Місцеві порушення кровообігу. Тромбоз. Емболія. Актуальність теми icon

Місцеві порушення кровообігу. Тромбоз. Емболія. Актуальність теми
Скачати 106.3 Kb.
НазваМісцеві порушення кровообігу. Тромбоз. Емболія. Актуальність теми
Дата29.08.2012
Розмір106.3 Kb.
ТипДокументи

МІСЦЕВІ ПОРУШЕННЯ КРОВООБІГУ. ТРОМБОЗ. ЕМБОЛІЯ.

Актуальність теми : Місцеві порушення кровообігу артеріальне та венозне повнокрів’я, стаз крові, кровотеча та крововилив, тромбоз, емболія зустрічаються при багатьох захворюваннях.

Де які місцеві розлади кровообігу: особливо такі як тромбоз, тромбоемболія, кровотеча, можуть зумовлювати великі порушення функції органів та систем, і приводити до смерті хворого.

Розуміння суті причин, механізмів розвитку, морфологічних проявів, значення цих процесів необхідно для їх профілактики, діагностики, вибору правильної тактики лікування, прогнозування перебігу хвороби та можливих наслідків.

Знання і уміння, отримані на цьому занятті, необхідні для освоєння подальших розділів, часної патологічної анатомії, а також для оволодіння всіма клінічними дисциплінами і успішної практичної діяльності лікарів фахівців різного профілю.

^ Мета (загальна): уміти визначати за макро- і мікроскопічними ознаками різні види місцевих порушень кровообігу, розуміти їх причини та механізм розвитку, оцінити їх ймовірні наслідки і значення цих процесів для організму.

^ Конкретні цілі: Цілі початкового рівня

Уміти:

1.Розпізнавати макро-і мікроскопічні прояви місцевого аортального повнокрів’я, пояснити причини, механізм розвитку, наслідки та оцінити значення.

1.Уявляти анатомію серцево-судинної системи(каф. нормальної анатомії) та фактори, які забезпечують її нормальне функціювання (каф. нормальної фізіології).

2.Розпізнавати макро- і мікроскопічні прояви місцевого венозного повнокрів’я, пояснити причини, механізм розвитку, наслідки та оцінити його значення.

2.Уявляти особливості кровопостачання серця, нирок, мозока, органів черевної порожнини(каф. нормальної анатомії, нормальної фізіології, гістології).

3.Розпізнавати макро-і мікроскопічні прояви різних видів крововиливів, пояснити їх причини, механізм розвитку, можливі наслідки та оцінити значення.

3.Розпізнавати нормальну мікроскопічну структуру артерій, вен, судин мікроциркуляторного русла, нормальну ангіоархітектоніку органів, нормальний стан кровопостачання органів (каф. гістології).

4.Визначити макро-і мікроскопічну структуру тромбів, пояснити їх причини, умови та механізм тромбоутворення, можливі наслідки і оцінити значення артеріальних та венозних тромбів. Розпізнати тромби та посмертні згортки крові на основі макро- і мікроскопічних проявів.

4.Розуміти взаємодію системи згортання з протизгортальною системою для забезпечення гемостазу, механізм коагуляції(каф. нормальної фізіології).

5.Визначити різні за матеріалом типи емболії, причини, патогенез можливе спрямування руху емболії, оцінити її значення та прогноз.
Для того, щоб Ви могли уяснити, чи відповідає початковий рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.

^ Завдання для самоперевірки самоконтроля початкового рівня знань-умінь.

Завдання№1. З перерахованих нижче ознак виберіть ту, що характерна для артерій, але не характерні для вен.

 1. Стінка судини складається з 3 шарів

 2. Внутрішня оболонка вистлана ендотелієм

 3. Округлий отвір судини

 4. Середня оболонка тонша за наружну

 5. Чітка внутрішня еластична мембрана

Завдання№2. У хворого у місті катетерізації лівої підключичної вени виник тромб (прижиттєвий згорток крові), фрагмент якого видірвався і рухався за током крові (тромбоемболія). Куди спрямує тромбоембол?

 1. В яремну вену

 2. В легеневі вени

 3. В синуси твердої мозкової оболонки

 4. В легеневу артерію

5. В аорту.

Завдання №3. З перерахованих нижче судин виберіть одну артерію еластичного типу.

 1. A . вrachialis

 2. A . femoralis

 3. A . carotis communis

 4. A . intercostalis

 5. A . splenica

Завдання №4. У хворого під впливом токсина порушен сінтез фібріногена. Яка функція крові при цьому порушена?

1.Трофічна.

2. Згортання.

3.Дихательна.

4. Транспортна.

5.Не змінює функції.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь: 1.-5 ; 2.-4 ; 3.-3; 4-2.

Інформацію, необхідну для поповнення необхідних знань-умінь можна знайти в наступних літературних джерелах.

 1. Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. //Анатомия человека.- М., Медицина, 2001.- с.378-422.

 2. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. //Гистология, цитология и эмбриология. - М., Медицина, -1999.- с. 379-422.

 3. Філімонов В.І. //Нормальна фізіологія.-Київ. Здоров’я, 1994.- с.287-380.

Теоритичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності.

 1. Місцеве артеріальне повнокрів’я: його визначення, види, причини та механізм розвитку, морфологічні прояви, наслідки та значення.

 2. Місцеве венозне повнокрів’я: його визначення, види, причини та механізм розвитку, морфологічні прояви, наслідки та значення.

 3. Стаз - його визначення, причини, локалізація, значення.

 4. Кровотеча та крововилив: визначення, причини, механізми розвитку, класіфікація крововиливів за макроскопічною картиною, можливі наслідки та значення, поняття про геморагічний синдром та його причини.

 5. Тромбоз: визначення, причини, тромбоутворення (хвороби, при яких найчастіше формуються тромби), механізми тромбоутворення, морфологія і типи тромбів, їх локалізація, можливі наслідки, значення артеріальних та венозних тромбів. ДВС-синдром.

 6. Емболія: визначення, типи емболій за матеріалом та їх патогенез, типи емболій за спрямуванням руху емболів.

 7. Тромбоемболія легеневої артерії: причини, локалізація тромбів, клінічні прояви та значення.

Література, для засвоєння необхідних знань-умінь по даній темі.

 1. Струков А.І., Сєров В.В. //Патологічна анатомія. -Харків, 1999, - с.139-163.

 2. Лекції кафедри на тему: "Місцеві порушення кровообігу".

 3. Граф логічної структури теми "Тромбоз" (додаток№1).

5. Граф логічної структури теми "Емболія" (додаток№2).

 1. Алгоритм морфологічної діагностики тромбів та посмертних згортків крові (додаток№3).

Додаткова література.

 1. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. //Патологическая анатомия. Атлас. - М. Медицина, 1986.- с.71-92.

 2. Шлопов В.Г. //Основи патологічної анатомії людини//-Київ,1999,с 101-123.

Виконайте наступні цільові завдання.

Завдання №1. При розтині жінки 35 років, яка хворіла на бактеріальний ендокардит з тромбами на поверхні аортального клапану, у нирці виявлено декілька ділянок трикутної форми, безструктурних, щільної консистенції, біло-жовтого кольору, основою повернених до капсули. Яке ускладнення виникло у нирці хворої?

1. Місцеве артеріальне недокрів’я

2. Геморагічний інфаркт

3. Жирову дістрофію

4. Ішемічний інфаркт

5. Колікваційний некроз

Завдання №2. При розтині жінки 35 років, яка хворіла на бактеріальний ендокардит з тромбами на поверхні аортального клапану, у нирці виявлено декілька ділянок трикутної форми, безструктурних, щільної консистенції, біло-жовтого кольору, основою повернених до капсули. Яка найбільш можлива причина цього процесу?

1. Ангіоспазм

2. Тромбоз ниркових артерій

3. Атеросклероз

4. Тромбоз ниркової вени

5. Тромбоемболія ниркових артерій

Завдання №3. У померлого, хворого на гіпертонічну хворобу, на аутопсії під м’якими оболонками головного мозку виявили щільний, бурого кольору з сіруватими прошарками, згорток крові розміром 10х8х1,5см, місцями зв’язаний з оболонками. Який вид крововиливу мав місце у хворого?

1. Петехії

2. Синяк

3. Геморагічна інфільтрація

4. Гематома

Завдання №4. У жінки 48 років, яка померла через 5 діб після операції з приводу злоякісної пухлини матки, на аутопсії в легенях під плеврою виявлено декілька ділянок трикутної форми, щільної консистенції, темно-червоного кольору. Визначте найімовірнішу причину цього процесу у даному випадку?

1. Атеросклероз легеневої артерії

2. Тромбоз бронхіальних артерій

3. Тромбоз гілок легеневої артерії

4. Тромбоемболія гілок легеневої артерії

Завдання №5. У жінки 72 років, яка хворіла на ішемічну хворобу серця і померла від серцевої недостатності на аутопсії у глибокій вені гомілки був виявлений прикріплений до стінки судини продовженої форми, щільний, шаруватий згорток крові з гофрированою поверхнею. Який процес був виявлений у померлої?

1. Посмертний згорток крові

2. Крововилив

3. Місцеве венозне повнокрів’я

4. Тромбоз

5. Тромбоемболія.

Завдання №6. На аутопсії у чоловіка, померлого після операції з приводу пухлини сечового міхура у деяких сегментарних гілках легеневої артерії виявлені подовженої форми щільні темно-червоні згортки крові, які лежать вільно, закриваючи просвіт судин.

Про який розлад кровообігу йде мова?

1. Стаз

2. Тромбоз

3. Посмертні згортки крові

4. Тромбоемболія

5. Місцеве артеріальне повнокрів’я.

Завдання №7. На аутопсії у чоловіка, померлого після операції з приводу пухлини сечового міхура, у деяких сегментарних гілках легеневої артерії виявлені подовженої форми щільні темно-червоні згортки крові, які лежать вільно, закриваючи просвіт судин.

Вибиріть ускладнення цього процесу?

1. Місцеве венозне повнокрів’я

2. Дистрофічні зміни

3. Місцеве недокрів’я

4. Місцева атрофія

5.Організація

Методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті "Місцеві порушення кровообігу".

На початку заняття по еталонам відповідей перевірте правильність рішення домашнього завдання. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка для заняття.

Самостійно Ви повинні вивчити макро- і мікропрепарати, вирішити ситуаційні задачі.

Зовнішній вигляд тромбів, тромбоемболів та посмертних згортків крові вивчають на макропрепаратах: "Тромбоз стегневої вени", "Тромбоз аорти", "Тромбоз венозного синусу твердої мозкової оболонки", "Шароподібний тромб лівого передсердя", "Тромбоемболія легеневої артерії", "Посмертний згорток крові". Макроскопічні види крововиливів вивчають на макропрепаратах "Крововилив у мозок з утворенням гематоми", "Субарахноідальний крововилив", "Геморагічна інфільтрація паранефральної клітковини", "Кіста на місці крововиливу у головному мозку".

Мікроскопічну структуру тромбів вивчають на мікропрепаратах "Тромбоз вени гомілки", "Тромбоз артерії гомілки", "Тромбоемболія легеневої артерії", "Тромбоз вени у стадії організації".

Вивчають мікропрепарат "Крововилив в мозок". З використанням таблиці, мікрофотограм вивчають різні види емболій. При вивчанні теми користуються додатками: граф логічної структури теми "Тромбоз" (додаток № 1), граф логічної структури теми "Емболія" (додаток № 2), алгоритм морфологічної діагностики тромбів та посмертних згортків крові (додаток №3). Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента шляхом перевірки опису препаратів і тестового контролю засвоєння знань.

^ Технологічна карта заняття


п/п

Етапи

Час

В хвил.

Учбові посібники Засоби навчання

Обладнення

^ Місце проведення

1.

Перевірка і корекція вихідного рівня

5

Тестові завдання
Учбова кімната

2.

Самостійна робота. Описанняя макро- і мікропрепаратів.

60

Граф логічної структури (додаток №1,2), Алгоритм морфологічної діагностики (додаток №3). Алгоритм вивчення макропрепаратів і мікропрепаратів.

Мікроскоп, макро- і мікропрепарати
3.

Самоперевірка і корекція засвоєння матеріала

30

Цільові навчальні завдання4.

Підсумковий тестовий контроль

15

Збірка тестів5.

Підведення підсумків заняття

10
Додаток №1
^

Граф логічної структури теми “Тромбоз”ТРОМБОЗ


Умови виникнення

Причини (захворювання, при яких він виникає)


Порушення гемодинаміки

Порушення ендотелію

Порушення фізико-хімічного стану крові


Механізм утворення

Морфологія тромба


Макро

Мікро
Наслідки

Значення
Септичний розпад


Розсмоктування


Організація


Реканалізація


ПетріфікаціяДодаток №2
^

Граф логічної структури “Емболії”ЕМБОЛІЯ

ВИДИ ЕМБОЛІЇ
Шляхи пересуванняЗначення

Наслідки

^

Додаток №3
Алгоритм морфологічної діагностики тромбів та посмертних згортків крові
Макроскопічна картина

Згорток крові щільний, сухий, з шероховатою, гофрированою поверхнею

Згорток крові еластичної консистенції, з гладкою, блискучою поверхнею


Відношення до судинної стінки

Завжди прикріплен до ендотелію судин

Лежить вільно у просвіті судин, не зв’язан з стінкою


Мікроскопічна картина

Має слоїсту будову, слої складаються з товстих нітей фібріну та клітин крові

Склдається з тонких нітей фібріну, які створюють сітчату будов та клітин крові


Діагноз
Тромб
Посмертний згорток крові

Схожі:

Місцеві порушення кровообігу. Тромбоз. Емболія. Актуальність теми iconМісцеві порушення кровообігу. Ішемія. Інфаркт. Актуальність теми
Розуміння суті причин, механізмів розвитку, морфологічних проявів, значення цих процесів необхідно для їх профілактики, діагностики,...
Місцеві порушення кровообігу. Тромбоз. Емболія. Актуальність теми iconЗагальні порушення кровообігу Актуальність теми
Мета (загальна): уміти визначити макро- І мікроскопічні прояви загальних порушень кровообігу, пояснити їх причини та механізм розвитку,...
Місцеві порушення кровообігу. Тромбоз. Емболія. Актуальність теми iconЗмішані дистрофії. Порушення обміну складних білків Актуальність теми
Порушення обміну цих речовин лежать в основі багатьох захворювань І вивчаються на різних клінічних кафедрах
Місцеві порушення кровообігу. Тромбоз. Емболія. Актуальність теми iconПротокол №
Етіологія, патогенез, клініка та діагностика. Гострі порушення мозкового кровообігу (транзиторні ішемічні атаки, ішемічний та геморагічний...
Місцеві порушення кровообігу. Тромбоз. Емболія. Актуальність теми iconВизначення життєздатності кишкової стінки в експериментальній моделі гострого порушення мезентеріального кровообігу
Визначення меж життєздатності кишки при різних формах порушення кровопостачання остаточно не
Місцеві порушення кровообігу. Тромбоз. Емболія. Актуальність теми iconКлініко-морфологічні паралелі при гострому порушенні мезентеріального кровообігу даниленко І. А., аспірант; Корнієнко О. С., студ. 4-го курсу
Мета: виявити залежність між видом та обсягом ураження кишківника з одного боку та клінічними сигнальними ознаками гострого порушення...
Місцеві порушення кровообігу. Тромбоз. Емболія. Актуальність теми iconРани І рановий процес. Профілактика розвитку інфекції в рані. Лікування чистих ран. Актуальність теми
Актуальність теми: Рана є одним з основних проявів травматичного чи хірургічного впливу на тканини та органи
Місцеві порушення кровообігу. Тромбоз. Емболія. Актуальність теми iconАбсцес, флегмона, парапроктит, фурункул, карбункул, бешиха, гідраденіт. Актуальність теми
Актуальність теми: Гнійна інфекція проявляється запальним процесом у тканинах внаслідок проникнення І розмноженняв них гноєтворних...
Місцеві порушення кровообігу. Тромбоз. Емболія. Актуальність теми iconВступ актуальність теми
Актуальність теми. В сучасних умовах ринкових реформ та інтеграції України у світовий економічний, культурний І інформаційний простір...
Місцеві порушення кровообігу. Тромбоз. Емболія. Актуальність теми iconЗмішанні дистрофії. Порушення мінерального обміну Актуальність теми
Донбасу. В професійній діяльності лікарів багатьох спеціальностей (хірургам, урологам, стоматологам, епідеміологам тощо) необхідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи