І-й модуль «Вища медична освіта в Україні та за кордоном» icon

І-й модуль «Вища медична освіта в Україні та за кордоном»
Скачати 116.74 Kb.
НазваІ-й модуль «Вища медична освіта в Україні та за кордоном»
Дата14.11.2012
Розмір116.74 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ: ЗАТВЕРДЖУЮ: ЗАТВЕРДЖУЮ: ЗАТВЕРДЖУЮ:

Декан медичного фак-ту № 1 Декан медичного фак-ту № 2 Декан медичного фак-ту № 3 Декан ММФ

_________проф.Івнєв Б.Б. ________проф.Джоджуа А.Г ________проф.Герасименко О.І. _________проф.Борота О.В.

«____»________2012 р. «____»________2012 р «____»________2012 р «____»________2012 р


Календарно-тематичний план практичних занять

з англійської мови для студентів і курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 навчального року

Укладено на основі підручника:

 1. Маслова А.М., Вайнштейн З.І. «Підручник англ..мови для мкд.вузів». – М: ВШ, 1983.

 2. Посібник з розмовних тем “Let’s Read and Speak”, Донецьк, 1998.

 3. D.V.James. Medicine.

і-й модуль «Вища медична освіта в Україні та за кордоном»
^ Зміст заняття

Дата

Мовний матеріал

Засоби навчання

Час навчан

Домашнє завдання

1

Змістовий модуль 1

«Вищі медичні навчальні заклади»

 1. Вихідне тестування.

 2. Тема “Вищий медичний навчальний заклад”.

 3. РТ “ДонНМУ” – введення.

03-07 09


 1. Лексика уроку 2.

 2. Дієслова to have, to be в Present, Past, Future.

 3. Структура простого речення.

 4. Правила читання англійських голосних у 4 типах складів.

 1. О. М. Маслова. Урок 1, 2.

 2. Грам. довідник. Підр. Маслової О. М.

 3. Дод. літ-ра: Бережкова С.П., Essential English for the students of dentistry, p.42-43.

2

 1. Вміти читати голосні у 4 типах складів.

 2. Вміти відмінювати дієслова to be, to have.

 3. Знати лексику, впр.VIII, с. 11.

 4. Текст А (читати, перекладати).

 5. Грам. довідник, § 1, § 33, табл. 12,14 с. 228-229.

2

 1. Результати тестування.

 2. Тема “Вищий медичний навчальний заклад”.

 3. РТ “ДонНМУ”.

10-14

09

 1. Лексика уроку 2.

 2. Числівники.

 3. Займенники.

 4. Правила читання.

 5. Тексти В с. 19, С с. 21.

 6. Лексика теми “ДонНМУ”.

 1. О. М. Маслова. Урок 2.

 2. Грам. довідник.

 3. Текст теми “ДонНМУ”.

2

 1. Вміти читати, перекладати, знати лексику теми “ДонНМУ”, відповідати на запитання.

 2. Грам. довідник § 9, 10.

 3. Підготуватися до тестового контролю.

3

 1. РТ “ДонНМУ”- підсумк. заняття.

Розвиток навичок монологічного та діалогічного висловлювання.

 1. Урок 5, с. 32, текст С.


^ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ (ЗАНЯТТЯ 1-3)

17-21

09

 1. Лексика ур. 5.

 2. Граматика ур. 5.

 3. Модальні дієслова.

 4. Способи передачі укр. відмінків.

 5. Типи питальних речень.

 1. О. М. Маслова.

 2. Грам. довідник.

 3. Дод. література.

 4. Тести формату А.

2

 1. Текст С, с. 32 – читати, перекладати.

 2. Впр. V, p. 29, впр. XV p. 32 (письмово).

4

Змістовий модуль 2

«Моя майбутня професія»

 1. РТ “Професія, яку я обираю”.

 2. Засвоєння релевантного лексичного матеріалу. Розвиток навичок діалогічного мовлення.

24-28

09

 1. Лексика ур. 5.

 2. Модальні дієслова can, may, must.

 3. Спеціальні питання.

 4. Словотворення: суфікси –ion,-tion, -ssion.

 1. О. М. Маслова.

 2. Грам. довідник.

 3. Грам. таблиці.
2

 1. Переказ РТ “Професія, яку я обираю”.

 2. Лексика ур. 5, 6.

 3. Грам. довідник § 35, 19.

5

 1. РТ “Професія, яку я обираю” – підсумкове заняття.

 2. РТ “Перша екзаменаційна сесія” – засвоєння лексичного матеріалу теми.

01-05

10

 1. Буквосполучення air, ear, eer.

 2. Засоби вираження обов’язку.

 3. Ступені порівняння прикметників.

 4. Займенники.

 1. О. М. Маслова.

 2. Грам. довідник.

 3. Грам. таблиці.
2

 1. Переказ РТ “Перша екзаменаційна сесія”

 2. Грам. довідник § 11, 12, 7.

 3. Впр. X p. 38, XVI p. 39.

6

 1. РТ “Перша екзаменаційна сесія” – підсумкове заняття.

 2. Розвиток мовленевих навичок за темою.

 3. РТ “Робочий день студента-медика”-введення.
08-12

10

 1. Ступені порівняння прикметників та дієприкметників.

 2. Вказівні займенники.

 3. Займенники some, any, no.

 1. О. М. Маслова.

 2. Метод. посібник Медведовського В. Г., Чудіна А. Г.

 3. Грам. довідник.

 4. С. П. Бережкова, с.37.

2

 1. Лексика ур. 6.

 2. Текст F, с. 41-42.

 3. Скласти тему “Робочий день студента-медика”.

7

 1. РТ “Робочий день студента-медика”. Розвиток мовленевих навичок на ситуативно зумовлену тематику.

 2. Читання та переклад індивідуальн. текстів за фахом. Розвиток навичок читання та перекладу адаптованих мед. текстів.

15-19

10

 1. Лексика теми.

 2. Аналітичні і синтетичні способи утворення ступенів порівняння.

 3. Числівник.

 4. Група неозначених часів.

 1. О. М. Маслова.

 2. Метод. посібник Медведовського В. Г., Чудіна А. Г.

 3. С. П. Бережкова, с.37.

 4. Грам. посібник.

2

 1. РТ “Робочий день студента-медика” - переказ.

 2. Грам. довідник § 7, 8, табл. 16, § 16.

 3. Підготуватися до тестового контролю.

8

 1. РТ “Робочий день студента-медика” – підсумкове заняття.

 2. РТ “Україна” – введення. Засвоєння лексико-граматичного матеріалу, що відноситься до теми.


^ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ (ЗАНЯТТЯ 4-8)

22-26

10

 1. Лексика теми.

 2. Група неозначених часів. Активний і пасивний стан.

 3. Дієприкметник минулого часу. Синтаксичні функції.

 1. Посібник “Let’s read and speak”

 2. Підручник Шиленко.

 3. О. М. Маслова.

 4. Грам. посібник.

2

 1. Лексика РТ “Україна”. Читати, перекладати, відповідати на запитання.

 2. Грам. довідник § 18, 27,. 16, табл. 16.

9

Змістовий модуль 3

«Вища медична освіта»

 1. РТ “Україна”. Розвиток діалогічного і монологічного мовлення на ситуативно зумовлену тематику.
29.1002.11


 1. Лексичний матеріал теми.

 2. Група неозначених часів. Активний і пасивний стан.

 3. Функції та засоби перекладу.

 4. Дієприкметник теперішнього часу.

 1. Посібник “Let’s read and speak”

 2. Грам. посібник.

 3. Підручник Шиленко.
2

 1. РТ “Україна” - переказ.

 2. Грам. довідник § 22, табл. 23.

10

 1. РТ “Україна” – підсумкове заняття. Включення засвоєного лексико-граматичного матеріалу в активне спілкування.

 2. РТ “Вища медична освіта в Україні”. Знайомство з особливостями вищої медичної освіти в Україні.

05-09

11

 1. Лексика теми “Вища медична освіта в Україні”.

 2. Модальні дієслова.

 3. Числівник.

 4. Група неозначених часів.

 1. Посібник “Let’s read and speak”

 2. Грам. посібник.

 3. Підр. Бережкової, с. 45.
2

 1. РТ “Вища медична освіта в Україні”, читати, перекладати.

 2. Написати 10-15 запитань до теми.

 3. Грам. довідник § 19, табл. 4, 5.

11

 1. РТ “Вища медична освіта в Україні”.

 2. Поглиблення наративних навичок на основі опису особливостей навчального процесу у вищих медичних закладах України в формі діалогу та монологу.

12-16

11


 1. Лексика теми.

 2. Модальні дієслова.

 3. Група неозначених часів. Активний та пасивний стан.

 4. Синтаксичні функції дієприкметника минулого часу.

 1. Посібник “Let’s read and speak”.

 2. Грам. посібник.

 3. Дод. література.
2

 1. РТ “Вища медична освіта в Україні” – переказ.

 2. Впр. ІІ, с. 15 (посібник “Let’s read and speak”).

12

 1. РТ “Вища медична освіта в Україні” – підсумкове заняття. Розпізнавання та аналіз релевантних граматичних явищ та моделей і включення їх в активне спілкування.

 2. РТ “Great Britain” – введення. Розвиток навичок аналітичного та пошукового читання.

19-23

11


 1. Лексика теми “Great Britain”.

 2. Повторення граматичного матеріалу. Утворення питальних речень.

 3. Засвоєння географічних назв, що відносяться до теми.

 1. Збірник розмовних тем “Let’s read and speak”.

 2. Меdicine, p. 134.

 3. Підр. Шиленка, с. 114.
2

 1. Лексика теми “Great Britain”.

 2. Вміти відповідати на запитання до теми на базі тексту теми.

 3. Підготовка дод. матеріалу за темою.

13

 1. РТ “Great Britain” – підсумкове заняття. Розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення з використанням активної лексики теми.

 2. РТ “Вища медична освіта у Великобританії”. Розвиток навичок аналітичного та пошукового читання та переклад.

26-30

11


 1. Лексика теми .

 2. Повторення граматичного матеріалу. Група тривалих часів. Активний і пасивний стан.

 1. Посібник “Let’s read and speak”.

 2. Меdicine, p. 134.

 3. Метод. посібник Медведовського В. Г., Чудіна А. Г.

2

 1. РТ “Great Britain” – переказ.

 2. .Грам. довідник § 13, табл. 17.

14

1.РТ “Вища медична освіта у Великобританії”. Розвиток навичок аналітичного та пошукового читання та переклад.

2.Складання монологу та діалогу за темою.

03-07

12

 1. Лексика теми.

 2. Повторити 4 форми дієслова.

 3. Заперечні та питальні речення.

 4. Словотворчі елементи.

 1. Посібник “Let’s read and speak”.

 2. О. М. Маслова.

 3. Підр. Бережкової, с. 55.
2

РТ “Вища медична освіта у Великобританії”. Вивчати лексику. Вміти читати, перекладати та відповідати на запитання до теми.

15

РТ “Вища медична освіта у Великобританії”. Закріплення лексичного матеріалу, пов’язаного з даною темою. Знайомство з особливостями вищої медичної освіти в Великобританії.

10-14

12

 1. Лексика теми.

 2. Повторити граматичний матеріал.
 1. Посібник “Let’s read and speak”.

 2. О. М. Маслова.

 3. Грам. таблиці.

 1. Підр. Бережкової, с. 55.
2

РТ “Вища медична освіта у Великобританії ”- переказ.

Знайти спільні і відмінні риси в медичної освіті України та Великобританії.

16

 1. РТ “Вища медична освіта у Великобританії”. Розвиток навичок активного спілкування за темою.

 2. РТ “Вища медична освіта в США” – введення.

17-21

12

 1. Лексика теми.

 2. Повторити граматичний матеріал. Група перфектних часів. Активний стан.

 3. Словотворчі елементи: суфікси: - ary ( - ery, - ory).

 1. О. М. Маслова.

 2. Грам. таблиці.

 3. Посібник “Let’s read and speak”.

 4. Підр. Бережкової.
2

 1. РТ “Вища медична освіта в США”, с. 50, підр. Маслової О. М.

 2. Грам. посібник § 14, впр. Х с. 49 (письмово).

17

1.РТ “Вища медична освіта у Великобританії”.- підсумок

2. РТ “Вища медична освіта в США” Розвиток навичок активного спілкування за темою.

24-28

12


1.Лексика теми.

2 .Повторити граматичний матеріал:

А) Ступені порівняння прикметників;

Б) Модальні дієслова.

Словотворчі елементи: суфікси: - ion, - sion, - tion, - y, - ly, - ment.


18

 1. РТ “Вища медична освіта в США”. Розвиток мовленевих навичок за темою. Поглиблення наративних навичок на основі опису особливостей вищої медичної освіти в США.
31.12

04.01

 1. Лексика теми.

 2. Повторити граматичний матеріал:

А) Ступені порівняння прикметників;

Б) Модальні дієслова.

Словотворчі елементи: суфікси: - ion, - sion, - tion, - y, - ly, - ment.

 1. О. М. Маслова.

 2. Грам. таблиці.

 3. Посібник “Let’s read and speak”.

 4. Підр. С. П. Бережкової.
2

 1. РТ “Вища медична освіта в США”- переказ.

 2. Повторити лексико-граматичний матеріал семестру.

 3. Підготуватися до тестового контролю.

19

 1. РТ “Вища медична освіта в США” – підсумкове заняття.


^ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ (ЗАНЯТТЯ 9-19).

07-11

01

 1. Лексика теми.

 2. Лексико-граматичний матеріал семестру (Модуль № 1)

 1. О. М. Маслова.

 2. Грам. посібник.

 3. Посібник “Let’s read and speak”.

 4. Дод. література.
2

Повтор лексико-граматичного матеріалу І модуля.

20

Підсумковий модульний контроль знань студентів.

14-18

01

Лексико-граматичний матеріал І модуля.

 1. О. М. Маслова.

 2. Грам. посібник.

 3. Посібник “Let’s read and speak”.

 4. Дод. література.

2


Зав. кафедрою іноземних та латинської мов,

к. ф. н., доцент Пузік А.А.

Схожі:

І-й модуль «Вища медична освіта в Україні та за кордоном» iconІ –й модуль «Вища медична освіта в Україні та за кордоном»
В.І. Петров “Російсько-французький медичний словник-розмовник”, М., “Русский язык, 1987
І-й модуль «Вища медична освіта в Україні та за кордоном» iconМіжнародна конференція «Вища освіта в Україні: інтернаціоналізація, реформи, нововведення»
Ціль конференції – крізь призму міжнародних освітніх тенденцій, особливо у європейських, пострадянських та постсоціалістичних державах,...
І-й модуль «Вища медична освіта в Україні та за кордоном» iconМіжнародна конференція «Вища освіта в Україні: інтернаціоналізація, реформи, нововведення»
move to 1812-11496
І-й модуль «Вища медична освіта в Україні та за кордоном» iconДисципліни "Вища освіта І Болонський процес"
Вища освіта України І болонський процес” для вищих навчальних закладів по підготовці студентів спеціальності“Облік І аудит” денної...
І-й модуль «Вища медична освіта в Україні та за кордоном» iconБібліотека проблеми та пріоритети регіонального розвитку в україні й за кордоном
П 78 Проблеми та пріоритети регіонального розвитку в Україні й за кордоном (2000 – 2008 рр.) [Текст] : бібліогр покажчик / Харк нац...
І-й модуль «Вища медична освіта в Україні та за кордоном» iconГоловань м. С
Вища освіта України – Додаток 4, том VIІ (25). – 2010 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського...
І-й модуль «Вища медична освіта в Україні та за кордоном» iconVІ. завдання для самостійної роботи з курсу «сучасні системи дошкільної освіти» Змістовий модуль І. Система дошкільної освіти в Україні Тема Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год)
Тема Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год)
І-й модуль «Вища медична освіта в Україні та за кордоном» iconВища освіта І Болонський процес
Дисципліна „Вища освіта І болонський процес” покликана сформувати у студентів уявлення про Європейську систему освіти як сучасну...
І-й модуль «Вища медична освіта в Україні та за кордоном» iconУдк 336. 713. 2 Сучасні тенденції оптимізації філіальної мережі банків за кордоном та в україні
У статті досліджено та систематизовано основні тенденції розвитку філіальної мережі банківських установ за кордоном. Автором визначено...
І-й модуль «Вища медична освіта в Україні та за кордоном» iconМіжнародна наукова конференція «Лінгвістичні І лінгводидактичні аспекти функціонування української мови в Україні та за кордоном»
«Лінгвістичні І лінгводидактичні аспекти функціонування української мови в Україні та за кордоном», присвячена 110-ій річниці від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи