Компенсаційно-пристосувальні процеси. Тема №1 Компенаційно-пристосувальні процеси: гіпертрофія, гіперплазія Актуальність теми icon

Компенсаційно-пристосувальні процеси. Тема №1 Компенаційно-пристосувальні процеси: гіпертрофія, гіперплазія Актуальність теми
Скачати 201.85 Kb.
НазваКомпенсаційно-пристосувальні процеси. Тема №1 Компенаційно-пристосувальні процеси: гіпертрофія, гіперплазія Актуальність теми
Дата29.08.2012
Розмір201.85 Kb.
ТипДокументи

КОМПЕНСАЦІЙНО-ПРИСТОСУВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ.

ТЕМА №1

Компенаційно-пристосувальні процеси: гіпертрофія, гіперплазія


Актуальність теми: В медицині пристосування організму і компенсація взаємопов’язані і доповнюють один одного, що дозволяє говорити о компенсаційно-пристосувальних процесах. Компенсаційно-пристосувальні процеси - це морфологічні і функціональні зміни в організмі, спрямованні на заміну порушених або втрачених функцій. Ці процеси супроводжуються підвищенням або нормалізацією рівня життєдіяльності і забезпечують пристосування організму до змінених умов існування при патологічних станах або дії зовнішнього середовища.

Необхідно пам'ятати, що розвиток компенсаційно-пристосувальних процесів і нормалізація порушених функцій не завжди відзначає одужання, а може бути періодом захворювання яке може несподівано виявитися при несприятливих для хворого умовах. При витрачанні усіх компенсаційних можливостей організму виникає фаза виснажування компенсації - декомпенсації. В таких випадках перед лікарем стає задача вивести хворого, якщо це можливо, зі стана декомпенсації і перевести його в стан компенсації. Знання найбільш важливих компенсаційно-пристосувальних процесів, таких як гіпертрофія і гіперплазія дозволяє лікарю глибше пізнати хворобу та відібрати найбільш раціональні засоби лікування.

Мета(загальна): уміти по морфологічній картині характеризувати та відрізняти компенсаційно-пристосувальні процеси (гіпертрофія, гіперплазія), пояснювати причини та механізм їх розвитку, оцінити їх ймовірний наслідок і значення цих процесів для організму.

^ Конкретні цілі: Цілі початкового рівня:

Уміти:

1.Розпізнавати гіпертрофію серця на основі макро- і мікроскопічної картини.

1.Розпізнавати нормальну будову (кафедра нормальної анатомії), структуру(кафедра гістології), функцію(кафедра нормальної фізіології) серця, вміти інтерпретувати інтра- та екстракардиальні гемодінамічні показники (кафедра фізіології).

2. Причини і механізми розвитку гіпертрофії серця, морфологія, наслідки та оцінка її значення. Уявлення про компенсацію і декомпенсацію.

2.Розпізнавати за гістологічною будовою передміхурову залозу, селезінку, ендометрії, лімфатичні вузли (кафедра гістології), щитовидну залозу.

3.Розпізнавати за морфологічними ознаками гіперплазію, оцінити її значення для організму на прикладі гіперплазії селезінки, лімфатичних вузлів, передміхурової залози, ендометрію та щитовидної залози

Для того, щоб Ви могли уяснити, чи відповідає початковий рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.


^ Завдання для самоперевірки та самоконтроля початкового рівня знань-умінь.

Завдання№1. При розтині трупа померлого 45 років серце мало параметри: вага 250,0гр., розміри: 10,5х 8,0х3,5 см, товщина стінки лівого шлуночка - 0,8-1см., правого шлуночка-0,2-0,3см.. Для якого серця ці показники характерні?

 1. Нормальне серце

 2. Збільшене серце

 3. Зменшене серце

Завдання№2. При проведені ехонокардіографічного дослідження жінки 28 років встановлено, що розміри серця 12см./9см./4,5см., товщина стінки лівого шлуночку 1,5см., порожнина його розширена, товщина міжшлункової перегородки - 1,2см., потовщені трабекулярні м’язи, товщина правого шлуночку - 0,4см. У якому відділі серця має місто патологічний процес?

 1. Лівому

 2. Правому

 3. Обох

 4. Патології немає

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь: 1.-1 ; 2.-1.


Інформацію, необхідну для поповненя знань-умінь можно знайти в наступних літературних джерелах:

 1. Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. //Анатомия человека.- М., Медицина, 2001.- с.378-422.

 2. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. //Гистология, цитология и эмбриология. - М., Медицина, -1999.- с. 263-264, 199-220, 406-422, 550-564, 625-630, 707-711.

 3. Філімонов В.І. //Нормальна фізіологія.-Київ. Здоров’я, 1994.- с.287-380.

Зміст навчання повинно забезпечити досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури теми: "Компенсаційно-пристосувальні процеси". (додаток №1)

Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності.

 1. Компенсаційно-пристосувальні процеси, загальне поняття, визначення, структурні зміни, що лежать в їх основі.

 2. Гіпертрофія, її види.

 3. Причини і механізми розвитку гіпертрофії серця, морфологія, наслідки та оцінка її значення. Уявлення про компенсацію і декомпенсацію.

 4. Гіперплазія, її види.

 5. Причини, механізм розвитку, морфологія гіперплазії, наслідки та оцінка її значення для організму.


Література для засвоєння необхідних знань-умінь по даній темі.

 1. Струков А.І., Сєров В.В. //Патологічна анатомія. - Харків, 1999,с 202-228.

 2. Лекції кафедри на тему: "Компенсаційно-пристосувальні процеси".

 3. Граф логічної структури теми “Компесаторно-пристосувальні процеси” (додаток №1).

 4. Алгоритм диференційної діагностики гіпертрофії міокарда.(додаток №2), гіперплазії селезінки (додаток №3).

Додаткова література:

 1. Серов В.В., Ярыгин Н.Е, Пауков В.С. // Патологическая анатомия. Атлас. - М. Медицина, 1986. – с.135-159.

 2. Шлопов В.Г. Основи патологічної анатомії людини. - Київ, 1999, с. 124-137.


Виконайте наступні цільові завдання.

Завдання №1. При розтині трупа чоловіка 45 років, що хворів хронічною, дифузною, емфіземою легень, відзначено, що вага серця 390,0гр., товщина стінки правого шлуночка 0,8 см., товщина стінки лівого шлуночка 1,0 см. Мікроскопічно кардіоміоцити збільшені в об'ємі, ядра їх великі, гіперхромні. Які ультраструктурні зміни в кардіоміоцитах будуть знайдені при електрономікроскопічному досліджені?

 1. Збільшення кількості ядер.

 2. Відсутність ядер

 3. Збільшення розмірів і кількості мітохондрій.

 4. Зменшення розмірів і кількості мітохондрій.

 5. Зменшення кількості молекул актину і міозину.

Завдання №2. При розтині трупа чоловіка 45 років, що хворів хронічною, дифузною, емфіземою легень, відзначено, що вага серця 390,0гр., товщина стінки правого шлуночка 0,8 см., товщина стінки лівого шлуночка 1,0 см. Мікроскопічно кардіоміоцити збільшені в об'ємі, ядра їх великі, гіперхромні. Який процес має місто у серці?

 1. Гіпертрофія

 2. Гіперплазія

 3. Атрофія

 4. Регенерація

 5. Організація

Завдання №3. При розтині трупа хворого, що страждав гіпертонічною хворобою, виявлено, що товщина стінки лівого шлуночка серця 2,2 см., збільшені папілярні та трабекулярні м’язи.. Який процес має місто у даному випадку?

 1. Концентрична гіпертрофія

 2. Ексцентрична гіпертрофія

 3. Вікарна гіпертрофія

 4. Гормональна гіпертрофія

 5. Нормальне серце.

Завдання №4

На розтині жінки 60 роківт, яка вмерла від хронічної серцевої недостатності встановлено, що серце важить 420.0, порожнина лівого шлуночка розширена, стінка його товщиною 1,7 см. Найбільш вірогідною причиною цих змін є?

1. Недостатність мітрального клапану.

2. Стеноз мітрального отвору.

3. Гіпертонічна хвороба.

4. Недостатність клапанів легеневої артерії.

5. Стеноз легеневої артерії.

Завдання №5

У женки, яку прооперували з приводу пухлини лівого яєчника встановлено потовщення слизової оболонки матки. Гістологічно в ендометрії виявлено збільшення кількості залоз, кістозне розширення багатьох з них, багаторядність епітелію залоз Для якого процесу характерні ці зміни?

1. Робоча гіпертрофія.

2. Защитна гіперплазія.

3. Метаплазія.

4. Гормональна гіперплазія.

5. Неповна регенерація.


Методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті "Компенаційно-пристосувальні процеси: гіпертрофія, гіперплазія".

На початку заняття по еталонам відповідей перевірте правильність рішення домашнього завдання. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття.

Самостійно Ви повинні вивчити макро- і мікропрепарати, вирішити ситуаційні задачі. Слід вивчити макропрепарати: "Гіпертрофія серця при гіпертонічній хворобі", "Гіпертрофія серця при ваді його", "Гіперплазія передміхурової залози". При цьому треба користуватися алгоритмом диференційної діагностики (додаток №2, №3). Мікроскопічні особливості компенсаційно-пристосувальних процесів вивчають на мікропрепаратах: "Гіпертрофія міокарда", "Залозисто-кістозна гіперплазія ендометрію". При використанні мікрофотограм, таблиць по даній темі потрібно отримати уявлені про ультраструктурні особливості компенсаційно-пристосувальних процесів на стадії компенсації та декомпенсації.


^ Технологічна карта заняття

п/п

Етапи

Час

В хвил.

Учбові посібники Засоби навчання

Обладнення

^ Місце проведення

1.

Перевірка і корекція вихідного рівня

5

Тестові завдання
Учбова кімната

2.

Самостійна робота. Описанняя макро- і мікропрепаратів.

60

Граф логічної структури (Додаток №1, .№2, №3), алгоритм морфологічної діагностики компенсаційно-пристосувальних процесів. Алгоритм вивчення макропрепаратів і мікропрепаратів

Мікроскоп, макро- і мікропрепарати, мікрофотограми
3.

Самоперевірка і корекція засвоєння матеріалу

30

Цільові навчальні завдання4.

Підсумковий тестовий контроль

15

Збірка тестів5.

Підведення підсумків заняття

10
Додаток №1


Граф логічної структури теми: “Компенсаторно-пристосувальні процеси”


^

Компенсаторно-пристосувальні процеси

Гіпертрофія


Види

Вікарна

Робоча

Гормональна

Причини

Кісткова та м’язова системи

Морфологічні прояви

Сечовий міхур

Парні органи

Локалізація

Локалізація

Локалізація

Серце

Шлунково-кишковий тракт

Причини

Перешкода для пасажу умісту цих органів

Морфологічні прояви

Аденома гіпофізу

Збільшення язика, носу, вух, кистей, стоп

Збільшення розмірів органів
^

Гіпертрофія серця

Лівий шлуночок

Правий шлуночок


Причини

Екстракардіальні

Інтракардіальні

Емфізема легень

Пневмосклероз, пневмоконіоз

Недостатність клапанів легеневої артерії

Ожиріння

Гіпертонічна хвороба

Вторинні гіпертензії

Стеноз аортального отвору

Недостатність клапанів аорти

Стеноз легеневої артерії

Стеноз мітрального отвору

Недостатність мітрального клапану

Недостатність трикуспідального клапануД
Механізми розвитку гіпертрофії серця
одаток №1 (продовження)Перевантаження об'ємом

Ексцентрична гіпертрофія

Перевантаження тиском

Концентрична гіпертрофіяГіперплазіяВидиГормональна

Захисна

Компенсаторна


Локалізація

Локалізація

Локалізація


Залози внутрішньої та зовнішньої секреції

Імунокомпетентні органи


Причини

Причини


Причини


Антигенна стимуляція організму


Кістковий мозок


Гормональні порушення


Хронічна анемія

Додаток №2

ГІПЕРТРОФІЯ СЕРЦЯ ( діагностичний алгоритм )


^

Вага серця


Менш 300,0

Більш 300,0


Нема гіпертрофії

Є гіпертрофія


Товщина міокардуЛівого шлуночка більш 1,0 см
^

Правого шлуночка більш 0,5 смЗбільшення об’єму кардіоміоцитів


Збільшення маси саркоплазми

Збільшення числа міофібрил


Збільшення розміру та числа мітохондрій


Збільшення розмірів ядра
^

Гіперхромія ядраДодаток №3

ГІПЕРПЛАЗІЯ СЕЛЕЗІНКИ (діагностичний алгоритм)


Макроскопічна картина селезінки


Маса 150-180 г.

Маса більш 180 г.Розміри 12х8х4 см
^

Розміри більш 12х8х4 смПульпа на розрізі дає скудний зіскоб

Пульпа на розрізі дає рясний соскоб

Пульпа на розрізі дає рясний соскоб

Пульпа на розрізі дає рясний зіскобНема гіперплазії

ГіперплазіяМікроскопічна картина


Збільшення кількості лімфоідних клітин

Збільшеня кількості та розмірів лімфоідних фолікулів


Підтвердження діагнозу гіперплазія селезінки^ КОМПЕНСАЦІЙНО-ПРИСТОСУВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ.

ТЕМА №2.

РЕГЕНЕРАЦІЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ. МЕТАПЛАЗІЯ.


Актуальність теми: В медицині пристосування організму і компенсація взаємопов’язані і доповнюють один одного, що дозволяє говорити о компенсаційно-пристосувальних процесах. Компенсаційно-пристосувальні процеси - це морфологічні і функціональні зміни в організмі, спрямованні на заміну порушених або втрачених функцій. Ці процеси супроводжуються підвищенням або нормалізацією рівня життєдіяльності і забезпечують пристосування організму до змінених умов існування при патологічних станах або дії зовнішнього середовища.

Необхідно пам'ятати, що розвиток компенсаційно-пристосувальних процесів і нормалізація порушених функцій не завжди відзначає одужання, а може бути періодом захворювання яке може несподівано виявитися при несприятливих для хворого умовах. При витрачанні усіх компенсаційних можливостей організму виникає фаза виснажування компенсації - декомпенсації. В таких випадках перед лікарем стає задача вивести хворого, якщо це можливо, зі стана декомпенсації і перевести його в стан компенсації. Знання найбільш важливих компенсаційно-пристосувальних процесів, таких як регенерація, організація і метаплазія дозволяє лікарю глибше пізнати хворобу та відібрати найбільш раціональні засоби лікування.

^ Мета (загальна): уміти по морфологічній картині характеризувати та відрізняти компенсаційно-пристосувальні процеси (організація, регенерація, метаплазія), пояснювати причини та механізм їх розвитку, оцінити їх ймовірний наслідок і значення цих процесів для організму.

^ Конкретні цілі: Цілі початкового рівня:

Уміти:

1. Визначати сутність і морфологічні ознаки регенерації, її значення на прикладі загоєння ран, кісткових переломів, регенерації епітелію, нервів, м’язів.

3.Розпізнавати за мікроскопічними ознаками структурні елементи сполучної ткані, епітелію кісткової ткані, периферійних нервів (кафедра гістології).

2. Розпізнавати морфологічні ознаки організації на прикладі організації ексудату у плевральній порожнині, у альвеолах, фібринозного ексудату в перикарді, плеврі, черевній порожнині, оцінити їх функціональне значення.

4.Розпізнавати нормальну макроскопічну структуру плеври, перикарда, черевини та нормальну мікроскопічну картину легень (кафедра гістології, кафедра нормальної анатомії).

3. Визначати морфологічні ознаки метаплазії на прикладі метаплазії епітелію шийки матки, епітелію бронхів, стравоходу, шлунка, оцінити значення метаплазії для організму.

5.Розпізнавати нормальну мікроскопічну структуру епітелію шийки матки, стравоходу, шлунка, бронхів (кафедра гістології).Для того, щоб Ви могли уяснити, чи відповідає початковий рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.

Завдання№1. При мікроскопічному дослідженні біоптату шкіри виявлено багато тонкостінних капілярів, оточених клітинами, які метаболічно високо активні з великими ядрами і ядерцями. При електронній мікроскопії виявляється розширений шорсткий ендоплазматичний ретікулум в цітоплазмі фібробластів. Назвіть гістогенетичне джерело усієї тканини?

 1. Сполучна тканина

 2. Епітеліальна тканина

 3. М’язова тканина

 4. Нервова тканина


Завдання№2 При мікроскопічному дослідженні піхвової порції шейки матки встановлено, що вона вкрита декількома шарами епітеліальних клітин, який уплощається в поверхневому шарі. Який це епітелій?

1.Багатошаровий плоский ороговеваючий.

2.Перехідний.

3.Багатошаровий плоский неороговеваючий.

4.Залізистий.

Завдання №3. При мікроскопічному дослідженні стінки порожнього органа встановлено, що внутрішня оболонка його представлена однорядним циліндричним епітелієм, внутрішня оболонка - гладкими м'язами з наявністю хрящової тканини. Який органа досліджували?

1.серце

2.сечовий міхур

3.шлунок

4.кишечник

5.бронх


Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь: 1.- 1; 2. -3; 3. - 5


Інформацію, необхідну для поповнення знань-умінь можна знайти в наступних літературних джерелах:

 1. Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. //Анатомия человека.- М., Медицина, 2001.- с.378-422.

 2. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. //Гистология, цитология и эмбриология. - М., Медицина, -1999.- с. 263-264, 199-220, 406-422, 550-564, 625-630, 707-711.

 3. Філімонов В.І. //Нормальна фізіологія.-Київ. Здоров’я, 1994.- с.287-380.

Зміст навчання повинно забезпечити досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури теми: "Компенсаційно-пристосувальні процеси". (додаток №1)

Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності.

 1. Регенерація, її види, умови і рівні її виникнення, морфогенез регенерації тканин, морфологія, наслідки і оцінка її значення. Регенерація сполучної тканини, епітелію, загоєння ран, кісткової тканини, нервів, м'язів.

 2. Організація, причини, механізм розвитку, морфологія, наслідки, оцінка значення.

 3. Метаплазія, причини, механізм розвитку, приклади, морфологія, наслідки і значення для організму.


Література для засвоєння необхідних знань-умінь по даній темі.

  1. Струков А.І., Сєров В.В. //Патологічна анатомія. - Харків, 1999,с 202-228.

  2. Лекції кафедри на тему: "Компенсаційно-пристосувальні процеси".

  3. Граф логічної структури теми “ Компенсаційно-пристосувальні процеси” (додаток №1).

  4. Алгоритм диференційної діагностики організації фібринозного ексудату у плеврі та перикарді (додаток №2), метаплазії епітелію шийки матки (додаток №3).

  5. Алгоритм диференційної діагностики загоєння ран (регенерація сполучної тканини) (додаток №4).

Додаткова література:

 1. Серов В.В., Ярыгин Н.Е, Пауков В.С. // Патологическая анатомия. Атлас. - М. Медицина, 1986. – с.135-159.

 2. Шлопов В.Г. Основи патологічної анатомії людини. - Київ, 1999, с. 124-137.Виконайте наступні цільові завдання.

Завдання №1. При розтині трупа молодої жінки, яка загинула після пологів у результаті сепсису, встановлено, що селезінка вагою 450гр., дає великий зіскоб червоної пульпи, в’ялої консистенції. Який процес має місце у селезінці?

 1. Захисна гіперплазія

 2. Гормональна гіперплазія

 3. Гормональна гіпертрофія

 4. Робоча гіпертрофія

 5. Компенсаторна гіперплазія

Завдання №2. При дослідженні біоптата легень хворого 38 років, який переніс крупозну пневмонію, встановлено, що в деяких альвеолах, зустрічаються ділянки з грануляційною та зрілою волокнистою сполучною тканиною. Який процес розвинувся у альвеолах легень?

 1. Організація

 2. Метаплазія

 3. Регенерація

 4. Вікарна гіпертрофія

 5. Гормональна гіпертрофія

Завдання №3. При досліджені біоптату бронха хворого 52 р., на хронічний бронхіт, виявлено, що на багатьох ділянках слизова оболонка подана багатошаровим плоским зроговілим епітелієм. Який процес має місто у бронхах?

 1. Метаплазія

 2. Патологічна регенерація

 3. Фізіологічна регенерація

 4. Гормональна регенерація

 5. Вікарна гіпертрофія

Завдання№4. Хірург під час діагностичної торакотомії побачив зрощення листків парієтальної та вісцеральної плеври. Назвіть процес, який зумовив ці зміни?

1. Запалення.

2. Регенерація.

3. Організація.

4. Гіперплазія.

5. Некроз

Завдання№5. Жінка 30 років при прохиджені профіилактичного осмотру у гінеколога, при дослідженні біоптату із зовнішній частці шийки матки був знайдений цилиндрічний епітелій з секрецією слизу. Про що свідчать знайдені зміни?

1. Плоскоклітинна метаплазія.

2. Залозиста гіперплазія.

3. Лейкоплакія.

4. Нормальна будова

5. Залозиста ерозія шийки матки (ендоцервикоз).

Методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті "Компенаційно-пристосувальні процеси".

На початку заняття по еталонам відповідей перевірте правильність рішення домашнього завдання. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття.

Самостійно Ви повинні вивчити макро- і мікропрепарати, вирішити ситуаційні задачі. Слід вивчити макропрепарати: "Організація ексудату в плевральній порожнині", "Інкапсуляція чужорідного тіла у легені", "Інкапсуляція штучного клапана в серці". Мікроскопічні особливості компенсаційно-пристосувальних процесів вивчають на мікропрепаратах: "Організація ексудату у перикарді, плеврі", "Грануляційна тканина", "Метаплазія епітелію бронхів",“Ерозія шийки матки” При цьому використовуються інструкції вивчання макропрепаратів, мікропрепаратів (додатки №1, №2,№3). При використанні мікрофотограм, таблиць по даній темі потрібно отримати уявлені про ультраструктурні особливості компенсаційно-пристосувальних процесів на стадії компенсації та декомпенсації.


^ Технологічна карта заняття

п/п

Етапи

Час

В хвил.

Учбові посібники Засоби навчання

Обладнення

^ Місце проведення

1.

Перевірка і корекція вихідного рівня

5

Тестові завдання
Учбова кімната

2.

Самостійна робота. Описанняя макро- і мікропрепаратів.

60

Граф логічної структури (Додаток №1, .№2, 3№, №4, №5,. №6), алгоритм морфологічної діагностики компенсаційно-пристосувальних процесів. Алгоритм вивчення макропрепаратів і мікропрепаратів

Мікроскоп, макро- і мікропрепарати, мікрофотограми
3.

Самоперевірка і корекція засвоєння матеріала

30

Цільові навчальні завдання4.

Підсумковий тестовий контроль

15

Збірка тестів5.

Підведення підсумків заняття

10Додаток №1

РЕГЕНЕРАЦІЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ.

Мікроскопічна характеристика

Додаток №2

РЕГЕНЕРАЦІЯ


^

Регенерація, загоєння ранДефект закритий, края рани плотно прилежать

Дефект відкритий, края його розішлись


Асептичне серозно-фібринозне запалення (1 фаза)

Фібринозно-гнійне запалення (1 фаза)


Організація фібрину без грануляційної тканини (2 фаза)

Заповнення рани грануляційною тканиною (2 фаза)


Дозрівання колагену та резорбція його лишка фібробластами

Дозрівання грануляційної тканини. Формування волокнистої сполучної тканини. Перебудова рубця (3 фаза)


Загоєння первинним натягом


Загоєння вторинним натягом


Тонкий еластичний рубець лінійної форми


Грубий щільний рубець неправильної формиДодаток №3

МЕТАПЛАЗІЯ ШИЙКИ МАТКИ (діагностичний алгоритм)

Слизова оболонка піхвальної частки шійки матки
^

Макроскопічна картина


Мікроскопічна картина


Гладка,

блисковита,

рожева

Біля зовнішнього зеву чітко відокремлена ділянка темно-червоного кольору, діаметром 0,2-1,0 см


На окремій ділянці замість багатошарового плоского епітелія одношаровий циліндричний з формування залоз.

Шийка матки вкрита на усьому протязі багатошаровим плоским без ороговіння епітелієм.


НормаНорма
Метаплазія епітелію (залозиста ерозія шийкі матки, ендоцерфікоз)


Передраковий стан

Додаток №4

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІБРИНОЗНОГО ЕКСУДАТУ В ПЕРІКАРДІ, ПЛЕВРІ

(діагностичний алгоритм)

^

Листки перікарду, плеври^

Макроскопічна картина

Мікроскопічна картинаТонкі, гладкі, блискучі, не пов’язані між собою

Вкриті плівкою та волокнами фібрину, тьмяні, шорсткуваті рихло пов’язані між собою

Стовщені, просочені фібринозним ексудатом, розташовані на поверхні, в якій зі сторони органу зростає сполучна тканина.


Нормальний перікард, плевра

Організація ексудату в перікарді, плеврі

Значення для організму

Наслідки запалення, спайки

Порушення функції серця, легень


Схожі:

Компенсаційно-пристосувальні процеси. Тема №1 Компенаційно-пристосувальні процеси: гіпертрофія, гіперплазія Актуальність теми iconТема уроку
Загальна характерис-тика водоростей. Середовище існуван-ня. Пристосувальні риси будови й жит-тєдіяльності рослин
Компенсаційно-пристосувальні процеси. Тема №1 Компенаційно-пристосувальні процеси: гіпертрофія, гіперплазія Актуальність теми iconО. В. Актуальність теми
Це обумовлено частотою захворювання роговиці І різноманіттям видів І форм поразок (запальні, дегенеративні І дистрофічні процеси,...
Компенсаційно-пристосувальні процеси. Тема №1 Компенаційно-пристосувальні процеси: гіпертрофія, гіперплазія Актуальність теми iconМіністерство освіти І науки України
Процеси та апарати природоохоронних технологій” Р. 2“Теплові процеси та обладнання. Масообмінні процеси та обладнання” для студентів...
Компенсаційно-пристосувальні процеси. Тема №1 Компенаційно-пристосувальні процеси: гіпертрофія, гіперплазія Актуальність теми iconІмунопатологічні процеси” Актуальність теми
Для правильної діагностики, вибору сучасного метода лікування та визначення прогнозу важливо уміти правильно оцінювати механізми...
Компенсаційно-пристосувальні процеси. Тема №1 Компенаційно-пристосувальні процеси: гіпертрофія, гіперплазія Актуальність теми iconТести Із зазначених відповідей оберіть правильну
...
Компенсаційно-пристосувальні процеси. Тема №1 Компенаційно-пристосувальні процеси: гіпертрофія, гіперплазія Актуальність теми iconТести з курсу “Основи валеології з методикою”
...
Компенсаційно-пристосувальні процеси. Тема №1 Компенаційно-пристосувальні процеси: гіпертрофія, гіперплазія Актуальність теми iconМетодичні вказівки до самостійної аудиторної роботи інтернів 1 циклу навчання Склала доц. Дацко О. В. Актуальність теми
Це обумовлено частотою захворювання роговиці І різноманіттям видів І форм поразок (запальні, дегенеративні І дистрофічні процеси,...
Компенсаційно-пристосувальні процеси. Тема №1 Компенаційно-пристосувальні процеси: гіпертрофія, гіперплазія Актуальність теми iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Процеси та апарати природоохоронних технологій для студентів п’ятого курсу спеціальності 070801
Процеси та апарати природоохоронних технологій” Р. 2“Теплові процеси та обладнання. Масообмінні процеси та обладнання” для студентів...
Компенсаційно-пристосувальні процеси. Тема №1 Компенаційно-пристосувальні процеси: гіпертрофія, гіперплазія Актуальність теми iconГас­троентерологія
В основі цих захворювань можуть бути різні загальнопатологічні процеси, такі як альтерація, запалення, гіпер – І диспластичні процеси,...
Компенсаційно-пристосувальні процеси. Тема №1 Компенаційно-пристосувальні процеси: гіпертрофія, гіперплазія Актуальність теми iconГіперплазія ендометрія гіперплазія ендометрія
Гіперплазія ендометрія – доброякісна патологія слизової оболонки матки, яка характеризується прогресуванням клініко-морфологічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи