М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008 icon

М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008
НазваМ. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008
Сторінка4/26
Борзенко Б.Г
Дата23.08.2012
Розмір1.81 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
^

Знайти матеріал для освоєння цих питань можна в одному з наступних джерел.

Обов'язкова література.


1. Губський Ю.Г. Біологічна хімія. – Київ - Тернопіль.: ”Укрмедкнига”, 2000.-С. 86-87, 89-91, 99-100, 106.

2. Тестовые задания по биологической химии. Под ред. Б.Г.Борзенко. – Донецк 2000.-С.5-24.

3. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.-М.: “Медицина”, 1998.-С.114-129, 139-143, 163-165.

4. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.-М.: “Медицина”, 1990.-С..92-105,112-115, 129-131.

5. Николаев А.Я. Биологическая химия. -М.: ”Высшая школа”, 1989.-С.53-61, 78, 89-92.

6. Пустовалова Л.М. Практикум по биохимии.- Ростов-на-Дону.: “Феникс”, 1999.-С.90-95, 101-102, 108-111.

7. Лекції по темі: ” Ферменти. Природа і властивості ”.

8. Граф логічної структури (Додаток 1).

9. Інструкція до практичного заняття.

Додаткова література

. Маршалл В.Дж. Клиническая биохимия.- М.-С-П.: “Издателбство Бином-невский Диалект”, 1999. -368 с.

2. Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека.- М.:“Мир” 1993.- 384 с.

3. Строев Е.А. Биологическая химия. - М.: “Высшая школа”, 1986. - 479 с.


Після вивчення перерахованих вище питань для самоперевірки засвоєння матеріалу по досліджуваній темі пропонується вирішити наступні цільові навчальні задачі.

^ Цільові навчальні задачі.

Задача 1. Фермент, що складається з чотирьох субодиниць, обробили меркаптоетанолом, що відновлює дисульфідні зв'язки, що привело до втрати каталітичної активності. З чим зв'язана інактивація ферменту?

А. З втратою нативной структури - денатурацією.

В. З руйнуванням тільки четвертинної структури.

С. З втратою тільки третинної структури.

D . З розпадом тільки вторинної структури.

E . З гідролізом пептидних зв'язків.

Задача 2. Для вивчення термолабільністі альфа - амілази слини в інкубаційну суміш доданий буферний розчин, крохмаль і прокип'ячена слина. Яку якісну реакцію варто провести, щоб переконатися в наявності нерозщепленого крохмалю в цій інкубаційній суміші?

А. Реакцію з реактивом Люголя.

B. Реакцію “срібного дзеркала”.

C. Реакцію “мідного дзеркала”.

D. Пробу Троммера.

E. Ксантопротеїнову реакцію.

Задача 3. У дві пробірки, що містять по 2 мл крохмалю, додали по 1 мл розведеної слини. У 1 пробірку додали 2 мл фосфатного буферу рН 3,6; у 2 - ті ж буфери з рН 7,0.

3.1. Що Ви будете спостерігати при проведенні реакції Троммера в першій пробірці після інкубації?

А. Поява синього фарбування

B. Знебарвлення розчину

C. Поява червоного фарбування

D. Поява жовтого фарбування

3.2. Що Ви будете спостерігати при проведенні реакції Троммера в другій пробірці після інкубації?

А. Поява синього фарбування

B. Знебарвлення розчину

C. Поява червоного фарбування

D. Поява жовтого фарбування

Задача 4. При вивченні активності альфа - амілази слини необхідно довести наявність ферментативного розщеплення крохмалю до глюкози. За допомогою якої якісної реакції можна довести наявність глюкози?

A. Реакції “срібного дзеркала”.

B. Реакції з реактивом Люголя.

C. Реакції “мідного дзеркала”.

D. Проби Троммера.

E. Ксантопротеїнової реакції.

Задача 5. У гастроентерологічного хворого знижена кислотність шлункового соку, внаслідок чого порушене перетравлення білків у шлунку. Яка властивість ферментів, що перетравлюють білки (зокрема, пепсину) виявляється в даному випадку?

A. Залежність активності ферментів від рН.

B. Специфічність ферментів.

C. Термолабільність ферментів.

D. Денатурація ферментів.

E. Вплив інгібіторів на активність ферментів.

Задача 6. Панкреатична альфа - амілаза здійснює перетравлення вуглеводів, не впливаючи на розщеплення ліпідів і білків. Яка властивість ферменту виявляється в даному випадку?

A. Відносна специфічність.

B. Абсолютна специфічність.

C. Стереоспецифічність.

D. Залежність від рН.

E. Денатурація ферментів

Задача 7. При моделюванні біохімічного процесу суміш, що містить субстрат реакції, буферний розчин і фермент, інкубували при температурі 80 С протягом 30 хвилин. Якісна реакція на продукт негативна. Яка властивість ферментів привела до припинення реакції?

A. Відносна специфічність.

B. Абсолютна специфічність.

C. Стереоспецифічність.

D. Залежність від рН.

E. Денатурація ферментів

Задача 8. У хірургічній практиці гнійні рані обробляють розчинами, що містять протеолітичні ферменти. На чому засноване використання даних ферментів?

A. На здатності протеолітичних ферментів розщеплювати білки

B. На здатності протеолітичних ферментів розщеплювати вуглеводи

C. На здатності протеолітичних ферментів розщеплювати ліпіди

D. На здатності протеолітичних ферментів розщеплювати нуклеїнові кислоти

Задача 9. Нормальні клітини здатні перетворювати аспарагінову кислоту в аспарагін. Деякі лейкозні клітини позбавлені цієї здатності. Додавання аспарагінази (ферменту, що розщеплює аспарагін) у кров хворих лейкозом може привести до загибелі ракових клітин. Який вид специфічності виявляє цей фермент?

A. Відносну

B. Абсолютну

C. Стереоспецифічність

Задача 10. Розподіл ізоферментів лактатдегідрогенази (ЛДГ) у різних органах нерівномірний: у серцевому м'язі переважає ЛДГ1, у кістякових м'язах - ЛДГ5. У нормі активність цих ізоферментів у сироватці крові низька, при деструкції тканини активність відповідних ізоформ у крові різко зростають, тому такі ферменти називаються “індикаторними”. Як зміниться активність у крові ЛДГ1 при інфаркті міокарда?

A. Збільшиться

B. Зменшиться

C. Не зміниться


Правильність рішення перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

Еталони відповідей до рішення цільових навчальних задач.

1.-А, 5.-А, 7.-Е, 9.-В.

На занятті проводиться тестовий контроль вихідного рівня знань студентів і його корекція. Перевіряється виконання домашнього завдання. Потім студенти приступають до виконання лабораторної роботи, використовуючи при цьому інструкцію .

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити протокол, зробити висновки до роботи, що перевіряє і контролює викладач. Проводиться тестовий контроль по темі, підводяться підсумки роботи.


^ Технологічна карта заняття


№№

пп

Етапи


Час

у хв.

Навчальні посібники

Засоби навчання

Обладнання

Місце

провед.

1.

Перевірка і корекція вихідного рівня.

5

Тестові завдання,

навчальні таблиці.
Учбова лабора-

тория

2.

Самостійна робота. Виконання лабораторної роботи.

60

Граф логич. структури (Додаток1), інструкція .

Хим. посуд, реактиви, водяна лазня.
3.

Самоперевірка і корекція засвоєння матеріалу.

30

Цільові навчальні задачі.4.

Підсумковий тестовий контроль.

15

Збірник тестів.5.

Підведення підсумків заняття.

10

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Схожі:

М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008 iconМ. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007
Цей курс біохімії для керованої позааудиторної підготовки студентів-фармацевтів до практичних занять по кожній темі дає ретельно...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008 iconКалендарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови (за професійним спрямуванням) для студентів ІI курсу фармацевтичного факультету 2012-2013
...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008 iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008 iconГорького методичні вказівки з біохімії для самостійної роботи студентів медичного факультету з кредитно-модульної системи навчання частина IІ донецьк 2011
Автори: Турсунова Ю. Д., Скоробогатова З. М., Богатирьова О. В., Хомутов Є. В., Бакурова О. М.,,Соколовська Л. В., Швець Т. А
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008
Знання з аналітичної хімії є фундаментом для вивчення фармацевтичних дисциплін, таких як фармацевтична хімія, токсикологічна хімія,...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008 iconДекан фармацевтичного факультету
...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008 iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи