Программа актуальні проблеми прикладної фізики науково-практична конференція луганськ icon

Программа актуальні проблеми прикладної фізики науково-практична конференція луганськ
Скачати 80.46 Kb.
НазваПрограмма актуальні проблеми прикладної фізики науково-практична конференція луганськ
Дата27.09.2012
Розмір80.46 Kb.
ТипПрограмма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК


КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ


ЛУГАНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

(ЛВМАІ)


ПРОГРАММА


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ


НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ


Луганськ

22-24 жовтня 2007 р


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова:

Голубенко О.Л.

д. т. н., проф.,

ректор СНУ ім. В. ДаляСпівголови:

Осенін Ю.І.


д. т. н., проф.

проректор з наукової роботи СНУ ім. В. Даля;

Бранспіз Ю.А.

д. т. н., проф.

завідувач кафедри прикладної фізики

СНУ ім. В. Даля


^ Члени оргкомітету:

Моісеєнко В.М.


д. ф-м. н., проф.,

завідувач кафедри прикладної фізики Дніпропетровського нац.іонального університету

Голубнічий П.І.

д. ф-м. н., проф.,

завідувач кафедри фізики
^

СНУ ім. В. Даля


Жихарєв І.В.

к. ф-м. н., доц., ст.н.с.

завідувач кафедри фізики

ЛНПУ ім. Т. Шевченка


Секретаріат:

Кара-Мурза С.В.

к. ф-м. н., доц.,

доцент кафедри фізики ЛНПУ ім. Т. Шевченка

Кудленко В.Г.

к. ф-м. н., доц.

доцент кафедри прикладної фізики СНУ ім. В. Даля

Калюжний Г.С.

к. ф-м. н., доц.

доцент кафедри прикладної фізики СНУ ім. В. Даля

Корсунов К.А.

к. т. н., доц.

доцент кафедри прикладної фізики СНУ ім. В. ДаляТехнічний секретар оргкомітету:

Мартинюк Т.А.

(кафедра прикладної фізики СНУ ім. В. Даля)


^ ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ


22 жовтня, понеділок


8.00-13.00 Заїзд та реєстрація учасників

14.00-16.00 Відкриття конференції, пленарне засідання

16.00-18.00 Екскурсія


23 жовтня, вівторок


10.00-13.00 Ранкове засідання секцій конференції

13.00-15.00 Перерва на обід

15.00-18.00 Вечірнє засідання секцій конференції


24 жовтня, середа


10.00-12.00 Ранкове засідання секцій конференції

13.00-14.00 Заключне пленарне засідання, прийняття рішення


^ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ


Секція №1. Фізичні процеси в техніці і технологіях: експериментальне дослідження, математичне і фізичне моделювання.

Голова секції: Моісеєнко Василій Миколайович, д.ф.-м.н., проф.,

завідувач кафедри прикладної фізики Дніпропетровського національного університету.

Секретарі секції: Кудленко Василь Григорійович, к.ф.-м.н., доц.,

кафедра прикладної фізики СНУ ім.. В.Даля;

Калюжний Геннадій Сергійович, к.ф.-м.н., доц.,

кафедра прикладної фізики СНУ ім.. В.Даля.


^ Секція №2. Гносеологічні, методологічні та освітні питання

Голова секції: Бранспіз Юрій Адольфович, д.т.н., проф.,

завідувач кафедри прикладної фізики СНУ ім.. В.Даля.

Секретарі секції: Чалєнко Анжеліка Валеріївна, к.т.н., доц.,

кафедра прикладної фізики СНУ ім.. В.Даля;

Корсунов Костянтин Анатолійович, к.т.н., доц.,

кафедра прикладної фізики СНУ ім.. В.Даля.


^ ПРОГРАММА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

22 жовтня, понеділок

Пленарне засідання

14.00-16.00

(аудиторія №33, А)


 1. Голубенко О.Л.

Вітальне слово.

 1. Осенін Ю.І.

Про розвиток наукових досліджень у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

 1. Моісеєнко В.М.

Оптичні явища в фотонних кристалах.

 1. Голубнічий П.І.

Деякі аспекти фізики високих густин енергії.

 1. Жихарєв І.В.

Актуальні проблеми формування нанорозмірних структур та їх використання.

 1. ^ Бранспіз Ю.А.

Врахування розвитку науки в викладанні прикладних дисциплін.

23 жовтня, вівторок


Секція №1

Фізичні процеси в техніці і технологіях: експериментальне дослідження, математичне і фізичне моделювання

Ранкове засідання

10.00-13.00
^

(аудиторія №33, А)


 1. Беляев Б.В., Грицких В.А., Жихарев И.В., Кара-Мурза С.В., Корчикова Н.В., Тихий А.А. Комплексная методика оптических исследований тонкопленочных покрытий.

 2. Беляев Б.В., Грицких В.А., Жихарев И.В., Кара-Мурза С.В., Корчикова Н.В., Сверчков Д.Ю. Расчет профилей параметров пара в квазизамкнутом объеме.

 3. Бранспиз Ю.А., Мартынюк Т.А. Моделирование изменения поперечного размера атмосферного ливня элементарных частиц процессом Маркова.

 4. Васецкий Ю.М., Аристов Ю.В., Мазуренко И.Л. Магнитное поле тороидального индуктивного накопителя с наклонными катушками.

 5. Войтенко В.А., Кудленко В.Г., Дунец С.П. Монитор нейтронов космического излучения.

 6. Воробьев С.Г. Использование ГИС-технологий в сочетании с анализом космических снимков для оценки литологического состава терриконов.

 7. Гусенцова Я.А. Численное моделирование процесса перемешивания в несжимаемой жидкости.

 8. Дзюба В.Л., Корсунов К.А., Чаленко А.В. Математическое моделирование электрической дуги в канале плазмотрона.

 9. Дзюба В.Л., Калюжный Г.С. Каналовая модель электрической дуги и границы ее применимости.

 10. Єлізаров О.І. Керований термоядерний синтез: чи стане він основою енергетики майбутнього?

 11. Єлізаров О. І., Єлізаров М. О. Хемографія: нові можливості візуалізувати гетерогенні процеси надмалої інтенсивності.

 12. ^ Захарчук И.А. Моделирование стационарных режимов работы асинхронного мотор-вентилятора с экранированными короткозамыкающими кольцами в обмотках двухпакетного ротора.


23 жовтня, вівторок


Секція №1

Фізичні процеси в техніці і технологіях: експериментальне дослідження, математичне і фізичне моделювання

Вечірнє засідання

15.00-18.00

(аудиторія №33, А)


 1. Кудленко В.Г., Войтенко В.А., Мацевич С.В. Детектор мюонов для мониторинга атмосферных процессов.

 2. Кузьменко Д.И. Влияние несимметрии параметров распределительной сети 6-10 кВ с резонансно заземленной нейтралью на характер переходного процесса при замыкании фазы на землю.

 3. Кожемякин Г.Н. Формирование стоячих ультразвуковых волн в жидкостях в условия, близких к выращиванию монокристаллов методом Чохральского.

 4. Луцкий Д.В., Кожемякин Г.Н. Вытягивание градиентных монокристаллов сплавов сурьма-висмут методом Чохральского.

 5. Лыштван Е.Ю. Динамика лучистого теплообмена в оптопневматических устройствах.

 6. Монахов Р.Ф. Аэродинамика проточной части вентилятора.

 7. Насонкина И.К. Контроль аэрозольных выбросов.

 8. Осенин Ю.И., Баранич Ю.В. Моделирование сухого трения через волновые процессы при контактном взаимодействии жесткого индентора с упругим шероховатым слоем.

 9. ^ Остапущенко Д.Л., Гальченко В.Я. Программный комплекс анализа пространственной топографии статических магнитных полей объектов сложной геометрической формы с использованием метода пространственных интегральных уравнений.

 10. ^ Солошенко И.А., Циолко В.В. , Погуляй С.С., Калюжная А.Г., Баженов В.Ю., Щедрин А.И. Исследование плазмохимических процессов в обьемно-барьерно-разрядном реакторе на сухом и влажном воздухе.

 11. Стадник И.П., Филиппов Д.М. Метод СЛАУ расчета статических плоскопараллельных полей в кусочно-однородных средах.

 12. Чичикалов А. В. К вопросу о методе контроля механических напряжений в рельсах по остаточной намагниченности.


23 жовтня, вівторок


Секція №2

Гносеологічні, методологічні та освітні питання

Вечірнє засідання

15.00-18.00

(аудитория 108, корпус №11)


 1. Бранспиз Ю.А. К проблеме выбора метода научных исследований.

 2. Деревянко К.В. Религиозно-эстетические основания гегелевской натурфилософии (физики).

 3. Єлізаров О.І., Єлізаров М.О., Журав В.В., Закатнов М.В., Мотрій Н.І., Сукачов О.В. Лекційні демонстрації з фізики як елемент наукової творчості студентів.

 4. Мороз С.С. Физика и нравственность.

 5. Поляченко Е.Ю. Жуков И.В. Использование «физических движков» для реализации виртуальной реальности.

 6. Проказа А.Т., Грицких А.В. Прикладная физика в гуманитарном измерении.

 7. ^ Собко Т.В. Анализ проблем реформирования курса физики в вузах.

24 жовтня, середа


Секція №2

Гносеологічні, методологічні та освітні питання

Ранкове засідання

10.00-12.00

(аудитория 108, корпус №11) 1. Соловьев О.В. О всех ли случаях причинно-следственной связи «догадывается» современная физика.

 2. Харченко Е.И., Чаленко А.В. Физические игры и их использование в практикуме по курсу общей физики.

 3. Хоружая И.А. Использование современных технологий в процессе изучения студентами специальности «Прикладная физика» курсов химии и физической химии.

 4. Чаленко А.В., Мартынюк Т.А. Инновационные технологии в организации педагогической практики студентов специальности «Прикладная физика».

 5. Чаленко А.В., Шиленкова Л.В. Организация и роль самостоятельной работы студентов специальности «Прикладная физика» в учебном процессе.

 6. Шведчикова И.А., Водолазский В.Н., Сухаревская Н.А. Синтез новых технических решений и организация процесса проектирования.

 7. Ясакова О.Ю. Проблема новых фундаментальных констант.24 жовтня, середа


Заключне пленарне засідання.

13-00-14.00

(аудитория 108, корпус №11)

Схожі:

Программа актуальні проблеми прикладної фізики науково-практична конференція луганськ iconРішення науково-практичної конференції " Актуальні проблеми прикладної фізики " 22-24 жовтня 2007 р., м. Луганськ
За результатами роботи науково-практичної конференції “Актуальні проблеми прикладної фізики” постановили
Программа актуальні проблеми прикладної фізики науково-практична конференція луганськ iconРішення II всеукраїнської науково-практичної конференції " Актуальні проблеми прикладної фізики " 20-23 жовтня 2008 р., м. Кременчук
За результатами роботи II всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми прикладної фізики” постановили
Программа актуальні проблеми прикладної фізики науково-практична конференція луганськ iconРішення II всеукраїнської науково-практичної конференції " Актуальні проблеми прикладної фізики "
За результатами роботи II всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми прикладної фізики” постановили
Программа актуальні проблеми прикладної фізики науково-практична конференція луганськ iconРішення II всеукраїнської науково-практичної конференції " Актуальні проблеми прикладної фізики " 20-23 жовтня 2008 р., м. Кременчук
move to 0-184555
Программа актуальні проблеми прикладної фізики науково-практична конференція луганськ iconВсеукраїнська науково-практична конференція
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми спеціальної педагогіки І психології”,...
Программа актуальні проблеми прикладної фізики науково-практична конференція луганськ iconВсеукраїнська науково-практична конференція
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми спеціальної педагогіки І психології”,...
Программа актуальні проблеми прикладної фізики науково-практична конференція луганськ iconВсеукраїнська науково-практична конференція
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми спеціальної педагогіки та психології”,...
Программа актуальні проблеми прикладної фізики науково-практична конференція луганськ iconАктуальні проблеми прикладної фізики” 18-22 жовтня 2011 року
move to 0-184570
Программа актуальні проблеми прикладної фізики науково-практична конференція луганськ icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Программа актуальні проблеми прикладної фізики науково-практична конференція луганськ icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи