Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія icon

Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія
НазваДонецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія
Сторінка1/6
Дата28.08.2012
Розмір0.83 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕСИТЕТ ІМ. М.ГОРЬКОГО


МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ

(ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ)


ДОНЕЦЬК 2010

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ (ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ)


АБРАМОВ В.А., РЯПОЛОВА Т.Л., ПИРКОВ С.Г., ВИГОВСЬКА О.М., ГОЛОДЕНКО О.М., ДЕНИСОВ Є.М., ОСОКИНА О.І., КОКОТОВА О.О., ПУТЯТІН Г.Г.


МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ


Методичні вказівки для самопідготовки. Донецьк: 2010. - 35с.

За редакцією проф. В.А.Абрамова


Призначений для реалізації програмно-цільового підходу до управління якістю підготовки фахівців із медичної психології.

Визначено актуальність кожної теми, загальні мета та конкретні цілі кожного заняття, які сформульовані у виді професійних вмінь. Розроблено алгоритми роботи з психологічними методиками, приведено зведені таблиці та навчальні завдання, що дозволяють студентам визначити ступінь засвоєння теми.

Методичні вказівки призначаються для керованої самопідготовки студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів і є доповненням до відповідних посібників та підручників.


Рецензенти: д.м.н., проф. І.Д.Спіріна

д.м.н., проф. І.А.Бабюк

д.м.н., проф. А.М.Скрипніков


Друкується за рішенням Вченої Ради ДонНМУ

(протокол № 7 від 22.10.10)


© Колектив авторів, 2010


^ ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Актуальність теми: Прогрес медицини, що супроводжується появою складних ефективних методів дослідження і терапії, має і тіньову сторону. Все виразніше виявляється тенденція до вузької спеціалізації лікарів, вся увага яких прикута до результатів технічно складних інструментальних методів діагностики і лікування, а особливості функціонування цілісного організму, своєрідність особи хворого, його психічний стан і вплив їх на характер і динаміку захворювання враховуються недостатньо. Для подолання цього негативного явища майбутньому лікареві необхідно оволодіти основами психологічних знань, вивчити психологію хворого, набути навичок психотерапевтичної дії на нього. Зростає інтерес до психологічних досліджень і значення впровадження психологічних технологій у галузі діяльності, які характеризуються постійною взаємодією людини з іншими людьми. До таких областей, безумовно, належить і медицина. У найближчому майбутньому і у віддаленій перспективі, подальший прогрес медицини у напрямі підвищення якості життя пацієнтів переважно пов'язаний із максимальною індивідуалізацією підходу до діагностики і лікування кожного окремого пацієнта, реалізації принципу «лікувати не хворобу, а хворого». Життя в сучасному суспільстві характеризується все зростаючим темпом, величезною кількістю нової інформації, несприятливими екологічними умовами. Це приводить до катастрофічного зростання станів психоемоційної напруги, наслідком яких нерідко стають психогенні психічні розлади і психосоматичні захворювання. Збільшується кількість сімейних проблем і проблем з підростаючим поколінням. Своєчасне використання принципів психогігієни, психопрофілактики і реабілітації, широке використання психотерапевтичних методів можуть допомогти сучасній людині знайти душевну рівновагу, гідно справлятися з щоденними навантаженнями, будувати благополучне сімейне життя, ростити здорове потомство.

^ Загальна мета: уміти визначати предмет, цілі і завдання медичної психології, її методи а також критерії психічного здоров'я людини. Уміти проводити основні заходи щодо психогігієни і психопрофілактики в загальномедичній практиці, визначати свідчення до основних психотерапевтичних втручань.

Конкретні цілі: уміти

Цілі початкового рівня: уміти

1. Визначати місце медичної психології серед інших психологічних дисциплін, предмет і завдання медичної психології

1. Визначати предмет загальної психології, психічних процесів, станів і властивостей людини (курс загальної психології)

2. Визначати свідчення до основних методів дослідження в медичній психології. Визначати критерії здоров'я людини

2. Визначати основні психофізіологічні поняття, анатомічний субстрат вищих психічних функцій (кафедра нормальної фізіології та анатомії)

Для оцінки початкового рівня знань пропонується виконати наступні завдання:

Завдання № 1. Медіальне колінчате тіло є частиною:

А. Слухового аналізатора В. Лімбичної системи

С. Зорового аналізатора D. Пірамідного шляху E. Шкірно-кінестетичного аналізатора

Завдання № 2. Цілісне віддзеркалення предметів, ситуацій і подій, що виникає при безпосередній дії фізичних подразників на рецепторні поверхні органів чуття - це:

А. Сприйняття B. Відчуття

C. Уявлення D. Спогад Е. Уява

Завдання № 3. Навчання дітей правилам поведінки на воді відноситься до заходів:

А. Профілактики B. Гігієна

C. Пропаганди D. Загальної медицини E. Психотерапії

Завдання № 4. Уважне вислухування скарг хворого і співчутливе відношення до його проблем ґрунтується на теорії особи:

А. Гуманістичній B. Психодинамічній

C. Когнітивній D. Поведінковій E. –

Завдання № 5. Хворий До., 34 року. Звернувся до терапевта зі скаргами на головний біль, дратівливість, знижений настрій. Сомато-неврологично: в межах вікової норми. Процес постановки діагнозу має бути початий з:

А. Збору анамнезу B. Консультації невропатолога

C. Консультації психіатра D. МРТ- дослідження E. ЕКГ- дослідження

Якщо при виконанні приведених вище завдань виникли утруднення, необхідно звернутися до наступної літератури:

1. Вiтенко Н.В. Загальна та медична психологiя.  К., 1996, стор. 76-89.

2. Василенко В.Х. Внутренние болезни.  М., 1978, стр. 22-31, 46-54, 68-79.

3. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб., 2000, 592 с.

Тільки добре засвоївши попередній матеріал можете переходити до вивчення нової навчальної інформації.

Зміст навчання: інформація, яка необхідна для формування знань-вмінь, що забезпечують досягнення мети заняття, викладена у літературних джерелах та лекціях.

Теоретичні питання:

 1. Визначення, предмет і задачі медичної психології.

 2. Методи психологічного дослідження.

 3. Принципи побудови цілеспрямованої психологічної бесіди.

 4. Визначення психічного здоров’я та рівнів психологічної адаптації людини.

 5. Критерії здоров’я ВООЗ.

Граф логічної структури теми «Предмет та завдання медичної психології »


Джерела медичної психології
Медицина
Психологія


оматична
загальна

психіатрія

соціальна

психотерапія

вікова

гігієнічні дисципліни

психодіагностика

спеціальна

(сурдотифлопсихологія)
МП як предмет
Структура цілей та завдань
Загальні питання
Практичні аспекти
предмет, завдання
медична етика, деонтологія

методи дослідження

психологічні аспекти медичної діяльності

критерії здоров’я

акцентуації особистості

психосоматика

психогігієна та профілактика

внутрішня картина хвороби

приватна МП

психотерапія


Література:

1. Лекція „Предмет, завдання та методи дослідження психологічного стану людини”,

проф. B.А.Абрамов.

2. Абрамов В.А. та інш. Медична психологія. – Донецьк, 2010. – 289 с.

3. Гавенко В.Л., Вітенко І.С., Самардакова Г.О. Практикум з медичної психології. – Харків:

Регіон-інформ, 2002 – 248с.

4. Основи загальної і медичної психології /за ред. Вітенко І.С., Чабан О.С. – Тернопіль:

Укрмедкнига, 2003 – 344с.

^ Орієнтована основа дії (ООД):

Після вивчення дійсної глави посібника і відповідних розділів підручника вирішите самостійно запропоновані завдання. Якщо Ви зазнаєте труднощів у рішенні, зверніться до еталонів правильних відповідей завдань у додатку 1. Якщо Ви вирішили завдання невірно, повторно прочитайте главу посібника та літературу. Ознайомтесь із завданням і дайте відповідь на питання. Це дасть Вам можливість з'ясувати, наскільки засвоєна інформація.

З метою оцінки успішності засвоєння матеріалу, який викладено вище, пропонується виконати наступні завдання:

Завдання № 6. Медична психологія є:

A. Частиною психіатрії B. Розділом загальної психології

C. Частиною нейропсихології D. Розділом медичної етики і деонтології

E. Окремою психологічною дисципліною.

Завдання № 7. До предмету медичної психології не належить:

A. Вивчення особливостей психіки хворого

B. Вивчення впливу психіки хворого на здоров'я і хворобу

C. Вивчення фізіологічних механізмів вищих психічних функцій

D. Забезпечення оптимальної системи позитивних психологічних дій, що супроводжують обстеження і лікування хворого

E. Вивчення системи взаємин лікар  медпрацівник  пацієнт

Завдання № 8. Хворий Н. 55 років, протягом 20 років хворіє на гіпертонічну хворобу, скаржиться на виявлену неуважність, пов'язану з цим забудькуватість. Для дослідження уваги у Н. можна застосувати:

A. Коректурну пробу B. Тест Амтхауера

C. Тест Векслера D. Методику Зунга E. Методику «Прогресивні матриці Равена»

Завдання № 9. Хворий Ф. 30 років, відзначає протягом останнього місяця періодичне безсоння, зниження апетиту. До типових ознак здоров'я не належать:

A. Структурне збереження систем і органів людини

B. Функціональне збереження систем і органів людини

C. Професійне і кар'єрне зростання

D. Висока пристосовність організму до типового для нього фізичного і суспільного середовища

E. Збереження звичного для нього самопочуття


^ ПСИХОЛОГІЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ, ЕМОЦІЙ ТА ВОЛІ

Актуальність теми: Роль психіки хворого в успішному проведенні лікувально-діагностичних заходів неоцінима. Психічний стан людини часто обумовлює особливості перебігу захворювання, визначає прогноз і успіх лікувальних дій. Правильний підхід лікаря до пацієнта, заснований на знанні його індивідуально-психологічних якостей, а також особливостей протікання його психічної діяльності під час захворювання є гарантією правильного розпізнавання і розуміння динаміки хворобливого процесу. Вплив лікаря на хворого в процесі лікування, його вислови і навіювання можуть корінним чином видозмінити картину хвороби і значною мірою змінити її перебіг. Цим визначається актуальність вивчення даної проблеми.

^ Мета навчання (загальна): Уміти досліджувати психічний стан хворого з використанням методів медичної психології і оцінювати вплив хвороби на психічні процеси.

Конкретні цілі – уміти:

Цілі початкового рівня:

1. Визначати вплив хвороби

на відчуття, сприйняття, увагу

емоційно-вольову сферу

1. Збирати анамнестичні дані, виявляти скарги, проводити об’єктивне обстеження (каф. пропедевтики і терапії)

2. Оцінювати під час бесіди особливості пізнавальних психічних процесів, мови, інтелекту, емоційно-вольової сфери

2. Застосовувати навички психологічного обстеження пацієнта згідно з принципами медичної етики і деонтології (каф. психології і педагогіки)

3. Визначати вплив хвороби на формування нозогеній

3. Досліджувати соматичний стан хворого на симптомологічному та синдромальному рівнях (каф. фак. тер.)

4. Оцінювати під час бесіди стан свідомості і самосвідомості з урахуванням знання їх рівневої структури і критеріїв непорушеної свідомості

4. Застосовувати навички оцінки стану свідомості пацієнта (каф. заг. хір.)

5. Проводити патопсихологічне дослідження уваги, пам’яті, мислення та емоцій і інтерпретувати отримані результати

5. Досліджувати психічні процеси з використанням психологічних методик (каф.психології та педагогіки)


Для оцінки початкового рівня знань пропонуються наступні завдання:

Завдання №10. Хвора 21 р., заявляє скарги на ниючі болі внизу живота і в області поперека, загальну слабкість, хворобливе сечовипускання. Об'єктивно: гіперстенічної статури, шкірні покриви чисті, звичайного забарвлення, периферичні лімфовузли не збільшені, Т тіла 36,9 ºС. Над легенями дихання везикулярне, хрипів немає. Діяльність серця ритмічна, шумової мелодії не виявляється. АТ 130/80 мм рт.ст., пульс 75 уд./хв. Живіт м'який, помірно хворобливий у нижніх відділах. Відрізки кишечника звичайних пальпаторних властивостей. Печінка у краю ребрової дуги, безболісна. Симптом Пастернацького слабо позитивний з обох боків. Які додаткові методи обстеження необхідно провести хворому для встановлення діагнозу?

A. Загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, цистоскопія

B. Загальний аналіз крові і сечі, внутрішньовенна урографія

C. Загальний аналіз крові і сечі, визначення креатиніну і сечовини крові

D. Загальний аналіз сечі, аналіз сечі за Земницьким, КТ нирок

E. Загальний аналіз крові, сечі, біохімічний аналіз крові, УЗД органів малого тазу і зачеревного простору

Завдання №11. Хворий 23 років заявляє скарги на головний біль, запаморочення, нудоту, що виникли відразу після перенесеної черепномозкової травми. Лікар-терапевт під час об'єктивного обстеження не виявив патології з боку внутрішніх органів. АТ 110/50 мм рт.ст., пульс 93 уд./хв. Лікар призначив здачу аналізів крові і сечі, припустив діагноз: струс головного мозку – і призначив відповідне лікування. Чи достатньо даних для постановки діагнозу в даному випадку?

A. Недостатньо. Необхідно провести рентгенографію черепа і призначити консультацію невропатолога в плановому порядку

B. Достатньо

C. Недостатньо. Необхідно провести УЗД внутрішніх органів і дослідити внутрішньочерепний тиск

D. Недостатньо. Необхідні консультації невропатолога, травматолога і зняття ЕЕГ головного мозку

E. Недостатньо. Необхідні консультації невропатолога, окуліста, хірурга, проведення КТ головного мозку для диференціальної діагностики і виявлення можливих ускладнень

Якщо при виконанні наведених вище завдань виникли утруднення, необхідно звернутися до наступної літератури:

1. Вiтенко Н.В. Загальна та медична психологiя. – К., 1996, стор.76-89.

2. Василенко В.Х. Внутренние болезни. – М., 1978, стр. 22-31, 46-54, 68-79.

3. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб., 2000, 592 с.

Тільки добре засвоївши попередній матеріал можете переходити до вивчення нової навчальної інформації.

Зміст навчання: інформація, яка необхідна для формування знань-вмінь, що забезпечують досягнення мети заняття, викладена у літературних джерелах та лекціях.

Теоретичні питання:

 1. Вплив хвороби на пізнавальні процеси людини.

 2. Вплив особливостей інтелекту хворого на лікувальний процес.

 3. Вплив хвороби на емоційно-вольову сферу людини.

 4. Вплив хвороби на емоційний стан, нозогенії.

 5. Роль вольових якостей особи в лікувальному процесі.

 6. Зміни волі, потягів і поведінки під час лікування.

 7. Свідомість, самосвідомість, їх рівень.

 8. Психодинамічний підхід в медицині.

 9. Критерії непорушеної свідомості. Стани свідомості у хворого.Граф логічної структури теми «Психологія пізнавальних процесів емоцій та волі»

Психічна діяльність
Психічні властивості
Психічні стани
Психічні процеси
Темперамент, характер, здібності та досвід
Радість, печаль, смуток, туга, горе, оптимізм


Відчуття, сприйняття, пам'ять, увага, мислення, мова, емоції, інтелект, уява, уявлення
Свідомість
СамосвідомістьКритерії непорушеної свідомості
Рівні самосвідомості
усвідомлення простору
органічний (природний)
усвідомлення часу
соціальний (індивідний)
усвідомлення власної особистості
особистісний


Література:

1. Лекція „Стан психічних функцій і хвороба. Особистість та хвороба”, доц. Виговська О.М.

2. Абрамов В.А. та інш. Медична психологія. – Донецьк, 2010. – 289 с.

3. Гавенко В.Л., Вітенко І.С., Самардакова Г.О. Практикум з медичної психології. – Харків: Регіон-інформ, 2002 – 248с.

4. Основи загальної і медичної психології /за ред. Вітенко І.С., Чабан О.С. – Тернопіль:

Укрмедкнига, 2003 – 344с.

^ Орієнтована основа дії (ООД):

Для полегшення вивчення матеріалу у додатках 2, 3 наведені алгоритми, схеми та таблиці до даної теми. Після вивчення дійсної глави посібника і відповідних розділів підручника вирішите самостійно запропоновані завдання. Якщо Ви зазнаєте труднощів у рішенні, зверніться до еталонів правильних відповідей завдань у додатку 1. Якщо Ви вирішили завдання невірно, повторно прочитайте главу посібника та літературу. Ознайомтесь із завданням і дайте відповідь на питання. Це дасть Вам можливість з'ясувати, наскільки засвоєна інформація.

З метою оцінки успішності засвоєння матеріалу, який викладено вище, пропонується виконати наступні завдання:

Завдання №12. При дослідженні психологом пам'яті хворого Д., 43 р., за методикою «запам'ятовування 10 слів» при п'ятиразовому повторенні отримано наступні результати: 5 – 5 – 6 – 7 – 6 – 7 слів, через 1 годину – 6 слів. Яка функція пам'яті порушена?

A. Збереження інформації B. Відтворення інформації

C. Забування інформації D. Пам'ять не порушена E. Запам'ятовування інформації

Завдання №13. Пацієнт З., 33 р., скаржиться на поганий настрій, тяжкість на душі, поганий сон і апетит, пов'язуючи цей стан зі скороченням на роботі. Якій із психологічних методик необхідно віддати перевагу психологові для правильної оцінки психічного стану хворого?

A. Методика Ч. Д. Спілбергера B. Коректурна проба

C. Методика запам'ятовування 10 слів D. Методика класифікації предметів

E. Методика В. Зунга

Завдання №14. Метою проведення психологічного дослідження хворого К., 29 р., що скариться на загальну слабкість, неуважність, трудність засвоєння нової інформації, є оцінка його уваги. Якою з перерахованих методик необхідно скористатися?

A. Методика Ч. Д. Спілбергера B. Методика В. Зунга

C. Методика запам'ятовування 10 слів D. Методика класифікації предметів

E. Коректурна проба

Завдання №15. При огляді хворого Н., 22 р., лікар-психіатр запідозрив захворювання шизофренічного спектру. З метою диференціальної діагностики призначив цілеспрямоване дослідження мислення хворого. Яку з перелічених методик слід застосувати?

A. Коректурна проба B. Методика запам'ятовування 10 слів

C. Методика В. Зунга D. Методика класифікації предметів

E. Методика Ч. Д. Спілбергера

Завдання №16. При обстеженні пацієнта Н. 45 років за допомогою Ньюкаслської шкали були отримані такі результати: сім балів з десяти. Про що свідчать дані результати?

A. Наявність депресії B. Наявність тривожного розладу

C. Розлади мислення D. Розлади уваги

E. Наявність органічного ураження головного мозку

Якщо Ви сумніваєтеся в правильності відповіді або Вас щось турбує, ще раз прочитайте даний розділ інформації і знову спробуйте виконати завдання. Лише правильні відповіді свідчать про те, що інформація Вами засвоєна, і Ви можете переходити до вивчення наступного матеріалу.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія iconДонецький національний медичний університет
Введення в перинатологию. Організація служби охорони материнства І дитинства. Захворюваність І смертність. Медична психологія. Етика...
Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія iconРічний план закупівель на 2012 рік (зі змінами) Донецький національний медичний університет ім М. Горького Код за єдрпоу 02010698
Донецький національний медичний університет ім М. Горького Код за єдрпоу 02010698
Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького
Науковий відділ Донецького національного медичного університету ім. М. Горького просить надрукувати у Вашому журналі статтю ??Ф....
Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького
Науковий відділ Донецького національного медичного університету ім. М. Горького надсилає І просить прийняти до публікації І участі...
Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія iconМіністерство охорони здоров'я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Київський національний медичний університет ім. А. А. Богомольця
Автори: Нагорна Н. В., Волосовець О. П., Острополець С. С., Бордюгова О. В., Дудчак О. П., Марченко К. М
Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія icon612. 821 М 42 Медична психологія
...
Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького науково-дослідний інститут медичних проблем сім’ї спеціалізована вчена рада д 11. 600. 03
В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького
Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького науково-дослідний інститут медичних проблем сім’ї спеціалізована вчена рада д 11. 600. 03
В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького
Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія iconІМ. М. Горького медична психологія
Абрамов в. А., Абрамов о. В., Ряполова т. Л., Пирков с. Г., Виговська о. М., Голоденко о. М., Денисов є. М., Путятін г. Г., Кокотова...
Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія iconІМ. М. Горького медична психологія
Абрамов в. А., Абрамов о. В., Ряполова т. Л., Пирков с. Г., Виговська о. М., Голоденко о. М., Денисов є. М., Путятін г. Г., Кокотова...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи