Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для лікарів-інтернів хірургічного профілю Донецьк, 2010 icon

Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для лікарів-інтернів хірургічного профілю Донецьк, 2010
НазваОперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для лікарів-інтернів хірургічного профілю Донецьк, 2010
Сторінка1/17
Дата23.08.2012
Розмір2.63 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ І ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ

методичні вказівки до практичних занять для лікарів-інтернів хірургічного

профілю


Донецьк, 2010

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Горького


Кафедра оперативної хірургії і топографічної анатомії


ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ І ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ

методичні вказівки до практичних занять для лікарів-інтернів хірургічного

профілю


Донецьк, 2010

УДК 617-089+611.9(075.8)

ББК 54.54я7

О-60


Друкується за рішенням Вченої Ради ДонНМУ

(протокол № 8 від 27 листопада 2009 р.)


Оперативна хірургія і топографічна анатомія : зб. метод. вказів. для лікарів-інтернів хірургічного профілю. - Донецьк, 2010. - 200 с.


Автори: Антіпов М.В., Сироїд Д.В., Жиляєв Р.О., Зарицький О.Б., Жук І.В.


Методичні вказівки призначені для лікарів-інтернів хірургічного профілю, що займаються на кафедрі оперативної хірургії і топографічної анатомії. В методичних вказівках сформульовано актуальність тем, цілі навчання (загальну мету та конкретні цілі). Для визначення та забезпечення вихідного рівня знань-вмінь приведені відповідні цілі, завдання для перевірки вихідного рівня, джерела інформації. Зміст навчання містить перелік теоретичних питань, граф логічної структури теми та джерела інформації. Для перевірки досягнення конкретних цілей навчання наводиться набір тестів формату А з еталонами відповідей. До кожної теми додаються короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. Ця збірка допоможе лікарям-інтернам у вивченні оперативної хірургії і топографічної анатомії та буде сприяти формуванню у них клінічного мислення.


Рецензенти:

Василенко Л.І., д.мед.н., проф., проф. каф. хірургічних захворювань стоматологічного факультету ДонНМУ.

Кльомін В.А., д.мед.н., проф., зав. каф. ортопедичної стоматології ДонНМУ.

Бутєва Л.В., к.мед.н., доцент каф. соціальної медицини, ООЗ та історії

медицини ДонНМУ, методист НМК


ЗМІСТ

Стор.

Передмова……….............................................................................................

1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ спеціальності «Хірургія»:

1.1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови, шиї і грудей....

1.2. Оперативна хірургія і топографічна анатомія передньобокової стінки живота і черевної порожнини…………………….……………..........

1.3. Оперативна хірургія і топографічна анатомія поперекової ділянки, заочеревинного простору і малого тазу…………….....………...………

1.4. Оперативна хірургія і топографічна анатомія верхніх і нижніх кінцівок.………………..………………………...............................................

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ спеціальності «Дитяча хірургія»:

2.1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови і шиї..................

2.2. Оперативна хірургія і топографічна анатомія грудей………………....

2.3. Оперативна хірургія і топографічна анатомія верхніх і нижніх кінцівок.………………..………………………...............................................

2.4. Оперативна хірургія і топографічна анатомія передньобокової стінки живота і черевної порожнини………………….………………..........

2.5. Оперативна хірургія і топографічна анатомія поперекової ділянки і заочеревинного простору…………………………...……………………

2.6. Оперативна хірургія і топографічна анатомія малого тазу...………....

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ спеціальності «Нейрохірургія»:

3.1. Топографічна анатомія мозкового відділу голови і порожнини черепа…………………………………………………………………………...

3.2. Оперативна хірургія мозкового відділу голови………………………..

3.3. Оперативна хірургія і топографічна анатомія лицевого відділу голови……………………………………………………………………...........

3.4. Оперативна хірургія і топографічна анатомія хребта, спинного мозку і його оболонок………………….………………………………..........

4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ спеціальності «Травматологія і ортопедія»:

4.1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови і шиї..................

4.2.Оперативна хірургія і топографічна анатомія верхніх кінцівок............

4.3.Оперативна хірургія і топографічна анатомія нижніх кінцівок............

4.4. Оперативна хірургія і топографічна анатомія грудей і поперекової ділянки………………………………………………..………...………….

4.5. Оперативна хірургія і топографічна анатомія малого тазу…...............

5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ спеціальності «Акушерство і гінекологія»:

5.1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія передньобокової стінки живота.....................................................................................................

5.2. Оперативна хірургія і топографічна анатомія черевної порожнини…

5.3. Оперативна хірургія і топографічна анатомія поперекової ділянки і заочеревинного простору………………………………………………...

5.4. Оперативна хірургія і топографічна анатомія сідничної ділянки і промежини………………………………………………….……………..

5.5. Топографічна анатомія жіночого тазу.....................................................

5.6. Оперативна хірургія жіночого тазу.........................................................

6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ спеціальності «Анестезіологія і реаніматологія»:

6.1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія шиї.................................

6.2. Оперативна хірургія і топографічна анатомія грудей………………...

6.3. Оперативна хірургія і топографічна анатомія хребта………………....

6.4.Оперативна хірургія і топографічна анатомія верхніх і нижніх кінцівок.………………………………………....................................................

7. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ спеціальності «Оториноларінгологія»:

7.1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови...........................

7.2. Оперативна хірургія і топографічна анатомія шиї.................................

8. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ спеціальності «Дитяча оториноларінгологія»:

8.1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови...........................

8.2. Оперативна хірургія і топографічна анатомія шиї.................................

9. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ спеціальності «Стоматологія»:

9.1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія лицевого відділу голови……………………………………………………………………...........

9.2. Оперативна хірургія і топографічна анатомія шиї.................................

Список літератури…………………………………………………………..

5


6

6


13


19


24


34

34

40


44


54


60

64


68


68

72


77


82


86

86

92

99


105

110


115


115

120


126


131

136

141


144

144

150

154


158


168

168

173


178

178

183


188


188

194

199


ПЕРЕДМОВА

Перелік вмінь лікаря-фахівця визначається його кваліфікаційною характеристикою. Згідно цієї характеристиці, лікарі-інтерни хірургічного профілю повинні вміти виконувати первинну хірургічну обробку ран, зупинку кровотечі, внутрішньовенні, внутрішньом'язові і підшкірні ін'єкції, плевральну пункцію, надавати невідкладну медичну допомогу (зокрема – при асфіксії) і багато що інше. Ці вміння повинні грунтуватися на знаннях про людину, його органи і системи, що також відображене в кваліфікаційній характеристиці. Всі лікарі повинні вміти користуватися зовнішніми орієнтирами тіла людини (зокрема – для опису даних об'єктивного обстеження пацієнта), визначати пульс, здійснювати венепункцію і деякі інші маніпуляції. Лікарі всіх спеціалізацій повинні вміти користуватися хірургічними інструментами, роз'єднувати і з'єднувати тканини, тимчасово й остаточно зупиняти кровотечу. Знання оперативної хірургії і топографічної анатомії ділянок і порожнин людського тіла допоможе передбачати можливі ускладнення та уникнути лікарських помилок.

Для підвищення якості підготовки фахівців важливу роль виконує науково обгрунтована організація учбового процесу. Головним способом її реалізації на кафедрі оперативної хірургії і топографічної анатомії є розробка методичних вказівок до кожної теми заняття, що дає можливість управляти підготовкою студентів і лікарів-інтернів на аудиторному і позааудиторному етапах з орієнтацією на професійну діяльність.

У збірці представлені методичні вказівки для лікарів-інтернів 9-ти спеціалізацій: «Хірургія», «Дитяча хірургія», «Анестезіологія і реаніматологія», «Травматологія і ортопедія», «Нейрохірургія», «Акушерство і гінекологія», «Оториноларингологія», «Дитяча оториноларингологія» і «Стоматологія». До кожної теми сформульована її актуальність, загальна і конкретні цілі навчання. Для визначення і забезпечення вихідного рівня знань-вмінь приведені відповідні цілі, завдання для перевірки вихідного рівня і джерела інформації. Зміст навчання включає перелік теоретичних питань, граф логічної структури теми і джерела інформації. Для перевірки досягнення конкретних цілей навчання приведені набори тестів формату А з еталонами відповідей. Тести складені так, щоб сприяти формуванню у лікарів-інтернів клінічного мислення. До кожної теми додаються короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. Ця збірка допоможе лікарям-інтернам у вивченні оперативної хірургії і топографічної анатомії, що сприятиме зниженню ризику лікарських помилок в їх практичній діяльності.

^ 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

спеціальності «Хірургія»:

1.1. ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ І ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ ГОЛОВИ, ШИЇ І ГРУДЕЙ

Актуальність теми. Всі лікарі повинні знати границі ділянок голови, шиї і грудей для грамотного опису даних об'єктивного обстеження пацієнта. Для обґрунтування оперативних втручань і маніпуляцій, що виконуються на голові, шиї та грудях, хірурги повинні вміти інтерпретувати особливості топографічної анатомії цих частин тіла. Ці вміння дозволять уникнути лікарських помилок. Крім того, вони грають важливу роль для передбачення можливих ускладнень, зокрема – шляхів розповсюдження патологічних процесів.

^ ЦІЛІ НАВЧАННЯ

Загальна мета: вміти обґрунтовувати і моделювати оперативні втручання і маніпуляції на голові, шиї і грудях з урахуванням особливостей топографічної анатомії цих частин тіла.

^ КОНКРЕТНІ ЦІЛІ

ВИХІДНИЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ-ВМІНЬ

ВМІТИ:

1. обґрунтовувати оперативні втручання і маніпуляції, що виконуються на голові, шиї і грудях;

2. моделювати оперативний доступ, прийом та вихід з операції на голові, шиї і грудях;

3. моделювати маніпуляції, що виконуються на голові, шиї і грудях.

1. інтерпретувати особливості топографічної анатомії голови, шиї і грудей (каф. опер. хірургії і топографічної анатомії);

2. моделювати роз'єднання, з'єднання тканин і зупинку кровотечі на голові, шиї і грудях (каф. опер. хірургії і топографічної анатомії).

Для визначення вихідного рівня знань-вмінь з метою самоконтролю і самокорекціі пропонуємо вирішити наступні тести:

Тест № 1

У хворого – абсцес розмірами 2х2 см в лобово-тім'яно-потиличній ділянці. У якому шарі локалізується запальний процес в цій ситуації?

А. У товщі шкіри

В. У підшкірній клітковині

С. У міжапоневротичній клітковині

D. У підапоневротичній клітковині

Е. У підокісній клітковині

Тест № 2

Хірург здійснює первинну хірургічну обробку рани в передньому відділі шиї. В чому полягають особливості шкіри в цьому відділі шиї в порівнянні із заднім відділом?

А. Більш тонка і рухома

В. Більш тонка, менш рухома

С. Більш товста і рухома

D. Більш товста, менш рухома

Е. Менш товста і менш рухома

Тест № 3

Хірург виконує доступ до легені. Після розтину якого шару він потрапить в плевральну порожнину?

А. Грудної фасції

В. Внутрішньогрудної фасції

С. Парієтальної плеври

D. Вісцеральної плеври

Е. Наружного міжреберного м'яза

Тест № 4

В процесі роз'єднання тканин при виконанні трепанації черепа хірург використовував ножиці. При цьому ножиці були зафіксовані в руці хірурга таким чином, що в одному з двох кілець знаходився великий палець руки хірурга. Який палець хірурга повинен знаходитися в другому кільці цього інструменту для забезпечення його оптимальної фіксації в руці?

А. 1-ий

В. 2-ий

С. 3-ій

D. 4-ий

Е. 5-ий

Тест № 5

З метою тимчасової зупинки кровотечі при виконанні операції на шиї хірург захопив пошкоджену судину разом з навколишньою тканиною кровоспинним затискачем Кохера. Для остаточної зупинки кровотечі хірург перев'язав цю судину разом з навколишньою тканиною. На якому етапі зупинки кровотечі слід зняти з тканин кровоспинний затискач?

А. Одразу після підведення під затискач лігатури

В. Після формування попереднього витка (до його затягування)

С. В процесі затягування попереднього витка

D. Після затягування попереднього і фіксуючого витків

Е. Після обрізання кінців ниток

Тест № 6

У пацієнта – рана на грудях, хірург виконує її первинну хірургічну обробку. З'єднання країв шкірної рани здійснюється накладенням шва. Для цього хірург робить вкол голкою з одного краю рани, а викол – з протилежного краю рани і зв'язує кінці ниток між собою. Який шов накладає хірург в цій ситуації?

А. Простий вузловий

В. П-подібний

С. За Донаті

D. За Мультановським

Е. Матрацний

Еталони відповідей до тестів на визначення вихідного рівня: № 1 – В; № 2 – А; № 3 – С; № 4 – D; № 5 – С; № 6 – А.

Інформацію, необхідну для формування вихідних знань-вмінь, можна знайти в наступних джерелах:

  1. Оперативная хирургия и топографическая анатомия / під ред. К.И. Кульчицкого, И.И.Бобрика.- К.: Выща школа, 1989. - С. 15-40, 44-82, 102-118, 134-162.

  2. Семенова Т.В. Клиническая анатомия и оперативная хирургия : курс лекций / Т. В. Семенова. – Донецк, 2006. – С. 2-108, 138-170.

  3. Сироид Д.В. Техника оперативных навыков врача. – Донецк, 2009. – С. 15-55.

^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ

Після засвоєння необхідних вихідних знань-вмінь, можна перейти до вивчення наступних матеріалів:

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

  1. Оперативні втручання і маніпуляції, що виконуються на голові: первинна хірургічна обробка ран, трепанації (кістково-пластична за Олівекроном, резекційна за Кушингом, соскоподібного відростка), розрізи при запальних процесах, визначення пульсу і зупинка кровотечі.

  2. Оперативні втручання і маніпуляції, що виконуються на шиї: первинна хірургічна обробка ран, розрізи при запальних процесах, операції на дихальних шляхах (конікотомія, трахеотомія, трахеостомія), резекція щитовидної залози, перев'язка загальної сонної, зовнішньої сонної і язичної артерії, визначення пульсу і зупинка кровотечі, вагосимпатична блокада за Вишневським.

  3. Оперативні втручання і маніпуляції, що виконуються на грудях: первинна хірургічна обробка ран, розрізи при маститах, доступи до органів грудної порожнини, резекція ребра, операції на легенях, плевральна пункція, пункція перикарду, ушивання рани серця, перев'язка внутрішньої грудної артерії.

З графом логічної структури до теми можна ознайомитися в додатку.

^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Оперативная хирургия и топографическая анатомия / під ред. К.И. Кульчицкого, И.И.Бобрика.- К.: Выща школа, 1989. - С. 83-101, 119-133, 163-180.

  2. Лекція за темою заняття.

^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

  1. Кованов В.В. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. – М.: Медицина, 1995.

  2. Сироид Д.В. Техника оперативных навыков врача. – Донецк, 2009. – С. 9-55, 65-109.


^ НАБІР ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ

Тест № 1

У хворого – абсцес в тім'яній ділянці зліва. Хірург проводить розтин гнійника. Який розріз буде найбільш анатомічно обгрунтованим і якнайменше травматичним в цьому випадку?

А. Поперечний

В. Поздовжний

С. Радіальний по відношенню до тем'ячка

D. Радіальний по відношенню до козелка вуха

Е. Дугоподібний

Тест № 2

У хворого в лівій привушно-жувальній ділянці розвинувся фурункул з абсцедуванням. При розтині фурункула хірург пошкодив гілки лицевого нерва, внаслідок чого постраждала рухова іннервація мімічної мускулатури лиця. Яким розрізом повинен був скористатися хірург в цій ситуації?

А. Дугоподібним, позаду фурункула

В. Поздовжним

С. Поперечним

D. Радіальним щодо основи мочки вуха

Е. Радіальним щодо кута ока

Тест № 3

Лікар тимчасово зупинив кровотечу в щічній ділянці притисненням магістральної артерії до нижньої щелепи. Для цього він половину нижньої щелепи розділив на рівні частини. В якому місці нижньої щелепи знаходиться точка пульсації пережатої артерії?

А. Посередині

В. Між передньою і середньою третиною

С. Мід задньою і середньою третиною

D. Посередині передньої третини

Е. Посередині задньої третини

Тест № 4

Хірург виконує нижню трахеостомію. У якому напрямку слід зміщувати перешийок щитовидної залози в цьому випадку?

А. Догори

В. Донизу

С. Назовні

D. Усередину

Е. Уперед

Тест № 5

Хірург виконує субтотальну субфасціальну резекцію щитовидної залози, але не дотримувався обережності при роботі в «небезпечній» (задньомедіальній) зоні цього органу. Які утворення, розташовані екстракапсулярно, могли бути пошкоджені в цій ситуації?

А. Возвратні гортанні нерви

В. Блукаючі нерви

С. Загальні сонні артерії

D. Внутрішні яремні вени

Е. Паращитовидні залози

Тест № 6

Хірург виконує доступ до загальної сонної артерії. У яку сторону слід зміщувати грудино-ключично-соскоподібний м'яз в процесі цього доступу?

А. Усередину і наперед

В. Назовні і назад

С. Усередину і назад

D. Назовні і наперед

Е. Вверх

Тест № 7

Хірург створив доступ в сонному трикутнику до зовнішньої сонної артерії, але помилково перев'язав внутрішню сонну артерію. У чому полягає відмінність перев'язаної артерії від зовнішньої сонної (в операційній рані)?

А. Не віддає гілок

В. Віддає гілки

С. Разташована медіально

D. Розташована поверхнево

Е. Займає переднє положення

Тест № 8

Для перев'язки язичної артерії хірург виділив в рані трикутник Пирогова. Яка утворення формує передню сторону цього трикутника?

А. Язичний нерв

В. Під'язичний нерв

С. Під'язично-язичний м'яз

D. Перехідне сухожилля двобрюшного м'яза

Е. Челюстно-під'язичний м'яз

Тест № 9

Лікар виконує вагосимпатичну блокаду за Вишневським. Яким повинен бути напрямок просування голки при виконанні цієї маніпуляції?

А. Перпендикулярно шкірі

В. Вверх і усередину

С. Вверх і назовні

D. Донизу і усередину

Е. Донизу і назовні

Тест № 10

Проводиться первинна хірургічна обробка проникаючого поранення грудей. З особливою ретельністю хірург накладає той ряд швів, який повинен забезпечити герметичність рани. На краї якого утворення накладається цей ряд швів?

А. Плеври

В. Внутрішньогрудной фасції

С. Межреберних м'язів

D. Поверхневих м'язів

Е. Шкіри з підшкірною клітковиною

Тест № 11

У хворого – поверхневий інтрамамарний абсцес у верхньо-зовнішньому квадранті молочної залози. Який розріз вважається найраціональнішим при розкритті таких гнійних маститів?

А. Окаймляючий

В. Радіальний

С. Поздовжний

D. Поперечний

Е. Комбінований

Тест № 12

Хірург проводить резекцію верхньої долі правої легені. Який доступ найчастіше застосовують при цій операції?

А. Поздовжню стернотомію

В. Поперечну стернотомію

С. Передньобокову міжреберну торакотомію

D. Бокову міжреберну торакотомію

Е. Задньобокову торакотомію

Тест № 13

Лікар виконує пункцію перикарду в точці Ларрея. Яким чином повинна бути направлена голка при проколі перикарду?

А. Перпендикулярно шкірі

В. Усередину

С. Назовні

D. Вверх

Е. Донизу

Еталони відповідей до цільових тестів: № 1 – С; № 2 – D; № 3 – С; № 4 – А; № 5 – А; № 6 – B; № 7 – А; № 8 – E; № 9 – B; № 10 – D; № 11 – B; № 12 – E; № 13 – D.

^ КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

На початку заняття проводиться контроль і корекція вихідного рівня «знань-вмінь». Потім лікарі-інтерни самостійно вивчають особливості топографічної анатомії голови, шиї і грудей на трупному матеріалі, муляжах і плакатах. Користуючись зовнішніми орієнтирами, вони визначають границі ділянок голови, шиї і грудей, проводять проекції розрізів, моделюють етапи операцій і маніпуляції (вагосимпатичну блокаду, плевральну пункцію і пункцію перикарду). В ході самостійної роботи лікарі-інтерни закріплюють навики правильного використовування хірургічних інструментів, роз'єднання, з'єднання тканин і зупинки кровотечі. Після обговорення результатів самостійної роботи проводиться тестовий контроль і підведення його підсумків.

ДОДАТОК

^ ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДО ТЕМИ: «ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ І ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ ГОЛОВИ, ШИЇ І ГРУДЕЙ»


Голова, шия, грудь
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для лікарів-інтернів хірургічного профілю Донецьк, 2010 iconОперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для студентів стоматологічного факультету Донецьк, 2010
Оперативна хірургія І топографічна анатомія : зб метод вказівок для студентів стомат факультету. Донецьк, 2010. 100 с
Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для лікарів-інтернів хірургічного профілю Донецьк, 2010 iconМетодические указания к практическим занятиям для врачей-интернов хирургического профиля
Оперативна хірургія І топографічна анатомія : зб метод вказів для лікарів-інтернів хірургічного профілю. Донецьк, 2009. 206 с
Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для лікарів-інтернів хірургічного профілю Донецьк, 2010 iconОмія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини методичні вказівки до практичних занять для студентів медичних факультетів (модуль № 1) Донецьк, 2010
Оперативна хірургія І топографічна анатомія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини
Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для лікарів-інтернів хірургічного профілю Донецьк, 2010 iconМетодические указания к практическим занятиям для студентов стоматологического факультета
Оперативна хірургія І топографічна анатомія : зб метод вказівок для студентів стомат факультету. Донецьк, 2010. 105 с
Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для лікарів-інтернів хірургічного профілю Донецьк, 2010 iconЯнки, заочеревинного простору, малого тазу, верхніх та нижніх кінцівок методичні вказівки до практичних занять для студентів медичних факультетів (модуль № 2) Донецьк, 2009
Оперативна хірургія І топографічна анатомія поперекової ділянки, заочеревинного простору, малого тазу, верхніх та нижніх кінцівок...
Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для лікарів-інтернів хірургічного профілю Донецьк, 2010 iconOperative surgery and topographic anatomy
Оперативна хірургія І топографічна анатомія поперекової ділянки, забрюшинного простору, малого тазу, верхніх та нижніх кінцівок :...
Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для лікарів-інтернів хірургічного профілю Донецьк, 2010 iconТематичний план практичних занять з оперативної хірургії та топографічної анатомії для студентів 2 курсу стоматологічного факультету
Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок черепно-мозкового відділу голови. Антротомія
Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для лікарів-інтернів хірургічного профілю Донецьк, 2010 iconМетодичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія
Педіатрія: Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія” (перший рік навчання)/ Нагорна Н. В., Острополець...
Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для лікарів-інтернів хірургічного профілю Донецьк, 2010 iconМетодичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія
Педіатрія: Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за фахом „Педіатрія” (Друга частина )/ Нагорна Н. В., Острополець...
Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять для лікарів-інтернів хірургічного профілю Донецьк, 2010 iconТематичний план практичних занять з топографічної анатомії та оперативної хірургії для студентів IІ курсу за спеціальністю «Лікувальна справа» та «Педіатрія» на весняний семестр 2007/2008 навчального року
Модуль І. Топографічна анатомія та оперативна хірургія голови, шиї, грудей І живота
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи