М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 icon

М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007
НазваМ. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007
Сторінка3/24
Борзенко Б.Г
Дата23.08.2012
Розмір1.57 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
^

Знайти матеріал для освоєння цих питань можна в одному з наступних джерел.

Обов'язкова література.


1.Губський Ю.Г. Біологічна хімія.- Київ-Тернопіль.:”Укрмедкнига”, 2000.-С. 234-242,249-257,261-263.

2.Тестовые задання по биологической химии/ Под ред.Б.Г.Борзенко.-Донецк,2000.-С.148-202.

3.Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.-М.: “Медицина”,1998.-С.428-446

4.Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.-М.: “Медицина”,1990.-С.337-350.

5.Николаев А.Я. Биологическая химия. -М.:”Высшая школа”, 1998.-С.309-315, 323-327.

6.Пустовалова Л.М. Практикум по биохимии.- Ростову-на-Дону.: “Феникс”, 1999.-С.44-50.

7.Лекції по біохімії.

8.Граф логічної структури (Додаток 1).

9.Інструкція до практичного заняття.


Додаткова література

1. Маршалл В.Дж. Клиническая биохимия.- М.-С-П.: “Руководство Бином-невский Далект”, 1999. -368 с.

2. Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека.- М.: “Мир”,1993.-384 с.

3.Строев Е.А. Биологическая химия. - М.: “Высшая школа”, 1986. - 479 с.


Після вивчення перерахованих вище питань для самоперевірки засвоєння матеріалу по досліджуваній темі пропонується вирішити наступні цільові навчальні задачі.

^ Цільові навчальні задачі.

Задача 1. У реакціях трансамінування беруть участь складні ферменти трансамінази. Який вітамін входить до складу їхніх коферментів?

А. В2

В. В6

С.В12

Д.РР

Е.В1

Задача 2. В експерименті на тварин було виявлено, що в реакції трансамінування беруть участь ферменти трансамінази. Назвіть кофермент, що входить до складу трансаміназ.

А.Ф А Д

В.Н А Д

С.Тиамінпирофосфат

Д. Тетрагідрофолієева кислота

Е.Пиридоксальфосфат

Задача 3.В інфекційному відділенні для постановки діагнозу використовують зміну активності аланінтрансаминази. Який кофермент входить до складу цього ферменту?

А. ФП

В.Ф А Д

С.Ф М В

Д.Т Ф К

Е. Н А Д

Задача 4. При надходженні хворого в інфекційне відділення був поставлений діагноз «вірусний гепатит» і призначене біохімічне обстеження. Зміна активності якого ферменту підтвердить цій діагноз?

А. Карбамоілфосфатсинтетаза

В.Глутаматдегідрогеназа

С.Ксантиноксидаза

Д.Аланінтрансаміназа

Е. Аргіназа

Задача 5. У кардіологічному відділенні для підтвердження діагнозу «інфаркта міокарда» використовується зміна активності ферменту. Виберіть цей фермент.

А. Карбомоїлфосфатсинтетаза

В. Глутаматтрансаміназа

С. Аспартаттрансаміназа

Д. Аланінтрансаміназа

Е. Моноаміноксидаза.


Правильність рішення перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

^ Еталони відповідей до рішення цільових навчальних задач.

1.-В, 2.-Е.


На занятті проводиться тестовий контроль вихідного рівня знань студентів і його корекція. Перевіряється виконання домашнього завдання. Потім студенти приступають до виконання лабораторної роботи, використовуючи при цьому інструкцію.

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити протокол, зробити висновки до роботи, що перевіряє і контролює викладач. Проводиться підсумковий тестовий контроль по темі, підводяться підсумки роботи.


^ Технологічна карта заняття


№№

пп.

Етапи


Час

У хв.

Навчальні посібники

Засоби навчання

Обладнання

Місце

провед.

1.

Перевірка і корекція вихідного рівня.

5

Тестові завдання,

навчальні таблиці.
Учбова лабо-

раторія

2.

Самостійна робота. Виконання лабораторної роботи.

45

Граф логіч. структури (Додаток1), інструкція.

Хім. посуд, реактиви, ФЕК.
3.

Самоперевірка і корекція засвоєння матеріалу.

10

Цільові навчальні задачі.4.

Підсумковий тестовий контроль.

10

Збірник тестів.5.

Підведення підсумків заняття.

10Інструкція до практичного заняття: «Визначення активності АлАТ і АсАТ».


Принцип роботи: В основі методу лежить реакція трансамінування амінокислот аспарагінової й аланіну з α –кетоглутаровою кислотою. У сироватці крові здорових людей активність АсАТ і АлАТ у 1000 разів нижче, ніж у клітках паренхіматозних органів. Тому при органічних поразках спостерігається вихід транаміназ у кров з вогнища поразки.

^ Хід роботи: Визначення АсАТ. У пробірку вносять 0,5 мл субстратно-буферної суміші для визначення АсАТ, додають 0,1 мл сироватки крові і витримують при температурі 37 градусів 15 хвилин. Потім додають 0,5 мл розчину 2,4 –динітрофенілгідразина і витримують протягом 20 хвилин при кімнатній температурі, після чого додають 5 мл 0,4 М розчини їдкого натру. Через 10 хвилин вимірюють оптичну щільність на ФЕКе при зеленому світлофільтрі в кюветі товщиною 1 див.

^ Хід роботи: Визначення АлАТ. У пробірку вносять 0,5 мл субстратной суміші для визначення АлАТ, додають 0,1 мл сироватки крові і витримують у термостаті 30 хвилин. Потім додають 0,5 мл розчину 2,4- динітрофенілгідразина і витримують протягом 20 хвилин при кімнатній температурі. Потім додають 5 мл 0,4 М розчини їдкого натру і вимірюють оптичну щільність.

Розрахунок активності ферменту роблять за графіком. При побудові каліброваного графіка на осі ординат відкладають значення активної щільності, а на осі абсцис - зміст ПВК каліброваної проби в мкмолях. Активність ферментів у мкмолях ПВК, що утворилася при інкубації 1 мл сироватки розраховують по формулі:

Х=10 С (для АсАт) і Х=10 ·2 ·С (для АлАт), де

С- кількість ПВК за графіком, мкмоль

10-коефіцієнт перерахунку на 1 мл сироватки

2- коефіцієнт перерахунку на 1 годину інкубації.

Фізіологічні межі : для АсАТ-0,1- 0,5 мкмоль, для АлАТ-0,1-0,7 мкмоль ПВК на 1 мл сироватки за 1 годину інкубації.


ВИСНОВКИ:


Підпис викладача:


Додаток 1

Граф логічна структура теми «Визначення активності АлАТ і АсАТ».


^ АКТИВНІСТЬ АМІНОТРАНСФЕРАЗ У КРОВІАКТИВНІСТЬ АлАТ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМ. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008
Цей курс біохімії для керованої позааудиторної підготовки студентів-фармацевтів до практичних занять по кожній темі дає ретельно...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconГорького методичні вказівки з біохімії для самостійної роботи студентів медичного факультету з кредитно-модульної системи навчання частина IІ донецьк 2011
Автори: Турсунова Ю. Д., Скоробогатова З. М., Богатирьова О. В., Хомутов Є. В., Бакурова О. М.,,Соколовська Л. В., Швець Т. А
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconКалендарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови (за професійним спрямуванням) для студентів ІI курсу фармацевтичного факультету 2012-2013
...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять
Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. Методичні вказівки відповідають робочій програмі з першої долікарської...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008
Знання з аналітичної хімії є фундаментом для вивчення фармацевтичних дисциплін, таких як фармацевтична хімія, токсикологічна хімія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи