Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія icon

Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія
НазваДонецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія
Сторінка4/6
Дата28.08.2012
Розмір0.83 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

Література:

1. Лекція „Психосоматичні розлади. Психологічні особливості хворих з різними

захворюваннями. Психологічні аспекти залежної, суїцидальної поведінки, танатології та

евтаназії”, доц. Пирков С.Г.

2. Абрамов В.А. та інш. Медична психологія. – Донецьк, 2010. – 289 с.

3. Гавенко В.Л., Вітенко І.С., Самардакова Г.О. Практикум з медичної психології. – Харків:

Регіон-інформ, 2002 – 248с.

4. Основи загальної і медичної психології /за ред. Вітенко І.С., Чабан О.С. – Тернопіль:

Укрмедкнига, 2003 – 344с.

^ Орієнтована основа дії (ООД):

Для полегшення вивчення матеріалу у додатках 6, 7 наведені алгоритми, схеми та таблиці до даної теми. Після вивчення дійсної глави посібника і відповідних розділів підручника вирішите самостійно запропоновані завдання. Якщо Ви зазнаєте труднощів у рішенні, зверніться до еталонів правильних відповідей завдань у додатку 1. Якщо Ви вирішили завдання невірно, повторно прочитайте главу посібника та літературу. Ознайомтесь із завданням і дайте відповідь на питання. Це дасть Вам можливість з'ясувати, наскільки засвоєна інформація.

З метою оцінки успішності засвоєння матеріалу, який викладено вище, пропонується виконати наступні завдання:

Завдання № 51. Ідеї внутрішньоособистісного конфлікту (наявність в психіці людини двох однакових по силі мотивів, але протилежних по спрямованості) характерні для наступної психосоматичної теорії:

A. Кортико-вісцеральної В. Психоаналітичної

С. Нейрофізіологічної D. Соціопсихосоматики Е. Системно-теоретичної моделі

Завдання № 52. Механізм психологічного захисту, при якому відбувається процес мимовільного усунення в несвідоме неприйнятних думок, спонук або відчуттів, називається:

А. Витісненням В. Регресією

С. Інтрапроекцією D. Раціоналізацією E. Інтелектуалізацією

Завдання № 53. За основні параметри особи, схильної до формування эсенційної гіпертонії, вважається:

А. Зіткнення двох взаємовиключаючих потреб (у опіці і самостійності)

В. Інтерперсональна напруга між агресивними імпульсами, з одного боку, і відчуттям залежності, з іншого

С. Суперечності між «бажанням ніжності» і «страхом перед ніжністю»

D. Відчуття хронічної незадоволеності

Е. Пасивність, труднощі в самоствердженні

Завдання № 54. На консультації у дерматолога мати з 12 літньою дівчинкою, страждаючою вугровою хворобою. Мати стурбована тим, що дочка відмовляється ходити в школу, тому що однокласники її дратують, не хочуть з нею спілкуватися. Настрій дитини понижений, заявляє: “Я потворна”. Яка патологія для підлітків є найбільш важкою в психологічному відношенні:

A. Сексуальні розлади B. Захворювання, що змінюють зовнішність

C. Онкологічні захворювання D. Інфаркт E. Інсульт

Завдання № 55. Пацієнтка Ф., 43 років., протягом останніх 2-х місяців регулярно відвідує хірурга, наполягаючи на проведенні оперативного втручання з приводу патології шлунку, не дивлячись на аргументований висновок лікарського консиліуму про недоцільність проведення даного виду лікування. Постійне і непереборне бажання людини піддаватися хірургічним операціям з приводу уявних проявів хвороби називається:

A. Симуляцією B. Аграваційним синдромом

C. Іпохондричним синдромом D. Синдромом Ашафенбурга E. Синдромом Мюнхаузена.

Завдання № 56. Пацієнтка С., 17 років., страждає на страх мови. Логофобія зустрічається при:

A. Шизофренії B. Цукровому діабеті

C. Заїканні D. Гіперкінетичному синдромі E. Аутизмі

Завдання № 57. При якому типі акцентуації найчастіше формується залежність від ПАР:

A. Збудливому B. Демонстративному

C. Що застряє D. Гіпертимному E. Екзальтованому

Завдання № 58. З чим пов'язана соціокультуральна теорія залежності від ПАР:

A. Вивченням стилю сімейних стосунків B. Вивченням соціальної аномії

C. Явищами гіпо- або гіперопіка D. Впливом середовища мешкання

E. Порушенням раннього дитячого розвитку

Завдання № 59. Які преморбідні риси особистості сприяють розвитку нервової анорексії:

A. Гіпертімні B. Обсесивно-фобічні

C. Шизоїдні D. Демонстративні E. Екзальтовані

Завдання № 60. З чим пов'язаний розвиток комп'ютерної залежності:

A. Наявність віртуальної реальності B. Наявність феномену «уявного друга»

C. Порушення соціальної адаптації D. Розвиток психічної патології

E. Високий суїцидальний ризик

Завдання № 61. Суїцидальна поведінка, пов'язана з кризовими ситуаціями в житті і особистими трагедіями, називається:

A. Психогенна B. Егоїстична

C. Альтруїстична D. Дистимічна E. Анемічна

Завдання № 62. Який психопатологічний тип реакції найчастіше зустрічається у вмираючих хворих:

A. Дисфорічний B. Обсессивно-фобічний

C. Апатичний D. Астено-депресивний E. Тривожно-депресивний

Якщо Ви сумніваєтеся в правильності відповіді або Вас щось турбує, ще раз прочитайте даний розділ інформації і знову спробуйте виконати завдання (еталони правильних відповідей дивись у додатку 1). Лише правильна відповідь свідчить про те, що інформація Вами засвоєна, і Ви можете переходити до вивчення наступного матеріалу.


^ ПСИХОГІГІЄНА. ПСИХОПРОФІЛАКТИКА. ПСИХОТЕРАПІЯ


Актуальність теми: Життя в сучасному суспільстві характеризується все зростаючим темпом, величезною кількістю нової інформації, несприятливими екологічними умовами. Це приводить до катастрофічного зростання станів психоемоційної напруги, наслідком яких нерідко стають психогенні психічні розлади і психосоматичні захворювання. Соматичні і психічні захворювання все частіше хроніфікуются, формуючи у хворого специфічну «внутрішню картину хвороби» і нерідко приводячи до розвитку нозогенних психічних розладів. Збільшується кількість сімейних проблем і проблем з підростаючим поколінням. Своєчасне використання принципів психогігієни, психопрофілактики і реабілітації, широке використання психотерапевтичних методів можуть допомогти сучасній людині знайти душевну рівновагу, гідно справлятися з щоденними навантаженнями, будувати благополучне сімейне життя, ростити здорове потомство.

^ Мета навчання (загальна): уміти проводити основні заходи щодо психогігієни і психопрофілактики в загальномедичній практиці, визначати свідчення до основних психотерапевтичних втручань.

Цілі конкретні: уміти

Цілі початкового рівня: уміти

1. Освоїти і уміти застосовувати на практиці основні психогігієнічні підходи
^

1. Уміти використовувати гігієнічні норми в повсякденній діяльності (кафедра гігієни, кафедра епідеміології)


2. Оволодіти і уміти застосовувати на практиці методи первинної, вторинної, третинної психопрофілактики і реабілітації

2. Уміти використовувати профілактичні заходи в повсякденній діяльності (кафедра гігієни, кафедра епідеміології)

3. Уміти проаналізувати основні сучасні методи психотерапії (психодинамічний, когнітивно-поведінковий і екзистенціально-гуманістичний напрями)

3. Уміти використовувати основні теорії особи в роботі з хворими (кафедра філософії)

4. Оволодіти методиками раціональної психотерапії, суггестії в стані неспання, ауторелаксації
^

4. Виявляти скарги, збирати анамнестичні дані, будувати бесіду з хворим відповідно до принципів медичної етики і деонтології (кафедра ОЗО з циклом історії медицини)


5. Уміти визначати свідчення до інших методів психотерапії (індивідуальною і груповою, психодинамічною, гештальт-терапії, НЛП, арт-терапії)

5. Уміти визначати особливості надання медичної допомоги в екстремальних ситуаціях (кафедра медицини катастроф)

6. Оволодіти навиками психологічної допомоги при кризових станах
7. Уміти надавати психологічну допомогу в екстремальних ситуаціях1   2   3   4   5   6

Схожі:

Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія iconДонецький національний медичний університет
Введення в перинатологию. Організація служби охорони материнства І дитинства. Захворюваність І смертність. Медична психологія. Етика...
Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія iconРічний план закупівель на 2012 рік (зі змінами) Донецький національний медичний університет ім М. Горького Код за єдрпоу 02010698
Донецький національний медичний університет ім М. Горького Код за єдрпоу 02010698
Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького
Науковий відділ Донецького національного медичного університету ім. М. Горького просить надрукувати у Вашому журналі статтю ??Ф....
Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького
Науковий відділ Донецького національного медичного університету ім. М. Горького надсилає І просить прийняти до публікації І участі...
Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія iconМіністерство охорони здоров'я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Київський національний медичний університет ім. А. А. Богомольця
Автори: Нагорна Н. В., Волосовець О. П., Острополець С. С., Бордюгова О. В., Дудчак О. П., Марченко К. М
Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія icon612. 821 М 42 Медична психологія
...
Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького науково-дослідний інститут медичних проблем сім’ї спеціалізована вчена рада д 11. 600. 03
В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького
Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія iconДонецький національний медичний унiверситет ім. М. Горького науково-дослідний інститут медичних проблем сім’ї спеціалізована вчена рада д 11. 600. 03
В науково-дослідному інституті медичних проблем сім’ї донецького національного медичного університету ім. М. Горького
Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія iconІМ. М. Горького медична психологія
Абрамов в. А., Абрамов о. В., Ряполова т. Л., Пирков с. Г., Виговська о. М., Голоденко о. М., Денисов є. М., Путятін г. Г., Кокотова...
Донецький національній медичний унівеситет ім. М. Горького медична психологія iconІМ. М. Горького медична психологія
Абрамов в. А., Абрамов о. В., Ряполова т. Л., Пирков с. Г., Виговська о. М., Голоденко о. М., Денисов є. М., Путятін г. Г., Кокотова...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи