Імунопатологічні процеси” Актуальність теми icon

Імунопатологічні процеси” Актуальність теми
Скачати 123.23 Kb.
НазваІмунопатологічні процеси” Актуальність теми
Дата29.08.2012
Розмір123.23 Kb.
ТипДокументи

“ІМУНОПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ”

Актуальність теми: імунопатологічні процеси являють собою основу імунопатології, яка вивчає всі процеси та хвороби, які виникають як наслідок імунологічного конфлікту і порушення імунологічного гомеостазу. Ці хвороби супроводжуються аутоімунізацією, алергізацією та аутоагресією, або імунодефіцітним станом. Для правильної діагностики, вибору сучасного метода лікування та визначення прогнозу важливо уміти правильно оцінювати механізми розвитку цих хвороб та проявів, знати їх причини, значення та наслідки.

^ Мета (загальна): уміти визначати різні типи гіперчутливості, аутоімунні процеси, імунодефіцітні стани, встановлювати їх причини, оцінювати патогенез, морфологічні особистості, наслідки та значення для організму.

^ Конкретні цілі Уміти Цілі початкового рівня

1.Розпізнавати морфологічні ознаки гіперчутливості анафілаксійного типу (атопії та системної анафілаксії), визначати причини виникнення, наслідки та ускладнення .

1.Інтерпретувати макро- та мікроскопічні ознаки імунних органів (кафедра гістології, нормальної анатомії), встановлювати морфологічні ознаки дистрофії та некрозу.

2.Розпізнавати морфологічні прояви антитільного типу гіперчутливості, визначати причини виникнення, наслідки та ускладнення.

2. Інтерпретувати макро- та мікроскопічну будову імунних органів, клубочків нирки, легенів, будову гломерулярних базальних мембран, щитовидної залози (кафедра гістології, нормальної анатомії), оцінювати морфологічні ознаки дистрофії та некрозу.

3.Розпізнавати морфологічні ознаки імунокомплексного типу гіперчутливості, особистості місцевого (феномен Артюра) та генералізованого типів, визначати причини виникнення, наслідки та ускладнення.

3.Оцінювати макро- та мікроскопічну будову імунних органів, клубочків нирки, гломерулярної базальнох мембрани, мікроскопічну будову шкіри, судин, (кафедра гістології, нормальної анатомії), інтерпретувати морфологічні ознаки дистрофії та некрозу.

4.Розпізнавати морфологічні ознаки клітино-опосередненого типу гіперчутливості, визначати причини виникнення, наслідки та ускладнення.

4.Інтерпретувати макро- та мікроскопічну будову імунних органів (кафедра гістології, нормальної анатомії), визначати та оцінювати морфологічні прояви типів запалення.

5.Розпізнавати морфологічні прояви аутоімунних захворювань, визначати їх причини, механізми розвитку, наслідки та значення для організму.

5.Оцінювати макро- та мікроскопічні ознаки імунних органів (кафедра гістології, нормальної анатомії), оцінювати морфологічні прояви типів запалення.

6.Розрізняти морфологічні прояви типів реакцій відторгнення трансплантата, причини, механізми їх розвитку, наслідки та значення для організму.

6.Інтерпретувати макро- та мікроскопічну будову імунних органів (кафедра гістології, нормальної анатомії), оцінювати морфологічні прояви типів запалення.

7.Розпізновати морфологічні прояви імунодефіцітних станів (природжених та набутих), визначати їх причини, механізми розвитку, наслідки та значення для організму.

7.Інтерпретувати макро- та мікроскопічну будову імунних органів (кафедра гістології, нормальної анатомії).


Для того, щоб Ви могли оцінити відповідність початкового рівню Ваших знань - умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.

^ Завдання для самоперевірки та самоконтролю

початкового рівня знань-умінь

Завдання 1. Орган має капсулу, крайові синуси, фолікули, що складаються з малих лімфоцитів по периферії і бластних форм у центрі (реактивні центри), зони Т-лімфоцитів, у центрі синуси чергуються з накопиченням лімфоцитів, плазматичних клітин. Який орган має таку структуру?

 1. Тімус

 2. Кістковий мозок

 3. Селезінка

 4. Лімфотичний вузол

5. Пейерова бляшка

Завдання 2. При мікроскопічному досліджені крові, встановлено, що у людини в крові циркулює багато імуноглобулінів М та G. Які клітини крові відповідні за утворення імуноглобулінів?

1.Т-лімфоцити

2.В-лімфоцити

3.Нейтрофіли

4.Еритроцити

5.Тромбоцити

Завдання 3. При мікроскопічному досліджені клітин крові виявлені клітини, які утворюються у тимусі. Про які клітини йде мова?

1.Еритроцити

2.В-лімфоцити

3.Нейтрофіли

4.Т-лімфоцити

5.Базофіли

Завдання 4. При макроскопічному досліджені тимусу дитини встановлено, що він розташований на шиї, зменшень у розмірі, у ньому порушений розподіл на кору та мозкову речовину. Який ще орган відноситься до центральних органів імуногенезу?

1.Лімфатичні вузли

2. Лімфатичні фолікули в стінках кишки.

3.Мигдалики (кільце Пирогова-Вальдейера)

4.Селезінка

5. Кістковий мозок .

Завдання 5. Назвіть клітинну систему, специфічною функцією якої є імунний захист:

 1. Нейтрофільні гранулоцити

 2. Макрофаги

 3. Лімфоідні клітини

 4. Ретикулярніе клітини

 5. Базофильні лейкоцити


Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь: 1.- 4; 2.-2; 3.- 4; 4- 5; 5-3.

Інформацію, необхідну для поповнення необхідних знань та практичних навичок можна знайти в наступних літературних джерелах:

 1. Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. //Анатомия человека.- М., Медицина, 2001.- с.261-268, 308-316, 387-400.

 2. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. //Гистология, цитология и эмбриология. - М., Медицина, -1999.- с. 155-197.

 3. Філімонов В.І. //Нормальна фізіологія.-Київ. Здоров’я, 1994.- с.272-284.

Зміст навчання повинно забезпечити досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури теми: “Імунопатологічні процеси” (додаток №1)

Основні теоретичні питання на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності.

1.Поняття про імунопатологічні процеси. Стадії імунної відповіді. Класифікація реакцій гіперчутливості.

2. Сутність, причини, характеристика анафілаксійного типу гіперчутливості (атопії та системної анафілаксії), локалізація, проявлення, перебіг, наслідки.

3. Сутність, причини, характеристика антитільного типу гіперчутливості, локалізація, проявлення, перебіг, наслідки.

4. Сутність, причини, характеристика імунокомплексного типу гіперчутливості, особистості місцевого (феномен Артюра) та генералізованого типів, локалізація, проявлення, перебіг, наслідки.

5. Сутність, причини, характеристика клітино-опосередненого типу гіперчутливості, локалізація, проявлення, перебіг, наслідки.

6. Аутоімунні захворювання, етіологія, механізми розвитку, проявлення, приклади аутоімуниих захворювань.

7. Сутність, причини, характеристика та типи реакцій відторгнення трансплантата, морфологічні, перебіг та наслідки

8.Імунодефіцітні стани, класифікація. Природжені імунодефіцити, класифікація, причини, морфологічна характеристика, перебіг, наслідки.

8. Набуті імунодефіцити, причини, морфологічна характеристика, перебіг, наслідки.


Література для засвоєння необхідних знань-умінь по даній темі:

 1. Струков А.І., Сєров В.В. //Патологічна анатомія. - Харків «Факт». 1999, с.174-202.

 2. Лекції кафедри на тему “Імунопатологічні процеси”.

 3. Граф логічної структури теми “Імунопатологічні процеси” (додаток №1)

Додаткова літератутура:

 1. Серов В.В., Ярыгин Н.Е, Пауков В.С. //Патологическая анатомия. Атлас. - М. Медицина, 1986. – с.124-135.

 2. Шлопов В.Г. Основи патологічної анатомії людини. - Київ, 1999, с. 159-170.

Виконайте наступні цільові завдання.

Завдання 1. Жінка 35 років поступила до лікарні в ургентном порядку із приступом бронхіальної астми та на висоті приступу наступила смерть. На автопсії знайдено виразний спазм бронхів, інфільтрація стінок бронхів нейтрофілами, лімфоцитами, тучними клітинами, а також обтурація просвіта дрібних бронхів слиззю. Який механізм гіперчутливості лежить в основі описаних змін?

1. Імунологічна толерантність.

2. Антитільний механізм.

3. Імунокомплексний механізм.

4. Клітино-опосередненний механізм

5. Атопія, анафілаксія.

Завдання 2. Дитина 2,5 років, яка тривало часто хворіла, відставала у фізичному розвідку, помер від генералізованої грибкової інфекції (кандидоза). На автопсії знайдено значне зменшення тимусу. При мікроскопічному дослідженні тимусу серед жирової та сполучної тканини визначається незначна кількість ретикулоендотелію та лімфоцитів. В лімфатичних вузлах – виразні світлі центри розмноження фолікулів, спустошення паракортикальних зон. О якому процесі свідчать данні зміни?

1. О гіперчутливості негайного типу.

2. О гіперчутливості сповільненого типу.

3. О набутім дефіциті гуморального імунітету.

4. О природженому дефіциті гуморального імунітету.

5. О природженому дефіциті клітинного імунітету.

Завдання 3. При гістологічного дослідженні збільшенного шейного лімфатичного вузла патологоанатом знайшов множинні гранулеми, які складались із епітеліоїдних, лімфоїдних клітин, гігантських багатоядерних клітин Пирогова-Ланганса та фокусів казеозного некрозу. Знайдені гранулеми є проявою:

1. Анафілаксійного механізму гіперчутливості.

2. Антитільного механізму гіперчутливості.

3. Імунокомплексного механізму гіперчутливості.

4. Клітино-опосередненного механізму гіперчутливості.

5. Клітинного імунодефіциту.

Завдання 4. У жінки з резус-негативним фактором народилась резус-позитивна дитина. К кінцю першої доби у дитини з`явилась жовтяниця, збільшилась печінка та селезінка. При дослідженні плаценти визначено її збільшення, бліда окраска, набряк ворсин. Який імунопатологічний механізм полягає в основі розвинутих змін у новородженного?

1. Аутоимунне захворювання плода.

2. Антитільний механізм.

3. Імунокомплексний механізм.

4. Клітино-опосередненний механізм

5. Атопія, анафілаксія.

Завдання 5. Хвора звернулась до лікаря зі скаргами на збільшення щитовидної залози, забруднення при ковтанні, в`ялість, брадикардію. В біоптаті залози знайдено заміщення тканини залози лімфоїдними інфільтратами із утворенням лімфоїдних фолікулів та проліферація В-лімфоцитів. Для якого захворювання характерна надана гістологічна картина?

1. Аутоіммуний тиріоїдит Хашимото

2. Вузловатий еутиреоїдний зоб

3. Токсичний зоб

4. Дифузний колоїдний зоб

5. Дифузний паренхіматозний зоб

Завдання 6. Після перенесеної стрептококової ангіни через 2 тижня у чоловіка 23 років з`явилась загальна слабкість, болі у поперечній області, зміни у сечі – гематурія, протеїнурія до 1 г/добу. При дослідженні ниркового біоптаті імуногістохімічним методом знайдено відкладення у мезангіумі, в гломерулярной базальній мембрані IgG, IgM, фракцій комплементу С3, а при електроно-мікроскопічному дослідження – електроно-щільні су епітеліальні депозити. Який імунологічний процес обумовив зміни у нирках?

1. Анафілаксійний механізм гіперчутливості.

2. Антитільний механізм гіперчутливості.

3. Клітино-опосередненний механізм гіперчутливості.

4. Імунокомплексний механізм гіперчутливості.

5. Клітинний імунодефіциту.

Завдання 7. Хлопчик 8 місяців помер від стафілококового сепсису. При дослідженні лімфатичних вузлів знайдено відсутність реактивних фолікулів та плазматичних клітин. Тимус розвинутий нормально. О якому процесі свідчать данні зміни у дитини?

1. О природженому дефіциті клітинного імунітету.

2. О імунологічній толерантності.

3. О набутім дефіциті гуморального імунітету.

4. О природженому дефіциті гуморального імунітету.

5. О набутім дефіциті клітинного імунітету.

Завдання 8. Хворому із злоякісною лімфомою було проведено декілька курсів променевої терапії. Які зміни у імунологічному статусі хворого слід очікувати?

1. Природжений клітинний імунодефіцит.

2. Імунологічна толерантність.

3. Набутий (вторинний) імунодефіцит.

4. Природжений гуморальний імунодефіцит.

5. Природжений гуморальний та клітинний імунодефіцит.

Методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті.

На початку заняття по еталонам відповідей перевірте правильність рішення домашнього завдання. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття.

Самостійно Ви повинні вивчити мікропрепарат, вирішити ситуаційні задачі. Мікроскопічні ознаки імунопатологічних процесів вивчають на мікропрепараті: «Аутоімунний тиреоїдит (тиріоїдит Хашимото)”. При цьому використовується алгоритм інструкції вивчення мікропрепаратів (див. Додаток №3, теми «Паренхіматозні дистрофії), таблиці по даній темі.

Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента шляхом перевірки опису мікропрепаратів і тестового контролю засвоєння знань.

Фурункул

Карбункул

Абсцес

Флегмона

Емпієма
Додаток №1

^ ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ “ІМУНОПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ”


Імунопатологічні процеси

Види порушення імуногенезу
Гіперчутливість негайного типу (ГНТ), порушення гуморального імунітету

Гіперчутливість уповільненого типу (ГУТ), порушення клітинного імунітету

Реакції гіперчутливості та їх механізми розвитку

Тип 1 (негайний), цитотоксична реакція реагінового типу (IgE)

Тип 2

Цитотоксична реакція з участю антитіл

Тип 3

Цитотоксична реакція з участю імунних комплексів та комплементу

Тип 4

Цитотоксична реакція опосередкована Т-лімфоцитами

Тип 5

Гранульоматоз

^

Аутоімунні хвороби


Механізми розвитку

Порушення фізіологічної ізоляції органів та тканин, по відношенню до яких імунологічна толерантність відсутня

Поява в організмі нових, чужорідних антигенів. Перехресні реакції до інфекційних та тканинних антигенів

Імунодефіцитні стани

Первинні (спадкові)

Вторинні (набуті)

За механізмом розвитку

Порушення клітинного та гуморального імунітету

Порушення клітинного імунітету

Причини
Первинні порушення в імунокомпетентній системі, які ведуть до утрати розпізнавання “своїх” та “чужих” антигенів (дефіцит Т-супресорів)
Струма Хашимото

Енцефаломієліт

Поліневрит

Аддисонова хвороба

Асперматогенія

Симпатична офтальмія

Розсіяний склероз

Ревматизм

Ревматоідний артрит

Системний червоний вовчок

Системна склеродермія

Дерматоміозіт

Вузелковий періартерііт та інші.

Деякі форми гломерулонефриту. Вірусний гепатит. Хронічний фундальний гастрит

Цироз печінки

Опікова хвороба

Агрунулоцитоз


Порушення гуморального імунітету

1.Лейкози, злоякісні лімфоми, тимоми, вірусні інфекції, саркоідоз.

2.Промінева терапія, кортікостероідна та імунодепресантна, тимєктомія та інші.
Схожі:

Імунопатологічні процеси” Актуальність теми iconКомпенсаційно-пристосувальні процеси. Тема №1 Компенаційно-пристосувальні процеси: гіпертрофія, гіперплазія Актуальність теми
Ці процеси супроводжуються підвищенням або нормалізацією рівня життєдіяльності І забезпечують пристосування організму до змінених...
Імунопатологічні процеси” Актуальність теми iconРани І рановий процес. Профілактика розвитку інфекції в рані. Лікування чистих ран. Актуальність теми
Актуальність теми: Рана є одним з основних проявів травматичного чи хірургічного впливу на тканини та органи
Імунопатологічні процеси” Актуальність теми iconАбсцес, флегмона, парапроктит, фурункул, карбункул, бешиха, гідраденіт. Актуальність теми
Актуальність теми: Гнійна інфекція проявляється запальним процесом у тканинах внаслідок проникнення І розмноженняв них гноєтворних...
Імунопатологічні процеси” Актуальність теми iconО. В. Актуальність теми
Це обумовлено частотою захворювання роговиці І різноманіттям видів І форм поразок (запальні, дегенеративні І дистрофічні процеси,...
Імунопатологічні процеси” Актуальність теми iconВступ актуальність теми
Актуальність теми. В сучасних умовах ринкових реформ та інтеграції України у світовий економічний, культурний І інформаційний простір...
Імунопатологічні процеси” Актуальність теми iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Актуальність теми. Актуальність досліджуваної теми полягає в тім, що вчасно не діагностований І не коригований астигматизм може бути...
Імунопатологічні процеси” Актуальність теми iconМетодичні вказівки до самостійної аудиторної роботи інтернів 1 циклу навчання Склала доц. Дацко О. В. Актуальність теми
Це обумовлено частотою захворювання роговиці І різноманіттям видів І форм поразок (запальні, дегенеративні І дистрофічні процеси,...
Імунопатологічні процеси” Актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Генерування штучного світла є одним із найбільш важливих досягнень людства. Через зір люди одержують більше 80%...
Імунопатологічні процеси” Актуальність теми iconВступ вступ розкриває сутність І стан наукової проблеми. У вступі стисло подається загальна характеристика роботи у такій послідовності: Актуальність теми
Актуальність теми: сутність проблеми, її значущість, роботи відомих науковців над розглядуваним питанням, обґрунтування необхідності...
Імунопатологічні процеси” Актуальність теми iconМісцеві порушення кровообігу. Тромбоз. Емболія. Актуальність теми
Актуальність теми : Місцеві порушення кровообігу артеріальне та венозне повнокрів’я, стаз крові, кровотеча та крововилив, тромбоз,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи