Календарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 навчального року icon

Календарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 навчального року
Скачати 84.36 Kb.
НазваКалендарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 навчального року
Дата14.11.2012
Розмір84.36 Kb.
ТипУрок

Календарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови для студентів і курсу медичних факультетів

на осінній семестр 2012-2013 навчального року

Укладено на основі підручника:

 1. Маслова А.М., Вайнштейн З.І. «Підручник англ.мови для мед.вузів». – М: ВШ, 1983.

 2. Посібник з розмовних тем “Let’s Read and Speak”, Донецьк, 1998.

 3. D.V.James. Medicine.


і-й модуль «Вища медична освіта в Україні та за кордоном»^ Зміст роботи за темою

Дата

Мовний матеріал

Засоби навчання

Кільк. годин

1

Змістовий модуль 1

«Вищі медичні навчальні заклади»

Урок 1, 2.

 1. Вивчення нової лексики ур.2, т.А, с.11.

 2. Читання, переклад тексту А, с.13.

 3. Відповіді на питання до тексту

10-14

09


Нова лексика тексту

Дієслова to be, to have

Структура простого речення

Підр.Маслової, т.А, с.9-14

Фонозапис т.А, с.13

2

2

РТ «ДонДМУ»

 1. Вивчення лексики до РТ.

 2. Аудіювання, читання, переклад тексту «ДонДМУ»

 3. Текст «Гіппократ. Клятва Гіппократа» -читання, переклад, засвоїти лекс.матеріал, що відноситься до теми.

17-21

09

Лексичний матеріал до теми «ДонДМУ».

Числівники, займенники, с.18-19.

Лексика до тексту «Гіппократ. Клятва Гіппократа»

Підр.Маслової, с.45

Текст теми «ДонДМУ».

Текст «Гіппократ»

3

3

Урок 5

 1. Вивчити лексику, читання та переклад тексту С, с.32-33, с.29 впр.4,5,6 с.29-30.

 2. Закріплення лексики до тексту «Гіппократ. Клятва Гіппократа»- підготовка до контролю – скласти усне повідомлення на тему «Гіппократ», скласти діалоги, використовуючи лексику теми.

24-28

09

Лексика, т.С с.32.

Модальні дієслова can, may, must.

Питальні речення.

Способи передачі укр. відмінків.

ПІдр.Маслової, с.45

Фонозапис т.С.

Текст «Гіппократ. Клятва Гіппократа».

3

4

Змістовий модуль 2

«Моя майбутня професія»

Тема «Професія, яку я обираю».

 1. Закріплення лексико-грам.матеріалу до теми.
 1. Складання діалогу за темою. Переказ.

 2. Текст «Авіценна» - читання, переклад, вивчення нової лексики.

01-05

10

Лексика теми.

Модальні дієслова.

Спеціальні питання.

Підр.Маслової, с.32-33.

Грам.довідник.

Текст «Авіценна».

2

5

РТ «Перша екзаменаційна сесія». Урок 6.

 1. Вивчення нової лексики до теми, с.36, читання, переклад т.Е с.39.

 2. Написати резюме на тему «Авіценна», підготовити повідомлення до теми.

08-12

10

Ступені порівняння прикметників.

Займенники some, any, no

Підр.Маслової, с.39.

Грам.довідник, §7,11,12, табл.2,3,8

Текст «Авіценна»

3

6

 1. РТ «Перша екзаменаційна сесія»-переказ, складання діалогів.

 2. РТ «Робочий день студента-медика»-читання, переклад, вивчення лексики до теми.

 3. Текст «М.І.Пирогов» - читання, переклад.

15-19

10

Нова лексика до теми

Ступені порівняння прикметників та дієприкметників.

Вказівні займенники, с.41

Займенники some, any, no.

Підр. Маслової, с.39-40

Текст «Роб. день студента-медика»

Текст «М.І.Пирогов»

2

7

 1. РТ «Роб.день студента-медика»-закріплення лексики теми, складання діалогів до теми, переказ.

 2. Підготовка до контролю до теми «М.І.Пирогов»-написання реферату на тему «Пирогов-великий вітчизняний вчений».

22-26

10

Новий лексичний матеріал.

Грам.матеріал ур.6, с.41

Підр.Маслової.

Грам.довідник §7,8 , табл.16

Тести формату А.

2

8

РТ «Україна» , с.4-5.

 1. Вивчення нової лексики.

 2. Аудіювання, читання та переклад тексту.

 3. Відповіді на питання, с.5.

29.10

02.11

Нова лексика до теми

Група неозначених часів

Дієприкметник минулого часу.

Пос.”Let’s Read&Speak”, с.4-5

Підр.Маслової.

Грам.довідник.

2

9

Змістовий модуль 3

«Вища медична освіта»

 1. Закріплення лексико-грам.матеріалу до теми «Україна»-переказ, складання діалогів за темою, висловлювання за ситуацією до теми.

 2. Читання, переклад, вивчення лексики до тексту «Ч.Дарвін»

05-09

11

Лексичний матеріал.

Група неозначених часів

Активний та пасивний стан

Функції та засоби перекладу дієприкметника тепер.часу

ПІдр.Маслової, с.4-6

Пос.”Let’s Read&Speak”

Текст «Ч.Дарвін»

Підр.Шиленко

3

10

 1. Закріплення лексичного матеріалу до теми «Україна»-переказ, складання діалогів.

 2. Підготовка до контролю теми «Ч.Дарвін».

12-16

11

Лексичний матеріал

Модальні дієслова

Числівник

Група неозначених часів

Пос.”Let’s Read&Speak”

ПІдр.Маслової

Підр.Шиленко

2

11

Вивчення нової лексики до теми «Вивчення медична освіта в Україна». Складання питань до теми.

19-23

11

Лексика теми

Група неозначених часів

”Let’s Read&Speak”с.13-15

Грам.довідник

Дод.мат.підр.Бережкової

3

12

 1. Переказ та складання діалогів до теми «Вища медична освіта в Україні». Ситуативні висловлювання за темою.

 2. Підготовка до поза аудиторного читання.

26-30

12

Лексичний матеріал теми

Група неозначених часів

Питальні речення

”Let’s Read&Speak” с.13-15

ПІдр.Маслової

Підр.Шиленко

3

13

 1. Вивчення нової лексики до теми «Велика Британія»

 2. читання, переклад тексту.

 3. Відповіді на запитання, с.10.

03-07

12

Лексичний матеріал

Утворення питальних речень

”Let’s Read&Speak” с.8-10

“Medicine” с.134

Підр.Шиленко с.114

2

14

 1. Закріплення нової лексики до теми «Велика Британія»-переказ, складання діалогів та монологів на ситуативно зумовлену тематику.

 2. Читання, переклад, вивчення лексики до теми «Червоний Хрест».

10-14

12

Лексичний матеріал теми

Група тривалих часів

Пасивний стан

Пос.”Let’s Read&Speak” с 8-10

РТ «Велика Британія»

Підр.Шиленко, с.114

Текст «Червоний Хрест»

3

15

 1. Вивчення нової лексики до теми «Вища мед.освіта у Великій Британії»-читати, перекладати, с.24-25

 2. Читання, переклад, вивчення лексики до тексту «Червоний Хрест»

 3. Відповідати на запитання с.26

17-21

12

Лексичний матеріал теми

Заперечені та запитальні речення

Група перфектних часів

Активний стан

Словотворчі елементи

”Let’s Read&Speak” с.24-26

Підр.Бережкової, с.55

3

16

 1. Закріплення лекс.матеріалу до теми «Вища мед.освіта у Вел.Британії»-переказ, складання діалогів.
 1. Підготовка до контролю тексту «Червоний Хрест»-скласти резюме.

24-28

12

Лексичний матеріал теми

Група перфектних часів

”Let’s Read&Speak” с.24-27

Підр.Маслової

Підр.Бережкової.

Грам.таблиці

2

17

«Вища медична освіта в США»

 1. Вивчення нової лексики

 2. Читання, переклад тексту

 3. Відповіді на запитання

 4. Підготовка до наукової доповіді на конференції

31.12

04.01

Лексика теми

Модальні дієслова

”Let’s Read&Speak” с.18-23

Підр.Маслової

Грам.таблиці

ПІдр.Бережкової

3

18

 1. РТ «Вища медична освіта в США» - переказ.

 2. Складання діалогів на ситуативно зумовлену тематику.

07-11

01

Лексичний матеріал теми

”Let’s Read&Speak”, с.18-23

Підр.Маслової


3

19

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

14-18

01

Лексичний та граматичний матеріал модулю.

”Let’s Read&Speak”

Підр.Маслової

Грам.таблиці


4

Зав. кафедрою іноземних та латинської мов, к.ф.н., доцент Пузік А.А.

Схожі:

Календарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 навчального року iconIi курсу медичних факультетів на осінній семестр 2010-2011 навчального року Укладено на основі підручника: Маслова А. М., Вайнштейн З.І. «Підручник англ мови для мед вузів»
Календарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови (за професійним спрямуванням) для студентів
Календарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 навчального року iconКалендарно-тематичний план практичних занять з німецької мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 рік
В. Зернова. «Навчальний комплекс німецької мови для медичних вищих навчальних закладів». Полтава, «Дивосвіт», 2003
Календарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 навчального року iconКалендарно-тематичний план практичних занять з німецької мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2011-2012 рік
В. Зернова. «Навчальний комплекс німецької мови для медичних вищих навчальних закладів». Полтава, «Дивосвіт», 2003
Календарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 навчального року iconКалендарно-тематичний план лекцій з загальної хірургії для студентів 3 курсу медичних факультетів №1 з спортивною медициною, №2 ( іноземці ) та №4 на осінній семестр 2011-2012 навчального року модуль 1
Модуль 1: введення у хірургію. Невідкладні хірургічні стани. Основи анестезіології та реаніматології
Календарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 навчального року iconКалендарно-тематичний план практичних занять студентів 2курсу стоматологічного, мм факультету з пропедевтики ортопедичної стоматології на осінній семестр 2012 -2013 навчального року.
...
Календарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 навчального року iconКалендарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови (за професійним спрямуванням) для студентів ІI курсу фармацевтичного факультету 2012-2013
...
Календарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 навчального року iconКалендарно-тематичний план практичних занять студентів 3курсу стоматологічного, мм факультету з ортопедичної стоматології на осінній семестр 2012 -2013 навчального року. Модуль 1 Незнімне зубне протезування
На осінній семестр 2012 -2013 навчального року. Модуль 1 Незнімне зубне протезування
Календарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 навчального року iconКалендарно-тематичний план практичних занять з біохімії для студентів 2 курсу стоматологічного факультету та ммф (стоматологія) на осінній семестр 2012 2013 навчального року
Практичних занять з біохімії для студентів 2 курсу стоматологічного факультету та ммф (стоматологія) на осінній семестр 2012 2013...
Календарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 навчального року iconКалендарно-тематичний план практичних занять з біохімії для студентів 2 курсу медичних факультетів №№1, 2, 3 та ммф на осінній семестр
Модуль 2 «Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, білків та його регуляція»»
Календарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 навчального року iconПроректор з навчальної роботи професор Гумінський Ю. Й
Тематичний та календарний план лекцій з урології для студентів IV курсу медичних психологів на VIII семестр 2012-2013 навчального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи