Місцеві порушення кровообігу. Ішемія. Інфаркт. Актуальність теми icon

Місцеві порушення кровообігу. Ішемія. Інфаркт. Актуальність теми
Скачати 89.51 Kb.
НазваМісцеві порушення кровообігу. Ішемія. Інфаркт. Актуальність теми
Дата29.08.2012
Розмір89.51 Kb.
ТипДокументи

МІСЦЕВІ ПОРУШЕННЯ КРОВООБІГУ. ІШЕМІЯ. ІНФАРКТ.

Актуальність теми : Місцеві порушення кровообігу місцеве недокрів’я (ішемія) та інфаркт зустрічаються при багатьох захворюваннях, а деякі з них ( інфаркти міокарда та мозку, крововилив у мозок ) мають таке велике медично-соціальне значення, що дозволило виділити їх як самостійні захворювання - гостру ішемічну хворобу серця та цереброваскулярну хворобу, які займають провідне місце за частотою причин смерті.

Розуміння суті причин, механізмів розвитку, морфологічних проявів, значення цих процесів необхідно для їх профілактики, діагностики, вибору правильної тактики лікування, прогнозування перебігу хвороби та можливих наслідків.

Знання і уміння, отримані на цьому занятті, необхідні для освоєння подальших розділів, спеціальної патологічної анатомії, а також для оволодіння всіма клінічними дисциплінами і успішної практичної діяльності лікарів фахівців різного профілю.

^ Мета (загальна): уміти визначати за макро- і мікроскопічними ознаками ішимію та інфаркт, розуміти їх причини та механізм розвитку, оцінити їх ймовірні наслідки і значення цих процесів для організму.

^ Конкретні цілі: Цілі початкового рівня

Уміти:

1.Визначити макро- і мікроскопічні прояви ішемії.

1.Уявляти анатомію серцево-судинної системи(каф. нормальної анатомії) та фактори, які забезпечують її нормальне функціювання (каф. нормальної фізіології).

2. Пояснити причини ішимії, механізм розвитку, оцінити її значення та прогнозування, можливі наслідки.

2.Уявляти особливості кровопостачання серця, нирок, мозока, органів черевної порожнини(каф. нормальної анатомії, нормальної фізіології, гістології).

3.Розпізнавати на основі макро- і мікроскопічної картини різні види інфарктів.

3.Розпізнавати нормальну мікроскопічну структуру артерій, вен, судин мікроциркуляторного русла, нормальну ангіоархітектоніку органів, нормальний стан кровопостачання органів (каф. гістології).

4. Пояснити причини інфарктів, механізм розвитку, можливі наслідки та оцінити значення.


Для того, щоб Ви могли уяснити, чи відповідає початковий рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.

^ Завдання для самоперевірки самоконтроля початкового рівня знань-умінь.

Завдання№1. Чоловік 62 років захворів на гострий трансмуральний інфаркт міокарда бокової стінки лівого шлуночка. У басейні якої артерії імовірніше за все припинився ток крові, сталася оклюзія?

 1. Ліва передня низхідна коронарна артерія

 2. Легенева артерія

 3. Ліва обгинаюча коронарна артерія

 4. Ліва підключична артерія

 5. Права коронарна артерія

Завдання№2. З перерахованого нижче вибиріть варіант, у якому всі органи мають подвійну систему кровопостачання, або розвинуті колатералі?

 1. Печінка, кишечник, серце.

 2. Продовжений мозок, легені, кишечник

 3. Нирки, селезінка, легені.

 4. Легені, печінка, підшлункова залоза

 5. Серце, селезінка, продовжений мозок.

Завдання№3. З перерахованих нижче ознак виберіть ту, що характерна для артерій, але не характерна для вен.

 1. Стінка судини складається з 3 шарів

 2. Внутрішня оболонка вистлана ендотелієм

3. Неявність клапанів

4. Середня оболонка тонша за наружну

5. Чітка внутрішня еластична мембрана

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь: 1.-3 ; 2.-2 ; 3.-5;

Інформацію, необхідну для поповнення необхідних знань-умінь можна знайти в наступних літературних джерелах.

 1. Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. //Анатомия человека.- М., Медицина, 2001.- с.378-422.

 2. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. //Гистология, цитология и эмбриология. - М., Медицина, -1999.- с. 379-422.

 3. Філімонов В.І. //Нормальна фізіологія.-Київ. Здоров’я, 1994.- с.287-380.

Теоритичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності.

 1. Місцеве недокрів’я (ішемія): визначення, причини і умови, види в залежності від причин, можливі наслідки і значення.

 2. Роль таких чинників, як колатеральний кровообіг (наявність колатералів, ефективність діяльності серцево-судинної системи, швидкість виникнення ішемії), вид та метаболізм тканини, в якій розвивається ішемія, ступінь ішемії, тривалість.

 3. Інфаркт: визначення, причини та умови виникнення.

 4. Види інфарктів та їх морфологія, патогенез анемічного та геморагічного інфарктів, можливі наслідки та значення.

 5. Причини, морфологічні особливості, наслідки та значення інфарктів міокарда.

 6. Причини, морфологічні особливості, наслідки та значення інфарктів легень.

 7. Причини, морфологічні особливості, наслідки та значення інфарктів мозку.

 8. Причини, морфологічні особливості, наслідки та значення інфарктів кишок.

Література, для засвоєння необхідних знань-умінь по даній темі.

 1. Струков А.І., Сєров В.В. //Патологічна анатомія. -Харків, 1999, - с.139-163.

 2. Лекції кафедри на тему: "Місцеві порушення кровообігу".

3.Граф логічної структури теми "Інфаркт" (додаток№1).

4.Алгоритм морфологічної діагностики інфарктів (додаток№2)

Додаткова література.

 1. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. //Патологическая анатомия. Атлас. - М. Медицина, 1986.- с.71-92.

 2. Шлопов В.Г. //Основи патологічної анатомії людини//-Київ,1999,с 101-123.

Виконайте наступні цільові завдання.

Завдання №1. Хворий чоловік 73 років був госпіталізован у хірургічне відділення з гострою біллю в черевній порожнині. На операції виявлено, що частка тонкої кишки на протязі 50см темно-червоного кольору, сероза кишки у цій ділянці тускла, у черевній порожнині невелика кількість геморагічної рідини. Який розлад кровообігу визначен у хворого?

1. Крововилив

2. Місцеве венозне повнокрів’я

3. Місцеве артеріальне повнокрів’я

4. Стаз

5. Геморагічний інфаркт

Завдання №2. На операції хворого чоловіка 68 років, який був госпіталізован у хірургічне відділення з гострою біллю в черевній порожнині, виявлено, що частка тонкої кишки на протязі 75см темно-червоного кольору, сероза кишки у цій ділянці тускла, у черевній порожнині невелика кількість геморагічної рідини. Про який наслідок цього процесу слід думати?

1. Асептичний аутоліз

2. Септичний розпад

3. Організація

4. Петрификація

5.Інкапсуляція

Завдання №3. При розтині жінки 35 років, яка хворіла на бактеріальний ендокардит з тромбами на поверхні аортального клапану, у нирці виявлено декілька ділянок трикутної форми, безструктурних, щільної консистенції, біло-жовтого кольору, основою повернених до капсули. Про що свідчать виявлені зміни ?

1. Місцеве артеріальне недокрів’я

2. Геморагічний інфаркт

3. Жирову дістрофію

4. Ішемічний інфаркт

5. Колікваційний некроз

Завдання №4. При розтині жінки 46 років, яка хворіла на бактеріальний ендокардит з тромбами на поверхні мітрального клапану, у нирці виявлено декілька ділянок трикутної форми, безструктурних, щільної консистенції, біло-жовтого кольору, основою повернених до капсули. Яка найбільш можлива причина цього процесу?

1. Ангіоспазм

2. Тромбоз ниркових артерій

3. Атеросклероз

4. Тромбоз ниркової вени

5. Тромбоемболія ниркових артерій

Завдання №5. У жінки 58 років, яка померла через 6 діб після операції з приводу злоякісної пухлини матки на аутопсії в легенях під плеврою виявлено декілька ділянок трикутної форми, щільної консистенції, темно-червоного кольору. Який процес був у легенях?

1. Крововилив

2. Стаз крові

3. Гемосидероз легень

4. Геморагічні інфаркти

5. Місцеве венозне повнокрів’я.

Завдання №6. У жінки 48 років, яка померла через 5 діб після операції з приводу злоякісної пухлини матки на аутопсії в легенях під плеврою виявлено декілька ділянок трикутної форми, щільної консистенції, темно-червоного кольору. Виберить найімовірнішу причину цього процесу у даному випадку?

1. Атеросклероз легеневої артерії

2. Тромбоз бронхіальних артерій

3. Тромбоз гілок легеневої артерії

4. Тромбоемболія гілок легеневої артерії.

Завдання №7. Хворий 75років страджав від емфіземи легень з виразною легенево-серцевою недостатністю, супроводжующийся набряками та асцитом. Під час пункції черевної порожнини з виделенням 3,5літрів трансудату хворий втратив притомність. Що стало причиною непритомності хворого?

1. Венозне повнокрів”я мозку.

2. Венозне повнокрів”я у портальної системі.

3. Згущення крові.

4. Гостра ішимія мозку.

5. Загальне недогрів”я.


Завдання №8. На розтині патологоанатом виявив у стволі головного мозку безструктурну ділянку з чіткими границями, щільна, кашецеобразна, сіруватого коляру, при мікроскопічному досліджені цій ділянки – багато дрібних пустот та одна велика порожнина, окрай якої багато макрофагів, маючих від жиро-зернистих шарів. Як розцинів виявлені зміни патологоанатом?

1. Гідроцефалія.

2. Геморагічний інфаркт.

3. Ішемічний інфаркт.

4. Набряк мозку.

5. Кіста на місці гематоми.


Методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті "Місцеві порушення кровообігу".

На початку заняття по еталонам відповідей перевірте правильність рішення домашнього завдання. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка для заняття.

Самостійно Ви повинні вивчити макро- і мікропрепарати, вирішити ситуаційні задачі.

Макроскопічні види інфарктів вивчають на макропрепаратах: "Свіжий інфаркт міокарду", "Ішемічний інфаркт селезінки", "Ішемічний інфаркт нирки", "Геморагічний інфаркт легені", "Геморагічний інфаркт кишки", "Інфаркт міокарду у стадії рубцування", "Істиний розрив серця", "Рубці в нирках після інфарктів".

Мікроскопічну структуру інфарктів вивчають на мікропрепаратах "Інфаркт міокарду", "Інфаркт нирки", "Інфаркт селезінки", "Сіре розм’якшення мозку", "Інфаркт міокарду у стадії рубцування", "Геморагічний інфаркт легені".

Макро- та мікроскопічні препарати вивчають з використанням таблиць, мікрофотограм. При вивчанні теми користуються додатками: граф логічної структури теми "Інфаркти" (додаток № 1). Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента шляхом перевірки опису препаратів і тестового контролю засвоєння знань.


^ Технологічна карта заняття


п/п

Етапи

Час

В хвил.

Учбові посібники Засоби навчання

Обладнення

^ Місце проведення

1.

Перевірка і корекція вихідного рівня

5

Тестові завдання
Учбова кімната

2.

Самостійна робота. Описанняя макро- і мікропрепаратів.

60

Граф логічної структури (додаток №1). Алгоритм вивчення макропрепаратів і мікропрепаратів (додаток№2)

Мікроскоп, макро- і мікропрепарати
3.

Самоперевірка і корекція засвоєння матеріала

30

Цільові навчальні завдання4.

Підсумковий тестовий контроль

15

Збірка тестів5.

Підведення підсумків заняття

10
Додоток №1


^

Граф логічної структури теми “Ішемія. Інфаркт”ІНФАРКТ

Причини ішемії

Види інфаркту

По типу некрозу

Наслідки

Значення


Організація

Петрифікація

Асептичний розпад

Септичний розпад

Додоток №2
Інструкція вивчення макропрепаратів

 1. Визначити орган

 2. Розміри

 3. Форма

 4. Поверхня

 5. Консистенція

 6. Забарвлення

 7. Малюнок на розрізі

 8. Визначити характер вогнищевих змін

 9. Назвіть патологічний процесСхожі:

Місцеві порушення кровообігу. Ішемія. Інфаркт. Актуальність теми iconМісцеві порушення кровообігу. Тромбоз. Емболія. Актуальність теми
Актуальність теми : Місцеві порушення кровообігу артеріальне та венозне повнокрів’я, стаз крові, кровотеча та крововилив, тромбоз,...
Місцеві порушення кровообігу. Ішемія. Інфаркт. Актуальність теми iconЗагальні порушення кровообігу Актуальність теми
Мета (загальна): уміти визначити макро- І мікроскопічні прояви загальних порушень кровообігу, пояснити їх причини та механізм розвитку,...
Місцеві порушення кровообігу. Ішемія. Інфаркт. Актуальність теми iconБуковинський державний медичний університет
Тема: “Сестринська допомога та тактика догляду за пацієнтом з хірургічною патологією та супутнім порушенням серцево-судинної діяльності...
Місцеві порушення кровообігу. Ішемія. Інфаркт. Актуальність теми iconМетодичні вказівки до вивчення теми «інфаркт міокарда» для студентів V курсу
Клінічно іхс проявляється рядом синдромів І симптомів стенокардія, інфаркт міокарда, порушення ритму й провідності, серцева недостатність...
Місцеві порушення кровообігу. Ішемія. Інфаркт. Актуальність теми iconЗмішані дистрофії. Порушення обміну складних білків Актуальність теми
Порушення обміну цих речовин лежать в основі багатьох захворювань І вивчаються на різних клінічних кафедрах
Місцеві порушення кровообігу. Ішемія. Інфаркт. Актуальність теми iconПротокол №
Етіологія, патогенез, клініка та діагностика. Гострі порушення мозкового кровообігу (транзиторні ішемічні атаки, ішемічний та геморагічний...
Місцеві порушення кровообігу. Ішемія. Інфаркт. Актуальність теми iconВизначення життєздатності кишкової стінки в експериментальній моделі гострого порушення мезентеріального кровообігу
Визначення меж життєздатності кишки при різних формах порушення кровопостачання остаточно не
Місцеві порушення кровообігу. Ішемія. Інфаркт. Актуальність теми iconКлініко-морфологічні паралелі при гострому порушенні мезентеріального кровообігу даниленко І. А., аспірант; Корнієнко О. С., студ. 4-го курсу
Мета: виявити залежність між видом та обсягом ураження кишківника з одного боку та клінічними сигнальними ознаками гострого порушення...
Місцеві порушення кровообігу. Ішемія. Інфаркт. Актуальність теми iconРани І рановий процес. Профілактика розвитку інфекції в рані. Лікування чистих ран. Актуальність теми
Актуальність теми: Рана є одним з основних проявів травматичного чи хірургічного впливу на тканини та органи
Місцеві порушення кровообігу. Ішемія. Інфаркт. Актуальність теми iconАбсцес, флегмона, парапроктит, фурункул, карбункул, бешиха, гідраденіт. Актуальність теми
Актуальність теми: Гнійна інфекція проявляється запальним процесом у тканинах внаслідок проникнення І розмноженняв них гноєтворних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи