Календарно-тематичний план практичних занять з німецької мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 рік icon

Календарно-тематичний план практичних занять з німецької мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 рік




Скачати 95.46 Kb.
НазваКалендарно-тематичний план практичних занять з німецької мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 рік
Дата14.11.2012
Розмір95.46 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ: ЗАТВЕРДЖУЮ:

Декан медичного фак-ту № 1 Декан медичного фак-ту № 3

_________проф.Івнєв Б.Б. _________проф.Герасименко О.І.

«____»________2012 р. «____»________2012 р


Календарно-тематичний план практичних занять

з німецької мови для студентів і курсу медичних факультетів

на осінній семестр 2012-2013 рік

Укладено на основі підручника:

1.В.О.Кондратьєва “Німецька мова для студентів-медиків” М.: «Геотар-мед», 2004.

2.В.Зернова. «Навчальний комплекс німецької мови для медичних вищих навчальних закладів». Полтава, «Дивосвіт», 2003.

3. С. Н, Бондар. «Учебник нем. языка для мед. вузов», М., 1982.

4. Л. М. Бушина. «Учебник нем. языка для мед. вузов», М., 1984.


і –й модуль «Вища медична освіта в Україні та за кордоном»



Зміст заняття

Дата

Мовний матеріал

Засоби навчання

Час навчання

Домашнє завдання



Змістовий модуль 1

«Вищі медичні навчальні заклади»

Вихідне тестування рівня базових знань з німецької мови.

Тема “Вищий медичний навчальний заклад”.Урок 2,текст “Das Erste Moskauer Medizinische Setschenow - Institut (с. 15)

03-07. 09


Порядок слів у простому розповідному та питальному реченні (§ 1, 2)

Ступіні порівняння прикметників та прислівників (§ 2)


Тести вихідного рівня.

Л. М. Бушина. «Учебник нем. языка для мед. вузов»,

2

 1. Читати, перекладати текст (с.15)

 2. Вивчити слова (с. 12-13)

 3. Вивчити граматичний матеріал § 1, 2



Тема “Вищий медичний навчальний заклад”

Урок 2, текст (с. 15)

Тема “ДонНМУ”

Текст “ДонНМУ” (с. 212)


10-14.

09


Präsens дієслів § 1

Числівник § 2

Ступіні порівняння прикметників та прислівників (§ 2)

Л. М. Бушина. «Учебник нем. языка для мед. вузов»,

2

 1. Перекласти та читати текст “ДонНМУ”

 2. Виконати впр. 9, 10 (с. 16) – усно.

 3. Вивчити слова тексту “ДонНМУ”



Тема “ДонНМУ”

Текст “ДонНМУ” (с. 212). Монологічні та діалогічні висловлювання за темою.


17-21.

09

Складний іменний присудок § 5

Заперечення § 6

Präteritum, Perfekt (§ 2)

Plusquamperfekt

В.Зернова. «Навчальний комплекс нім мови ».

В.О.Кондратьєва “Німецька мова для студентів-медиків”

2

 1. Підготувати монологічні висловлювання за РТ.

 2. Виконати впр. 5 (с. 35) – письмово.

 3. Вивчити граматичний матеріал § 5, 6.



Тема “ДонНМУ” – підсум

Тема “Професія, яку я обираю”

Текст “На уроці німецької мови”

^ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ

(ЗАНЯТТЯ 1-4)

24-28.

09

Відмінювання прикметників § 12

Futurum I, II (§ 2)

Суфікси іменників чоловічого роду

В.Зернова. «Навчальний комплекс німецької мови».

В.О.Кондратьєва “Німецька мова для студентів-медиків”

2

 1. Вивчити граматичний матеріал § 12.

 2. Перекласти текст “На уроці німецької мови”



Змістовий модуль 2

«Моя майбутня професія»

Тема “Професія, яку я обираю”

Текст «На уроці німецької мови» (с.176)

01.–05.10


Відмінювання прикметників § 12

Суфікси іменників чоловічого роду

Словотворення

В.Зернова. «Навчальний комплекс німецької мови».

В.О.Кондратьєва “Німецька мова для студентів-медиків”

2

 1. Вивчити лексику до тексту “На уроці німецької мови”

 2. Підготувати мон. вис-ловлювання за темою.






Тема “Професія, яку я обираю”- підсумок

Тема “Робочий день студента-медика”

Урок 4

Текст А (с. 45)

08-12.

10

Модальні дієслова § 9

Прийменники § 10

Суфікси прикметників та прислівників


В.О.Кондратьєва “Німецька мова для студентів-медиків”.


2

 1. Вивчити слова(с. 44)

 2. Виконати впр.2 (с. 47) – письмово.

 3. Вивчити грам. мате-ріал § 9.



Тема “Робочий день студента-медика” –підсумок.

Урок 4 текст Б (с. 50)

Ситуативні висловлювання за темою.

^ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ (ЗАНЯТТЯ 5-7)


15-19.

10

Займенникові прислівники

Прийменники § 10

В.О.Кондратьєва “Німецька мова для студентів-медиків”.


2

 1. Розповідати про свій робочий день.

 2. Вивчити§10



Змістовий модуль 3

«Вища медична освіта в Україні»

РТ «Україна» с. 240

22-26.

10

Ступені порівняння прикметників (повторення)

Суфікси іменників жіночого роду

В.Зернова. «Навч. комплекс німецької мови».

2

 1. Вивчити лексику до тексту с. 238-239

 2. Відповідати на питання с. 241



РТ «Україна» с. 240

Складання діалогів за темою.

29.10-02. 11


Числівники (повтор)

Суфікси іменників головного роду

В.Зернова. «Навч. комплекс німецької мови».

2

 1. Підготувати переказ РТ с. 240.

 2. Читати текст “Київ-столиця України», с. 254.



Тема “Вища медична освіта в Україні”

Текст “Вища медична професійна освіта в України” (с. 242, 243

05-09.

11

Прийменники з давальним відмінком (с. 223)

В.Зернова. «Навч. комплекс німецької мови».

2

 1. Вивчити слова до тексту “Вища мед. освіта в Україні” (с. 242)

 2. Написати 6 речень з прийменниками з .

 3. Dativ.



Тема “Вища мед. освіта в України”

Текст “Вища медична професійна освіта в України” (с. 242, 243)

12-16.

11

Прийменники з знахідним та родовим відмінками (с. 227)

Прикметник

В.Зернова. «Навч. комплекс німецької мови».

2

 1. Переказувати тему «Вища мед. освіта в Україні»

2. Вивчити грам. матеріал



Тема «Німеччина», т. с. 280.

19-23.

11


Ступіні порівняння прикметників та прислівників (повт.)

Відмінювання прикметників

В.Зернова. «Навч. комплекс німецької мови».

2

 1. Перекласти та читати текст с. 280,

 2. Виписати та вивчити слова до тексту «Німеччина






Тема “Німеччина”–

підсумок

Текст “Основна інформація про Німеччину” (с. 276)

26-30.

11


Структура та функції Infinitiv Aktiv

Модальні дієслова (повтор) § 9.

В.Зернова. «Навчальний комплекс німецької мови для медичних вищих навчальних закладів».

2

 1. Вивчити граматичний матеріал

 2. Підготувати монологічні висловлювання за темою «Німеччина».

3. Читати, перекладати текст (с. 275)



Тема “Вища медична освіта в Німеччині”

Текст (с. 300)

03-07.

12

Вживання Infinitiv Aktiv в реченні (с. 262)

Утворення Part I, II

В.Зернова. «Навч. комплекс німецької мови».

2

 1. Вивчити слова (с. 300)

 2. Читати, перекладати текст ( с. 300)

3. Вивчити § 18.



Тема “Вища медична освіта в Німеччині”

Текст (с. 300)

^ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ (ЗАНЯТТЯ 8-15)

10-14.

12


Особові та зворотні займенники, їх відмінювання (повтор)

В.Зернова. В.Зернова. «Навч. комплекс німецької мови».


Кондратьева В. А. «Нем. язык для студентов-медиков»

2

 1. Підготувати монол. висловлювання за темою.

2. Вивчити граматичний матеріал.



Змістовий модуль 4

Будова та функціі тіла людини

Тема “Будова та функціі тіла людини”

Урок 5, текст А, с. 58.



17-21.

12

Вказівні та присвійні займенники, їх відмінювання.

Складносурядне речення.


Кондратьева В. А. «Нем. язык для студентов-медиков»

2

1. Підготувати монол. висловлювання за

темою

 1. Скласти 10 складносурядних речень за

темою (письмово).

3. Вивчити слова до тексту с. 56-57.



Тема “Будова та функціі тіла людини”- підсумок.


24-28.

12

Означальні складносурядні речення §14

Часові форми дієслова в Indikativ Аktiv

Кондратьева В. А. «Нем. язык для студентов-медиков»

2

 1. Вивчити слова до тексту с. 61.

 2. Вивчити граматичний матеріал.

 3. Реферувати тему Клітина- основна

структурна одиниця людського

організму”




Тема “Клітина- основна структурна одиниця людського організму”- підсумок

Урок 5, текст Б, с.62.


31.12-04.01


Часові форми дієслова в Indikativ Аktiv- повторення

Кондратьева В. А. «Нем. язык для студентов-медиков»

2

Підготуватися до тестового модульного контролю



Тема “Клітина- основна структурна одиниця людського організму”- підсумок

Урок 5, текст Б, с.62.

- підсумок

^ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ (ЗАНЯТТЯ 16-19)

07-11.

01

Лексичний та граматичний матеріал модуля


Лексичні та граматичні тести

2

Підготуватися до усного підсумкового модульного контролю.



Підсумковий модульний контроль

14-18.

01







2






Зав. каф. іноземних та латинської мов

к. ф. н. доцент Пузік А. А.

Схожі:

Календарно-тематичний план практичних занять з німецької мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 рік iconКалендарно-тематичний план практичних занять з німецької мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2011-2012 рік
В. Зернова. «Навчальний комплекс німецької мови для медичних вищих навчальних закладів». Полтава, «Дивосвіт», 2003
Календарно-тематичний план практичних занять з німецької мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 рік iconКалендарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 навчального року
Календарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови для студентів І курсу медичних факультетів
Календарно-тематичний план практичних занять з німецької мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 рік iconКалендарно-тематичний план практичних занять з біохімії для студентів 2 курсу медичних факультетів №№1, 2, 3 та ммф на осінній семестр
Модуль 2 «Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, білків та його регуляція»»
Календарно-тематичний план практичних занять з німецької мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 рік iconIi курсу медичних факультетів на осінній семестр 2010-2011 навчального року Укладено на основі підручника: Маслова А. М., Вайнштейн З.І. «Підручник англ мови для мед вузів»
Календарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови (за професійним спрямуванням) для студентів
Календарно-тематичний план практичних занять з німецької мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 рік iconКалендарно-тематичний план практичних занять студентів 2курсу стоматологічного, мм факультету з пропедевтики ортопедичної стоматології на осінній семестр 2012 -2013 навчального року.
...
Календарно-тематичний план практичних занять з німецької мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 рік iconКалендарно-тематичний план практичних занять з біохімії для студентів 2 курсу стоматологічного факультету та ммф (стоматологія) на осінній семестр 2012 2013 навчального року
Практичних занять з біохімії для студентів 2 курсу стоматологічного факультету та ммф (стоматологія) на осінній семестр 2012 2013...
Календарно-тематичний план практичних занять з німецької мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 рік iconКалендарно-тематичний план лекцій з загальної хірургії для студентів 3 курсу медичних факультетів №1 з спортивною медициною, №2 ( іноземці ) та №4 на осінній семестр 2011-2012 навчального року модуль 1
Модуль 1: введення у хірургію. Невідкладні хірургічні стани. Основи анестезіології та реаніматології
Календарно-тематичний план практичних занять з німецької мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 рік iconКалендарно-тематичний план практичних занять студентів 5 курсу стоматологічного, мм факультету з ортопедичної стоматології на осінній семестр 2012 -2013 навчального року
Практичних занять студентів 5 курсу стоматологічного, мм факультету з ортопедичної стоматології на
Календарно-тематичний план практичних занять з німецької мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 рік iconРозклад практичних занять на кафедрі онкології та радіології для студентів 6-го курсу медичних факультетів №1, №2 та №3 на осінній семестр 2013-2014 н р

Календарно-тематичний план практичних занять з німецької мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 рік iconКалендарно-тематичний план практичних занять студентів 3курсу стоматологічного, мм факультету з ортопедичної стоматології на осінній семестр 2012 -2013 навчального року. Модуль 1 Незнімне зубне протезування
На осінній семестр 2012 -2013 навчального року. Модуль 1 Незнімне зубне протезування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи