Загальне вчення про запалення. Альтеративне, продуктивне запалення” Актуальність теми icon

Загальне вчення про запалення. Альтеративне, продуктивне запалення” Актуальність теми
Скачати 78.91 Kb.
НазваЗагальне вчення про запалення. Альтеративне, продуктивне запалення” Актуальність теми
Дата29.08.2012
Розмір78.91 Kb.
ТипДокументи


ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ЗАПАЛЕННЯ. АЛЬТЕРАТИВНЕ, ПРОДУКТИВНЕ ЗАПАЛЕННЯ”

Актуальність теми: запалення - загальнопатологічний процес, що лежить в основі інфекційних, інфекційно-алергічних, та багато інших хвороб, займає одне з найважливіших місць в структурі захворювань людини. Знання теми необхідне для вивчення курсу спеціальної патологічної анатомії; при вивчені всіх клінічних спеціальностей на старших курсах та в практичній діяльності лікаря. Для правильної діагностики, вибору метода лікування та визначення прогнозу важливо уміти виявляти характер запалення, знати його причини, патогенез, наслідки та значення.

^ Мета (загальна): уміти на основі морфологічної характеристики відрізняти запалення від інших видів патологічних процесів; оцінювати його різновиди, механізм розвитку, наслідки та значення для організму.

^ Конкретні цілі Уміти Цілі початкового рівня

1. Розпізнавати морфологічні ознаки альтерації, ексудації та проліферації

1.Інтерпретувати мікроскопічну будову нормальної тканини легенів, серця, стінки шлунка; будову та клітинний склад сполучної тканини (кафедра нормальної анатомії та гістології)

2. Діагностувати мікроскопічно альтеративне та проліферативне запалення, визначати їх причини, наслідки та значення для організму

2.Оцінювати морфологічні ознаки дистрофії та некрозу, регенерації сполучної тканини

3. Розпізнавати на основі макро та мікроскопічного дослідження різні види ексудативного запалення, характеризувати їх особливості, визначати причини, наслідки, значення для організму

3.Оцінювати структуру та функцію нейтрофілів, макрофагів, Т- та В-лімфоцитів (кафедра гістології)


Для того, щоб Ви могли оцінити відповідність початкового рівня Ваших знань - умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.

^ Завдання для самоперевірки та самоконтролю

початкового рівня знань-умінь

Завдання 1. В органі виявлено порожнини різної форми, що вистелені сплющеним епітелієм, з наявністю між ними тяжів сполучної тканини з судинами. Установити орган.

 1. Стінка шлунку

 2. Селезінка

 3. Легеня

 4. Міокард

 5. Печінка

Завдання 2. При дослідженні органу знайдена між клітинами рідина з лейкоцитами поряд із судинами. Які судини найбільш пристосовані до виходу з них складових частин крові?

 1. Артерії

 2. Вени

 3. Артеріоли

 4. Капіляри

 5. Венули

Завдання 3. Звісно, що гній, до складу якого входить велика кількість нейтрофілів, може приводити до лізису тканини. З якими якостями нейтрофілів це пов’язано?

 1. Фагоцитозом мікробів

 2. Виділенням активних форм кисню

 3. Виділенням протеолітичних ферментів

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь: 1-3; 2.-4; 3-3;

Інформацію, необхідну для поповнення необхідних знань та практичних навичок можна знайти в наступних літературних джерелах:

 1. Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. //Анатомия человека.- М., Медицина, 2001.- с.261-268, 308-316, 387-400.

 2. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. //Гистология, цитология и эмбриология. - М., Медицина, -1999.- с. 155-197.

 3. Філімонов В.І. //Нормальна фізіологія.-Київ. Здоров’я, 1994.- с.272-284.

Зміст навчання повинно забезпечити досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури теми: "Патологічна анатомія в системі медичної освіти." (додаток №1)

Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності.

 1. Сутність, причини, механізм розвитку запалення.

 2. Компоненти запалення, їх морфологічна характеристика.

 3. Класифікація запалення.

 4. Латинська термінологія запалення.

 5. Сутність, етіологія, патогенез, локалізація, морфологія, приклади, наслідки та значення альтеративного запалення.

 6. Сутність, етіологія, патогенез, локалізація, морфологія, приклади, наслідки та значення проліферативного запалення.

 7. Морфологічні ознаки гострого і хронічного запалення.

 8. Наслідки запалення.

Література для засвоєння необхідних знань-умінь по даній темі:

 1. Струков А.І., Сєров В.В. //Патологічна анатомія. - Харків «Факт». 1999, с. 164-186.

 2. Лекції кафедри на тему “Загальне вчення про запалення. Альтеративне, ексудативне, проліферативне запалення”.

 3. Граф логічної структури теми “Загальне вчення про запалення” ( додаток №1).

 4. Алгоритм диференційної діагностики запалення (додаток №2).

Додаткова література:

 1. Серов В.В., Ярыгин Н.Е, Пауков В.С. //Патологическая анатомия. Атлас. - М. Медицина, 1986.с. 92-124.

 2. Шлопов В.Г. Основи патологічної анатомії людини. - Київ, 1999, с. 138-159.

Виконайте наступні цільові завдання.

Завдання 1. Хвора звернулася до лікаря з приводу сильного болю в ділянці колінного суглоба, через який не може ступати на ногу. Лікар виявив збільшення в об'ємі кінцівки в ділянці колінного суглобу, різке почервоніння шкіри і місцеве підвищення температури. М'які тканини при пальпації ущільнені, болючі. Який патологічний процес має місце у хворої?

 1. Місцеве артеріальне повнокров'я

 2. Запалення

 3. Некроз тканин колінного суглобу

 4. Регенерація

 5. Гіпертрофія

Завдання 2. При гістологічному дослідженні серця хворого, який помер від ревматизму в ендокарді та стромі міокарда виявлено вогнищеві скупчення макрофагів та лімфоцитів навколо ділянок фібриноїдного набухання та фібриноїдного некрозу. Який процес в міокарді виявлено?

1. Альтеративне запалення

2. Серозне запалення

3. Фібринозне запалення

4. Гнійне запалення

5. Гранульоматозне запалення

Завдання 3. Хворий, що страждав вірусним гепатитом, помер від печінкової недостатності. При розтині печінки виявлено широкі поля некрозу, збільшення печінки в розмірах, в'яла консистенція, жовтувато-охряного кольору. Яке запалення в печінці за домінуючим компонентом?

 1. Альтеративне

 2. Ексудативне

 3. Проліферативне

 4. Ексудативно-проліферативне

Завдання 4. Макроскопічно в кишці виявлено утворення діаметром 1,5 см, що виступає над поверхнею. Мікроскопічно складається із однакових залоз, які вистелені епітелієм, що імітує нормальний. Між залозами скупчення лімфоцитів, плазматичних клітин і невелика кількість сполучної тканини, судин. Який процес в кишці?

1.Пухлина

2.Ексудативне запалення

3.Альтеративне запалення

4.Проліферативне запалення

5.Гиперплазія

Завдання 5. При дослідженні гістологічного препарату клубової кишки, патологоанатом зробив висновок, що мало місце гостре проліферативне запалення у лімфоїдному апараті. Що є найбільш вірогідною причиною розвитку цього запалення?

1.Атрофічний коліт

2.Дизентерія

3.Сальмонельоз

4.Черевний тиф

5.Амілоїдоз кишок

Завдання 6. При гістологічному дослідженні серця хлопчика 8 років, хворішого на дифтерію та померлого від серцево-судинної недостатності було виявлено виразна жирова дистрофія та вогнищевий лізис кардіоміоциів із слабкою лімфогістіоцитарною інфільтрацією строми. О якому процесі свідчать описані зміни?

1. Ексудативний міокардит

2. Проліферативний міокардит

3. Кардіоміодитрофія

4. Альтеративний міокардит

5. Кардіосклероз

Завдання 7. При гістологічному дослідженні біоптата печені виявлено різкі дистрофічні зміни гепатоцитов, некроз їх, помірно виразний набряк строми із інфільтрацією портальних трактів лімфоцитами, окремі лімфоцити проникають усередину дольок. О якому процесі свідчать зміни в печені?

1.Некроз.

2.Альтеративне запалення

3.Серозне запалення

4.Проліферативне запалення

5.Гнійне запалення

Завдання 8. При мікроскопічному дослідженні оболонок головного мозку виявлені гранульоми, які складаються із епітеліодних, лімфоїдних, гігантських клітин Пирогова-Ланганса із вогнищами казеозного некрозу. Для якого із захворювань характерно таке запалення?

1. Менінгококовий менінгіт

2. Грипозний менінгіт

3. Туберкульозний менінгіт

4. Пневмококовий менінгіт

5. Менінгіт при сибірці

Методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті.

На початку заняття по еталонам відповідей перевірте правильність рішення домашнього завдання. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття.

Самостійно Ви повинні вивчити макро- і мікропрепарати, вирішити ситуаційні задачі. Макроскопічні форми вивчають на макропрепаратах: “Гостра виразка шлунку”, “Міліарний туберкульоз легенів”.

Мікроскопічні ознаки запалення вивчають на мікропрепаратах: “Гостра виразка шлунка”, “Туберкульозний бугорок”, “Дифузний інтерстиціальний міокардит”. При цьому використовується алгоритм диференційної діагностики запалення (додаток №2). Інструкції вивчення макропрепаратів (див. додаток № 2, «Паренхіматозні дистрофії»), таблиці по даній темі.

Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента шляхом перевірки опису мікропрепаратів і тестового контролю засвоєння знань.


Додаток №2
^

Алгоритм морфологічної діагностики запаленняМікрокартина

Мікрокартина

Мікрокартина

Міжуточне (інтерстіціальне, дифузне) запалення

Гранулематозне (вогнищеве) запалення.

Альтеративне запалення.

Проліферативне запалення

(продуктивне запалення)
В стромі органів накопичуються лейкоцити, моноцити, гістіоцити, фібробласти та тучні клітини, виявляються волокнисті структури. Альтеративний та ексудативний компоненти виражені слабо.

Тканинний детрит, який оточений макрофагами, фібробластами, частка з них трансформується в епітеліоїдні клітини, Альтеративний та ексудативний компоненти виражені слабо.

Різна ступінь дистрофічних процесів (від мутного набухання до некротичних змін паренхіми та строми органів). Проліферативний та ексудативний процеси виражені слабо.


Додаток №1

Граф логічної структурі теми: „Загальне вчення про запалення”


Схожі:

Загальне вчення про запалення. Альтеративне, продуктивне запалення” Актуальність теми iconАктуальність теми Запалення
Запалення (inflammatio) — це складна, комплексна місцева судинно-мезенхімальна реакція на пошкодження тканини, викликане дією різних...
Загальне вчення про запалення. Альтеративне, продуктивне запалення” Актуальність теми iconАктуальність теми Запалення
Запалення (inflammatio) — це складна, комплексна місцева судинно-мезенхімальна реакція на пошкодження тканини, викликане дією різних...
Загальне вчення про запалення. Альтеративне, продуктивне запалення” Актуальність теми iconЕксудативне запалення” Актуальність теми
Різні види ексудативного запалення можуть бути як самостійними, так І ускладненням різних видів лікарського втручання в лікувальний...
Загальне вчення про запалення. Альтеративне, продуктивне запалення” Актуальність теми iconПлевректомія при післяпанкреатичному хронічному плевриті
Все це, як правило, дозволяє не лише якісно пролікувати, а нерідко ліквідувати гострий процес та попередити можливі ускладнення,...
Загальне вчення про запалення. Альтеративне, продуктивне запалення” Актуальність теми icon"гнійні захворювання залозистих органів"
Науково-методичне обгрунтування теми: Мастит- запалення паренхіми та інтерстиціальної тканини молочної залози в 80-95% виникає в...
Загальне вчення про запалення. Альтеративне, продуктивне запалення” Актуальність теми iconМетодичні вказівки до теми: Клінічний розбір хворих з проникними пораненнями очного яблука
Проникні поранення очей часто супроводжуються різноманітними пошкодженнями тканин та заломлюючих середовищ очей із наступними несприятливими...
Загальне вчення про запалення. Альтеративне, продуктивне запалення” Актуальність теми iconЗапалення
Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету як навчальний посібник
Загальне вчення про запалення. Альтеративне, продуктивне запалення” Актуальність теми iconЗапалення
Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету як навчальний посібник
Загальне вчення про запалення. Альтеративне, продуктивне запалення” Актуальність теми iconДокументи
1. /методичка 3 курс (запалення).doc
Загальне вчення про запалення. Альтеративне, продуктивне запалення” Актуальність теми iconКрок Стоматологія
При моделюванні запалення на брижі жаби під мікроскопом спостерігали розширення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи