Загальні питання пухлинного росту. Актуальність теми icon

Загальні питання пухлинного росту. Актуальність теми
Скачати 150.8 Kb.
НазваЗагальні питання пухлинного росту. Актуальність теми
Дата29.08.2012
Розмір150.8 Kb.
ТипДокументи

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУХЛИННОГО РОСТУ.

Актуальність теми: Пухлини займають друге місце по частоті серед причин смерті. Для розробки заходів профілактики пухлин, ранньої діагностики їх, правильної інтерпретації даних гістологічного дослідження біопсійного і операційного матеріалу, вибору правильної тактики адекватних лікувальних режимів необхідно розуміння сутті пухлинного процесу, їх етіології та патогенезу, знання класифікації пухлин, їх морфології, закономірностей метастазування. Знання і уміння, отриманні на цьому занятті, необхідні для освоєння подальших розділів спеціальної онкології в нашому курсі, а також для діагностики та лікування пухлин, що вивчаються на кафедрах променевої діагностики, терапії, хірургії, онкології, в практичній діяльності лікаря. Ці знання-уміння необхідні фахівцям різного профілю для своєчасної діагностики, призначення етіопатогенетичної терапії, розробки і застосування ефективних засобів профілактики утворення пухлин.

^ Мета (загальна): уміти визначати загальні морфологічні особливості зрілих (доброякісних) і незрілих (злоякісних) пухлин різного гістогенезу для своєчасної діагностики та адекватної терапії їх.

^ Конкретні цілі: Цілі початкового рівня:

УМІТИ:

1.Розпізнавати відмінні ознаки пухлинного росту від інших форм зростання клітин і тканин, уявляти етіологію і патогенез пухлин.

1.Розпізнавати нормальну будову (кафедра нормальної анатомії людини), структуру (кафедра гістології), функцію (кафедра нормальної фізіології) тканин, інтерпретувати нормальні показники життєдіяльності клітин, тканин (медична біохімія).

2.Визначати гістогенез пухлин, на основі мікроскопічних, ультраструктурних і іммуногістохімічних характеристик, для подальшого застосування різних лікувальних програм.

2.Розпізнавати нормальну мікроскопічну структуру тканин, представляти будову органів і тканин, розрізнювати паренхіму та строму (кафедра гістології).

3.Розрізнювати зрілі і незрілі пухлини на підставі виразності тканинного і клітинного атипізму, характеру зростання пухлини відносно навколишніх тканин.

3.Розпізнавати особливості структури клітин и тканин різного гістогенезу, нормальне взаємовідношення тканинних структур (кафедра гістології).

4. Визначати основні макроскопічних форми пухлин - вузол, виразку, інфільтрати, кісту.
5.Виявляти вторинні зміни в пухлинах - крововиливи, некроз, запалення - пояснювати причини і значення їх.

Розпізнавати та розрізняти на підставі макроскопічних та мікроскопічних особистостей розлади кровообігу, запалення, некроз (кафедра патологічної анатомії).

6.Визначати морфологічні ознаки метастазування пухлин.

6.Розпізнавати нормальну систему кровопостачання, лімфовідтоку та іннервації тканин (каф. норм.анатомії).


Для того, щоб Ви могли оцінити відповідність початкового рівню Ваших знань - умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.

Завдання для самоперевірки та самоконтролю

Завдання 1. У чоловіка 28 років при підозрі на рак шлунка проведене гістологічне дослідження патологічного вогнища. У одній з епітеліальних залоз дна шлунка при електронно-мікроскопічному дослідженні виявлене велике число паралельно розташованих мембран ендоплазматичної мережі з великою кількістю пов'язаних з ними рибосом. Синтез якого продукту переважає в клітині?

1.білок

2.муцин

3.ліпіди

4.глікозаміноглікани

Завдання 2. У жінки 42 р. виявлено новоутворення в правій молочній залозі, що має форму вузла діаметром до 5 см, при гістологічному дослідженні діагностовано рак молочної залози. Проведення гістохімічного дослідження встановило, що гліколітичні процеси переважають над окисленно-відновлюванними. Накопичення якої кислоти, супроводжується вираженою інтоксикацією організму?

1. янтарної

2. молочної

3. яблучної

4. оцетної

5. ізолимонної

Завдання 3. У матці виявлена пухлина у вигляді вузла з чіткими межами, щільної консистенції, волокниста на розрізі. Мікроскопічно паренхіма складається з пухлинних клітин витягнутої форми, з паличкоподібними ядрами із закругленими краями, що формують пучки, які розташовані хаотично, мають різну товщину. Назвіть гістогенетичне джерело пухлини?

1. гладком’язова тканина.

2. скелетні м язи

3. фіброзна тканина

4. оболонки периферійних нервів

5. жирова тканина

Завдання 4. Рак легень найчастіше походить з бронхів. Наявність яких структур у бронхах дозволить відрізняти їх від судин?

1. епітелій слизової оболонки

2. гладком’язові клітини

3. еластичні волокна

4. колагенові волокна

5. жирові клітини у зовнішньому шарі

Завдання 5. У чоловіка 22 р. виявлений вузол в області гомілки. При гістологічному дослідженні встановлено, що це незріла злоякісна пухлина із сполучної тканини - саркома. Відомо, що ці пухлини при проростанні стінки вен, метастазують гематогенним шляхом за законами емболії. У якому органі в першу чергу в цьому випадку необхідно шукати гематогенні метастази саркоми?

1. легенях

2. печінці

3. головному мозку

4. нирках

5.кКістках

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь: 1.-2; 2.-2; 3.- 1; 4-1; 5-1;

Інформацію, необхідну для поповнення необхідних знань-умінь можна знайти в наступних літературних джерелах:

  1. Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. //Анатомия человека.- М., Медицина, 2001.- с.261-268, 308-316, 387-400.

  2. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. //Гистология, цитология и эмбриология. - М., Медицина, -1999.- с. 155-197.

  3. Філімонов В.І. //Нормальна фізіологія.-Київ. Здоров’я, 1994.- с.272-284.

  4. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. //Биологическая химия. - М.- Медицина, 1990.- с.65-89, 369-399.

Основні теоретичні питання на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності.

1. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез пухлин, поняття про передпухлинні стани і захворювання.

2. Сутність росту пухлин, основні властивості пухлин, що відрізняють їх від інших форм зростання (атипізм, органоїдність будови, відносна автономність, безмежність, недоцільність росту, прогресія).

3. Сутність виникнення, зростання та живлення пухлин, вторинні зміни в них.

4. Сутність та морфологічні особистості макроскопічних форм пухлин.

5. Сутність та морфологія метастазування пухлин, його шляхи й закономірності.

6. Характер зростання пухлини по відношенню до навколишніх тканин, значення його для об'єму хірургічного втручання.

7. Клініко-морфологічна характеристика зрілих і незрілих пухлин.

8. Класифікація пухлин, принципи, покладені в основу її.

Література для засвоєння необхідних знань-умінь по даній темі:

  1. Струков А.І., Сєров В.В. //Патологічна анатомія. - Харків «Факт». 1999, с. 231-251.

  2. Лекції кафедри на тему “Загальні питання пухлинного росту”.

  3. Граф логічної структури теми “Загальні питання пухлинного росту (додаток №1).

Додаткова літератутура:

  1. Серов В.В., Ярыгин Н.Е, Пауков В.С. //Патологическая анатомия. Атлас. - М. Медицина, 1986.с. 160-182.

  2. Шлопов В.Г. Основи патологічної анатомії людини. - Київ, 1999, с. 191-201.


Після вивчення перерахованих вище завдань для самоперевірки засвоєння матеріалу по даній темі пропонується виконати наступні цільові завдання.

Завдання 1. У резекційному препараті прямої кишки виявлений дефект слизової оболонки діаметром до 5 см, з горбистим дном і щільними валоподібними, що підносяться, нерівними краями. На розрізі в краях та дні дефекту визначається розростання щільної білястої тканини, шари стінки кишки в краях і на дні дефекту не помітні. Яка макроскопічна форма пухлини у даному випадку?

1. Виразка

2. Вузол

3. Інфільтрат

4. Кіста

5. -

Завдання 2. У хворого 36 років, який був прооперований в зв`яку із раком легенів через 7 місяців знайдено збільшення пері бронхіальних, біфуркацій них, надключичних лімфатичних вузлів. При мікроскопічному дослідженні одного із вузлів визначена картина аналочігна видаленій пухлині легенів. Яка властивість пухлинного росту стала проявою змін у лімфатичних вузлах?

1. Прогресія.

2. Антигенний атипізм

3. Недоцільність

4. Відносна автономність

5.Органоїдність

Завдання 3. У жінки 45 років в нижньому відділі черевної порожнини зліва прощупувалось округле утворення, еластичної консистенції до 7 см в діаметрі. Під час операції - в лівому яєчнику є тонкостінна порожнина до 6.5 см в діаметрі, заповнена світлою прозорою рідиною. Утворення чітко відмежоване від навколишньої тканини яєчника, яка різко потоншена. Яка макроскопічна форма пухлини у даному випадку?

1. Виразка

2. Вузол

3. Інфільтрат

4. Кіста

5. -

Завдання 4. При гістологічному дослідженні видаленого вузла молочної залози, виявлено, що паренхімою є залози, розташовані безладно, без тенденції до формування часточок, залози різних розмірів і форми, з одношаровим мономорфним епітелієм без мітозів. Між залозами багато сполучної тканини. Який гістогенез пухлини?

1. Пухлина з м’язової тканини

2. Сполучнотканинна пухлина

3. Пухлина з пігментних клітин

4. Пухлина з епітелію

5. Судинна пухлина.

Завдання 5. При досліджені гастробіопсії чоловіка 39 років виявлена пухлина що складається з персневидних клітин різного розміру, у яких ядро відтиснута до периферії, різко сплющене, пікнотичне, цитоплазма у вигляді вузького ободку оточує велику вакуоль слизу. Яка властивість пухлинного росту відображає таку будову кліток?

1. Морфологічний клітинний атипізм

2. Морфологічний тканинної атипізм

3. Функціональний атипізм

4. Атипізм обміну речовин

5. Антигенний атипізм

Завдання 6. При розтині чоловіка 34 років знайдено, що шлунок зменшено у розмірі, стінка потовщена до 1.5 см, щільна, слизова оболонка із нерівномірною складчастістю, нерухома. Яка макроскопічна форма пухлини у шлунку?

1. Виразка

2. Вузол

3. Інфільтрат

4. Кіста

5. -

Завдання 7. При видаленні правої нирки виявлено, що форма її змінена, розміри збільшені за рахунок вузла діаметром 6 см, розташованого в нижньому полюсі, чітко відмежованому від навколишньої тканини. На розрізі вузол строкатий - білясті дільниці, червонувато-бордові, жовті, різної щільності. Які вторинні зміни розвинулися в пухлині?

1. Крововиливи і некроз

2. Запалення

3. Дистрофія

4. Атрофія

5. Набряк.

Завдання 8. У пацієнта, що хворів на рак легенів, при торакоскопії знайдено карціноматоз плевральних оболонок. Який характер процесу полягає у з`явленні множинних пухлинних вузликів у у листках плеври?

1. Гематогенні метастази

2. Лімфогенні метастази

3. Контактні або імплатаційні метастази

4. Продовжений ріст пухлини

5. Мультицентрічний ріст пухлини


Методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті “Загальні питання пухлинного росту".

На початку заняття по еталонам відповідей перевірте правильність рішення домашнього завдання. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття.

Самостійно Ви повинні вивчити макро- і мікропрепарати, вирішити сітуаційні задачі. Макроскопічні форми пухлин вивчають на макропрепаратах: “Фіброміома матки", “Виразковий рак кишки", “Дифузний рак шлунка", “Цистоаденома яєчника" (додаток 1, 2).

Ознаки тканинного і клітинного атипізму вивчають на мікропрепаратах: “Щільна фіброма", “Вторинні зміни у лейоміосаркомі", по мікрофотографіях: “Фіброаденома молочної залози", “Аденокарцинома кишки", “Скирозний рак молочної залози". При цьому використовується алгоритм диференційної діагностики пухлин з іншими формами росту тканин (додаток № 1), інструкції вивчення макропрепаратів (додаток № 2), мікропрепаратів (додаток № 3). З використанням мікрофотограм, таблиць по даній темі потрібно отримати уявлення про ультраструктурний атипізм пухлин, особливостях обміну речовин в них.

Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента шляхом перевірки опису мікропрепаратів і тестового контролю засвоєння знань.

^ Технологічна карта заняття


п/п

Етапи

Час

В хвил.

Учбові посібники Засоби навчання

Обладнення

^ Місце проведення

1.

Перевірка і корекція вихідного рівня

5

Тестові завдання
Учбова кімната

2.

Самостійна робота. Описанняя макро- і мікропрепаратів.

60

Граф логічної структури (додаток №1), алгоритм вивчення макропрепаратів і мікропрепаратів

Мікроскоп, макро- і мікропрепарати, мікрофотограми, таблиці
3.

Самоперевірка і корекція засвоєння матеріала

30

Цільові навчальні завдання4.

Підсумковий тестовий контроль

15

Збірка тестів5.

Підведення підсумків заняття

10


Додаток 2.

Інструкція вивчення макропрепаратів.

Визначити макроскопічну форму пухлини - вузол, виразка, інфільтрат, кіста.

Указати розміри (в см), точну локалізацію в органі, форму(округла, неправильної форми і інш.), консистенцію, колір пухлини, малюнок на розрізі (пучковість, часточковість), межи її з навколишньою тканиною. Подивитися, чи збережені структури органу в межах пухлинної тканини.

Додаток 3.

Інструкція вивчення мікропрепаратів.

Визначити орган. Указати в якому шарі стінок органу, серед яких структур, відмічається надмірне розростання атипічної тканини. Визначити яка тканина розростається (згідно з гістогенетичною класифікацією пухлин), засновуючись на схожості її з нормальною структурою цієї тканини. Встановити виразність тканинного і клітинного атипізму, вирішити питання про міру зрілості пухлини.


^

Додаток №1


ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ “ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУХЛИННОГО РОСТУ”.


Загальні питання пухлинного росту

Етіологія та патогенез


^

Загальні ознаки пухлин

Безмежність росту

Відносна автономність

Недоцільність росту

Атипізм

Органоїдність будови

Прогресія

Класифікація пухлин

За клініко-анатомічною характеристикою

Відмінність пухлин

Зрілих

Незрілих


Атипізм

Швидкість росту

Характер росту

Вплив на організм

Тканинний

Клітинний

Виражений

Не виражений

Повільна

Експансивний

Місцевий

Виражений

Виражений

Швидка

Інфільтрат.

Місцевий і загальнийМорфологічний

ТканиннийФункціональний

Клітинний


Антигенний


Обмінний


За гістогенезом

За ступенем зрілостіЗ епітелію

З сполучної тканини

Зрілі

Незрілі


З м’язової тканини

З нервової тканини

Доброякісні

Злоякісні


З судин

З пігментних клітин


З кровотворної тканиниВторинні зміни в пухлинах


Макроскопічні форми пухлин


Вузол

Виразка


Крововилив


Інфільтрат

Кіста


Некроз


Запалення


Рецидивування


Метастазування


Гематогенне


Лімфогенне


Імплантаційне


Періневральне


Схожі:

Загальні питання пухлинного росту. Актуальність теми iconАбсцес, флегмона, парапроктит, фурункул, карбункул, бешиха, гідраденіт. Актуальність теми
Актуальність теми: Гнійна інфекція проявляється запальним процесом у тканинах внаслідок проникнення І розмноженняв них гноєтворних...
Загальні питання пухлинного росту. Актуальність теми iconРани І рановий процес. Профілактика розвитку інфекції в рані. Лікування чистих ран. Актуальність теми
Актуальність теми: Рана є одним з основних проявів травматичного чи хірургічного впливу на тканини та органи
Загальні питання пухлинного росту. Актуальність теми iconВступ актуальність теми
Актуальність теми. В сучасних умовах ринкових реформ та інтеграції України у світовий економічний, культурний І інформаційний простір...
Загальні питання пухлинного росту. Актуальність теми iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Актуальність теми. Актуальність досліджуваної теми полягає в тім, що вчасно не діагностований І не коригований астигматизм може бути...
Загальні питання пухлинного росту. Актуальність теми iconМетоди раціональної антибіотикотерапії актуальність теми
В останні роки відзначається виразна тенденція росту захворюваності І збільшення смертності від неї. Так, у США щорічно діагностується...
Загальні питання пухлинного росту. Актуальність теми iconТитульний аркуш завдання реферат зміст вступ 1 аналітична частина
Аналіз стану питання за літературними та іншими джерелами. Актуальність теми роботи
Загальні питання пухлинного росту. Актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Генерування штучного світла є одним із найбільш важливих досягнень людства. Через зір люди одержують більше 80%...
Загальні питання пухлинного росту. Актуальність теми iconВступ вступ розкриває сутність І стан наукової проблеми. У вступі стисло подається загальна характеристика роботи у такій послідовності: Актуальність теми
Актуальність теми: сутність проблеми, її значущість, роботи відомих науковців над розглядуваним питанням, обґрунтування необхідності...
Загальні питання пухлинного росту. Актуальність теми iconЗагальні порушення кровообігу Актуальність теми
Мета (загальна): уміти визначити макро- І мікроскопічні прояви загальних порушень кровообігу, пояснити їх причини та механізм розвитку,...
Загальні питання пухлинного росту. Актуальність теми iconМісцеві порушення кровообігу. Тромбоз. Емболія. Актуальність теми
Актуальність теми : Місцеві порушення кровообігу артеріальне та венозне повнокрів’я, стаз крові, кровотеча та крововилив, тромбоз,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи