М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 icon

М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007
НазваМ. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007
Сторінка1/24
Борзенко Б.Г
Дата23.08.2012
Розмір1.57 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Міністерство охорони здоров'я України


Донецький державний медичний університет ім. М. Горького


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З БІОЛОГІЧНОІ ХІМІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


Частина П


Донецьк, 2007


УДК


Автори: Борзенко Б.Г., Богатирьова Е.В., Ніконова А.О., Скоробогата Т.Г.,

Скоробогатова З.М., Соколовська Л.В., Швець Т.А.


За редакцією зав. кафедрою біохімії, доктора біологічних наук, професора

Борзенко Б.Г


Даний учбово-методичний посібник призначений для самопідготовки по біохімії студентів 3 курсу фармацевтичного факультету, робота з яким підвищує мотивацію вивчення предмета. Цей курс біохімії для керованої позааудиторної підготовки студентів-фармацевтів до практичних занять по кожній темі дає ретельно підібраний літературний матеріал. Це дозволить студентам краще зрозуміти відповідні розділи в обов´язковій і додатковій літературі.

Для самоперевірки засвоєння матеріалу по досліджуваній темі пропонується вирішити цільові навчальні задачі. Правільність рішень можна перевірити, зіставивши їх з еталонами відповідей. Знання по біохімії є фундаментом для вивчення медико-біологічних та фармацевтичних дисциплін, таких як патологічна фізіологія, патологічна анатомія, фармакологія, фармакотерапія та фармацевтична хімія а також необхідні для засвоєння клінічних дисциплін. Це конкретно підкреслюють всі розділи посібника, указуючи на тісний взаємозв'язок медико-біологічних і клінічних наук.


Рецензенти:

Ельський В.М. – зав.кафедрою пат.фізіології ДонДМУ, д.м.н., член-кор. АМН України,

професор

Матвієнко А.Г. – зав. кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д.х.н, професор

^ Басій Р.В.- зав. УМК, доц.кафедри анатомії людини


Учбово-методичний посібник затверджено на засіданні Вченої Ради ДонДМУ

(Протокол № від 22 березня 2007 р.)


Стор.


ЗМІСТ

1. Передмова Стр.


2. Методичні вказівки по темах:

    1. Перетравлення білків. Хімічний склад шлункового соку

(доц.Т.А.Швець). 4

    1. Визначення активності аспартаттрансамінази й аланін-

трансамінази в сироватці крові (склала.доц.Т.А.Швець). 9

    1. Спеціалізовані шляхи обміну окремих амінокислот 14

2.4. Кількісне визначення сечовини в крові (склала. ас

О.А.Верхова). 19

2.5. Гідроліз нуклеопротеидов. Якісні реакції на компо-

ненти нуклеопротеїдів ( ас. О.А.Верхова ). 25

2.6. Кількісне визначення сечової кислоти в сечі

( ас. О.А.Верхова). 31

2.7. Обмін простих і складних білків (підсумкове заняття)

( доц.Т.А.Швець). 38

2.8. Молекулярні механізми генетики (доц. Т.Г.Скоробогатая). 43

2.9 Матричні біосинтези нуклїинових кислот і їхня регуляція.

Синтез білка на рибосомах ( Доц. Соколовская Л.В.)(семінар) 48

2.10. Матричні биосинтезы нуклеиновых кислот і їхня регуляція.

Синтез білка на рибосомах ( Доц. Соколовская Л.В.)

(підсумкове заняття) 54


2.11. Дослідження молекулярно-клеточніх механізмів дії гормонів на

клітини- мішені. Гормони гіпофіза (доц. Соколовська Л.В.)


2. 12 Кількісне визначення глюкози крові

( доц. Е.В.Богатирьова). 59

2.13. Побудова цукровій кривої ( доц.З.М.Скоробогатова). 65

2.14. Гормональна регуляція обміну речовин (підсумкове заняття)

( доц.З.М.Скоробогатова). 73

2.15. Визначення залишкового азоту крові (сост. доц.

Т.Г.Скоробогатая) 78

2.16. Кількісне визначення кальцію в сироватці крові

( ас. О.А.Верхова). 83

    1. Кількісне визначення білірубіна крові

( доц.Л.В.Соколовская). 89

2.18. Біохімія крові (підсумкове заняття) ( доц. Т.Г.Скоробогатая). 95

2.19. Біохімія печінки (семінар) ( доц.З.М.Скоробогатова). 100

^ ПЕРЕТРАВЛЕННЯ БІЛКІВ. ХІМІЧНИЙ СКЛАД ШЛУНКОВОГО СОКУ.


Актуальність теми.

Білки що надійшли з їжею піддаються перетравленню в шлунково-кишковому тракті з утворенням амінокислот, що всмоктуються в кров. Значення амінокислот для організму визначається насамперед тим, що вони використовуються для синтезу білків і пептидів. Крім того, з амінокислот утвориться велика кількість речовин непептидної природи. На долю амінокислот приходиться більш 95% всього азоту організму. Для досягнення азотистої рівноваги необхідно знати норми білка в харчуванні.

У перетравленні білків в порожнині шлунка велике значення має, крім протеолитичного ферменту пепсину також кислотність шдункового соку.

Після цього вам треба ознайомитися з цілями заняття та обміркувати іх , усвідомити необхідність вивчення цієї теми.

^ Загальна мета.

Аналізувати результати визначення в шлунковому соку усіх видів кислотності і наявність патологічних компонентів при перетравленні білків у шлунку з метою застосування їх на клінічних кафедрах для пояснення патологічних процесів.
^

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь:


Уміти:

1.Аналізувати результати загальної кислотності шлункового соку.

1.Інтерпретувати механізм дії соляної кислоти на білки (каф.біоорганічної хімії) .

2.Аналізувати результати вільної соляної кислоти в шлунковому соку.

2.Інтерпретувати дія індикаторів при різних значеннях рН (каф.біоорганічної хімії).

3. Інтерпретувати наявність молочної кислоти.

Для перевірки вихідного рівня знань-умінь пропонується виконати ряд завдань.

Завдання для самоперевірки і самокорекції вихідного рівня знань-умінь.

Завдання 1.Під дією соляної кислоти на білки відбувається порушення його третинної структури. Укажіть зв'язок, що стабілізують цю структуру білка.

А. Іонні

В. Пептидні

С. Фосфоефірні

Д. Глюкозидні

Е. Складні ефірні

Завдання 2.При дії соляної кислоти на білки відбувається порушення його четвертинної структури. Укажіть зв'язок, що стабілізують цю структуру білка.

А. Іонні

В. Пептидні

С. Фосфоефірні

Д. Глюкозидні

Е. Складні ефірні

Завдання 3. Студент проводив визначення рН розчину і застосував індикатор фенолфталеїн. При якім значенні рН змінюється фарбування цього індикатора ?

А. 2

В. 0

С. 11

Д. 4

Е. 6

Завдання 4 .Для визначення рН розчину студент використовував диметиламіноазобензол, що у кислому середовищі змінює своє фарбування. При якім значенні рН індикатор змінює своє фарбування?

А. 0

В. 4

С. 5

Д. 8

Е. 11.

Правильність рішення перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

^ Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь:

  1. – А, 3 – С.

Інформацію для заповнення вихідних знань-умінь можна знайти в наступній літературі.

1.Тюкавкина Н.А.,Бауков Ю.И. Биоорганическая химия. -М.: “Медицина”, 1991. – С.313-360.

2.Лекції по біоорганічної хімії.

Зміст навчання.

Зміст навчання повинен забезпечувати досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури досліджуваної теми (Додаток 1).


Основні теоретичні питання, що дозволяють виконати цільові види діяльності:

1.Роль білків у харчуванні людини.

2. Азотистий баланс і азотиста рівновага. Норма, зміни при патології.

3. Перетравлення білків у шлунково-кишковому тракті. Гормональна регуляція цього процесу.

4. Гниття білків у кишечнику. Механізм знешкодження фенолу, крезолу, індолу.

5. Хімічний склад шлункового соку.

6. Види кислотності і їхнє визначення.

7. Патологічні компоненти шлункового соку.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМ. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008
Цей курс біохімії для керованої позааудиторної підготовки студентів-фармацевтів до практичних занять по кожній темі дає ретельно...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconГорького методичні вказівки з біохімії для самостійної роботи студентів медичного факультету з кредитно-модульної системи навчання частина IІ донецьк 2011
Автори: Турсунова Ю. Д., Скоробогатова З. М., Богатирьова О. В., Хомутов Є. В., Бакурова О. М.,,Соколовська Л. В., Швець Т. А
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconКалендарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови (за професійним спрямуванням) для студентів ІI курсу фармацевтичного факультету 2012-2013
...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять
Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. Методичні вказівки відповідають робочій програмі з першої долікарської...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008
Знання з аналітичної хімії є фундаментом для вивчення фармацевтичних дисциплін, таких як фармацевтична хімія, токсикологічна хімія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи