М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 icon

М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007
НазваМ. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007
Сторінка2/24
Борзенко Б.Г
Дата23.08.2012
Розмір1.57 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
^

Знайти матеріал для освоєння цих питань можна в одному з наступних джерел.

Обов'язкова література.

1.Губський Ю.Г. Біологічна хімія.- Київ-Тернопіль.:”Укрмедкнига”, 2000.-С. 390-395, 495-461.


2.Тестовые задания по биологической химии/ Под ред.Б.Г.Борзенко.-Донецк,2000.-С.148-202.

3.Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.-М.: “Медицина”,1998.-С.410-426.

4.Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.-М.: “Медицина”,1990.-С.318-322.

5.Николаев А.Я. Биологическая химия. -М.:”Высшая школа”, 1998.-С.304-308.

6.Лекції по темі “Обмін і функції білків”.

7.Граф логічної структури (Додаток 1).

8.Інструкція до практичного заняття.

Додаткова література

1. Маршалл В.Дж. Клиническая биохимия.- М.-С-П.: “Издательство Бином-невский Диалект”, 1999. -368 с.

2. Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека.- М.:“Мир,1993. - 384 с.


Після вивчення перерахованих вище питань для самоперевірки засвоєння матеріалу по досліджуваній темі пропонується виконати наступні цільові навчальні задачі Правильність рішення задач можна перевірити, зіставивши їх з еталонами відповідей.


^ Цільові навчальні задачі:

Задача 1. Хворому у гастроентерологічному відділенні проведене дослідження секреторної діяльності шлунка для уточнення діагнозу. Який патологічний компонент шлункового соку не повинний визначатися в хворого?

А. Пепсин

В. Внутрішній фактор Касла

С. Соляна кислота

Д. Молочна кислота

Е. Ренін

Задача 2. В онкологічному диспансері хворий 67 років досліджена секреція діяльності шлунка. У шлунковому соку був виявлений компонент, на основі якого поставлений діагноз: «рак шлунка». Виберіть цей компонент.

А. Соляна кислота

В. Пепсин

С. Молочна кислота

Д. Ренін

Е. Внутрішній фактор Касла

Задача 3. У хворого після дослідження секреторної діяльності шлунка був поставлений діагноз “ахілія”. Поясните цей термін.

А. Відсутність НСI в шлунковому соку

В. Відсутність НСІ і пепсину в шлунковому соку

С. Гіперацидний стан

Д. Гіпоацидний стан

Е. Підвищення змісту пепсину

Задача 4. Хворому у результаті обстеження поставлений діагноз «гіперацидний гастрит». Чому буде відповідати загальна кислотність при даному діагнозі?

А.50 мМ/л

В. 25 мМ/л

С. 70 мМ/л

Д. 0

Е. 5 мм/л

Задача 5. При узятті шлункового соку для посилення секреторної діяльності шлунка використовується гістамін. Концентрація якого компонента шлункового соку буде змінюватися в даному випадку?

А. Ліпази

В. Лактату

С.Жовчних кислот

Д. Трипсину

Е. Соляної кислоти.


Правильність рішення перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

^ Еталони відповідей до рішення цільових навчальних задач.

  1. – Д, 2.-С.


На занятті проводиться тестовий контроль вихідного рівня знань студентів і його корекція. Перевіряється виконання домашнього завдання. Потім студенти приступають до виконання лабораторної роботи, використовуючи при цьому інструкцію.

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити протокол, зробити висновки до роботи, що перевіряє і контролює викладач. Проводиться підсумковий тестовий контроль по темі, підводяться підсумки роботи.


^ Технологічна карта заняття


№№

пп.

Етапи


Час

У хв.

Навчальні посібники

Засоби навчання

Обладнання

Місце

провед.

1.

Перевірка і корекція вихідного рівня.

5

Тестові завдання,

навчальні таблиці.
Учбова лабо

раторія

2.

Самостійна робота. Виконання лабораторної роботи.

45

Граф логіч. структури (Додаток1), інструкція .

Хім. посуд, реактиви.
3.

Самоперевірка і корекція засвоєння матеріалу.

10

Цільові навчальні задачі.4.

Підсумковий тестовий контроль.

10

Збірник тестів.5.

Підведення підсумків заняття.

10Інструкція до практичного заняттю: Хімічний склад шлункового соку”.


Принцип роботи. Використання зміни фарбування індикаторів фенолфталеїну і диметиламіноазобензола при визначеному значенні рН.

^ Хід роботи:

Студенти розбиваються на підгрупи по 8 чоловік. Їм видається шлунковий сік, узятий порціонним методом – 8 проб. 1,2,3 –проби, узяті натще, 4,5,6,7,8- після спробного сніданку. Кожен студент одержує одну пробу, у ній одночасно визначають усі види кислотності шлункового соку і потім розраховує результати, використовуючи інструкцію. Потім підгрупа 8 чоловік спільно записує на дошці отримані результати й аналізує їх.

Титрування шлункового соку.

Відмірюють у колбочку 5 мл шлункового соку, додають 1 краплю індикатора диметиламіноазобензолу (зона переходу рН 2,9-4,0. нижче 2,9-червоний, вище 4,0-жовтий колір) і дві краплі фенолфталеїну. При наявності в шлунковому соку вільної соляної кислоти проба має червоне фарбування.


  1. Титрують вільну соляну кислоту до жовтогарячого фарбування 0,1 н розчином їдкого натру, результат записують - перша крапка титрування - а мл їдкого натру.

  2. Не додаючи лугу в бюретку, продовжують титрування до лимонно-жовтого кольору: друга крапка титрування від вихідного нуля - у мл їдкого натру.

  3. Продовжують титрувати до появи рожевого фарбування: третя крапка титрування - б мл їдкого натру.

Розрахунок: 1-я крапка відповідає вільної НСІ: а ּ 1000ּ 0,1

5

у+б · 1000 · 0,1

Загальна соляна кислота : __ 2______________ .

5

Зв'язану соляну кислоту визначають різницею між загальною і вільною.


Загальна кислотність шлункового соку: б · 1000 · 0,1 .

5

ВИСНОВКИ:


Підпис викладача:

Додаток 1.


Граф логічної структури до заняття «Хімічний склад шлункового соку»

^ ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ВИДІВ КИСЛОТНОСТИ ШЛУНКОВОГО СОКУВизначення вільної соляної кислоти

Визначення зв΄язаної соляної кислоти

Визначення загальної кислотності

Визначення загальної соляної кислотиАналіз результатів підвищення вільної соляної кислоти

Аналіз результатів зниження вільної соляної кислоти

Трактовка відсутності вільної соляної кислоти

Визначення присутності молочної кислотиГіперацидний гастрит

Гіпоацидний гастрит

Рак шлунку

ахілія

^ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ АСПАРТАТТРАНСАМІНАЗИ Й АЛАНІНТРАНСАМІНАЗИ В СИРОВАТЦІ КРОВІ

Актуальність теми.

У живому організмі всі обмінні процеси йдуть при участі ферментів, що є біологічними каталізаторами. Активність ферментів залежить від ряду факторів і є визначеним показником стану організму.

Фермент аспартаттрансаміназа (АсАТ) каталізує реакцію трансамінування з аспарагіновою кислотою. У нормі в крові здорової людини активність АсАт украй низька і різко підвищується при інфаркті міокарда. По зміні активності цього ферменту можна оцінювати стан хворого.

Фермент аланінтрансаміназа (АлАТ) катализує реакцію трансаминінування з аланіном і його активність підвищується при гепатитах.

Після цього вам треба ознайомитися з цілями заняття та обміркувати іх , усвідомити необхідність вивчення цієї теми.

^ Загальна мета.

Вміти аналізувати результати визначення активності трансаміназ у крові з метою подальшого використання для визначення зміни обміну амінокислот при патології внутрішніх органів на клінічних кафедрах.

^ Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь:

Уміти:

1. Аналізувати активність АсАТ.

1. Інтерпретувати якісні реакції на a -кислоти з 2,4 ДНФГ (каф.біоорганічної хімії).

2. Аналізувати активність АлАТ.

2. Інтерпретувати визначення концентрації речовини в розчині по його оптичній щільності на ФЕКе (каф.біоорганічної хімії).

3. Інтерпретувати використання АсАТ і АлАТ для оцінки функціонального стану внутрішніх органів.
^ Для перевірки вихідного рівня знань-умінь пропонується виконати ряд завдань.

Завдання для самоперевірки і самокорекції вихідного рівня знань-умінь.

Завдання 1. У біохімічній лабораторії лаборант будувала калібровану криву за результатами отриманих екстинцій розчинів з відомими концентраціями речовини.

Концентрація 15 мг - екстинція 0,015, Концентрація 25 мг – екстинція 0,025

Концентрація 50 мг –екстинція 0,05 Концентрація 75 мг –екстинція 0,075

Концентрація 100 мг-екстинція 0,1.

Який характер має графік цих розчинів?

А. Вид синусоїди

В. Вид гіперболи

С. Назадпропорційної залежності

Д. Вид параболи

Е. Прямопропорційної залежності

Завдання2. Під час практичної роботи студент на ФЕКе визначав концентрацію сульфату міді в п'ятьох пробірках. У якій пробірці концентрація сульфату міді була найнижча, якщо екстинція розчинів составила:

А. 0,01

В.0,02

С. 0,05

Д.0,07

Е. 0,1

Завдання 3. Для визначення активності АлАТ студент використовував 2,4-ДНФГ. По кількості якої кислоти, що утворилася, можна судити про його активність?

А. Лактат

В. Піруват

С. Цитрат

Д. Малат

Е. Фолієва кислота

Завдання 4. Для визначення активності АсАт студент використовував 2,4-ДНФГ. По кількості якої кислоти, що утворилася, можна судити про його активність?

А. Малат

В. a-кетоглутарат

С. Піруват

Д. Глутамат

Е. Цитрат.


Правильність рішення перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

^ Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь:

1.– Е, 3. – В.

Інформацію для заповнення вихідних знань-умінь можна знайти в наступній літературі.

1.Тюкавкина Н.А.,Бауков Ю.И. Биоорганическая химия. -М.: “Медицина”, 1991. – С.252-256.

2.Рево А.Я.,Зеленкова В.В. Руководство к лабораторним занятиям по биоорганической химии.- М.:”Медицина”, 1980. -З.27-29.

3.Лекції по біоорганічній хімії.

Зміст навчання.

Зміст навчання повинен забезпечувати досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури досліджуваної теми (Додаток 1).


Основні теоретичні питання, що дозволяють виконати цільові види діяльності:

1.Доля амінокислот, що всмоктуються.

2. Механізм окисного дезамінування амінокислот. Непряме дезамінування і ферменти процесу.

3.Переамінування.Механізм і ферменти.Глюкозо – аланіновий цикл, його роль.

4.Декарбоксилювання амінокислот. Утворення біогенних амінів і знешкодження. Роль ГАМК, серотоніну, гистаміну, дофаміну в організмі.

5.Шляхи обміну безазостних залишків амінокислот (кето- і глюкогенні амінокислоти).

6.Клінічне значення визначення активності трансаміназ (АсАТ, АлАТ).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМ. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008
Цей курс біохімії для керованої позааудиторної підготовки студентів-фармацевтів до практичних занять по кожній темі дає ретельно...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconГорького методичні вказівки з біохімії для самостійної роботи студентів медичного факультету з кредитно-модульної системи навчання частина IІ донецьк 2011
Автори: Турсунова Ю. Д., Скоробогатова З. М., Богатирьова О. В., Хомутов Є. В., Бакурова О. М.,,Соколовська Л. В., Швець Т. А
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconКалендарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови (за професійним спрямуванням) для студентів ІI курсу фармацевтичного факультету 2012-2013
...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять
Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. Методичні вказівки відповідають робочій програмі з першої долікарської...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008
Знання з аналітичної хімії є фундаментом для вивчення фармацевтичних дисциплін, таких як фармацевтична хімія, токсикологічна хімія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи