Омія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини методичні вказівки до практичних занять для студентів медичних факультетів (модуль № 1) Донецьк, 2010 icon

Омія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини методичні вказівки до практичних занять для студентів медичних факультетів (модуль № 1) Донецьк, 2010
НазваОмія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини методичні вказівки до практичних занять для студентів медичних факультетів (модуль № 1) Донецьк, 2010
Сторінка1/8
Дата23.08.2012
Розмір1.24 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8


ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ І ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ ГОЛОВИ, ШИЇ, ГРУДЕЙ, ПЕРЕДНЬОБОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА ТА ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ

методичні вказівки до практичних занять

для студентів медичних факультетів

(модуль № 1)


Донецьк, 2010

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Горького


Кафедра оперативної хірургії і топографічної анатомії


ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ І ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ ГОЛОВИ, ШИЇ, ГРУДЕЙ, ПЕРЕДНЬОБОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА ТА ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ

методичні вказівки до практичних занять

для студентів медичних факультетів

(модуль № 1)


Донецьк, 2010

УДК 617-089+611.9(075.8)

ББК 54.54я7

О-60


Друкується за рішенням Вченої Ради ДонНМУ

(протокол №  2 від 25 березня 2010 р.)


Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини : зб. метод. вказів. для студентів мед. факультетів. Модуль 1. - Донецьк, 2010. - 96 с.


Автори: Антіпов М.В., Сироїд Д.В., Жиляєв Р.О., Зарицький О.Б., Жук І.В.


Методичні вказівки призначені для студентів медичних факультетів, що займаються на кафедрі оперативної хірургії і топографічної анатомії. В методичних вказівках сформульовано актуальність тем, цілі навчання (загальну мету та конкретні цілі). Для визначення та забезпечення вихідного рівня знань-умінь приведені відповідні цілі, завдання для перевірки вихідного рівня, джерела інформації. Зміст навчання містить перелік теоретичних питань, граф логічної структури теми та джерела інформації. Для перевірки досягнення конкретних цілей навчання наводиться набір тестів формату А з еталонами відповідей. До кожної теми додаються короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. Ця збірка допоможе студентам у вивченні оперативної хірургії і топографічної анатомії та буде сприяти формуванню у них клінічного мислення.


Рецензенти:

Проніна О.М., д.мед.н., проф., зав. каф. оперативної хірургії і топографічної анатомії Полтавської державної медико-стоматологічної академії.

Кльомін В.А., д.мед.н., проф., зав. каф. ортопедичної стоматології ДонНМУ.

Бутєва Л.В., к.мед.н., доцент каф. соціальної медицини, ООЗ та історії

медицини ДонНМУ, методист НМК


ЗМІСТ

Стор.

Передмова….....................................................................................................

1. Хірургічний інструментарій і термінологія………...…..………………..

2. Роз'єднання тканин…………………..……………………………………

3. З'єднання тканин…………………………………………………………...

4. Оперативна хірургія і топографічна анатомія мозкового відділу голови…………………..…….………………………………………………...

5. Оперативна хірургія і топографічна анатомія лицевого відділу голови…….………..……………………………………...……........................

6. Оперативна хірургія і топографічна анатомія ділянок і трикутників шиї. Оголення і перев'язка судин шиї.....…………………………….….

7. Оперативна хірургія і топографічна анатомія органів шиї. Вагосимпатична блокада за Вишневським …......……………….......................…...

8. Оперативна хірургія і топографічна анатомія грудної стінки і молочної залози...................................................................................…………..

9. Оперативна хірургія і топографічна анатомія грудної порожнини (легенів, переднього і заднього середостіння)..............................................

10. Оперативна хірургія і топографічна анатомія передньобокової стінки живота……………………………………………………...…………..

11.Топографічна анатомія пахвинної ділянки і пахвинного каналу. Оперативне лікування пахвинних гриж...........................................................

12. Хірургічна анатомія і оперативне лікування пупкових гриж і гриж білої лінії живота. Профілактика післяопераційних гриж живота.........

13. Топографічна анатомія черевної порожнини………..…………….…...

14. Принципи абдомінальної хірургії. Кишкові шви, анастомози. Резекція тонкої і товстої кишки..........................................................................

15. Операції на шлунку....................................................................................

16. Операції на печінці, жовчному міхурі і жовчних протоках, видалення червоподібного відростка......................................................................

17. Прийом практичних навичок Модуля № 1................……………….....

18. Підсумковий тестовий контроль Модуля № 1…………...…................

Список літератури…………………………………………..………………..

4

5

17

21


25


29


35


40


45


50


54


58


62

66


71

75


79

83

90

95


ПЕРЕДМОВА

Перелік вмінь лікаря-фахівця визначається його кваліфікаційною характеристикою. Згідно цієї характеристики випускники медичних Вузів, що одержують диплом за фахом «лікувальна справа», повинні вміти виконувати первинну хірургічну обробку ран, зупинку зовнішньої кровотечі, внутрішньовенні, внутрішньом'язові і підшкірні ін'єкції, плевральну пункцію, невідкладну медичну допомогу (зокрема – при асфіксії) і багато що інше. Ці уміння повинні ґрунтуватися на знаннях про людину, його органи і системи, що також відображене в кваліфікаційній характеристиці. Всі лікарі повинні вміти користуватися зовнішніми орієнтирами тіла людини (зокрема – для опису даних об'єктивного обстеження пацієнта), визначати пульс, здійснювати венепункцію і деякі інші маніпуляції. Крім того, лікарі всіх спеціалізацій в екстрених випадках можуть притягуватися до роботи як асистент хірурга. Тому всі лікарі повинні вміти користуватися найпоширенішими хірургічними інструментами, володіти основами роз'єднання і з'єднання тканин, тимчасово і остаточно зупиняти кровотечу. Знання оперативної хірургії і топографічної анатомії ділянок і порожнин людського тіла допоможе передбачати можливі ускладнення і уникнути лікарських помилок.

Для підвищення якості підготовки фахівців важливе значення має науково обґрунтована організація учбового процесу. Головним способом її реалізації на кафедрі оперативної хірургії і топографічної анатомії є розробка методичних вказівок до кожної теми заняття, що дає можливість управляти підготовкою студентів на аудиторному і позааудиторному етапах з орієнтацією на професійну діяльність.

У збірці представлені методичні вказівки для студентів 2-ого курсу медичних факультетів, що вивчають оперативну хірургію і топографічну анатомію (модуль № 1). До кожної теми сформульована її актуальність, загальна і конкретні цілі навчання. Для визначення і забезпечення вихідного рівня знань-умінь приведені відповідні цілі, завдання для перевірки вихідного рівня і джерела інформації. Зміст навчання включає перелік теоретичних питань, граф логічної структури теми і джерела інформації. Для перевірки досягнення конкретних цілей навчання приведені набори тестів формату А з еталонами відповідей. Тести складені так, щоб сприяти формуванню у студентів клінічного мислення. До кожної теми додаються короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті. Ця збірка допоможе студентам у вивченні оперативної хірургії і топографічної анатомії, що сприятиме зменшенню ризику лікарських помилок в їх практичній діяльності.

^ МОДУЛЬ № 1: «ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ І ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ ГОЛОВИ, ШИЇ, ГРУДЕЙ, ПЕРЕДНЬОБОКОВОЇ СТІНКИ ЖИВОТА ТА ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ»

Загальна мета: вміти інтерпретувати особливості топографічної анатомії голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини для обґрунтування оперативних втручань і лікарських вмінь.

^ Конкретні цілі:

 1. вміти інтерпретувати особливості топографічної анатомії голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота і черевної порожнини;

 2. вміти позначати точки пульсації, границі і зовнішні орієнтири ділянок голови, шиї, грудей і передньобокової стінки живота;

 3. вміти проводити проекції утворень і розрізів на голові, шиї, грудях і передньобоковій стінці живота;

 4. вміти обґрунтовувати оперативні втручання, що виконуються на голові, шиї, грудях, передньобоковій стінці живота і в черевній порожнині;

 5. вміти моделювати роз'єднання, з'єднання тканин, зупинку кровотечі і маніпуляції, що виконуються на голові, шиї, грудях, передньобоковій стінці живота і в черевній порожнині.^ 1. ХІРУРГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ І ТЕРМІНОЛОГІЯ

Актуальність теми. Всі лікарі повинні вміти здійснювати первинну хірургічну обробку ран, в екстрених випадках можуть притягуватися до роботи як асистент хірурга. Тому вони повинні знати назву і призначення найпоширеніших хірургічних інструментів. Недотримання техніки безпеки при роботі з хірургічними інструментами (зокрема – в процесі їх передачі) може привести до пошкодження рук членів операційної бригади та до зараження захворюваннями, що передаються з кров'ю. Тому майбутні лікарі повинні вміти користуватися загальнохірургічними інструментами й дотримуватися техніки безпеки при роботі з ними. Знання хірургічної термінології необхідне для повноцінного спілкування між лікарями, читання медичної літератури і правильного трактування відомостей про пацієнта.

^ ЦІЛІ НАВЧАННЯ

Загальна мета: вміти використовувати хірургічний інструментарій для виконання оперативних втручань.

^ КОНКРЕТНІ ЦІЛІ

ВИХІДНИЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ-УМІНЬ

УМІТИ:

1. трактувати значення хірургічних термінів і здійснювати терміноутворення;

2. визначати хірургічні інструменти і шовний матеріал по їх назві;

3. інтерпретувати призначення хірургічних інструментів, трактувати особливості хірургічних інструментів і шовного матеріалу;

трактувати значення частотних відрізків – назв органів і виконуваних дій по відношенню до них (каф. латинської мови)

4. фіксувати хірургічні інструменти в робочій позиції і передавати їх;

5. розкласти загальнохірургічні інструменти на столику операційної сестри;

6. зарядити голкотримач і передати його;

7. використовувати хірургічні інструменти.
Для визначення вихідного рівня знань-умінь з метою самоконтролю і самокорекції пропонуємо вирішити наступні тести:

Тест № 1

Хірург видалив у пацієнта селезінку і оформляє протокол операції. Який частотний відрізок відповідає назві цього органу?

А. Сплен-

В. Гастр-

С. Дуоден-

D. Нефр-

Е. Цист-

Тест № 2

В ході накладення свища на шлунок хірург підшив стінку шлунку до передньо-бокової стінки живота. Який частотний відрізок відповідає цій дії хірурга?

А. – томія

В. – стомія

С. – ектомія

D. – рафія

Е. – пексія

Еталони відповідей до тестів на визначення вихідного рівня: № 1 – А; № 2 – Е.

Інформацію, необхідну для формування вихідних знань-умінь, можна знайти в наступних джерелах:

 1. Паласюк Г.Б., Чолач В.В. Латинська мова: Підручник.- Тернопіль: „Укрмедкнига”, 2000.- 344 с.- С. 215-219.

 2. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учебник.- М.: Медицина, 1997.- 336 с.- С. 152-155.

^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ

Після освоєння необхідних вихідних знань-умінь, можна перейти до вивчення наступних матеріалів:

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

 1. Розшифровка значення хірургічних термінів і здійснення терміноутворення.

 2. Класифікація хірургічних інструментів і шовного матеріалу.

 3. Призначення хірургічних інструментів в ході виконання етапів оперативного втручання.

 4. Робоче положення хірургічних інструментів, техніка їх передачі з дотриманням техніки безпеки.

 5. Принципи розкладання загальнохірургічних інструментів на столику операційної сестри.

 6. Техніка заряджання голкотримача і передача його.

 7. Використання хірургічних інструментів і шовного матеріалу під час оперативних втручань.

З графом логічної структури до теми можна ознайомитися в додатку № 1.

^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія / під ред. Кульчицького К.І.- Київ: Вища шк., 1994. - С. 7-29.

 2. Оперативная хирургия и топографическая анатомия / под ред. К.И. Кульчицкого, И.И.Бобрика.- К.: Выща школа, 1989. - С. 15-30.

 3. Лекція за темою: «Хірургічний інструментарій».

^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Сироид Д.В. Техника оперативных навыков врача.-Донецк, 2009.– С. 9-31.

ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЙ

Студентам у допомогу пропонується перелік хірургічних інструментів, шовного матеріалу і їх класифікація (див. додаток № 2).

^ НАБІР ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ

Тест № 1

Хірург виконав трахеостомію. Що зробив хірург з трахеєю пацієнта в цій ситуації?

А. Розітнув

В. Ушив

С. Видалив

D. Наклав фістулу

Е. Зафіксував

Тест № 2

Недосвідчена операційна сестра замість необхідного гострокінцевого скальпеля передала хірургу черевцевий скальпель. Чим принципово відрізняється переданий скальпель від того, що вимагався в цій ситуації?

А. Довжиною рукоятки

В. Товщиною рукоятки

С. Довжиною робочої частини

D. Гостротою леза

Е. Кутом у кінчика

Тест № 3

В ході проведення операції хірург використовував затискач Більрота, зігнутий за ребром. Для чого призначений цей інструмент?

А. Роз'єднання тканин

В. Зупинки кровотечі

С. Розведення країв рани

D. Виконання оперативного прийому

Е. З'єднання тканин

Тест № 4

В процесі роз'єднання тканин хірург використовував ножиці. При цьому ножиці були зафіксовані в руці хірурга таким чином, що в одному з двох кілець знаходився великий палець руки хірурга. Який палець хірурга повинен знаходитися в другому кільці цього інструменту для забезпечення його оптимальної фіксації в руці?

А. 1-ий

В. 2-ий

С. 3-ій

D. 4-ий

Е. 5-ий

Тест № 5

На столик операційної сестри для загальнохірургічних інструментів були викладені: скальпелі, ножиці, кровоспинні затискачі, гачки, пінцети, корнцанг, цапки білизняні, зонд жолобуватий, канюля Люера, голкотримачі Гегара, голки, шовний матеріал і марлеві серветки. Що, з перерахованого, не повинне знаходитися на цьому столику?

А. Гачки

В. Корнцанг

С. Цапки білизняні

D. Зонд жолобуватий

Е. Канюля Люера

Тест № 6

Операційна сестра заряджала голку. Для цього вона однією рукою тримала голкотримач зі вставленою в нього голкою і пальцями цієї ж руки фіксувала один кінець лігатури. Другою рукою вона фіксувала інший кінець лігатури, завела її за голку і вставила нитку у вушко голки. В процесі вставляння лігатури операційна сестра подряпала собі руку вістрям голки. Яким за напрямом повинен бути рух руки в момент вставляння лігатури у вушко голки (для дотримання техніки безпеки)?

А. До вушка голки

В. До вістря голки

С. Від вістря голки

D. До кілець голкотримача

Е. Від кілець голкотримача

Тест № 7

При виконанні оперативного доступу хірург розітнув апоневроз. За допомогою яких гачків найбільш доцільно розводити краї розітнутого утворення?

А. Однозубих гострих

В. Однозубих тупих

С. Багатозубих гострих

D. Багатозубих тупих

Е. Фарабефа

Еталони відповідей до цільових тестів: № 1 – D; № 2 – Е; № 3 – B; № 4 – D; № 5 – Е; № 6 – С; № 7 – С.

^ КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

На початку заняття проводиться контроль і корекція вихідного рівня «знань-умінь». Потім студенти самостійно вивчають набір хірургічних інструментів, сортують їх відповідно до загальноприйнятої класифікації, вчаться правильно тримати і передавати інструменти, розкладати їх на столику операційної сестри, заряджати голкотримач, вибирати потрібний інструмент і шовний матеріал в заданій ситуації. В процесі самостійної роботи студенти відпрацьовують навички правильного використання хірургічних інструментів. Після обговорення результатів самостійної роботи проводиться тестовий контроль і підведення його підсумків.


^ ДОДАТОК № 1. ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДО ТЕМИ:

«ХІРУРГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ І ТЕРМІНОЛОГІЯ»


Хірургічний інструментарій і термінологіяХірургічна термінологія і терміноутворенняКласифікація хірургічних інструментів і шовного матеріалуПризначення

Назва

Технологія використовування


Робоча позиція і передача

Заряджання голкотримача і його передача

Розкладення на столику операційної сестри

Використання хірургічних інструментів

при виконанні хірургічних втручань^ ДОДАТОК № 2

Перелік хірургічних інструментів і шовного матеріалу

А. Інструменти для виконання оперативного доступу:

I. Інструменти для роз'єднання тканин:

1. Ніж: скальпель гострокінцевий;

2. Ніж: скальпель черевцевий;

3. Ножиці тупокінцеві, прямі;

4. Ножиці тупокінцеві, зігнуті по площині (Купера);

5. Ножиці тупокінцеві, зігнуті за ребром;

6. Ножиці загострені, прямі;

7. Ножиці загострені, зігнуті по площині;

8. Ножиці загострені, зігнуті за ребром (Ріхтера);

9. Ножиці змішані, прямі;

10. Ножиці змішані, зігнуті по площині;

11. Ножиці змішані, зігнуті за ребром;

12. Ніж ампутаційний;

13. Ніж резекційний;

14. Кусачки;

15. Долото пряме, плоске, широке;

16. Долото пряме, плоске, вузьке;

17. Долото пряме, жолобувате;

18. Долото зігнуте;

19. Пилка листова;

20. Пилка дугова;

21. Пилка дротяна (Джиглі);

22. Трепан з фрезами (списоподібною, олівоподібною і круглою);

23. Распатор прямий;

24. Распатор зігнутий;

II. Інструменти для зупинки кровотечі:

25. Кровоспинний затискач Кохера, прямий;

26. Кровоспинний затискач Кохера, зігнутий по площині;

27. Кровоспинний затискач Кохера, зігнутий за ребром;

28. Кровоспинний затискач Більрота, прямий;

29. Кровоспинний затискач Більрота, зігнутий по площині;

30. Кровоспинний затискач Більрота, зігнутий за ребром;

31. Кровоспинний затискач типу «москіт», прямий;

32. Кровоспинний затискач типу «москіт», зігнутий по площині;

33. Кровоспинний затискач типу «москіт», зігнутий за ребром;

34. Лігатурна голка Дешана, тупа, права;

35. Лігатурна голка Дешана, тупа, ліва;

36. Лігатурна голка Дешана, гостра, права;

37. Лігатурна голка Дешана, гостра, ліва;

III. Інструменти для росклепіння країв рани і фіксації тканин (допоміжні):

38. Гачок однозубий гострий;

39. Гачок однозубий тупий;

40. Гачок багатозубий (2х-, 3х- і т.д.), гострий;

41. Гачок багатозубий (2х-, 3х- і т.д.), тупий;

42. Пластинчастий гачок Фарабефа;

43. Дзеркало черевне;

44. Ранорозширювач гвинтовий;

45. Ранорозширювач полозковий;

46. Пінцет анатомічний;

47. Пінцет хірургічний;

48. Пінцет лапчастий;

49. Цапки білизняні;

50. Корнцанг;

51. Зонд жолобуватий;

52 Зонд гудзиковий;

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Омія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини методичні вказівки до практичних занять для студентів медичних факультетів (модуль № 1) Донецьк, 2010 iconТематичний план практичних занять з топографічної анатомії та оперативної хірургії для студентів IІ курсу за спеціальністю «Лікувальна справа» та «Педіатрія» на весняний семестр 2007/2008 навчального року
Модуль І. Топографічна анатомія та оперативна хірургія голови, шиї, грудей І живота
Омія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини методичні вказівки до практичних занять для студентів медичних факультетів (модуль № 1) Донецьк, 2010 iconЯнки, заочеревинного простору, малого тазу, верхніх та нижніх кінцівок методичні вказівки до практичних занять для студентів медичних факультетів (модуль № 2) Донецьк, 2009
Оперативна хірургія І топографічна анатомія поперекової ділянки, заочеревинного простору, малого тазу, верхніх та нижніх кінцівок...
Омія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини методичні вказівки до практичних занять для студентів медичних факультетів (модуль № 1) Донецьк, 2010 iconМетодичні вказівки для студентів IV курсу медичних факультетів із самостійної підготовки до практичних занять
Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей студентів IV курсу медичних факультетів Донецького національного медичного університету...
Омія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини методичні вказівки до практичних занять для студентів медичних факультетів (модуль № 1) Донецьк, 2010 iconМетодичні вказівки для студентів V курсу медичних факультетів із самостійної підготовки до практичних занять
Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. Методичні вказівки відповідають робочій програмі з педіатрії для...
Омія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини методичні вказівки до практичних занять для студентів медичних факультетів (модуль № 1) Донецьк, 2010 iconМетодичні вказівки для студентів з курсу медичних факультетів із самостійної підготовки до практичних занять
Донецького національного медичного університету ім М. Горького. Методичні вказівки відповідають робочій програмі з загальної хірургії...
Омія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини методичні вказівки до практичних занять для студентів медичних факультетів (модуль № 1) Донецьк, 2010 iconМетодичні вказівки для студентів з курсу медичних факультетів із самостійної підготовки до практичних занять
Донецького національного медичного університету ім М. Горького. Методичні вказівки відповідають робочій програмі з загальної хірургії...
Омія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини методичні вказівки до практичних занять для студентів медичних факультетів (модуль № 1) Донецьк, 2010 iconI. медицинская литература
Методичні вказівки з соціальної медицини та організації охорони здоров'я для студентів 4 курсу медичних факультетів: (1 модуль: Статистика...
Омія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини методичні вказівки до практичних занять для студентів медичних факультетів (модуль № 1) Донецьк, 2010 iconРозклад практичних занять на кафедрі хірургії та урології в ІХ (осінньому) семестрі 2010-2011 н р. для студентів 5 курсів 1-2-го медичних факультетів
Х (осінньому) семестрі 2010-2011 н р для студентів 5 курсів 1-2-го медичних факультетів
Омія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини методичні вказівки до практичних занять для студентів медичних факультетів (модуль № 1) Донецьк, 2010 iconМетодичні вказівки для студентів із самостійної підготовки до практичних занять з хірургії
Грижі живота стор
Омія голови, шиї, грудей, передньобокової стінки живота та черевної порожнини методичні вказівки до практичних занять для студентів медичних факультетів (модуль № 1) Донецьк, 2010 iconМетодичні вказівки для студентів із самостійної підготовки до практичних занять з хірургії
Грижі живота стор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи