терапії (кафедра фармакології).


ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАбеспеченНЯ

початкового рівня знанЬ-умІнЬ


ЗаВданНя для пЕрЕвІрки початкового рівня


Завдання № 1.

Скарги хворого на утруднене носове дихання, рясне серозне відокремлюване з носа, відчуття свербіння в носі і очах, сльозотечу, напади чхання. Хворіє протягом року. Відзначає поступове наростання симптомів.

Риноскопія: слизиста оболонка бліда, набрякла. Носові ходи значно звужені, в них велика кількість серозного відокремлюваного.

Запідозрений алергічний риніт.

Яке обстеження дозволить уточнити діагноз?


 1. загальний аналіз крові

 2. алергічні проби

 3. адреналінова проба


Завдання № 2.

У хворого З, 34 років хропе під час сну. ЛОР лікарем діагностовано викривлення носової перегородки

Яка функція носа буде порушена у даного хворого?


а) Дихальна

b) Що зігріває

c) Нюхова

Завдання № 3.

Хворий З., 46 років, працює на деревообробному виробництві в запиленому цеху. Звернулася до лікаря з приводу нападів чхання, які супроводяться рясною ринореєю слизистого характеру, які виникають на роботі. ЛОР лікарем запідозрений алергічний риніт

Яка група препаратів має бути призначена хворому?


а) Антибіотики

b) Топічні гормони

c) Судинозвужувальні


^ Еталони відповідей:

Завдання №1 В , Завдання №2 А, Завдання №3 В


Джерела інформації

1. А.С. Свінціцький, Л.Ф. Конопльова Внутрішня медицина. Т.2: підручник:

У 3-х книгах. - К. : Медицина, 2009. - 1088 с.

2. Линденбратен, Л.Д. Медицинская радиология (основы лучевой диагностики

и лучевой терапии) : учебник / Л.Д. Линденбратен, И.П. Королюк. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Медицина, 2000. - 672 с.

3. Внутренние болезни. Т. 1 : учебник для вузов : в 2-х т. / Ред. А.И. Мартынов,

Н.А. Мухин, В.С. Моисеев, А.С. Галявич. - М. : ГЭОТАР -МЕД, 2004. - 586 с.

4. Маркова, И.В. Фармакология : учебник. - СПб. : Фолиант, 2001. - 416 с.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. –М.,205.-Т.1.-С.23-25


^ ВМІСТ НАВЧАННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЦІЛІЙ


теоретичНІ ПИТАННЯ.

 1. Гострий і хронічний риніт. Озена.

 2. Носові кровотечі. Причини. Перша допомога. Методи припинення носових кровотеч. Передня і задня тампонада.

 3. Гематома й абсцес носової перегородки. Клініка, діагностика, лікування.

 4. Викривлення носової перегородки.

 5. Фурункул носа: клініка, діагностика, лікування.

 6. Шляхи проникнення інфекції в навколоносові пазухи. Гострі і хронічні синусити. Етіопатогенез, клініка, діагностика, лікарська тактика.

 7. Риногенні орбітальні і внутрішньочерепні ускладнення, лікарська тактика при ускладнених риносинуїтах.

 8. Пухлини носа й навколоносових пазух. Клініка, діагностика, лікарська тактика.^ ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ «ГОСТРІ ТА ХРОНІЧНИ ЗАХВОРЮВАННЯ НОСА» (см. додаток 10)


ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:

 1. И.Б.Солдатов. Руководство по оториноларингологии. Москва: «Медицина». –1999 – С.366-436

 2. И.Б.Солдатов. Лекции по оториноларингологии. – Москва «Медицина». – 1992. - С. 207-239

 3. Д.И.Заболотний, Ю.В.Митин, С.Б.Бесшапочний Оториноларингологiя. – Київ: «Здоров,я».- 2010.- 496 с

 4. Материалы лекционного курса

5. Ю.В. Мітін, О.М. Науменко, Ю.В. Дєєва Посібник до практичних занять з оториноларингології для викладання за кредитно-модульною системою: Навчальний посібник.- К.: видавничій дім "Асканія", 2008.-165 с.


^ ОРІЄНТОВАНА ОСНОВА ДІЇ (ООД)


ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ГОСТРИХ ТА ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НОСА (см. додаток 11,12,13)


набІр заВданЬ для пЕрЕвІрки досЯГНЕННЯ конкретнИх цІлІй НАВЧАННЯ


Завдання № 1.

Скарги хворого на утруднене носове дихання. Хворіє декілька років. Регулярно користується судинозвужувальними краплями в ніс, але останнім часом відзначає, що їх ефекту вистачає на 1-2 години.

Риноскопія: носова перегородка в серединному положенні. Слизиста оболонка порожнини носа з синюшним відтінком. Нижні носові раковини значно гіпертрофовані. Носові ходи звужені, в них невелика кількість слизистого відокремлюваного. Носове дихання утруднене з обох боків.

Який Ваш діагноз?


 1. хронічний гіпертрофічний риніт

 2. хронічний катаральний риніт

 3. алергічний риніт

 4. нейровегетативний риніт

 5. двосторонній синуит


Завдання № 2.

Скарги хворого на утруднене носове дихання. Хворіє декілька років. Регулярно користується судинозвужувальними краплями в ніс, але останнім часом відзначає, що їх ефекту вистачає на 1-2 години.

Риноскопія: носова перегородка в серединному положенні. Слизиста оболонка порожнини носа з синюшним відтінком. Нижні носові раковини значно гіпертрофовані. Носові ходи звужені, в них невелика кількість слизистого відокремлюваного.

Носове дихання утруднене з обох боків.

Діагностований гіпертрофічний риніт.


Яке дослідження дозволить уточнити характер (достеменний або помилковий) гіпертрофії нижніх носових раковин?


 1. адреналінова проба

 2. рентгенографія кісток носа

 3. загальний аналіз крові

 4. томографія носа

 5. прохідність носа для дихання


Завдання № 3.

Скарги хворого на утруднене носове дихання. Хворіє декілька років.

Риноскопія: носова перегородка в серединному положенні. Слизиста оболонка порожнини носа з синюшним відтінком. Нижні носові раковини значно гіпертрофовані. Носові ходи звужені, в них невелика кількість слизистого відокремлюваного. Носове дихання утруднене з обох боків. Адреналінова проба позитивна. Діагностований хронічний гіпертрофічний риніт.

Визначите лікарську тактику.


 1. судинозвужувальні препарати місцево

 2. протизапальна консервативна терапія

 3. конхотомія

 4. УЗД нижніх носових раковин

 5. гормональна терапіяЗавдання № 4.

Скарги хворого на відчуття сухості в носі, освіта в нім грубих кірок, періодично – домішка крові у відокремлюваному при сяканні. Хворіє декілька років. Не лікувався.

Риноскопія: слизиста оболонка блідо-рожева, суха, стоншена, покрита кірками грязо-серого кольору. Носові ходи широкі.

Який Ваш діагноз?


 1. хронічний атрофічний риніт

 2. хронічний катаральний риніт

 3. алергічний риніт

 4. авітаміноз

 5. дифтерія носаЕталони відповідей:

Завдання № 1 А, Завдання №2 А, Завдання №3 Д, Завдання №4 А


КраткІ методичНІ ВказІВКИ ДО работИ

на практичНОМУ занятТІ

Після перевірки присутності студентів на занятті викладачем проводиться контроль початкового рівня знань за допомогою тестових завдань. Потім студенти проводять курацію тематичних хворих в перев'язувальній кімнаті. Самостійно збирають анамнез, проводять обстеження хворих, працюють з медичною документацією. В цей час викладач перевіряє тестові завдання, контролює хід курації.

Потім в учбовій кімнаті викладач дає оцінку виконаним завданням, звертає увагу на припущені помилки. Після цього проводиться аналіз и корекція самостійної роботи студентів. Студент докладає дані анамнезу, складає індивідуальну схему діагностичного пошуку, докладає отримані дані об'єктивного дослідження. Викладач звертає увагу на самі інформативні ознаки захворювання. Куратор докладає загальні принципи лікування хворого. До обговорення залучаються інші студенти. Викладач оцінює практичну роботу студентів.

Після цього викладач проводить контроль засвоєння матеріалу шляхом вирішення тематичних клінічних задач.

Наприкінці заняття - підведення підсумків роботи і оцінювання знань студентів.


Приложение 10

^ ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ «ГОСТРІ І ХРОНІЧНИ ЗАХВОРЮВАННЯ НОСУ»

Захворювання носу^

Скарги і анамнез


Скарги
Анамнез

- Утруднене носове дихання;

- відчуття тяжкості в проекції ННП

- біль у носі, кровотеча з носа
-наявність подібних скарг раніше- Головний біль у лобній ділянці
- Зв’язок з травмою носа

- Гнійний нежить
- часті застуди ГРВІ

- Відчуття тяжкості в проекції ННП

- Біль у носі, кровотеча з нос
- функціональний стан носа (носове дихання у спокійному періоді)

- зв’язок з гіпертонією.
^

Об’єктивні дані

Огляд

Пальпація
Ознаки запалення на слизовій оболонці
Деформація носа; анатомічні відхилення, додаткові утворення в носовій порожнині, кровотеча
хворобливість точок виходу гілок трійчастого нерва, патологічна рухливість кісток носа

Додаткові дослідження
Рентгенологічне

-зниження пневматизації ННП (гомогенне, негомогенне, різного ступеня інтенсивності, з наявністю горизонтального рівня рідини, розповсюдження або ні за межі однієї пазухи
Гістологічне

-біопсія (поліпоз, злоякісна або доброякісна пухлина)
Лабораторні

-загальний аналіз крові (нейтрофільний лейкоцитоз, збільшення ШОЕ);

-бактеріологічний (посів відокремлюваного з носа на флору і ії чутливість до антибіотиків)

Попередній діагноз
^

Тактика лікування

Оперативне
Консервативне


Додаток 11

^ ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ЗАХВОРЮВАННЬ ПРИНОСОВІХ ПАЗУХ З СИНДРОМОМ УТРУДНЕНЕ НОСОВОГО ДИХАННЯ


постійно

ß

Утруднене носове диханняперіодично

â
â
Тривалість
Залежить від


З народження

â

Аномалії розвитку

Протягом доби, тижнів, місяців

â

Травма, новоутворення, запалення

Підвищення АТ

â

Слід думати про гіпертонічну хворобу

â

Показана консультація терапевта

Цвітіння рослин

â

Поліноз, алергічний рінит

â

Консультація алерголога

Положення тіла

â

Вазо-моторний риніттак

ß
^

Передувала травма носа


à

ні


Перелом кісток носа, носової перегородки, гематома порожнини носа
Риніт, синусит, пухлина
Риноскопічна картина


є

ß

Наявність додаткового утворення

â
âПухлина, поліпоз
ніâ
âбіопсія^

Риніт синуситСлизова оболонка


Застійна гіперемована, набрякла

â

Гіпертрофічний риніт
Яскраво гіперемована, набрякла

â

запалення
Бліда, набрякла

â

Алергічний ринітРентгенографія ННП


âє

ß

Зниження пневматизації ННП

à

ні
â
â

Синуїт (гайморит, етмоїдит, фронтит, сфеноїдит, гемі- і пансинусит
ринітДодаток 12

Діагностичний алгоритм при синдромі “Біль у носі”

Біль у носієтравма в анамнезіні


Деформація зовнішнього носа
Зовнішній огляд

єПерелом кісток носа зі зміщенням

ніПерелом кісток носа без зміщення, гематома (абсцес) носової перегородки, забиття
Локальна гіперемія та інфільтрація шкіри зі стрижнем у центрі
Фурункул
Гіперемія шкіри з “маслянистим” лиском і чіткою межею, набряк
Бешихове запалення
Незначний набряк слизової оболонки (перелом кісток носа без зміщення, забиття)

РИНОСКОПІЯ

Здуття носової перегородки

(гематома, абсцес)

Rg кісток носаСинюшність, багровість слизової оболонки, флюктуація

Гіперемія слизової оболонки (просвічується гній), флюктуація
Перелом за типом “тріщини”

Порушення цілісності кісток немає
Перелом кісток носа без зміщення

Удар зовнішнього носаГематома носової перегородки

Абсцес носової перегородки

Додаток 13

^ Діагностичний алгоритм при синдромі “Носова кровотеча”
Носова кровотечаЗв’язок з підвищенням артеріального тискутак
Ні

Новоутворення, атрофічний процес, травма

гіпертоніяКонсультація терапевтаЗв’язок з травмоютак


Ні

Новоутворення, атрофічний процес, захворювання крові і судин
Травма носа


(перелом,


ушиб)

“плюс” - тканинариноскопіянорма

новоутворення
Атрофія слизової оболонки
Заболевания сосудов и крови

біопсія

Атрофічний риніт
Консультація терапевта, гематолога

Схожі:

Тема: Гострі І хронічні захворювання носа iconТема: Гострі І хронічні захворювання носа
Актуальність теми: Запальні захворювання носа й навколоносових пазух (ннп) є однією з вельми актуальних проблем оториноларингології,...
Тема: Гострі І хронічні захворювання носа iconТема: гострі І хронічні захворювання гло
На хронічний тонзиліт хворіє 15. 8% населення. Гострі І хронічні тонзиліти можуть викликати важкі ускладнення, призвести до виникнення...
Тема: Гострі І хронічні захворювання носа iconТема: гострі І хронічні захворювання гло
На хронічний тонзиліт хворіє 15. 8% населення. Гострі І хронічні тонзиліти можуть викликати важкі ускладнення, призвести до виникнення...
Тема: Гострі І хронічні захворювання носа iconТема: Гострі І хронічні захворювання навколоносових пазух. Риногенні орбІтальні І внутрішньочерепні ускладнення. Пухлини ннП
Актуальність теми: Запальні захворювання носа й навколоносових пазух (ннп) є однією з вельми актуальних проблем оториноларингології,...
Тема: Гострі І хронічні захворювання носа iconТема: Гострі І хронічні захворювання навколоносових пазух. Риногенні орбІтальні І внутрішньочерепні ускладнення. Пухлини ннП
Актуальність теми: Запальні захворювання носа й навколоносових пазух (ннп) є однією з вельми актуальних проблем оториноларингології,...
Тема: Гострі І хронічні захворювання носа iconТема: гострі І хронічні захворювання гортані
Актуальність теми: Гортань є органом, що виконує найважливіші життєві функції: дихальну, голосоутворювальну І захисну
Тема: Гострі І хронічні захворювання носа iconТема: гострі І хронічні захворювання гортані
Актуальність теми: Гортань є органом, що виконує найважливіші життєві функції: дихальну, голосоутворювальну І захисну
Тема: Гострі І хронічні захворювання носа iconТема: гострі захворювання зовнішнього І середнього вуха. Хронічні гныйни захворювання середнього вуха, негнійні захворювання вуха
Водять до розвитку стійких порушень слуху, можуть викликати важкі, небезпечні для життя ускладнення менінгіт, абсцес мозку, синустромбоз,...
Тема: Гострі І хронічні захворювання носа iconТематичний план лекцій по хірургії для лікарів-інтернів очного циклу (2 рік навчання) з 01. 03. 2013р по 28. 06. 2013р
Захворювання судин. Варикозна хвороба. Тромбофле біти. Птфс. Захворювання судин. Хронічні облітеріруючі хвороби артерій. Гострі тромбози...
Тема: Гострі І хронічні захворювання носа iconТема: хронічні запальні захворювання середнього вуха, хронічні негнійні захворювання вуха
Ор-захворювань. Несвоєчасне, неспеціалізоване лікування або ж відсутність такого призводить інколи до тяжких наслідків, навіть до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи