Некроз. Атрофія. Апоптоз актуальність теми icon

Некроз. Атрофія. Апоптоз актуальність теми
Скачати 137.67 Kb.
НазваНекроз. Атрофія. Апоптоз актуальність теми
Дата29.08.2012
Розмір137.67 Kb.
ТипДокументи

НЕКРОЗ. АТРОФІЯ. АПОПТОЗ


Актуальність теми: підтримка різних органів і тканин у здоровому стані неможлива без “природнього” фізіологічного оновлення, а отже, без смерті окремих клітин. Така смерть клітин одержала в 1972 році назву “апоптоз”. Апоптоз є механізмом вилучення старіючих і сублетально пошкоджених клітин. Прямий зв’язок апоптозу і багатьох патологічних станів сьогодні вже не викликає жодного сумніву. Опрацювання лікарських засобів, здатних регулювати апоптоз, відкриває нові можливості у лікуванні злоякісних пухлин, вірусних інфекцій, деяких захворювань нервової системи, імунодефіцитів і аутоімунних хвороб.

Але смерть клітин може відбуватися у живому організмі внаслідок більш інтенсивних чинників, що пошкоджують тканини та викликають загибель великої кількості клітин і міжклітинної речовини. Таку передчасну місцеву загибель клітин називають “некрозом”. Мертві клітини цілком припиняють своє функціонування внаслідок незворотних біохімічних і структурних змін. Некроз є компонентом або структурною основою великої кількості патологічних процесів (альтеративне запалення, інфаркти тощо).

Атрофія – це процес, який супроводжується зменшенням різних структур (ультраструктур, клітин, органів, організму), часто питомої частки паренхіми органа (тобто його високоспеціалізованої у функціональному сенсі частини), що приводить до зниження рівня життєдіяльності тканин. Отже знання про некроз, апоптоз і атрофію необхідні фахівцям різного профілю для своєчасної діагностики, призначення етіопатогенетичної терапії, розробки і застосування ефективних засобів профілактики великої кількості захворювань.

^ Мета (загальна): уміти розпізнавати основні макро- і мікроскопічні ознаки некрозу, апоптозу і атрофії, чітко уявляти причини, механізм їх розвитку, ймовірний наслідок і значення цих процесів для організму.


^ Конкретні цілі: Цілі початкового рівня:

Уміти:

1. Визначати морфологічні ознаки некрозу, апоптозу і атрофії, як на органному, світлооптичному і ультра­структурному рівні.

1. Розпізнавати нормальну будову (кафедра нормальної анатомії), структуру (кафедра гістології), функцію (кафедра нормальної фізіології) тканин, інтерпретувати нормальні показники життєдіяльності клітин і тканин (кафедра медичної біохімії).

2. Діагностувати за макроскопічними озна­ками різновиди коагуляційного і коліква­ційного некрозу.

2. Розпізнавати нормальну мікроскопічну структуру тканин, уявляти нормальну будову органів і тканин, розрізняти паренхіму і строму (кафедра гістології).

3. Оцінювати наслідки і значення некрозу і апоптозу різної локалізації, мати уяву про механізми їх розвитку.

3. Розпізнавати нормальну систему крово­постачання, лімфовідтоку і інервації тканин (кафедра нормальної анатомії).

4. Визначати морфологічні відмінності атрофії від агенезії, аплазії і гіпоплазії.
5. Діагностувати різні види атрофії за макро- і мікроскопічними ознаками.
6. Оцінювати значення різних видів атрофії для організму.

Для того, щоб Ви могли встановити, чи відповідає початковий рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.


Завдання для самоперевірки і самоконтролю початкового рівня знань-умінь:

Завдання №1. В біоптаті органу паренхімою є епітелій, що формує балки, з яких складаються частки. Між частками розташовані артерії, вени, та дрібні протоки. Який це орган?

 1. Печінка

 2. Нирка

 3. Підшлункова залоза

 4. Молочна залоза

 5. Серце

Завдання №2. Які складові частини клітин є найбільш важливими для підтримки життєдіяльності клітин і їх зникнення є ознакою загибелі клітин?

 1. Секреторні гранули

 2. Ядерці

 3. Ядра

 4. Піноцитозні вакуолі

 5. Мітохондрії

Правильність рішення завдань перевірте, співставивши їх з еталонами відповідей.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь: 1-1; 2-3.

Інформацію, необхідну для поповнення необхідних знань-умінь можна знайти в наступних літературних джерелах:

 1. Привес М.Г., Лысенко Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека.–“Гиппократ”, 2001.–С.376-473.

 2. Афанасьев Ю.М., Юрина И.А. Гистология, цитология и эмбриология.–М.: Медицина, 1999.–С.155-197, 199-252.

 3. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.–М.: Медицина, 1990.–С.427-436.

 4. Філімонов В.І. Нормальна фізіологія.–Київ: Здоров’я, 1994.–С.5-33.


Зміст навчання повинно забезпечити досягнення цілей навчання, чому сприяють графи логічної структури теми: "Некроз. Атрофія. Апоптоз." (додатки №1-4)


Основні теоретичні питання на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності

 1. Некроз. Визначення, причини. Поняття про ранні морфологічні зміни при некрозі, прямий і непрямий некроз.

 2. Морфологічні ознаки коагуляційного і колікваційного некрозу, основні клініко-анатомічні форми.

 3. Приклади різновидів некрозу, їх причини, морфологія, наслідок, значення. Демаркаційне запалення, його значення.

 4. Виходи і наслідки некрозу.

 5. Апоптоз, визначення, значення у фізіології і патології. Морфологічні прояви апоптозу, відмінні риси від некрозу. Регуляція апоптозу.

 6. Атрофія, визначення, причини. Поняття про фізіологічну атрофію.

 7. Загальна і місцева атрофія. Причини, макро- і мікроскопічні ознаки. Вихід і значення атрофії.

Література для засвоєння необхідних знань-умінь за даною темою:

 1. Струков А.І., Сєров В.В. Патологічна анатомія.–Харків, “Факт”, 1999.–С.107-123.

 2. Лекції кафедри на тему: "Некроз. Атрофія. Апоптоз”.

 3. Граф логічної структури “Некроз” (додаток №1).

 4. Граф логічної структури “Атрофія” (додаток №2).

 5. Алгоритм морфологічної діагностики атрофії (додаток №3).

 6. Алгоритм морфологічної діагностики некрозу (додаток №4).Додаткова література:

 1. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия. Атлас.–М.: Медицина, 1986.–С.59-65.

 2. Шлопов В.Г. Основи патологічної анатомії людини.–Київ, 1999.–С.78-91.


Після вивчення перерахованих вище завдань для самоперевірки засвоєння матеріалу по даній темі пропонується виконати наступні цільові завдання.

Виконайте наступні цільові завдання

Завдання №1. Чоловік 77 років був прооперований з приводу вологої гангрени правої стопи. Смерть настала від сепсису через 10 днів після ампутації гомілки. На розтині знайдено тромб підколінної артерії, зо повністю закрив просів, в також множинні кам’янистої щільності бляшки в інтимі цієї артерії, які звужували їх просвіт. Назвіть, до якого виду некрозу відноситься гангрена стопи у даному випадку?

1. Прямий токсичний некроз

2. Непрямий трофонейротичний некроз

3. Непрямий циркуляційний некроз

4. Непрямий алергічний некроз

5. Прямий інфекційний некроз

Завдання №2. У хворого з позитивними туберкуліновими пробами збільшився шийний лімфатичний вузол. Виконана біопсія. Макроскопічно у лімфатичному вузлі виявлена чітко обмежена ділянка, подана безструктурними, сухими, білувато-жовтуватими масами, які кришаться. Назвіть процес, який має місце в лімфатичному вузлі?

 1. Інфаркт

 2. Казеозний (сирнистий) некроз

 3. Воскоподібний некроз

 4. Фібриноїдний некроз

 5. Стеатонекроз.

Завдання №3. До хірурга звернувся чоловік, у якого тканини правої стопи були чорного кольору, сухі, з чіткими межами, з наявністю на межі вузької рожевої та жовтуватої смуги. Хірург прийняв рішення виконати ампутацію стопи по лінії демаркації (відмежування). Який процес діагностував хірург?

 1. Суху гангрену

 2. Вологу гангрену

 3. Газову гангрену

 4. Пролежень

 5. Трофічну виразку

Завдання №4. У чоловіка 70 років із тяжким атеросклеротичним ураженням судин на розтині у підкорковій області лівої півкулі мозку знайдена ділянка неправильної форми розміром 6х5х2 см, дряблий, кашкоподібної консистенції, безструктурний, сірого кольору, із початковим утворенням порожнини у центрі. Про який вихід процесу свідчать зміни у мозку?

1. Асептичне розсмоктування

2. Організація

3. Септичний розпад

4. Інкапсуляція

5. Петрифікація

Завдання №5. Дослідник при світлооптичному та електронно-мікроскопічному вивченні печінки звернув увагу на те, що деякі окремо розташовані клітини розпалися на маленькі фрагменти, оточені мембраною. У деяких з них є органели, інші включають фрагменти ядра з оболонкою. Навколо запальна реакція була відсутня. Проявою якого процесу є описані зміни?

 1. Атрофії

 2. Некрозу

 3. Агенезії

 4. Гіпоплазії

 5. Апоптозу

Завдання №6. Дитячий хірург під час операції в позаочеревинній області звернув увагу на те, що у дівчини 6 років права нирка на 1/3 менша від лівої. Діаметр правої артерії 0,3 см, лівої – 0,4 см. Проявою якого процесу є зміни в нирці?

 1. Фізіологічної атрофії

 2. Патологічної атрофії

 3. Агенезії

 4. Аплазії

 5. Гіпоплазії.

Завдання №7. При розтині померлого чоловіка 65 років патологоанатом встановив, що в артеріальних судинах головного мозку є багато кам’янистої щільності атеросклеротичних бляшок, які звужували їх просвіт. Лобова доля зменшена в обсязі, звивини добре контуровані за рахунок нерівномірно розширених борізд. Про що свідчать вказані зміни в лобовій долі?

1. Гіпоплазію

2. Атрофію від тиску

3. Атрофію від недостатності кровопостачання

4. Нейротичну атрофію

5. Атрофію дизфункціональну


Методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті:
"Некроз. Атрофія. Апоптоз"


На початку заняття за еталонами відповідей перевірте правильність рішення домашнього завдання. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття.

Самостійно Ви повинні вивчити електронограми, макро- і мікропрепарати, вирішити ситуаційні завдання. Макроскопічні особливості некрозу вивчають на препаратах «Казеозний некроз», «Гангрена стопи», «Сіре розм’якшення мозку». На мікропрепаратах «Казеозний некроз», «Сіре розм’якшення мозку» вивчають морфологічні прояви некрозу. Прояви атрофії вивчають на мікропрепараті «Емфізема легень». При цьому використовується «Алгоритм мікроскопічної діагностики некрозу» (додаток 2) та «Алгоритм опису мікропрепаратів».

Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента шляхом перевірки опису мікропрепаратів, тестового контролю засвоєння знань.


^ Технологічна карта заняття

п/п

Етапи

Час у хв.

Учбові посібники і засоби навчання

Обладнання

^ Місце прове­дення

1.

Перевірка і корекція вихідного рівня

5

Тестові завдання
Учбова кімната

2.

Самостійна робота. Опис макро- і мікропрепаратів.

60

Граф логічної структури (додаток №1), Алгоритм морфологічної діагностики «Некроз, апоптоз, атрофія». Алгоритм вивчення макропрепаратів і мікропрепаратів

Мікроскоп, макро- і мікро­препарати, мікрофото­грами
3.

Самоперевірка і корекція засвоєння матеріалу

30

Цільові навчальні завдання4.

Підсумковий тестовий контроль

15

Збірка тестів5.

Підведення підсумків заняття

10
Додаток №1

Граф логічної структури теми: «Некроз»

НЕКРОЗ


Непрямий

Гангрена

Види гангрени

Суха

Волога

Морфологічні особливості

Локалізація

Морфологічні особливості

Клінічні особливості

Локалізація

Вологий колікваційний некроз

Локалізація

Причини

Макроскопічні зміни

Мікроскопічні зміни

Наслідки

Виходи некрозу

Значення некрозу різної локалізації


Сухий коагуляційний некроз

Види коагуляційного некрозу

Патогенез


Прямий

Додаток №2
^

Граф логічної структури теми: “Атрофія”АТРОФІЯ


Види атрофій

Загальна

Місцева

Причини

Причини

Морфологічні зміни

Наслідки

Зворотній

Зниження функції органів

Незворотній

Значення
МакроскопічніДодаток №3
^

Алгоритм морфологічної діагностики атрофіїШкіра набуває смуглий колір, підшкірна клітковина тонка, клітковина, що оточує внутрішні органи, охряно-жовта, м’язи тонкі, серце, печінка зменшені в розмірі, бурого кольору

Нирки та печінка мають зернисту поверхню, зменшені в розмірах, вага зменшена

Слизова оболонка гладка, складки відсутні

Зменшення кількості та розмірів клітин паренхіми. Кількість строми збільшена

Загальна атрофія

Зерниста атрофія

Гладка атрофія

Нирки збільшені в розмірах, на розрізі балія і чашечки різко розширені. Тканина нирки тонка

Серце, печінка зменшені в розмірах. Тканина печінки і міокарду бурого кольору

Легені збільшені в розмірі, підвищеної легкості, блідо-рожевого кольору

Розміри кардіоміоцитів і гепатоцитів зменшені, з відкладенням бурого пігменту

Альвеолярні перегородки тонкі, в деяких місцях розірвані, порожнини альвеол розширеніЗвивини півкуль головного мозку згладжені, на розрізі шлуночкова система різко розширена, вміщує прозору рідину


Ексцентрична атрофія (емфізема легень)


Бура атрофія

Атрофія від тиску (гідроцефалія)

Атрофія нирки від тиску (гідронефроз)^

Додаток №4

Алгоритм морфологічної діагностики некрозуРозміри органів нормальні. В органі виявляється обмежена ділянка тканини, яка суха, крошиться сіровато-жовтого кольору

М’язи передньої черевної стінки, м’язи, що приводять стегно, бліді, сухі, сірувато-жовтого кольору

На кінцівках виявляються сухі, щільні ділянки чорного кольору

Казеозний некроз

Воскоподібний некроз

Суха гангрена

Колікваційний некроз (сіре розм’якшення мозку)

Волога гангрена

В головному або в спинному мозку осередок м’якої консистенції, без малюнка тканини мозку

Ділянка тканини безструктурна, при фарбуванні гематоксиліном і еозином рожева, подекуди виявляються глибки хроматину ядер (каріорексис)

Виявляється коагуляція саркоплазми, навколишня сполучна тканина не змінена

Структура тканини не виявляється

Структура тканини не виявляється, в ній багато мікроорганізмів

Структура тканини не виявляється, мають місце порожнини, скупчення жиро-зернистих шарів
На тулубі, кінцівках, в легенях, шлунково-кишковому тракті, слизовій оболонці сечового міхура тканина набрякла, грязно-сірого кольору, має смердючий запахСхожі:

Некроз. Атрофія. Апоптоз актуальність теми iconНекроз. Атрофия. Апоптоз актуальность темы
Разработка лекарственных средств, способных регулировать апоптоз, открывает новые возможности в лечении злокачественных опухолей,...
Некроз. Атрофія. Апоптоз актуальність теми iconНекроз, апоптоз, атрофия
Но при этом большое количество клеток и тканей в юридически мертвом организме остаются жизнеспособными в течение некоторого времени...
Некроз. Атрофія. Апоптоз актуальність теми iconНекроз, апоптоз, атрофия
Но при этом большое количество клеток и тканей в юридически мертвом организме остаются жизнеспособными в течение некоторого времени...
Некроз. Атрофія. Апоптоз актуальність теми iconРани І рановий процес. Профілактика розвитку інфекції в рані. Лікування чистих ран. Актуальність теми
Актуальність теми: Рана є одним з основних проявів травматичного чи хірургічного впливу на тканини та органи
Некроз. Атрофія. Апоптоз актуальність теми iconАбсцес, флегмона, парапроктит, фурункул, карбункул, бешиха, гідраденіт. Актуальність теми
Актуальність теми: Гнійна інфекція проявляється запальним процесом у тканинах внаслідок проникнення І розмноженняв них гноєтворних...
Некроз. Атрофія. Апоптоз актуальність теми iconВступ актуальність теми
Актуальність теми. В сучасних умовах ринкових реформ та інтеграції України у світовий економічний, культурний І інформаційний простір...
Некроз. Атрофія. Апоптоз актуальність теми iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Актуальність теми. Актуальність досліджуваної теми полягає в тім, що вчасно не діагностований І не коригований астигматизм може бути...
Некроз. Атрофія. Апоптоз актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Генерування штучного світла є одним із найбільш важливих досягнень людства. Через зір люди одержують більше 80%...
Некроз. Атрофія. Апоптоз актуальність теми iconВступ вступ розкриває сутність І стан наукової проблеми. У вступі стисло подається загальна характеристика роботи у такій послідовності: Актуальність теми
Актуальність теми: сутність проблеми, її значущість, роботи відомих науковців над розглядуваним питанням, обґрунтування необхідності...
Некроз. Атрофія. Апоптоз актуальність теми iconМісцеві порушення кровообігу. Тромбоз. Емболія. Актуальність теми
Актуальність теми : Місцеві порушення кровообігу артеріальне та венозне повнокрів’я, стаз крові, кровотеча та крововилив, тромбоз,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи