Неепітеліальні пухлини актуальність теми icon

Неепітеліальні пухлини актуальність теми
Скачати 78.88 Kb.
НазваНеепітеліальні пухлини актуальність теми
Дата29.08.2012
Розмір78.88 Kb.
ТипДокументи

НЕЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ


Актуальність теми. Неепітеліальні пухлини зустрічаються досить часто, незрілі пухлини даної групи характеризуються важким перебігом і можуть бути причиною смерті. Найчастіше незрілі неепітеліальні пухлини мають настільки виражений клітинний атипизм, що вони втрачають ознаки тканини, з якої вони походять, тому для постановки точного діагнозу потрібно застосування гістохімічних, імуногістохімічних і ультрамікроскопічних методів. Необхідно вміти розрізняти ці пухлини за мікроскопічною картиною, мати уявлення про особливості їхнього гістогенезу, клінічного перебігу, ускладнення, значення для організму. Ці знання й уміння, отримані на занятті, необхідні практичним лікарям усіх спеціальностей, а також вони допоможуть при освоєнні відповідних розділів на кафедрах променевої діагностики, терапії, хірургії, онкології.

Ціль: уміти визначати морфологічні особливості зрілих і незрілих неепітеліальних пухлин.

^

Конкретні цілі Цілі початкового рівня
Уміти


1. Класифікувати неепітеліальні пухлини за їх тканинним поход­женням.

1. Знати ембріональні джерела розвитку неепітеліальних тканин у процесі онтогенезу і їхні морфо­логічні особливості (кафедри нор­маль­ної анатомії і гістології).

2. Класифікувати пухлини зі сполучної тканини за ступенем зрілості і за гістогенезом, визначати їхній перебіг і прогноз.

2. Розрізняти нормальну будову сполучної, жирової, кісткової і хрящової тканин і типи клітин, що входять до їхнього складу (кафедра гістології).

3. Класифікувати пухлини з м'язової тканини за ступенем зрілості і за гістогенезом.

3. Розрізняти нормальну будову гладкої і поперечно-смугастої муску­латури, локалізацію цих тканин в органах (кафедри нормальної ана­томії і гістології).

4. Класифікувати судинні пухлини за ступенем зрілості і за гістогенезом.

4. Розрізняти нормальну будову капілярів, артеріальних і венозних судин (кафедри нормальної анатомії і гістології).

5. Класифікувати пухлини нервової системи за ступенем зрілості і за гістогенезом.

5. Розрізняти нормальну будову різних відділів ЦНС, ПНС і ВНС, а також оболонок мозку, епендіми шлуночків і судинних сплетень шлуночків (кафедри нормальної анатомії і гістології).

6. Класифікувати пухлини з меланін­утворюючої тканини, знати перед­пухлинні стани, їхній перебіг, прогноз.

6. Знати локалізацію меланоцитів в органах і тканинах (кафедри нормальної анатомії і гістології).


Для того, щоб Ви могли з'ясувати, чи відповідає початковий рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.


^ Завдання для самоперевірки початкового рівня знань-умінь.


Завдання №1. При вивченні пухлини шкіри встановлено, що вона має неепітеліальне походження, тому що складається з пучків витягнутих клітин, що експресують десмін. Виберіть можливе джерело її розвитку:

 1. Епідерміс;

 2. Потові залози;

 3. Сальні залози;

 4. Волосяний фолікул;

 5. М'яз, що піднімає волос.


Завдання №2. Під час операції хірург видалив пухлину, що мала вигляд вузла. При мікроскопічному дослідженні встановлене його походження з гладком'язових клітин. У якому з перерахованих органів цей вузол міг локалізуватися?

 1. Головний мозок;

 2. Серце;

 3. Матка;

 4. Печінка;

 5. Нирка.


Завдання №3. В області гомілковостопного суглоба у дитини вилучили вузол з дуже щільної, напівпрозорої, блискучої на поверхні розрізу гомогенної тканини. З якої тканини може походити цей вузол?

 1. Кісткової;

 2. Волокнистої сполучної;

 3. Хрящової;

 4. Жирової;

 5. Гладком'язової.


Завдання №4. Вилучений збільшений мезентеріальний лімфатичний вузол мав вогнища чорного кольору, при гістологічному дослідженні діагностована метастатична пухлина з меланінутворюючих клітин. Вкажіть орган, у якому зустрічаються клітини, що утворюють меланін, як найбільш ймовірне джерело пухлини?

 1. Нирки;

 2. Наднирник;

 3. Підшлункова залоза;

 4. Селезінка;

 5. Сліпа кишка.


Еталони відповідей для рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю початкового рівня знань-умінь: 1-5; 2-3; 3-3; 4-2.


Інформацію, необхідну для поповнення необхідних знань-умінь можна знайти в наступних літературних джерелах:

 1. Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. Анатомия человека / М., “Гиппократ”, 2001.-С.37-104, 153-231, 376-473, 479-636.

 2. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология, цитология и эмбриология / М., Медицина. – 1999. – С.93-137, 199-252, 253-267, 268-301.


Основні теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

 1. Дефініція неепітеліальних пухлин, класифікація.

 2. Пухлини із сполучної тканини: класифікація, локалізація, будова, перебіг, прогноз.

 3. Пухлини з м'язової тканини: класифікація, локалізація, будова, прогноз.

 4. Судинні пухлини: класифікація, локалізація, будова, перебіг, прогноз.

 5. Пухлини центральної, периферичної і вегетативної нервової систем: класифікація, локалізація, будова, перебіг, прогноз.

 6. Пухлини з меланінутворюючої тканини: класифікація, локалізація, будова, прогноз, передпухлинні стани.Література для засвоєння знань-умінь:

 1. Струков А.І., Сєров В.В. Патологічна анатомія / Харків, “Факт”. – 1999. – С.

 2. Лекції кафедри за темою: “Неепітеліальні пухлини”

 3. Граф логічної структури (додаток №1)


Додаткова література:

 1. Шлопов В.Г. Основи патологічної анатомії людини / Київ. – 1999. – С.216-225.

 2. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия. Атлас. / М., Медицина. – 1986. – С.


Після вивчення перерахованих вище завдань для самоперевірки засвоєння матеріалу по даній темі пропонується виконати наступні цільові завдання:


Завдання №1. У жінки 53 років у товщі м'язів стегна виявлена пухлина, що росла у вигляді вузла. Пухлина оперативно вилучена, при операції встановлено, що вона зв'язана з апоневрозом. При мікроскопічному дослідженні встановлено, що пухлина складається з помірно поліморфних фібробластоподібних клітин з великими ядрами і колагенових волокон, пучки клітин і волокон різної товщини, йдуть у різних напрямках. Відзначається велика кількість мітозів, у тому числі патологічних. Ваш діагноз?

 1. Фіброма;

 2. Фібросаркома;

 3. Лейоміосаркома;

 4. Десмоїд;

 5. Лейоміома.


Завдання №2. У чоловіка 35 років у заочеревинному просторі виявлена пухлина діаметром 5 см. Пухлина росла у вигляді вузла щільної консистенції, чітко відмежованого від навколишніх тканин, на розрізі – часточкової будівлі. При мікроскопічному дослідженні пухлина побудована з різних розмірів груп великих, гігантських, округлих клітин чи клітин з відбитками, з великим світлим ядром, великою кількістю цитоплазми, розташованих серед пучків пухкої волокнистої сполучної тканини і нервових волокон. Ваш діагноз?

 1. Невринома (шваннома);

 2. Нейрофіброматоз;

 3. Нейробластома;

 4. Гангліоневрома;

 5. Гліобластома.


Завдання №3. У жінки 50 років при УЗД матки виявлені 2 вузли, розташовані субсерозно діаметром до 6 см кожний. Пухлини оперативно вилучені, при мікроскопічному дослідженні діагностована фіброміома матки. Яке ускладнення могло розвитися при даній локалізації пухлини?

 1. Маткова кровотеча;

 2. Параметрит;

 3. Пієлонефрит;

 4. Перитоніт;

 5. Матково-сечоміхурові нориці.


Завдання №4. На розтині жінки 65 років патологоанатом знайшов у печінці новоутвір у виді чітко відмежованого вузла багряного-синюшного кольору. На розрізі тканина новоутвору нагадує губку. При мікроскопічному дослідженні пухлина складається з заповнених кров'ю тонкостінних порожнин різних розмірів і форми; порожнини вистелені одним шаром зрілих ендотеліальних клітин. Ваш діагноз?

 1. Капілярна гемангіома;

 2. Кавернозна гемангіома;

 3. Артеріальна гемангіома;

 4. Венозна гемангіома;

 5. Гломусангіома.


Завдання №5. При розтині дитини 4 років патологоанатом знайшов у черв'яку мозочка вузол розміром 3 см, м'якої консистенції, на розрізі сірувато-розоватого кольору. Пухлина вростає в м'яку мозкову оболонку. Мікроскопічно новоутвір складається з дрібних клітин з вузьким ободком цитоплазми і гіперхромним ядром. Іноді клітини утворюють розетки і ритмічні структури у виді клітинних рядів і колонок. Ваш діагноз?

 1. Менінгіома;

 2. Астроцитома;

 3. Медулобластома;

 4. Олігодендрогліома;

 5. Гліобластома.


Завдання №6. На розтині чоловіка 52 років патологоанатом знайшов на шкірі спини новоутвір діаметром 3 см коричнювато-чорного кольору. Мікроскопічно пухлина складається з поліморфних клітин з великими гіперхромними ядрами, зустрічається велика кількість мітозів, найчастіше – патологічних. У цитоплазмі мається велика кількість гранул коричневого пігменту. На границі пухлини мається густий лімфоцитарний інфільтрат. Ваш діагноз?

 1. Пігметний невус;

 2. Капілярна гемангіома;

 3. Кавернозна гемангіома;

 4. Меланома;

 5. Гемангіоендотеліома.


Методичні вказівки для роботи студентів на практичному занятті за темою: «Неепітеліальні пухлини»


На початку заняття за еталонами відповідей перевіряють правильність рішення домашнього завдання. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття. Самостійно Ви повинні вивчити макро- і мікропрепарати, вирішити ситуаційні задачі. Макроскопічні форми неепітеліальних пухлин вивчають на препаратах «Фіброміома матки», «Метастази меланобластоми в печінку», використовуючи алгоритм макроскопічної діагностики. На мікрофото і мікропрепаратах вивчають морфологію пухлин «Фіброміома матки», «Кавернозна гемангіома печінки», «Меланобластома ока», «Гангліоневрома» і описують їх, використовуючи алгоритм мікроскопічної діагностики пухлин.


^ Технологічна карта заняття:

п/п

Етапи

Час у хв.

Учбові посібники, засоби навчання

Обладнання

^ Місце прове­дення

1.

Перевірка і корек­ція початкового рівня

5

Тестові завдання
Учбова кімната

2.

Самостійна робота. Опису­вання макро- і мікро­препаратів

60

Граф логічної структури (додаток №1), алгоритм морфологічної діагно­сти­ки пухлин. Алгоритм вивчення макро- і мікро­препара­тів

Мікроскоп, макро- і мікро­­пре­па­рати, мікро­фотограмми
3.

Самоперевірка і корекція засвоєння матеріалу

30

Цільові учбові завдання4.

Остаточний тестовий контроль

15

Збірник тестів5.

Підведення результатів заняття

10Додаток 1.

Граф логічної структури за темою: «Неепітеліальні пухлини»

Додаток 1 (продовження).

Граф логічної структури за темою: «Неепітеліальні пухлини»Схожі:

Неепітеліальні пухлини актуальність теми iconЗміст теми: Міжнародна класифікація пухлин яєчників
Ж. Недифернційована карцинома. Некласифіковані епітеліальні пухлини. II. Пухлини строми статевого тяжу. А. Гранульозо-стромальні...
Неепітеліальні пухлини актуальність теми iconАктуальність теми
...
Неепітеліальні пухлини актуальність теми iconАктуальність теми
...
Неепітеліальні пухлини актуальність теми iconО. В. Актуальність теми
Це обумовлено частотою захворювання роговиці І різноманіттям видів І форм поразок (запальні, дегенеративні І дистрофічні процеси,...
Неепітеліальні пухлини актуальність теми iconТема № Пухлини з епітелію. Раки окремих органів. Актуальність теми
Ці знання будуть до речі при опануванні особливостей перебігу раків різної локалізації на кафедрах терапії, хірургії, рентгенології,...
Неепітеліальні пухлини актуальність теми iconМетодичні вказівки до самостійної аудиторної роботи інтернів 1 циклу навчання Склала доц. Дацко О. В. Актуальність теми
Це обумовлено частотою захворювання роговиці І різноманіттям видів І форм поразок (запальні, дегенеративні І дистрофічні процеси,...
Неепітеліальні пухлини актуальність теми iconАбсцес, флегмона, парапроктит, фурункул, карбункул, бешиха, гідраденіт. Актуальність теми
Актуальність теми: Гнійна інфекція проявляється запальним процесом у тканинах внаслідок проникнення І розмноженняв них гноєтворних...
Неепітеліальні пухлини актуальність теми iconРани І рановий процес. Профілактика розвитку інфекції в рані. Лікування чистих ран. Актуальність теми
Актуальність теми: Рана є одним з основних проявів травматичного чи хірургічного впливу на тканини та органи
Неепітеліальні пухлини актуальність теми iconВступ актуальність теми
Актуальність теми. В сучасних умовах ринкових реформ та інтеграції України у світовий економічний, культурний І інформаційний простір...
Неепітеліальні пухлини актуальність теми iconНеспецифічні запальні захворювання
Доброякісні пухлини (Поліпи, Ворсинчасті пухлини, Ліпома, Фіброма, Міома, Невринома, Судинні пухлини)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи