Тема № Пухлини з епітелію. Раки окремих органів. Актуальність теми icon

Тема № Пухлини з епітелію. Раки окремих органів. Актуальність теми
Скачати 188.16 Kb.
НазваТема № Пухлини з епітелію. Раки окремих органів. Актуальність теми
Дата29.08.2012
Розмір188.16 Kb.
ТипДокументи

Тема №

Пухлини з епітелію. Раки окремих органів.

Актуальність теми: Серед усіх пухлин найчастіше зустрічаються епітелільні. Від їх будови залежить їх клінічний перебіг, частота та важкість ускладнень, наслідки. Тому необхідно вміти розрізняти їх на основі макроскопічної картини, мати уявлення про особливості мікроскопічної будови, ці знання та уміння, отримані на занятті необхідні для діагностики і лікування епітеліальних пухлин, що вивчаються на кафедрах променевої діагностики, терапії, хірургії, онкології, в практичній діяльності лікаря різного профілю. Раки окремих органів зустрічаються часто і нерідко трапляються причиною смерті хворих. Щорічно кількість нових випадків виявлення раку у всіх країнах світу складає біля 6 млн. людей. Для профілактики раку необхідні знання передракових захворювань (станів) для кожної локалізації пухлини. Різні морфологічні форми пухлин однієї локалізації можуть різко відрізнятись клінічними проявами інколи характером метастазування. Іноді симптоми, обумовлені метастазуванням рака, виступають на перший план в клінічному перебігу захворювання і заважають встановити діагноз первинної локалізації пухлини. Роль морфологічних досліджень в діагностиці пухлин дуже велика. Незважаючи на появу нових сучасних методів клінічного обстеження онкологічних хворих, зараз ні в кого не викликає сумніву та обставини, що лише детальна морфологічна характеристика новоутворення може додати можливість клініцисту обґрунтовано вибрати метод адекватного лікування, оскільки пухлини різної гістологічної структури і ступеня зрілості по різному реагують на терапевтичний вплив. Ці знання будуть до речі при опануванні особливостей перебігу раків різної локалізації на кафедрах терапії, хірургії, рентгенології, онкології.

^ Мета (загальна): уміти визначати морфологічні особливості зрілих, доброякісних пухлин з епітелію (папілом, аденом) та незрілих, злоякісних - раку або карциноми; уміти ставити діагноз на підставі макро- і мікроскопічних ознак раків окремих органів, виявляти особливості будови і перебігу окремих варіантів їх, оцінити значення для організму.


^ Конкретні цілі: Цілі початкового рівня:

Уміти

1.Класифікувати епітеліальни пухлини за їх походженням (з покривного або залозевого епітелію), ступенем зрілості (зрілі доброякісні, та незрілі злоякісні), та гістологічними особливостями

1.Розпізнавати органи, тканини, що побудовані з покривного або залозевого епітелію (кафедри нормальної анатомії, гістології).

2.Розпізнавати папіломи сечового міхура, гортані, шкіри- за їх локалізацією в органі, макроскопичною та мікроскопічною будовою, пов’язані з цим ускладненням.

2.Розпізнавати нормальну будову сечового міхура, гортані, шкіри (кафедри нормальної анатомії та гістології).


3.Розпізнавати аденоми різних органів (молочної залози, яєчника,ендокринних залоз та інших) на основі їх локалізації, макро- та мікроскопічної будови, їх ускладнення, можливі наслідки

3.Розпізнавати нормальну будову органів, що складаються із залозевого епітелію(кафедри нормальної анатомії та гістології).


4.Розпізнавати на основі макро-та мікроскопічної будови рак (карциному), загальні особливості метастазування та ускладнень їх.

4.Розпізнавати шляхи лімфовідтоку від органів, локалізацію регіонарних лімфатичних вузлів, шляхи кровотоку (кафедра нормальноії анатомії).

5.Розпізнавати варіанти будови раку шлунка визначати передракові хвороби і зміни, метастазування основних форм його, ускладнення.

5.Розпізнавати основні відділи шлунка (кардіальний, фундальний, антральний) (кафедра анатомії) гістологічну будову слизової оболонки цих відділів (кафедра гістології).

6.Розпізнавати варіанти будови раку легенів, визначати передракові хвороби і зміни, метастазування і ускладнення.

6.Розпізнавати бронх різного калібру (кафедра анатомії), гістологічну будову бронхів і ткані легенів (кафедра гістології).

7.Розпізнавати варіанти будови раку молочної залози, визначати передракові хвороби і зміни, метастазування його.

7.Розпізнавати будову молочної залози. Розподіляти молочну залозу на квадранти (кафедра анатомії), визначати гістологічну будову залози (кафедра гістології).

8.Розпізнавати за макро-і мікрокартиною рак шийки і тіла матки, визначати їх передрак, метастазування, ускладнення.

8.Розпізнавати відділи матки (кафедра анатомії), яким епітелієм вкриті слизові оболонки тіла та різних відділів шийки матки(кафедра гістології)

9.Розпізнавати за макро- і мікрокартиною рак стравоходу, товстої кишки, печінки, підшлункової залози, нирок. Визначати передрак, метастазування, ускладнення.

9.Розпізнавати місця звуження стравоходу, відділи товстої кишки, підшлункової залози(кафедра анатомії), особливості епітелію стравоходу, кишки, печінки (печінкового та протокового) підшлункової залози, канальців нирок (кафедра гістології).


Для того, щоб Ви могли уяснити, чи відповідає початковий рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.


^ Завдання для самоперевірки самоконтролю початкового рівня знань-умінь.

Задача № 1. Наібільшому впливу на слизову оболонку бластомогенних речовин, що виводяться з сечіою, зазнає частина міхура, де найчастіше зустрічаються папіломи. Це найбільш вірогідно:

 1. Сечовий трикутник (трикутник Л`єто)

 2. Передня стінка сечового міхура

 3. Дно сечового міхура

 4. Зона шийки міхура

Задача № 2. Із залозевого епітелію побудовані всі перелічені органи, крім одного. Назвати органи, що має покривний, а не залозевий епітелій:

 1. Шийка матки:

 2. Підшлункова залоза

 3. Цервікальний канал

 4. Молочна залоза

 5. Яєчник.

Задача № 3. Відомо, що злоякісні пухлини з епітелію - раки метастазують в першу чергу лімфогенним шляхом у реґіонарні лімфовузли. Які з перерахованих груп вузлів є реґіонарними до легенів:

 1. Лімфовузли пахви

 2. Біфуркаційні лімфовузли

 3. Забрюшинні лімфовузли

 4. Парапанкреатичні лімфовузли

 5. Іліакальні лімфовузли

Завдання№4. Проведена гастробіопсія. При гістологічному дослідженні встановлено, що залози довгі трубчасті, з вузьким просвітом, розташовані щільно, мають мукоїдні шиїчні клітини, головні або виробляючі пепсин, та парієтальні. Який відділ шлунка у цьому гастробіоптаті.

 1. Кардіальний

 2. Фундальний

 3. Інтермедіальний

 4. Антральний

Завдання№5. Встановлено, що пухлина легенів проростає стінку бронха, який має хрящ, що майже повністю облягає бронх. Найбільш йомовірно, що це

 1. Головний бронх

 2. Дольовий бронх

 3. Сегментарнний бронх

 4. Субсегментарний бронх

Завдання№6. Звісно, що рак Педжета виникає у місці стику покривного і залозистого епітелію. Назвіть найбільш ймовірно локалізацію цього раку.

 1. Верхній зовнішній квадрант

 2. Верхній внутрішній квадрант

 3. Нижній зовнішній квадрант

 4. Нижній внутрішній квадрант

 5. Сосок та білясоскове поле

Завдання№7. Звісно, що рак шийки матки може проростати к переду або кзаду, потім підлягати некрозу і створювати свищ. Як зветься свищ, якщо пухлина буде рости кзаду?

 1. Матково-міхуревий

 2. Матково-прямокишковий

Завдання№8. Рак стравоходу виникає найчастіше у місцях звуження стравоходу, яких 3. Знайдіть, який з перелічених рівнів звуження стравоходу є невірним.

 1. Місце переходу глотки у стравохід

 2. На рівні перешийка щитовидної залози

 3. На рівні біфуркації трахеї

 4. Місце переходу стравоходу у шлунок.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь: 1.-1 ; 2.-1 ; 3.- 2; 4.-1 ; 5.-1 ; 6.- 5; 7-2; 8-2.


Інформацію, необхідну для поповнення необхідних знань-умінь можна знайти в наступних літературних джерелах:

 1. Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. //Анатомия человека.- М., Медицина, 2001.- С.257-282, 307-315, 322-327, 375-432.

 2. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. //Гистология, цитология и эмбриология. - М., Медицина, -1999.- С. 550-607, 622-630, 657-671.

 3. Філімонов В.І. //Нормальна фізіологія.-Київ. Здоров’я, 1994.- с.350-364.


Основні теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

 1. Папіломи поняття, класифікація, морфологія, локалізація

 2. Папілома сечового міхура, локалізація, структура, ускладнення

 3. Папілома гортані, локалізація, морфологія, ускладнення

 4. Аденоми: поняття, класифікація, локалізація, морфологія, значення

 5. Фіброаденома молочної залози, морфологія, окремі форми, значення

 6. Цистоаденома яєчника, класифікація, морфологія, ускладнення

 7. Рак: суть, частота, класифікація, локалізація

 8. Передракові захворювання, макроскопічні форми, метастазування, ускладнення.

 9. Рак шлунка: етіологія та патогенез, передракові захворювання, локалізація, макро- та мікроскопічна структура його, метастазування, ускладнення.

 10. Рак легені: причини, за яких він частішає, передракові захворювання, гістогенез, локалізація, макроскопічні форми, гістологічна структура, метастазування, ускладнення та причини смерті.

 11. Рак матки: локалізація, передракові захворювання та морфологія раку різної локалізації, метастазування та ускладнення.

 12. Рак молочної залози: передракові захворювання, локалізація, морфологія, метастазування, ускладнення.

 13. Рак стравоходу: передракові захворювання, локалізація, морфологія, ускладнення.

 14. Рак товстої кишки: причини, передракові захворювання, локалізація, морфологія, ускладнення.

 15. Рак підшлункової залози: передракові захворювання, локалізація, морфологія, ускладнення.

 16. Рак печінки: причини, передракові захворювання, гістогенез, морфологія, метастазування та причини смерті.

 17. Рак нирки: морфологія, метастазування. Хоріонепітеліома.


Література для засвоєння знань-умінь по даній темі:

 1. Струков А.І., Сєров В.В. //Патологічна анатомія. - Харків «Факт»,1999, с.247-254.

 2. Лекції кафедри на тему: «Пухлини з епітелію, раки окремих органів».

 3. Графи логічної структури теми (додатки №1, 2).

Додаткова література:

 1. Шлопов В.Г. // Основи патологічної анатомії людини. - Київ, 1999.- с.210-216, 226-236.

 2. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. // Патологическая анатомия. Атлас. - М., Медицина,1986.- с.170-182.


Після вивчення перерахованих вище завдань для самоперевірки засвоєння матеріалу по даній темі пропонується виконати наступні цільові завдання.

Завдання №1. У хворого віком 45 років зі скаргами на гематурію, дізурію при цистоскопії у сечовому трикутнику знайдений вузол біля 2см у діаметрі, з нерівною сосочковою поверхнею. Мікроскопічне дослідження виявило тонкі сосочки, складені з вузьких прошарків сполучної тканини з судинами, покриті 5-6 рядами мономорфних епітеліальних клітин. Встановити діагноз.

 1. М’яка папілома

 2. Тверда папілома

 3. Рак

 4. Аденома

 5. Фіброма

Завдання №2. У жінки 28років з ознаками гиперальдостеронізму в правому наднирнику виявлене округле утворення із чіткими границями, 1,0 см у діаметрі. При мікроскопічному дослідженні операційного матеріалу пухлина побудована з великих зі світлою цитоплазмою кліток, що містять ліпіди, з нерівномірним утворенням часточок. Ознаки клітинного атипізму не виражені. Установите найбільш імовірний діагноз.

1.Світлоклітинна аденокортикальна аденома.

2.Змішана аденокортикальна аденома.

3.Темноклітинна аденокортикальна аденома.

4.Гломерульозоклітинна аденокортикальна аденома.

5.Феохромоцитома наднирника

Завдання №3. До оториноляринголога потрапила дитина 3 років зі скаргами на охриплість голосу, навіть до його відсутності. При ларингоскопії в області голосових зв'язок визначається округле утворення на широкій основі, із сосочковою поверхнею, діаметром 0,7 см. Мікроскопічно пухлина складається із сосочкових розростань багатошарового плоского незроговілого епітелію, з ознаками тканинного атипізму, строма пухлини представлена щільною волокнистою сполучною тканиною з більшою кількістю тонкостінних посудин, ознаки клітинного атипізму не виражені. Яка пухлина в дитини?

1.Переходноклітинна папілома.

2.Плоскоклітинна папілома.

3.Переходноклітинний рак.

4.Плоскоклітинний незроговілий рак.

5.Інвертована папілома

Завдання № 4. У жінки 32 років раптом з’явилися гострі болі знизу живота, втрата свідомості. Знайдені ознаки подразнення очеревини. Під час лапаротомії знайдена пухлина біля 9см у діаметрі на місці яєчника. Воно складається з декількох порожнин, діаметром 3см, тонкими стінками, прозорою рідиною, одна з порожнин розірвана. В черевній порожнині кров. Знайти найбільш повну і вірну відповідь

 1. Серозна багатопорожнинна цистоаденома

 2. Серозна сосочкова цистоаденома

 3. Муцинозна сосочкова цистоаденома

 4. Муцинозна багатопорожнинна цистоаденома

 5. Муцинозна однопорожнинна цистоаденома.

Завдання № 5. У жінки 27 років вилучений вузол молочної залози, що швидко ріс. Мікроскопічно знайдено інтраканалікулярну фіброаденому, з дуже розгалуженими просвітами, набряклою багатоклітинною стромою. Встановлений діагноз листоподібної фіброаденоми. В чому небезпека цієї пухлини, яка з перелічених пухлин може виникнути з неї.

 1. Аденокарцинома

 2. Фібросаркома

 3. Солідний рак

 4. Цистоаденопапілома

 5. Скір

Завдання №6. Пухлина молочної залози макроскопічно мала вигляд вузла, діаметром 3,0 см, сіруватого кольору, пухкої консистенції, а мікроскопічно представлена полями великих клітин з пухірцевоподібними ядрами, що містять ядерця, які різко поліморфні, гіперхромні, з безліччю патологічних мітозів. Строма ніжна, її мало. Патологоанатом поставив діагноз рак. Який вид раку виявив патологоанатом?

1. Медулярний.

2. Скірозний.

3. Вульгарний.

4. Слизуватий.

5. Аденокарцинома.

Завдання № 7 При гістологічному дослідженні біоптату надключичного лімфовузла у жінки 63 років знайдено плоскоклітинний незроговілий рак. Вирішено, що це метастаз. В якому з перелічених органів найбільш ймовірно знаходиться основна пухлина.

 1. Молочна залоза

 2. Щитовидна залоза

 3. Шлунок

 4. Легеня

 5. Товста кишка

Завдання № 8. При пункційній біопсії вузла печінки знайдено метастаз аденокарциноми. В якому з перелічених органів можлива первинна пухлина.

 1. Стравохід

 2. Portio vaginalis шийки матки

 3. Шлунок

 4. Шкіра

Завдання №9. Дослідження резекційного препарату шлунка у чоловіка 43 років виявило, що він зменшений, стінка потовщена до 1,2 см., на розрізі знайдено, що підслизова оболонка потовщена, білувата, тверда, від неї йдуть такі ж смуги в м’язову оболонку. Визначити макроскопічну форму пухлини.

 1. Вузол

 2. Виразка

 3. Інфільтраційно-виразковий рак

 4. Інфільтрат (дифузний рак).

 5. Кіста

Завдання№10. В біоптаті бронха чоловіка 56 років знайдені комплекси клітин, які по периферії мають поліморфні, гіперхромні ядра, мало цитоплазми, в напрямі центру комплексів клітини збільшуються, ядра менш гіперхромні, збільшується кількість цитоплазми. Встановіть гістологічну будову пухлини.

 1. Плоскоклітинний рак з ороговінням

 2. Плоскоклітинний рак без ороговіння

 3. Дрібноклітинний рак

 4. Аденокарцинома

 5. Солідний рак

Завдання№11. У хворого 51 року при рентгенологічному дослідженні поблизу кореня в легені справа знайдена інтенсивна тінь, нечітко обмежена, біля 6см. у діаметрі. Бронхоскопія виявила, що просвіт бронха звужен, слизова оболонка нерівна, бугорчаста, білувата. Встановити діагноз

 1. Хондрома бронха

 2. Масивний вузловий рак

 3. Розгалужений рак

 4. Поліпоподібний рак

 5. Пневмонієподібний рак

Завдання №12. При мікроскопічному дослідженні пухлини молочної залози виявлено, що паренхіма представлена ланцюжками дрібних різко поліморфних клітин з гіперхромними ядрами, з більшою кількістю патологічних мітозів, строми багато, вона утворена щільною волокнистою сполучною тканиною. Який вид раку виявив патологоанатом?

1.Медуллярный.

2.Скиррозный.

3.Простій.

4.Слизуватий.

5.Аденокарцинома.

Завдання№13. При обстеженні хворої жінки 48 років у правій пахві знайдені збільшені, тверді лімфовузли, що підозріло на метастаз пухлини. В якому органі найбільш ймовірно розташована первинна пухлина.

 1. Рак легені

 2. Рак шлунку

 3. Рак молочної залози

 4. Рак щитовідної залози

 5. Саркома плеча.

Завдання №14. У біоптаті зі слизової оболонки прямої кишки в чоловіка 57 років виявлені залози різних розмірів від великих до дрібних, одиничні клітини в стромі, епітелій залоз складається з поліморфних клітин з гіперхромними великими ядрами, малим кількістю цитоплазми, без бокалоподібних клітин і секреції слизу. Поставте діагноз.

1.Гіперпластичний поліп.

2.Аденокарцинома різного ступеня диференціювання.

3.Высокодиференційована аденокарцинома.

4.Низкодиференційована аденокарцинома.

5.Аденоматозний поліп.

Завдання №15. Хворий 57 років з алкоголізмом в анамнезі вмер від механічної жовтяниці. На розкритті знайдена різко ущільнена підшлункова залоза з вузлом в області голівки її білого кольору без чітких границь, діаметром 5,5 см. При гістологічному дослідженні в тканині підшлункової залози відзначається атрофія ацинусов, різкий склероз, лімфо-гістіоцитарна інфільтрація в стромі. В області вузла розростання фіброзної тканини із замурованими в ній дрібними залозами, тяжами й групами атипічних епітеліальних клітин. Виберіть найбільш точний і повний діагноз.

1.Низькодиференційована аденокарцинома.

2.Хронічний панкреатит з низькодиференційованою аденокарциномою.

3.Хронічний панкреатит зі скірозною аденокарциномою.

4.Хронічний панкреатит з недиференційованим (анапластичним) раком.

5.Аденома голівки підшлункової залози на тлі хронічного панкреатиту.

Завдання№16. В біоптаті печінки знайдені великі, поліморфні клітини з досить великим обсягом цитоплазми, в окремих клітинах невелика кількість жовтуватого пігменту, іноді клітини будують тяжи. Встановити діагноз.

 1. Трабекулярна аденома

 2. Солідний рак

 3. Аденокарцинома

 4. Гепатоцелюлярний рак

 5. Холангоцелюлярний рак

Завдання №17. При дослідженні вилученої нирки у верхньому полюсі її виявлений вузол у капсулі, діаметром 10,0 см, м'якої консистенції, на розрізі строкатий, ділянки темно-червоного кольору чергуються з охряно-жовтими. Мікроскопічно пухлина представлена полями полігональних, світлих різної величини клітин із дрібними округлими гіперхромними ядрами, розташованими в центрі й більшою кількістю вакуолізованої цитоплазми. Комплекси клітин формують альвеолярні структури, розділені тонкими прошарками сполучної тканини. Яка пухлина виявлена в бруньці?

1.Вульгарний рак.

2.Фіброзний рак.

3.Медулярний рак.

4.Слизуватий рак.

5.Світлоклітинна аденома.

Завдання №18. У жінки 26 років через 8 місяців після штучного переривання вагітності з'явилося кровохаркання, збільшення хоріального гонадотропіну в крові й сечі. Хвора гине при явищах вираженої інтоксикації. На розтині в правому легені визначаються м'які темно-червоні вузли діаметром від 2 до 5 см. При мікроскопічному дослідженні вузли складаються з комплексів двох типів клітин: зі світлою цитоплазмою й синцитіальних клітин, мало строми, а між комплексами клітин судинні порожнини, численні крововиливи й некрози. Метастази якої пухлини описані в легені?

1.Аденокарцинома

2.Хорионепітеліома (хоріокарцинома)

3.Плоскоклетинний рак з ороговінням

4.Дрібноклітинний рак

5.Плоскоклеточный рак без ороговіння


Методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті "Пухлини з епітелію, раки окремих органів".

На початку заняття по еталонам відповідей перевірити правильність рішення домашнього завдання. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття. Самостійно Ви повинні вивчити макро- і мікропрепарати, вирішити сітуаційні задачі. Макроскопічні форми епітеліальних пухлин вивчають на препаратах "Папілома сечового міхура", "Аденома щитовидної або іншої залози", "Цистоаденома яєчника", "Виразковий рак шлунка"(вузловий або дифузний), "Масивний вузловий рак легені", "Рак шийки матки", "Рак тіла матки", "Рак молочної залози". Мікроскопічні форми раку вивчають на мікрофото та на мікропрепаратах: "Папілома сечового міхура", "Фіброаденома молочної залози", "Плоскоклітинний рак з ороговінням", "Дрібноклітинний рак легені", "Аденокарцинома шлунка", "Аденокарцинома кишки", "Слизовий рак", "Рак молочної залози", "Рак шийки матки". При цьому використовують "Алгоритм диференційної діагностики пухлин" (додаток 2 попереднього заняття), інструкції вивчення макро- і мікропрепаратів (додаток №3, №4 попереднього заняття), заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента шляхом перевірки опису мікропрепаратів і тестового контролю засвоєння знань..


^

Додаток №1

ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ “ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ПУХЛИНИ”


Епітеліальні пухлини


Зрілі

Папілома


Локалізація

Сечовий міхур

Гортань

Шкіра

Локалізація

Морфологія

Ускладнення

Аденоми

Локалізація

Класифікація

Морфологія

Вихід

По будові паренхіми

По співвідношенню паренхими і строми

Незрілі пухлини - раки

Морфологія

Метастазування

З покрівного епітелію

З залозистого епітелію


Класифікація за гістологічною будовою

Вузол

Виразка

Кіста


Інфільтрат

^

Додаток №2

Граф логічної структури теми: “Раки окремих органів”


Раки окремих органів


Рак шлунка

Мікроскопічні форми

Макроскопічні форми

Передракові захворюванняЛокалізація

Метастазування

Ускладнення^

Рак легенів


Мікроскопічна будова

Макроскопічні форми

Передракові захворювання

Гістогенез

Локалізація

Метастазування

УскладненняДодаток №1 (продовження)

^

Рак молочної залози


Гістогенез

Макроскопічні форми

Передракові захворювання

Локалізація

Метастазування

^

Рак матки


Локалізація

^

Рак шийки маткиПередракові захворювання

Макроскопічні форми

Мікроскопічні форми

Метастазування

Ускладнення^

Рак тіла матки

Передракові захворювання

Макроскопічні форми

Мікроскопічні форми

Метастазування

УскладненняСхожі:

Тема № Пухлини з епітелію. Раки окремих органів. Актуальність теми iconРаки окремих органів. Актуальність теми
Ці знання будуть до речі при опануванні особливостей перебігу раків різної локалізації на кафедрах терапії, хірургії, рентгенології,...
Тема № Пухлини з епітелію. Раки окремих органів. Актуальність теми iconЛіпідно-клітинні пухлини
Серозні пухлини покриті циліарним епітелієм, подібним до епітелію маткових труб
Тема № Пухлини з епітелію. Раки окремих органів. Актуальність теми iconЗміст теми: Міжнародна класифікація пухлин яєчників
Ж. Недифернційована карцинома. Некласифіковані епітеліальні пухлини. II. Пухлини строми статевого тяжу. А. Гранульозо-стромальні...
Тема № Пухлини з епітелію. Раки окремих органів. Актуальність теми iconПухлини кровотворної тканини актуальність теми
Знання суті та морфологічних проявів цих пухлин кровотворної тканини необхідні для вивчення їх на кафедрі терапії, зокрема гематології,...
Тема № Пухлини з епітелію. Раки окремих органів. Актуальність теми iconАктуальність теми
...
Тема № Пухлини з епітелію. Раки окремих органів. Актуальність теми iconАктуальність теми
...
Тема № Пухлини з епітелію. Раки окремих органів. Актуальність теми iconТема №8: Гострий апендицит
Актуальність теми: Гострий апендицит – найпоширеніше гостре хірургічне захворювання органів черевноїх порожнини. Захворюванність...
Тема № Пухлини з епітелію. Раки окремих органів. Актуальність теми iconО. В. Актуальність теми
Це обумовлено частотою захворювання роговиці І різноманіттям видів І форм поразок (запальні, дегенеративні І дистрофічні процеси,...
Тема № Пухлини з епітелію. Раки окремих органів. Актуальність теми iconТема: Гострі І хронічні захворювання навколоносових пазух. Риногенні орбІтальні І внутрішньочерепні ускладнення. Пухлини ннП
Актуальність теми: Запальні захворювання носа й навколоносових пазух (ннп) є однією з вельми актуальних проблем оториноларингології,...
Тема № Пухлини з епітелію. Раки окремих органів. Актуальність теми iconТема: Гострі І хронічні захворювання навколоносових пазух. Риногенні орбІтальні І внутрішньочерепні ускладнення. Пухлини ннП
Актуальність теми: Запальні захворювання носа й навколоносових пазух (ннп) є однією з вельми актуальних проблем оториноларингології,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи