М. горького психіатрія. Наркологія icon

М. горького психіатрія. Наркологія
НазваМ. горького психіатрія. Наркологія
Сторінка3/10
Дата28.08.2012
Розмір1.31 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

^ ОРГАНІЧНІ (В ТОМУ ЧИСЛІ СИМПТОМАТИЧНІ) ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ


Актуальність дійсної теми визначається значним ростом частоти виникнення психічних розладів, що мають першоосновою органічну поразку головного мозку. Це викликано рядом причин, основними з яких є наступні: демографічна тенденція, що спостерігається в усьому світі, збільшення абсолютного й відносного числа літніх і старих людей у загальній популяції населення, що приводить до росту поширеності деменцій первинно-атрофічного або судинного генезу; ріст травматизму, як виробничого й побутового, так і внаслідок ДТП; частішання аварій на виробництві з розвитком у постраждалих психічних розладів інтоксикаційного, радіаційного генезу; зниження якості надання медичної допомоги населенню, що веде до збільшення захворюваності інфекціями, що часто дають мозкові ускладнення, обважненню плину нейроінфекцій; збільшення поширеності Сніду, сифілісу, ендокринних захворювань.

Ціль загальна: У результаті вивчення даної теми навчитися розпізнавати психічні розлади, що виникають на тлі органічної мозкової дисфункції, і визначати лікувально-тактичні заходи відносно даного контингенту хворих.

^ Конкретні цілі - уміти:

1. Запідозрити наявність у хворого деменції.

2. Запідозрити наявність у хворого інших психічних розладів органічної природи (органічний делірій, органічний амнестичний синдром, органічний маревний розлад, органічний афективний розлад, органичний астенічний розлад, органічний розлад особистості й ін.).

3. Встановлювати зв'язок між розвиненим психічним розладом і органічною дис функцією.

4. Визначати лікувальну тактику відносно даної категорії хворих.

5.Визначати напрямок рішення експертних питань для даного контингенту хворих.

6. Визначати реабілітаційні напрямки в роботі з хворими, що страждають психічними розладами органічної природи, у т.ч. деменціями.


^ Цілі вихідного рівня:

1. Виявляти скарги, збирати анамнестичні дані, проводити об'єктивне дослідження хворого відповідно з принципами медичної етики та деонтології (кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, кафедра ОЗО з циклом історії медицини).

2. Визначати обсяг і інтерпретувати дані необхідних додаткових досліджень (кафедра неврології, кафедра інфекційних хвороб, кафедра внутрішніх хвороб).

3.Проводити патопсихологічне дослідження та інтерпретувати отримані дані (цикл загальної психології кафедри ОЗО, цикл мед. психології кафедри психіатрії та мед.психології).

4. Виявляти психопатологічні симптоми і визначати провідний синдром (загальна психопатологія на кафедрі психіатрії та мед. психології).

5.Уміти визначати механізм дії психотропних препаратів.

Перевірити ступінь своєї підготовки Ви можете, вирішивши запропоновані завдання.

Завдання №67. Хворий Г., 34 роки. При бесіді: обличчя сумне, на питання відповідає тихо й односкладово, хоча по суті питань. Поза млява, активність знижена. Інтелект відповідає віку. Песимістично оцінює сформовану ситуацію. Ваша тактика ведення бесіди:

А. Співчуття проблемам хворого

B. Тривалий докладний розпит

C. Вживання висловлень типу: «Не хвилюйтеся, все пройде»

D. Жартування над станом хворого

E. Проведення всеосяжного патопсихологічного дослідження (дослідження емоцій, інтелекту, особистісних особливостей)

Завдання №68. Хворий Л., 23 років. Добу назад переніс отруєння угарним газом. Пред'являє скарги на головний біль, запаморочення, нудоту. У неврологічному відділенні відзначався одиничний судорожний пароксизм. У план обстеження хворого найбільш показано включення:

А. МРТ

B. Біохімічного аналізу крові

C. Рентгенографії кісток черепа

D. РЕГ

E. ЭхоЕГ

Завдання №69. Хворий К., 35 років. До терапевта звернувся із скаргами на поколювання в області серця. Об'єктивних даних за патологію серцево-судинної системи немає. Був спрямований на консультацію до психіатра. При огляді трохи астенізован. Відзначає постійну втому, недосипання через надмірно напружений ритм життя. За методикою Айзенка нейротизм - 14 балів, екстраверсія - 16 балів. Який тип темпераменту визначається у хворого:

А. Меланхолік

B. Флегматик

C. Холерик

D. Сангвінік

E. Змішаний

Завдання №70. Хворий Ж., 32 років. Скарги на стомлюваність, підвищену помисливість, дратівливість, зниження пам'яті, неуважність, періодичний головний біль. Психічний стан: орієнтований вірно. Тривожний, недовірливий, часом здається, що люди обертають на нього особливу увагу. Не може подовгу займатися однією справою, з труднощами зосереджує увагу. При бесіді швидко стомлюється. Емоційно нестійкий, часом слабодушен, відзначається підвищена виснаженість психічних процесів і зниження пам'яті. Провідний синдром:

А. Астенічний

B. Психоорганічний

C. Психопатоподібний

D. Маревний

E. Депресивний

Завдання №71. Хвора Д., 67 років. Психічний стан визначається картиною тривожної депресії. Хворій показані препарати групи:

А. Нейролептиків

B. Антидепресантів

C. Транквілізаторів

D. Стимуляторів

E. Ноотропів

Правильні відповіді на тестові завдання на вихідний рівень у додатку 1.

Якщо при виконанні приведених вище тестових завдань виникли труднощі, необхідно звернутися до наступної літератури:

1. Синяченко О.В., Ігнатенко Г.А. Пропедевтика внутренних болезней. Донецк, 2000. – С. 20 – 46.

2. Вітенко І.С. Загальна та медична психолоія .-К. “Здоров’я”, 1997. - С.76 - 89.

3. Абрамов В.А. и соавт. Психопатологические симптомы и синдромы. Донецк, 1998. – 209 с.

4. Медицинская психология под ред. проф. В.А. Абрамова. – Донецьк, 2008. – 290 с.

Зміст навчання.

Інформація, яка необхідна для формування знань-вмінь, що забезпечують досягнення мети заняття, викладена у літературних джерелах та лекціях.

Література:

1.Лекція „ Органічні (в тому числі симптоматичні) психічні розлади. Психічні розлади у похилому та старечому віці” доц. Т.Л. Ряполова

2. Загальна психопатологія. Навчальний посібник под ред. проф. В.А.Абрамова. – Донецк, 2005. – с.58-70.

3. Психіатрія. Підручник під ред. проф. О.К.Напреєнко. – Київ, 2001. – с.126-151.

4. Психиатрия. Учебник под ред. проф. Е.Н.Жарикова. – Москва, 2000. – с.64-87.

5. Руководство по психиатрии. Под ред. проф. А.Н.Тиганова. – Москва, 2001, т.1. – с. 126-163.

Теоретичні питання:

1. Основні клінічні форми соматогенних психозів.

2. Психічні розлади при вагітності, у післяпологовому та лактаціонному періоді.

3. Психічні розлади при пухлинах головного мозку.

4. Психічні розлади при пухлинах поза мозкової локалізації.

5. Особливості психічних розладів при ендокринних захворюваннях.

6. Основні принципи терапії, реабілітації та профілактики психічних розладів при ендокринних та соматичних захворюваннях.

7. Класифікація психічних порушень при гострих та хронічних інфекціях.

8. Особливості психічних порушень при сифілісі мозку, прогресивному паралічі.

9. Психічні розлади у ВІЛ-інфікованих.

10. Принципи лікування психічних розладів при гострих та хронічних інфекціях.

11. Психічні порушення у гострому періоді черепно-мозкової травми, їх лікування та профілактика.

12. Психічні порушення у пізньому періоді травматичної хвороби.

13. Резідуально-органічні наслідки черепно-мозкових травм.

14. Пізні травматичні психози, їх диференційна діагностика та лікування.

15. Клінічні особливості психічних розладів при гострих та хронічних отруєннях лікарськими засобами, при харчових отруєннях, при інтоксикаціях промисловими та побутовими отрутами.

16. Клінічні особливості психічних розладів при гострих отруєннях препаратами брому, стероїдними гормонами, психотропними препаратами.

17. Клінічні особливості психічних розладів при гострих і хронічних інтоксикаціях чадним газом, речовинами, що містять фосфор, ртуть, миш’як, свинець, тетраетил свинець, нафтопродукти.

18. Клінічні особливості психічних розладів при гострих і хронічних інтоксикаціях хлорофосом, антифризом, нітратами, дефоліантами.

19. Особливості психічних порушень, які викликані екологічно несприятливими факторами.

20. Профілактика і лікування психічних порушень в разі промислових, лікарських інтоксикацій та внаслідок екологічно несприятливих впливів.

21. Гостра та хронічна променева хвороба, її психоневрологічні прояви.

22. Пострадіаційні психічні розлади: реактивні та органічні.

23. Особливості терапії, соціальної реабілітації та експертизи пострадіаційних захворювань.

Граф логічної структури теми “Органічні (в тому числі симптоматичні) психічні розлади” приведено у додатку 6.

Орієнтована основа дії (ООД): У додатку 6 приведено діагностичні алгоритми за даною темою.

Після вивчення дійсної глави посібника і відповідних розділів підручника вирішите самостійно запропоновані завдання. Якщо Ви зазнаєте труднощів у рішенні, зверніться до еталонів правильних відповідей завдань у додатку 1. Якщо Ви вирішили завдання невірно, повторно прочитайте главу посібника та літературу. Ознайомтесь із завданням і дайте відповідь на питання. Це дасть Вам можливість з'ясувати, наскільки засвоєна інформація.

Завдання №72. Хворий К., 58 років. Скарги на стомлюваність, дратівливість, запаморочення, частий головний біль, неуважність. З 50-ти років страждає гіпертонією. Перераховані вище скарги з'явилися біля 2-х тижнів назад після чергового гіпертонічного кризу. Психічний стан: орієнтований у місці, часі, власній особистості вірно. У процесі бесіди швидко стомлюється. Емоційно лабилен, під час бесіди кілька разів на очі навертаються сльози. При патопсихологічному дослідженні: увага знижена, крива запам'ятовування 10-ти слів: 5-3-7-8-5, через годину 7; мислення послідовне, задовільний рівень узагальнень і абстрагування. Сомато-неврологічно: АД 170-100 мм рт.ст. Акцент другого тону над аортою, тони серця ритмічні, Ps до 98 уд. в 1 хв. Недостатня конвергенція. Тремор вік і пальців рук. Розлитий червоний дермографізм. Попередній діагноз:

А. Судинна деменція

В. Органічний астенічний розлад

С. Органічний маревний розлад

D. Неврастенія

E. Органічний розлад особистості

Лікувальна тактика:

А. Лікування основного захворювання

B. Антидепресанти

C. Транквілізатори

D. Нейролептики

E. Психотерапія

Завдання № 73. Хворий Ж., 28 років. Скарги на головний быль, стомлюваність, що з'явилися протягом останніх 3-х тижнів “голоси”. 2 роки тому переніс відкриту ЧМТ, довгостроково лікувався, потім повернувся до роботи, але турбували стомлюваність, головний быль. Психічний стан: контакту доступний. Орієнтований вырно. Чує чоловічі й жіночі голоси «всюди, які коментують вчинки хворого та інших людей, іноді засуджують, іноді лають, іноді змушують виконувати ту або іншу дію, але хворий їм пручається». Докладно розповідає про свої переживання, допускає думку про їх хворобливість. У процесі бесіди швидко втомлюється, пам'ять на поточні події знижена, з труднощами розуміє інструкції при патопсихологычному дослідженні. У неврологічному статусі: двостороння слабість конвергенції. Очні щілини D
А. Шизофренія параноїдна

B. Органічний делірій

C. Органічний галюциноз

D. Деменція після перенесеної ЧМТ з іншими симптомами, переважно галюцинаторними

E. Органічний розлад особистості

Завдання № 74. Хворий Ф., 45 років. Скарги на дратівливість, що “суперечить вимогам релігії”. Працював у шахті до 35 років, коли переніс важку виробничу ЧМТ і був визнаний інвалідом III групи. Відносини в родині протягом останніх 3-х років конфліктні, оскільки хворий став затятим прихильником баптистської церкви, нав'язує близьким положення цієї релігії, але не зустрічає підтримки. При цьому вивчення релігійної літератури не занадто захоплює хворого, тому що він не може довго зосереджувати увагу на одній діяльності. Після відвідувань церкви дружина відзначає у хворого стан зайво підвищеного настрою, але він легко змінюється дратівливістю з агресією відносно близьких. Хворий ніде не працює, більшу частину часу проводить у ліжку, на прохання дружини допомогти їй по господарству реагує лайкою, може почати бити посуд і меблі. Сомато-неврологічно: АД 120/70 мм рт.ст. Очні щілини D
А. Шизотипичний розлад

B. Дисоціальний розлад особистості

C. Органічний розлад особистості

D. Параноїдний розлад особистості

E. Деменція після перенесеної ЧМТ

Завдання № 75. Хворий Ш., 32 років, будівельник, упав з будівельних лісів, кілька хвилин був без свідомості, після чого був госпіталізований у травматологічне відділення, де скаржився на головний біль і нудоту. В 23 години раптово виникла неадекватна поведінка: оглядався по сторонах, зосереджено водив пальцем по тріщинах на стіні, на обличчі було вираження страху, раптово підхопився з ліжка й кинувся бігти по коридорі. При огляді психіатром вірно називав свої прізвище, ім'я, по батькові, але не розумів, де перебуває, був дезорієнтований у часі. На питання відповідав односкладово. З жахом оглядався по сторонах, запитував: “Звідки тут так багато мишей?” Попередній діагноз:

А. Органічний галлюциноз

B. Органічний маревний розлад

C. Органічний амнестичний синдром

D. Органічний делірій

E. Органічний тривожний розлад

Завдання №76. Хворий К., 34 років, шофер, надійшов у терапевтичне відділення із приводу правобічної нижнечасткової пневмонії, хворіє протягом 2-х днів. Температура 38,7. При надходженні психічний стан характеризувався млявістю, гіподинамією, сонливістю, однак заснути не міг через кашель. В 22 години голосно закричав, з жахом дивився в кут, благав медсестру: “Нехай вони підуть, проженете їх, мені погано, я не можу йти в рейс!”. При прямо поставлених питаннях виявлялося, що не знає дати, нечітко розуміє, де перебуває. Свої прізвище, ім'я, по батькові, вік, професію називає правильно. Через кілька хвилин після початку бесіди знову на обличчі з'явилося вираження страху, почав розмахувати руками, як би відганяючи когось, кинувся до вікна, спробував влізти на підвіконня. Після виконання лікарських призначень заснув. Ранком температура 37,2, орієнтований правильно, своєї вчорашньої поведінки не пам'ятає. Говорить, що йому здається, начебто ввечері до нього приходили з роботи, була неприємна розмова, йому загрожували полчища тарганів. Говорить тихим голосом, на обличчі вираження втоми. Ваша тактика відносно хворого:

А. Переклад у психіатричну лікарню

B. Призначення нейролептиків

C. Патогенетична терапія + транквілізатори

D. Фіксація хворого

E. Патогенетична терапія

Завдання № 77. Хворий В., 18 років. В 4 роки переніс відкритий епідемічний енцефаліт. Надалі відзначався розлад сну, хлопчик став дратівливим, плаксивим. З 8-ми літнього віку став тікати з будинку, бродяжив, виносив із будинку речі, обмінював їх. Перед госпіталізацією був неспокійний, дратівливий, ні до чого не проявляв інтересу, нічим не займався, не доводив початого до кінця, швидко стомлювався від будь-якої роботи. У відділенні хворий був настирливим, імпульсивним, погано зосереджувався. Неодноразово відзначалося, що разом з необхідними предметами збирає в себе непотрібні йому речі - шматки паперів, цвяхи. Пам'ять і інтелект знижені. У неврологічному відділенні: анізокорія, ослаблена реакція зіниць на світло. Попередній діагноз:

А. Постенцефалічний синдром

B. Органічний розлад особистості

C. Деменція внаслідок енцефаліту

D. Органічний маревний (шизофреноподібний) розлад

E. Органічний астенічний розлад

Завдання №78. Хворий К., 37 років. Занедужав в 36-ти літньому віці. Захворювання почалося з підвищення температури, слабості, головного болю. Незабаром з'явилися гіперкінези жувальних м'язів, часом було утруднено ковтання. Відзначалися безсоння, млявість, повільність, іпохондричність. Лікувався амбулаторно. У цей час госпіталізований у психіатричну лікарню у зв'язку з спробою самогубства (намагався повіситися). У психіатричному стані при надходженні: орієнтований у місці, часі, власній особистості вірно. В'ялий, подавлений, гіпомімічен. Затверджує, що хворіє венеричною хворобою. Відчуває неприємний запах, що виходить із носоглотки. Говорить, що навколишні ненавидять його, ображають, хворі не пускають його в палату. Часом стає збудженим, наносить собі ушкодження, рве на собі білизна, душить себе. Рухи хворого вповільнені, іноді стереотипно робить однакові рухи. Повільно осмислює питання, що йому задають, «відповідає із труднощами, після тривалої паузи. Пам'ять знижена. Настрій знижений. Критики до свого стану немає. У неврологічному статусі: відзначаються гіперкінези (запрокидує голову, спазм м'язів в області шиї, рота, закочування очних яблук). Попередній діагноз:

А. Органічний маревний розлад

B. Органічний афективний розлад

C. Органічний розлад особистості

D. Органічний кататонічний розлад

E. Параноїдна шизофренія

Завдання № 79. Хворий У., 36 років. При надходженні скарги на стомлюваність, підвищену помисливість, дратівливість, зниження пам'яті, неуважність, періодичний головний біль. Психічний стан: орієнтований у місці, часі, власній особистості вірно. Тривожний, недовірливий, часом здається, що люди обертають на нього особливу увагу. Не може подовгу займатися однією справою. Трохи в'ялий, у процесі бесіди швидко стомлюється. Емоційно нестійкий, відзначається підвищена стомлюваність, зниження запам'ятовування. Неврологічний статус: недостатня конвергенція, непостійні ністагмоїдні посмикування при крайніх відведеннях. Тремор вік і пальців рук. Різко виражений розлитой червоний дермографізм. З анамнезу: в 32-х літньому віці - контузія із втратою свідомості. Надалі відзначалося пов'язане з додатковими факторами (перевтома, ГРВІ, перегрівання) погіршення стану з підвищеною стомлюваністю, помисливістю, дратівливість. Попередній діагноз:

А. Органічний розлад особистості

B. Органічний маревний розлад

C. Органічний тривожний розлад

D. Органічний астенічний розлад

E. Неврастенія

Завдання № 80. Хворий А., 26 років. У віці 23-х років переніс закриту черепно-мозкову травму. Скарги на головний біль, ослаблення пам'яті, що з'явилися останнім часом, “голоси”. Психічний стан: хворий доступний контакту. Орієнтований у місці, часі, власній особистості правильно. Докладно описує “голоси”, що з'явилися, за словами хворого, під час останньої поїздки в труському вагоні. Говорить, що “голоси”, починаються зранку, підсилюються до вечора; часто коментують його поведінку, іноді забороняють будь-що робити, ображають його. Чує “голоси” з різних сторін. Іноді хворий зауважує, що навколишні обертають на нього увагу, обговорюють його. Також, за словами хворого, іноді виникають “бачення”, “картини”, частіше сцени бою, дим, зброя, невизначені фігури. Хворий говорить повільно, намагається найбільше повно описати свої переживання. Зміст складних питань розуміє з труднощами, відповідає не відразу. З трудом засвоює прочитане та зосереджується на будь-якому занятті. Пам'ять знижена. Попередній діагноз:

A. Органічний галлюциноз

B. Параноїдна шизофренія

C. Органічний маревний (шизофреноподібний) розлад

D. Органічний делірій

E. Посткомоційний синдром

Завдання № 81. Хвора К., 52 років. Доставлена на прийом сестрою у зв'язку з наявністю у хворої зниження пам'яті, неможливістю справлятися із звичною роботою на виробництві та будинку, безпорадністю, зниженням настрою. З анамнезу: мати хворої померла у віці 83 років у психіатричній лікарні від “запалення легенів”. Чоловік хворої раптово помер 4 місяці назад, після чого на настійну вимогу сина хвора звернулася до психіатра, де протягом місяця лікувалася з приводу реактивної депресії - без значного ефекту. За словами сестри, вище перераховані скарги з'явилися ще за півроку до смерті чоловіка хворий. Психічний стан: хвора сидить в одноманітній позі, обличчя гіпомімічно. Одягнена в брудне пальто, застебнуте неправильно. Відмовляється переодягтися, не помічає помилок в своєму одязі. Вірно називає свої паспортні дані. На питання, де вона перебуває, відповіла “у будинку”, не уточнюючи в якому. Правильно називає місяць (“4 місяці назад загинув чоловік”), число й рік назвати не може. Відповісти на трохи більш складно сформульовані питання не може (“Не знаю”, “Не розумію, чого ви хочете”). Мова із запинками, неодноразово повторює перші склади деяких слів. Пам'ятає імена сина, сестри, батьків, вік їх назвати утрудняється. Рахункові операції виконує в межах 20. При списуванні тексту й у листі під диктування пропускає букви, не дописує слова, помилку відшукати не може. Читає простий текст, однак утрудняється в його переказі. Критично оцінити свій стан не може, хоча відзначає, що “стала якась не така”. Сомато-неврологічно - без патології. КТ - атрофія головного мозку у височно-тім'яних відділеннях. Попередній діагноз:

А. Деменція при хворобі Піка

B. Судинна деменція

C. Важкий депресивний епізод без психотичних симптомів

D. Деменція при хворобі Альцгеймера з раннім початком

E. Деменція при хворобі Альцгеймера з пізнім початком

Завдання № 82. Хворий Р., 20 років, студент. Під час бесіди на місці не втримується, підхоплюється, поправляє одяг на собі і навколишніх (“все повинне бути в ідеальному порядку”). Настрій підвищений, багато сміється. Говорить швидко, проковтуючи закінчення, у той же час докладно описує несуттєві деталі. Увага легко відволікаєма. Себе вважає “видатним спортсменом”, говорить, що завдяки своїй фізичній підготовці може знайти “вигідну роботу із зброєю і допомогти правоохоронним органам знищити бандитів і розбійників”. Під час бесіди неодноразово починає демонструвати фізичні вправи, показуючи очевидну спритність. До свого стану та вчинків критики немає. Неврологічний статус: очні щілини D>S, опущений правий кут рота. Сухожильні рефлекси підвищені S>D. Погойдування в позі Ромберга, палеце-носову пробу виконує з промахіванням. ЭЭГ - дисфункція діенцефально-стволових відділів головного мозку. З анамнезу: мати хворого є на обліку в психіатра. Раніше розвиток без особливостей. По характеру спокійний, доброзичливий, має багато друзів. Два роки тому переніс важку ЧМТ у тім'яній області (удар по голові), був прооперований у нейрохірургічному відділенні, місяць перебував у несвідомому стані. Описаний стан розвився тиждень назад після дострокової здачі іспитів. Попередній діагноз:

A. Манія без психотических симптомів

B. Маніакальний розлад органічної природи

C. Параноїдна шизофренія

D. Органічний розлад особистості

E. Гостра реакція на стрес

Завдання № 83. Хвора Ж., 68 років. Під час огляду дезорієнтована в часі. Пам'ятає імена, дати народження своїх онуків, не пам'ятає дати народження дітей, що їла на обід. Знає ім'я президента країни, дати початку й закінчення Вов. Затверджує, що її чоловік живий, “вийшов за продуктами в магазин”. Мова дизартрічна, бідний словниковий запас, відсутній інтерес до бесіди. Від дослідження пам'яті та мислення за допомогою психологічних тестів відмовилася, відзначаючи, що “через хворобу не зможе нічого запам'ятати”. Голосно призиває дочку, щоб та поправила складки на постелі. Не випробовує сорому перед лікарем під час перестилання мокрої постелі та перевдягання. З анамнезу: протягом останніх 25 років не працює. Чоловік раптово помер 10 років тому. Хвора по характеру владна, однак надзвичайно тактовна в спілкуванні з іншими людьми. З 58 років страждає гіпертонічною хворобою, приймала підтримуюче лікування (энам, клофелін, вінпоцетін). У віці 65 років перенесла мікроінсульт, іпохондрічна. Півроку назад перенесла ішемічний інсульт з лівостороннім геміпарезом. На тлі проведеної терапії рухові функції відновилися, однак хвора перестала самостійно пересуватися, стала примхливої, наростало зниження пам'яті, поступово втратила контроль над функцією сфінктерів, втратила інтерес до їжі. Неврологічний статус: Обличчя асиметрично, очні щілини D>S, опущений правий кут рота. Сухожильні рефлекси підвищені S>D, відзначається зниження болючої чутливості в лівій верхній кінцівці. Рухи кінцівок у повному обсязі. Статику й координацію перевірити не вдалося. Попередній діагноз:

А. Органічний розлад особистості

B. Депресивний розлад органічної природи

C. Делірій на тлі деменції

D. Деменція при хворобі Альцгеймера з пізнім початком

E. Мультиінфарктна деменція


^ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН ТА ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД НИХ


По даним WHO (2001), "наркотизація" населення планети неухильно росте: тільки офіційно у світі налічується понад 1 млрд. осіб, що зловживають психоактивними речовинами (ПАР), з них 50 млн. зловживають речовинами, віднесеними до наркотичних.

Психічні та поведінкові розлади, що виникають у результаті використання психоактивних речовин, включають розлади, викликані алкоголем, препаратами опію, канабіса, заспокійливими й гіпнотичними засобами, кокаїном та іншими стимуляторами, галюциногенами, тютюном і летучими розчинниками. Стани, що пов'язані з їхнім використанням, включають інтоксикацію, вживання з шкідливими наслідками, залежність, синдром скасування й психічні розлади. До ПАР відносять, таким чином, всі нелікарські та лікарські засоби, які можуть стати предметом зловживання в силу їхнього впливу на психічні процеси, наприклад, на когнітивну й афективну сфери з розвитком суб'єктивно приємних психічних станів (наприклад, ейфорії, підвищення активності, комфорту, спокою). Під зловживанням розуміють "постійне або спорадичне надмірне вживання ПАР, несумісне або не пов'язане з припустимою медичною практикою" (WHO, 1969).

Значний ріст вживання й зловживання ПАР з щорічним збільшенням числа осіб з залежністю від ПАР, що супроводжується як соматоневрологічними, так і психічними розладами, наносить значну соціально-економічну і моральну шкоду як суспільству в цілому, так і окремим особам. Щорічно збільшується число дітей і підлітків, що вживають і зловживають ПАР. Це визначає актуальність вивчення проблеми психічних і поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивных речовин як проблеми не тільки медичної, але й соціальної.

Ціль загальна: уміти визначати клінічні прояви психічних розладів внаслідок зловживання ПАР і лікувальну тактику у відношенні даних хворих.

Мети конкретні - уміти:

1. Визначати клінічні ознаки гострої інтоксикації ПАР й призначати лікування.

2. Виявляти клінічні ознаки синдрому залежності й призначати лікування.

3. Визначати клінічні ознаки синдрому скасування, у т.ч. синдрому скасування з делірієм і призначати лікування.

4. Виявляти клінічні ознаки психотичного розладу при зловживанні ПАР й визначати лікувальну тактику.

5. Визначати клінічні прояви амнестичного синдрому при зловживанні ПАР й призначати лікування.

6. Виявляти клінічні ознаки резидуального психотичного розладу й психотичного розладу з пізнім (відставленим) дебютом і визначати лікувальну тактику.


^ Мети вихідного рівня:

1. Виявляти скарги, збирати анамнестичні дані, проводити об'єктивне дослідження хворого у відповідність з принципами медичної етики та деонтології (кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб).

2. Визначати обсяг і інтерпретувати дані необхідних додаткових досліджень (кафедра неврології, кафедра інфекційних хвороб, кафедра внутрішніх хвороб).

3.Проводити патопсихологічне дослідження та інтерпретувати отримані дані (цикл загальної психології кафедри ОЗО, цикл мед. психології кафедри психіатрії та мед. психології).

4. Виявляти психопатологічні симптоми й визначати провідний синдром (загальна психопатологія на кафедрі психіатрії та мед. психології).

5.Уміти визначати механізм дії психотропних препаратів.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

М. горького психіатрія. Наркологія iconІМ. М. Горького психіатрія. Наркологія
Абрамов в. А., Абрамов о. В., Ряполова т. Л., Виговська о. М., Пирков с. Г., Голоденко о. М., Денисов є. М., Путятін г. Г., Кокотова...
М. горького психіатрія. Наркологія iconПерелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „Медична психологія”
Гавенко В. Л., Самардакова Г. О., Бачериков М.Є. Психіатрія І наркологія. – Київ, 1993
М. горького психіатрія. Наркологія iconПерелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
Гавенко В. Л., Самардакова Г. О., Бачериков М.Є. Психіатрія І наркологія. – Київ, 1993
М. горького психіатрія. Наркологія iconЕкзаменаційна програма з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „Педіатрія”
...
М. горького психіатрія. Наркологія iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „Лікувальна справа”
...
М. горького психіатрія. Наркологія iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
...
М. горького психіатрія. Наркологія iconБілетна програма іспиту з психіатрії І наркології для студентів 4 – 5 курсів медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
...
М. горького психіатрія. Наркологія iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «Психіатрія та наркологія»...
М. горького психіатрія. Наркологія iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Довідник для студента складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «Психіатрія та наркологія»...
М. горького психіатрія. Наркологія icon«судова медицина та психіатрія» галузь знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 030401 «Правознавство»
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Судова медицина та психіатрія». Галузь знань – 0304 «Право», напрям підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи