Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я україні наказ від 11 листопада 1994 року n 288 Про регламентацію діяльності опікової служби в Україні
НазваМіністерство охорони здоров'я україні наказ від 11 листопада 1994 року n 288 Про регламентацію діяльності опікової служби в Україні
Сторінка2/10
Дата23.08.2012
Розмір1.34 Mb.
ТипРегламент
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

^ VII. ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ОПІКОВОГО ЦЕНТРУ


Звіт складається у вигляді довідки загальноприйнятого зразка, у якому аналізується стан опікової служби в Україні відповідно до звітів про діяльність та роботу опікового відділення за рік і направляється щорічно до 1 квітня у Міністерство охорони здоров'я України.


 


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров'я України

від 11 листопада 1994 р. N 288 ПОЛОЖЕННЯ

про головного позаштатного спеціаліста-комбустіолога Міністерства охорони здоров'я України


^ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Головним позаштатним спеціалістом-комбустіологом Міністерства охорони здоров'я України (далі - головний спеціаліст) призначається висококваліфікований спеціаліст, який знає питання служби, має високу теоретичну і практичну підготовку з комбустіології, знає суміжні спеціальності.


1.2. Призначення і звільнення головного спеціаліста здійснюється наказом Міністерства охорони здоров'я України.


1.3. Головний спеціаліст здійснює організаційно-методичну роботу, спрямовану на подальший розвиток та вдосконалення комбустіологічної служби України. Координує роботу головних позаштатних спеціалістів-комбустіологів Міністерства охорони здоров'я Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.


1.4. Головний спеціаліст у своїй діяльності керується законодавством України, даним Положенням, наказами та вказівками Міністерства охорони здоров'я України.


^ II. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ


Основними завданнями головного спеціаліста є:


2.1. Розробка та здійснення дій, спрямованих на профілактику опіків та правильне їх діагностування.


2.2. Організація проведення аналізу якості лікування опечених та реконвалесцентів і вжиття заходів щодо її покращання в амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних умовах країни.


2.3. Вивчення потреби в апаратах, інструментах, медичному обладнанні і медикаментах лікувальних закладів опікової служби та прийняття конкретних дій по забезпеченню їх матеріальними ресурсами.


2.4. Корегування організації впровадження в практику наукових досліджень та різноманітних технологій, видання інструктивних матеріалів.


2.5. Корегування напрямів і планів наукових досліджень з урахуванням вимог практичної охорони здоров'я, найважливіших проблем теорії та практики комбустіології.


2.6. Розробка моделей кінцевих результатів і стандартів якості лікування в умовах нового господарського механізму та переходу до страхової медицини.


2.7. Планування та організація проведення науково-практичних конференцій, нарад-семінарів тощо.


2.8. Вивчення причин, що зумовлюють скарги населення на якість комбустіологічної допомоги, розробка та вжиття заходів до усунення недоліків.


3. Головний позаштатний комбустіолог Міністерства охорони здоров'я України зобов'язаний:


3.1. Вивчати стан здоров'я населення та якість медичної допомоги, в тому числі диспансеризації хворих шляхом планових перевірок та їх аналізу із залученням працівників науково-дослідних, медичних інститутів та лікувально-профілактичних закладів.


3.2. Аналізувати статистичний матеріал за даними звітів обласних опікових відділень та розробляти перспективні плани, поліпшення якості та удосконалення організації лікувально-профілактичної допомоги населенню.


3.3. Доводити до відома Міністерства охорони здоров'я України та місцевих органів охорони здоров'я про виявлені недоліки в організації та наданні спеціалізованої медичної допомоги опеченим та реконвалесцентам і вносити відповідні пропозиції щодо поліпшення її та роботи обласних опікових відділень.


3.3. Не рідше одного разу на рік проводити нараду-семінар із головними позаштатними обласними спеціалістами-комбустіологами, де розглядати невідкладні актуальні питання опікової служби.


4. Головний слеціаліст-комбустіолог Міністерства охорони здоров'я має право:


4.1. Контролювати діяльність головних позаштатних обласних спеціалістів, роботу лікувально-профілактичних закладів, клінік, центрів по визначенню якості лікування хворих, впровадженню у практику нових методів профілактики, діагностики, лікування та нових форм організації служби.


4.2. Вносити на розгляд Міністерства охорони здоров'я України та місцевих органів охорони здоров'я пропозиції щодо заохочування спеціалістів лікувально-профілактичних закладів за хорошу роботу по організації та наданню лікувально-профілактичної допомоги населенню.


4.3. На основі результатів науково-практичних і економічних досліджень обґрунтовувати перед відповідними відомствами та організаціями необхідність проведення заходів по запобіганню опіковому травматизму. Порушувати перед правовими органами питання про недоліки з боку відомств, організацій і підприємств, що обумовлюють підвищення рівня опікового травматизму та спричинюють значну інвалідність опечених.


5. Робота головного спеціаліста в інших лікувально-профілактичних закладах, НДІ, медичних інститутах чи медичних училищах за сумісництвом вирішується відповідно до існуючого положення про сумісництво.


6. Головний спеціаліст постійно підвищує рівень своїх знань, форм і методів роботи.


 


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров'я України

від 11 листопада 1994 р. N 288 ^ ОРІЄНТОВНІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОГО, МІЖОБЛАСНОГО, ОБЛАСНОГО ТА МІЖРАЙОННОГО ОПІКОВИХ ЦЕНТРІВ (ВІДДІЛЕНЬ)


NN п/п 


Найменування посад 


Число штатних посад ^ А. УКРАЇНСЬКИЙ ОПІКОВИЙ ЦЕНТР 


1. Пункт  виключено


2. Доросле опікове відділення (із розрахунку на 60 ліжок) 


1. 


Завідуючий відділенням 

2. 


Лікар-комбустіолог 


1 на 12 ліжок 


3. 


Лікар-терапевт 


0,5


4. 


Позицію виключено 


  


5. 


Позицію виключено 


  


6. 


Позицію виключено 


  


7. 


Старша медична сестра 

8. 


Медична сестра палатна одна на. 20 ліжок) 


14,5


9. 


Медична сестра процедурна 

10. 


Медична сестра перев'язочної 


3


11. 


Медична сестра індивідуального догляду 

12. 


Медична сестра фізіотерапії 

13. 


Інструктор ЛФК 


0,5


14. 


Сестра-хазяйка 

15. 


Санітарка платна 


14,25


16. 


Санітарка процедурного кабінету 

17. 


Санітарка-буфетниця 

18. 


Санітарка-ванщиця 

19. 


Санітарка-прибиральниця 

 3. Дитяче опікове відділення (із розрахунку на 40 ліжок) 


1. 


Завідуючий відділенням 

2. 


Лікар-комбустіолог 


1 на 12 ліжок 


3. 


Лікар-педіатр 

4. 


Лікар-психіатр (невропатолог) 


0,5 


5. 


Позицію виключено 


  


6. 


Позицію виключено 


  


7. 


Старша медична сестра 

8. 


Позицію виключено 


  


9. 


Медична сестра палатна (одна на 20 ліжок) 


9,75


10. 


Медична сестра процедурної 


1,5


11. 


Медична сестра перев'язочної 

12. 


Інструктор ЛФК 

13. 


Медична сестра фізіотерапії 

14. 


Медична сестра індивідуального догляду 

15. 


Сестра-хазяйка 

16. 


Санітарка палатна 


9,5


17. 


Санітарка процедурного кабінету 

18. 


Санітарка-буфетниця 

19. 


Санітарка-ванщиця 

20. 


Санітарка-прибиральниця 

21. 


Санітарка перев'язочної 

4. Відділення реанімації та інтенсивної терапії опікового центру (відділення) на 6 ліжок 


1. 


Завідуючий відділенням 

2. 


Лікар-анестезіолог 


2


3. 


Позицію виключено 


  


4. 


Старша медична сестра 

5. 


Медична сестра палатна 


9,5 


6. 


Медична сестра процедурного кабінету 

7. 


Медична сестра перев'язочної 

8. 


Сестра-хазяйка 

9. 


Молодша медична сестра (санітарка) 


4,5


10. 


Санітарка-ванщиця 

5. Операційний блок 


1. 


Завідуючий операційним блоком 

2. 


Лікар-анестезіолог-реаніматолог 

3. 


Старша медична сестра 

4. 


Медична сестра операційної 

5. 


Медична сестра-анестезистка 

6. 


Санітарка операційної 

6. Лабораторне відділення 


1. 


Лікар-лаборант 


1


2. 


Фельдшер-лаборант 


2


3. 


Санітарка 


1


7. Відділення реконструктивно-відновної хірургії наслідків опікових уражень на 30 ліжок 


1. 


Завідуючим відділенням 

2. 


Лікар-комбустіолог 


1 на 12 ліжок 


3. 


Старша медична сестра 

4. 


Медична сестра палатна 


1 пост на 20 ліжок 


5. 


Медична сестра перев'язочної 

6. 


Медична сестра процедурного кабінету 

7. 


Сестра-хазяйка 

8. 


Санітарка палатна 


1 на 20 ліжок 


9. 


Санітарка перев'язочної 

10. 


Санітарка-буфетниця 

11. 


Санітарка процедурного кабінету 

12. 


Санітарка-прибиральниця 

13. 


Санітарка-ванщиця 


1


^ Б. ОБЛАСНЕ ОПІКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ (ЦЕНТР) НА 60 ЛІЖОК 


1. Пункт виключено


2. Опікове відділення на 60 ліжок  


1. 


Завідуючий відділенням 

2. 


Лікар-комбустіолог 


1 на 12 ліжок 


3. 


Позицію виключено 


  


4. 


Позицію виключено 


  


5. 


Позицію виключено 


  


6. 


Позицію виключено 


  


7. 


Позицію виключено 


  


8. 


Старша медична сестра 

9. 


Медична сестра палатна (1 на 20 ліжок) 


14,5


10. 


Медична сестра процедурної 


2


11. 


Медична сестра перев'язочної 


3


12. 


Медична сестра індивідуального догляду 

13. 


Медична сестра фізіотерапії 

14. 


Інструктор ЛФК 

15. 


Сестра-хазяйка 

16. 


Санітарка палатна 


14,25


17. 


Санітарка процедурного кабінету 


2


18. 


Санітарка перев'язочної 


3


19. 


Санітарка-буфетниця 

20. 


Санітарка-ванщиця 

21. 


Санітарка-прибиральниця 

3. Відділення реанімації та інтенсивної терапії опікового відділення (центру) на 6 ліжок  


1. 


Завідуючий відділенням 

2. 


Лікар-анестезіолог-реаніматолог 


4,75 


3. 


Позицію виключено 


  


4. 


Старша медична сестра 

5. 


Медична сестра палатна 


9,5 


6. 


Медична сестра процедурного кабінету 

7. 


Медична сестра перев'язочної 

8. 


Сестра-хазяйка 

9. 


Молодша медична сестра 


4,5


4. Операційний блок  


1. 


Завідуючий операційним блоком 

2. 


Лікар-анестезіолог-реаніматолог 

3. 


Старша медична сестра 

4. 


Медична сестра операційної 

5. 


Медична сестра-анестезистка 

6. 


Санітарка операційної 

5. Лабораторне відділення  


1. 


Лікар-лаборант 


1


2. 


Фельдшер-лаборант 


2


3. 


Санітарка 

^ В. ОБЛАСНЕ ОПІКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 40 ЛІЖОК  


1. 


Завідуючий відділенням 

2. 


Лікар-комбустіолог 


1 на 8 ліжок 


3. 


Лікар-терапевт 

4. 


Лікар-педіатр 

5. 


Лікар-психіатр 


0,5 


6. 


Лікар-анестезіолог-реаніматолог 

7. 


Лікар ЛФК 


0,5 


8. 


Старша медична сестра 

9. 


Медична сестра палатна 


4,75 на 10 ліжок 


10. 


Медична сестра процедурного кабінету 

11. 


Медична сестра перев'язочної 

12. 


Медична сестра-анестезистка 

13. 


Медична сестра операційної 

14. 


Медична сестра індивідуального догляду 

15. 


Медична сестра ЛФК 

16. 


Сестра-хазяйка 

17. 


Санітарка палатна 


4,75 на 10 ліжок 


18. 


Санітарка процедурного кабінету 

19. 


Санітарка операційної 

20. 


Санітарка перев'язочної 

21. 


Санітарка-буфетниця 

22. 


Санітарка-прибиральниця 

23. 


Санітарка-ванщиця 

Відділення (блок) реанімації та інтенсивної терапії обласного опікового відділення на 40 ліжок  


1. 


Завідуючий відділенням (блоком) 


1,0 


2. 


Лікар-комбустіолог 


1,0 


3. 


Лікар-реаніматолог 


4,25 


4. 


Старша медична сестра 

5. 


Медична сестра палатна 


4,75 


6. 


Медична сестра процедурного кабінету 

7. 


Медична сестра перев'язочної 

8. 


Медична сестра анестезистка 

9. 


Санітарка палатна 

10. 


Санітарка перев'язочної та процедурного кабінету 

11. 


Санітарка-прибиральниця 


4,75 (орієнтовані штатні нормативи із змінами, внесеними згідно з

 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.96 р. N 266)


 


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров'я України

від 11 листопада 1994 р. N 288 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україні наказ від 11 листопада 1994 року n 288 Про регламентацію діяльності опікової служби в Україні
move to 1607-2022
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни наказ n 359 від 19. 12. 97
Наказами моз n 101 (z0344-00) від 10. 05. 2000, n 218 (z0619-00) від 14. 09. 2000, n 373 (z0851-02) від 28. 10. 2002) (Зміни в текст...
Міністерство охорони здоров\Структурно-організаційна перебудова дерматовенерологічної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні програма
«Структурно-організаційна перебудова дерматовенерологічної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні»
Міністерство охорони здоров\Крок 3 (інтернатура по акушерству та гінекології) 2005-2006 01. Соціальна гігієна та організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні
Теоретичні основи охорони здоровя жінки-матері та організація акушерсько-гінекологічної служби в Україні
Міністерство охорони здоров\51к-2012 про проведення Науково-практичнОї конференції
«структурно-організаційна перебудова дермато­венеро­логічної служби в умовах реформування системи охорони здоров’я в україні»
Міністерство охорони здоров\Наказ № 169 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я,
Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я,...
Міністерство охорони здоров\Наказ №981 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 р за №2131/22443 Про внесення змін до наказу моз україни від 02 лютого 2011 року №49 Відповідно до статей 6 та 9 та відповідно до
Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та відповідно до підпункту 48...
Міністерство охорони здоров\Наказ №152 м. Київ Про затвердження Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною
На виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/252 та спільного наказу Міністерства охорони здоров’я та Академії...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи