Календарно-тематичний план icon

Календарно-тематичний план
Скачати 104.9 Kb.
НазваКалендарно-тематичний план
Дата23.08.2012
Розмір104.9 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Декан фармацевтичного факультету

__________________д.ф.н.Хоменко В.М.

“___”_____________2011рік

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


практичних занять з німецької мови для студентів І курсу фармацевтичного факультету

на осінній семестр 2011-2012 навчального року


Укладено на основі:

Григор’єва М.В. Німецька мова. Підр.для студентів –фармацевтів. –

Київ, „Вища школа”, 1990.


Григор’ єва М. В. Володіна Харків «Основа» НФАУ 2001


Модуль 1:”Вища медична освіта в Україні та за кордоном”.


Зміст заняття

Дата

Мовний матеріал

Засоби навчання


Кільк. годин

Домашнє завдання

1

2

3

4

5

6

7

1


2


3


1

Змістовий модуль № 1: „Я – студент-медик”

Визначення вихідного рівня базових знань студентів. Тема „Про себе та свою родину”. Визначення тематики і літератури для ПАЧ. Ур.1


РТ „Про себе та свою родину”.

Аналіз результатів вихідного тестування.


РТ „ДонНМУ”. Ур. 2 , текст „Наше навчання” (с.18).

Введення лексики до актив. спілкування


2

01-07. 09


08-14.

09


15-21.

09


3

Звук [h]. Präsens дієслів сильної відміни. Префікси дієслів. Утворення іменників чол.роду (суф.–er), жін.роду (суф. –ung).


Präsens дієслів сильної відміни. Означений та неозначений артикль.


Präsens werden Суф.жін.роду –in. Відсутність пом’як-шення приголосних.

Часові форми дієслова


4

Тести руб.конт.-Київ, РМК Укр, 1992, с.4-17.

Підручн. Григор’ євой М. В., Володіной В.Д.


Підручн. Григор’ євой М. В., Володіной В.Д.


Базовий підручник.


5

2


2


2


6

Перекласти текст с.18.

Вивчити слова на с.12-13. Впр.4 с.5,14 (пис), впр. 12 – у.


Розповідати про сім’ю. Вивч. слова 17-18. впр. 3 (с. 19)-п. Темат. Словник до РТ


Підготув.до тестув.за темою „ДонНМУ”.

Підгот.мон.висловл.за темою „ДонДМУ”.

Впр.18 с. 20.


7

4


5


6


7


8


9


10


1

РТ „ДонНМУ - підсум.

Ознай.читання тексту ур.5 «Наша академія» (с.37).


Тема „Професія, яку я обираю”

Розвиток навичок складання монологів та діалогів.


РТ „Професія, яку я обираю”

Контроль ПАЧ (1 норма)

Практикум читання ориг.мед.тексту загально-мед.характеру.


Вивчаюче читання тексту „Робочий день студента-медика”, ур.4, с.30.

Засвоєння нової лексики за темою.


РТ „Робочий день студента-медика”, ур.4, с.30.

Розвиток навичок складання монологів та діалогів.


РТ „Робочий день студента-медика”, ур.4, с.30.

Засвоєння лексико-граматичного матеріалу щодо теми.


Змістовий модуль № 2: „Вища медична освіта”.

Засвоєння теми „Вища медична освіта в Україні”. Вив. читання тексту „Вища мед. професійна освіта в Україні” (с. 242-243).

2

22-28.

09


29.09-05. 10


06-12.

10


13-19.

10


20-26.

10


27.10-02.11


03-09.

11


3

Модальні дієслова. Вказівні займенники.


Заперечення kein, nicht. Безособовий займ.man. Утворення іменн.жін.р.


Заперечення kein, nicht. Безособовий займ.man.

Мод.дієслова. Imperfekt слаб.дієслів.

Наголос у словах.


Читання ch, ig. Präsens зворотних дієслів. Прикметники з суф.un. Imperativ (наказ.спосіб).


Зворотний займенник sich. Präsens зворотних дієслів. Присвійні займенники.


Присвійні займенники.

Imperativ


Модальні дієслова

Прийменники з давальним відмінком (с.223).


4

-„-

Підр.Кондра-тьєвої-МВШ, 1985.


Теми для підготовки абітурієнтів


Теми для підготовки абітурієнтів


Підручн. Григор’ євой М. В., Володіной В.Д.


-„-


-„-


Підручник В. Зерновой „Навчаль. комплекс нім. мови”.


5

2


2


2


2


2


2


2


6

Навчитися читати, перекладати текст с.30. Вивчити лексику с. 36-37. виконати впр. 3, с.39 (усно), впр.5 с. 40 (пис).


Розповідати про майбутню професію. Підготовка до ПАЧ (1 норма)


Вивч.лексики до текстів ПАЧ


Вивч.лексику до тексту с.28-30. Вик.впр.6,9, 12 с.32-34 (пис). Підгот.до мон.висл. до теми ”Робочий день студента-медика”

Скласти 3 міні-діалога за темою „Робочий день студента-медика”


Виконати впр. 1,5,12,14 (с.31-34)

Закріплення лексико-граматичного матеріалу, пов’язан. з даною темою.


Вивч. слова до тексту (с. 242). Написати 10 речень з різними модальними дієсловами.


7

11


12


13


14


15


16


17


18


19


20

РТ „Вища мед. професійна освіта в Україні (с. 242-243).

Розвиток мовленнєвих навичок за темою.


РТ „Вища мед. професійна освіта в Україні – підс. Ознайомлення з темою „Вища медична освіта в Німеччині”. Текст (с.300).


РТ „Вища медична освіта в Німеччині”


РТ „Вища медична освіта в Німеччині» – підсум.


Змістовий модуль № 3: „Хімія та її складові”

Вивчаюче читан. тексту «Хімія та її складові» (Ур. 1, т. А, с. 37).


РТ «Хімія та її складові» (Ур. 1, т. А, с. 37).

Читання та анотування текстів заг.-мед.характеру. ПАЧ (2 норма).


Засвоєння теми „Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва”. Ознайомл. читання тексту „Д.І. Менделєєв” (Ур. 6, с. 26-27). Пошукове читання текстів заг. мед. проблематики.


РТ „Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва”.

Тестовий контроль лексико-граматичного матеріалу


РТ „Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва”.

Аналіз контр. робіт.


Підсумковий модульний контроль. Бесіда з пройдених тем


10-16. 11


17-23.

11


24-30.

11


01-07.

12


08-14.

12


15-21.

12


22-28.

12


29.12-04.01


05.01-12.01


13.01- 20.01

Модальні дієслова

Прийменники з знахідним та родовим відмінками (с.227).


Модальні дієслова (повтор.)

Haben, sein, werden в Imperfekt . Вимова імен іншомов. походження


Imperfekt .дієслів сильної відміни. Futurum.


Imperfekt .дієслів сильної відміни. Futurum.


Складнопідрядні речення


Складнопідрядні речення

Лексико-граматичний матеріал ПАЧ.


Imperfekt дієслів сильної та слабкої відміни (закріпл.)


Повторення лексико-граматичного матеріалу семестру


Повторення лексико-граматичного матеріалу семестру


Підручник В. Зерновой „Навчаль. комплекс нім. мови”.


-„-


-„-


Підручник Григор’євой М.В. Німецька мова.


Підручник Григор’євой М.В. Німецька мова.

Додаткові джерела інформації.


Підручник Григор’євой М.В. Німецька мова.


Підручник Григор’євой М.В. Німецька мова.

Тести підсумкового контролю.


-„-


-„-

2


1+1


2


2


2


2


2


2


2

Вивчити граматич. матеріал

Написати 6 речень з прийменниками у знахідному та родовому відмінками.


Переказувати тему „Вища медична освіта в Україні”.

Підготувати ПАЧ (2 норма).


Навчитися читати та перекладати т. А (с.37). Засвоєння лексики до тексту. Впр. 4, с. 39 (пис.)


Переказувати тему „Вища медична освіта в Німеччині».


Розповідати про хімію та її складові Впр. 7 с. 40 – у.ж


Вивч. лексику до тексту с.26. Читати текст с. 26-27. Вик. впр. 1, с. 28 (пис.), впр. 7,8, с.29 (уст.).

Підготуватися до тестового контролю лексико-граматичного матеріалу


Розповідати про періодичну систему хімічних елементів Д.І. Менделєєва

Підготовка до підсумкового модульного контролю


Підготовка до підсумкового модульного контролю


Підготовка до підсумкового модульного контролю
Зав. кафедрою іноземних та латинської мов,

к. ф .н., доцент Пузік А.А.

Схожі:

Календарно-тематичний план iconКалендарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед
Календарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту та ммф в осінньому семестрі 2012-2013 навчального...
Календарно-тематичний план iconКалендарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед
Календарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту та ммф в осінньому семестрі 2012-2013 навчального...
Календарно-тематичний план iconКалендарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед
Календарно-тематичний план лекцій студентів 5 курса 1 мед ф-ту, 2 мед ф-ту, 3 мед ф-ту та ммф в весінньому семестрі 2010-2011 учбового...
Календарно-тематичний план iconКалендарно-тематичний план

Календарно-тематичний план iconКалендарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови для студентів І курсу медичних факультетів на осінній семестр 2012-2013 навчального року
Календарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови для студентів І курсу медичних факультетів
Календарно-тематичний план iconКалендарно-тематичний план лекцій з дисципліни «дерматовенерологія»

Календарно-тематичний план iconКалендарно-тематичний план лекцій з дисципліни «дерматовенерологія»

Календарно-тематичний план iconКалендарно-тематичний план лекцій
Дерматологія,венерологія для студентів курсу факультету
Календарно-тематичний план iconКалендарно-тематичний план
Клінічна фармакологія основних лікарських препаратів, що застосовуються в нефрології
Календарно-тематичний план iconКалендарно-тематичний план лекцій з етики та деонтології на VI семестр 2010/2011 навчального року

Календарно-тематичний план iconКалендарно-тематичний план
Утворення синтаксичних конструкцій, використовуючи грам категорії та активну лексику
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи