Пухлини кровотворної тканини актуальність теми icon

Пухлини кровотворної тканини актуальність теми
Скачати 115.12 Kb.
НазваПухлини кровотворної тканини актуальність теми
Дата29.08.2012
Розмір115.12 Kb.
ТипДокументи

ПУХЛИНИ КРОВОТВОРНОЇ ТКАНИНИ


Актуальність теми: Захворювання органів кровотворення є широко розповсюдженими, зустрічаються у людей різного віку. Аварія на Чорнобільській АЕС призвела до зростання рівня радіоактивного випромінювання на території України, що відобразилося у різкому зростанні захворюваності на лейкози і лімфоми. Знання суті та морфологічних проявів цих пухлин кровотворної тканини необхідні для вивчення їх на кафедрі терапії, зокрема гематології, онкології, а також для практичної роботи лікаря під час диференційної діагностики різних пухлин органів кровотворення та відповідного лікування хворих.

^ Мета (загальна): уміти уявляти суть пухлин органів кровотворення, за макро- і мікроскопічними проявами визначати системні та реґіонарні пухлини органів кровотворення, трактувати їх наслідки та значення для організму.

^ Конкретні цілі: Цілі початкового рівня:

уміти:

1. Визначати на основі макро- та мікроскоп­пічних ознак різні форми лейкозів.

1. Розпізнавати нормальну структуру органів кровотворення: кровотворної та лімфатичної тканини (кафедра нормальної анатомії людини, кафедра гістології).

2. Розрізнювати лейкози за гістогенезом, клінічним ознакам, картині периферійної крові.

2. Розпізнавати нормальну макро- і мікроско­пічну структуру кісткового мозку, селезінки, лімфатичних вузлів печінки, нирок (кафедра нормальної анатомії та гістології).

3. Визначати ускладнення, причини смерті хворих на лейкоз.

3. Розпізнавати нормальний склад крові, лейко­цитарну формулу крові (кафедра нормальної фізіології).

4. Уявляти суть лімфоми Ходжкіна та інших злоякісних лімфом.

Для того, щоб Ви могли уяснити, чи відповідає початковий рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ-УМІНЬ.

Завдання 1. У жінки проведене лабораторне дослідження крові. Встановлена анемія, тромбоцитопенія, лейкоцитоз. Назвіть кількість лейкоцитів в крові у нормі.

 1. 4,0-9,0•109

 2. 2,0-3,5•109

 3. 12,0-15,0•109

 4. 4,2-5,1•109

 5. 3,0-5,0•109

Завдання 2. У чоловіка 42 років виявлено збільшення лімфатичних вузлів шиї та збільшення селезінки. При гістологічному дослідженні структура лімфатичного вузла збережена, лімфоїдні фолікули збільшені із світлими центрами. Назвіть клітини, що є основними мешканцями світлих центрів лімфоїдних фолікулів?

 1. Т-лімфоцити

 2. Макрофаги

 3. Плазматичні клітини

 4. Дендритичні клітини

 5. В-лімфоцити

Завдання 3. У померлої 46-ти років при розтині кістковий мозок диафізу трубчастих кісток соковитий, рожевого кольору. Якого кольору кістковий мозок диафізів трубчастих кісток у нормі?

 1. Червоного

 2. Рожевого

 3. Сірого

 4. Жовтого

 5. Зеленуватого

Правильність рішення завдань перевірте за еталонами відповідей.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь: 1-1; 2-5; 3-4.

Інформацію, необхідну для поповнення необхідних знань-умінь, можна знайти в наступних літературних джерелах:

 1. Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. // Анатомия человека.-М., Медицина, 2001.-С.477-479.

 2. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. //Гистология, цитология и эмбриология.-М., Медицина, 1999.-С.452-472.

Основні теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

 1. Класифікація пухлин системи крові. Суть лейкозів, їх морфологічна характеристика. Класифікація лейкозів.

 2. Клініко-морфологічні особливості гострих і хронічних лейкозів.

 3. Мієлоїдний та лімфоїдний лейкоз: сутність, морфологія. Причини смерті хворих на лейкоз.

 4. Мієломна хвороба: форми, локалізація, морфологічні прояви в кістках, нирках.

 5. Класифікація реґіонарних пухлин гемопоетичної тканини. Класифікація неходжкінських лімфом за характером росту, цитогенезом, ступеню злоякісності.

 6. Хвороба Ходжкіна: загальна характеристика, клініко-морфологічні форми. Гістологічні варіанти лімфоми Ходжкіна.


Література для засвоєння знань-умінь по даній темі:

 1. Струков А.І., Сєров В.В. Патологічна анатомія.–Харків: «Факт»,1999.–С.297-322.

 2. Лекції кафедри на тему: «Пухлини кровотворної тканини».

 3. Граф логічної структури теми (додаток №1)

 4. Алгоритм морфологічної діагностики пухлин кровотворної тканини (додаток №2)

Додаткова література:

 1. Шлопов В.Г. Основи патологічної анатомії людини.–Київ, 1999.–С.236-245.

 2. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия. Атлас.–М., Медицина, 1986.–С.230-235.

Виконайте наступні цільові завдання.

Завдання №1. У жінки при гістологічному дослідженні лімфатичного вузла середостіння виявлено дифузне розростання пухлинних клітин типу лімфоцитів. Додаткове дослідження кісткового мозку і селезінки не виявили змін. Яка пухлина розвинулася у хворої?

 1. Лімфома

 2. Мієлоїдний лейкоз

 3. Лімфоїдний лейкоз

 4. Мієломна хвороба

 5. Еритролейкоз.

Завдання №2. У дитини 3,5 років на протязі 3-х місяців виникла слабкість, різке збільшення лімфовузлів усіх областей тіла. В аналізах крові 72% клітин лімфоїдного ряду, анемія. При гістологічному дослідженні лімфовузла шиї виявлені бластні клітини лімфоїдного ряду з інфільтрацією капсули вузла. Назвіть діагноз.

 1. Лімфома Ходжкіна

 2. Хронічний лімфоїдний лейкоз

 3. Хронічний мієлоїдний лейкоз

 4. Лімфобластний лейкоз

 5. Мієломна хвороба

Завдання №3. При розтині трупа 23-річної жінки виявлено збільшення усіх груп лімфовузлів, селезінки. Лімфовузли уявляли пакети твердої щільності, на розрізі біловато-сірого кольору з жовто-сірими осередками некрозу. Селезінка збільшена, пульпа її на розрізі червона з множинними біло-жовтими осередками некрозу і склерозу, пістрява, «порфірового» вигляду. Для якого захворювання характерна ця морфологічна картина?

 1. Мієломна хвороба

 2. Мієлоїдний лейкоз

 3. Лімфосаркома

 4. Лімфоїдний лейкоз

 5. Лімфома Ходжкіна

Завдання №4. При гістологічному дослідженні тіла хребта патологоанатом виявив дифузну інфільтрацію кісткового мозку атиповими клітинами, що нагадують плазмобласти, остеопороз, розрідження кісткової речовини під ендостом та «пазушне розсмоктування» кістки. Крім того виявлена парапротеїнемія. Назвіть діагноз.

 1. Хронічний мієлоїдний лейкоз

 2. Метастаз рака в кістковий мозок

 3. Лімфоїдний лейкоз

 4. Мієломна хвороба

 5. Лімфома Ходжкіна

Завдання №5. У ВІЛ-інфікованого хворого 37 років різко збільшився шийний лімфатичний вузол справа. Запідозрена лімфома. При дослідженні біоптату вставлений діагноз високозлоякісної лімфоми. Яка із перерахованих лімфом має найгірший прогноз?

1. нодулярна лімфома із клітин фолікулярного центру;

2. змішаноклітинний варіант лімфоми Ходжкіна;

3. лімфома Беркіта;

4. дрібноклітинна лімфоцитарна лімфома;

5. нодулярно-склеротична форма лімфоми Ходжкіна.

Завдання №6. У хворого 19 років з’явилась субфебрильна температура, пітливість, збільшення ШЗЕ, збільшення шийних лімфатичних вузлів. При мікроскопічному дослідженні біопсії лімфовузла відзначено порушення рисунку за рахунок розростання пухлинної тканини, що складалась із великої кількості клітин Березовського-Штернберга і Ходжкіна, що утворювали великі скупчення – симпласти, між якими розташовувалися поодинокі лімфоцити, плазматичні клітини, еозинофіли. Патологоанатом встановив діагноз: лімфома Ходжкіна. Уточніть гістологічний варіант захворювання у даного хворого?

1. нодулярный тип лімфоїдної переваги;

2. варіант із перевагою лімфоцитів;

3. нодулярно-склеротичний варіант;

4. змішаноклітинний варіант;

5. варіант із пригніченням лімфоїдної тканини.


Методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті:
«Пухлини кровотворної тканини».


На початку заняття по еталонам перевірте правильність рішення домашнього завдання. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття.

Самостійно Ви повинні вивчити макро- і мікропрепарати, вирішити ситуаційні задачі. Макроскопічні прояви при пухлинах системи крові вивчають на препаратах «Кістковий мозок при лімфоїдному лейкозі», «Кістковий мозок при мієлоїдному лейкозі», «Печінка при мієлолейкозі», «Печінка при лімфолейкозі», «Лімфовузли при лейкозі», «Лімфовузли при лімфомі Ходжкіна», «Селезінка при лімфомі Ходжкіна». Використовуйте «Алгоритм диференційної діагностики пухлин системи крові» (додаток №2). На мікропрепаратах вивчають локалізацію лімфоїдної і мієлоїдної тканини в печінці при лейкозах, клітинний склад при змішаноклітинній формі лімфоми Ходжкіна. При цьому використовується алгоритм «Алгоритм диференційної діагностики пухлин системи крові» (додаток №2) і «Класифікація пухлин кровотворної тканини» (додаток №1). З використанням мікрофотограм: «Кістковий мозок при лейкозі», «Печінка при лімфоїдному лейкозі», «Печінка при мієлоїдному лейкозі», «Лімфома Ходжкіна», «Злоякісна лімфома», а також таблиць за даною темою, потрібно отримати уявлення про мікроскопічні особливості різних лейкозів і регіонарних пухлин системи крові.

Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента шляхом перевірки опису мікропрепаратів і тестового контролю засвоєння знань.


^ Технологічна карта заняття

п/п

Етапи

Час

в хвил.

Учбові посібники

Засоби навчання

Обладнання

Місце проведення

1.

Перевірка і корекція вихідного рівня

5

Тестові завдання
Учбова кімната

2.

Самостійна робота. Опис макро- і мікропрепаратів.

60

Граф логічної структури (додаток №1)

Алгоритм вивчення макропрепаратів і мікропрепаратів.

Алгоритм морфологічної діагностики пухлин кровотворної тканини (додаток №2).

Мікроскоп, макро- і мікро­препарати, мікрофото­грами
3.

Самоперевірка і корекція засвоєння матеріала

30

Цільові навчальні завдання4.

Підсумковий тестовий контроль

15

Збірка тестів5.

Підведення підсумків заняття

10
^

Додаток №1

Граф логічної структури теми «Пухлини кровотворної тканини»Системні пухлини кровотворної тканиниМієломна хвороба


Системні пухлинні хвороби кровотворної тканини - лейкози

Класифікація за картиною крові
^

Клініко-морфологічна класифікація


Причини смерті при лейкозах

Гострий

^

Хронічний

За гістогенезом

За гістогенезом


Клініко-морфологічні особливості гострих лейкозів

Морфологія хронічного мієлоїдного лейкозу

Морфологія хронічного лімфоїдного лейкозуДодаток 1 (продовження)Лімфоми – реґіонарні пухлини кровотворної та лімфатичної тканини

Лімфома Ходжкіна
^

Неходжкінські лімфоми

Клініко-морфологічні форми

За характером росту

Варіанти


Фолікулярні

Дифузні

Морфологічна характеристика

За ступенем злоякісності


^

Додаток №2


Алгоритм морфологічної діагностики пухлин системи крові.


М а к р о с к о п і ч н а к а р т и н а
Лімфатичні вузли не збільшені

1. Усі групи лімфатич­них вузлів значно збільшені, утворюють пакети, м’які, соковиті, біло-рожевого кольору.

2. Кістковий мозок соковитий, рожевого кольору.

3. Селезінка до 1 кг червоного кольору.

1. Лімфатичні вузли незначно збільшені, сіро-червоного кольору.

2. Кістковий мозок піоїдний.

3. Печінка, селезінка досягає 6-8 кг

1. Лімфовузли декількох груп значно збільшені, зрощені між собою в пакети, сіро-жовтого кольору з осередками казеозного некрозу.

2. Селезінка пістрява, «порфірова».

Локалізація пухлини в лімфовузлах однієї групи.

Збільшені лімфовузли однієї локалізації, або органу, тканина їх біло-рожевого кольору.

Локалізація в верхній або нижній щелепі, яєчниках, нирках, надниркових залозах у дітей 4-8 років, частіше африканських країн.
Норма

Лімфоїдний лейкоз
^

Мієлоїдний лейкоз


Лімфома Ходжкіна генералізована

Лімфома Ходжкіна локалізована

Неходжкінські лімфоми
^

Пухлина Беркіта


Мікроскопічна картина

Мікроскопічна картина

Мікроскопічна картина

Мікроскопічна картина

Мікроскопічна картина

Мікроскопічна картина

Мікроскопічна картина

Сполучнотканинна капсула, синуси, лімфоїдні фолікули в корі, паракортикальна зона, мозкова зона.

1. Лімфатичні вузли різко збільшені, структура їх стерта, інфільтрація незрілими клітинами лімфоїдного ряду.

2. Лейкемічна інфіль­трація кісткового мозку, селезінки, печінки, міокарду, нирок.

1. В кістковому мозку плоских та трубчастих кісток діфузна інфільтрація незрілими клітинами мієлоїдного ряду.

2. Діфузна інфільтрація незрілими клітинами мієлоїдного ряду пульпи селезінки, лімфовузлів, печінки.

В лімфовузлах, селезінці, дифузна проліферація лімфоцитів, гістіоцитів, гігантських клітин Ходжкіна, Березовського-Штернберга, казеозний некроз, склероз.

Як при генералізо­ва­ному, тільки в одному органі чи лімфатич­ному вузлі.

Дифузне або вузлове розростання незрілих клітин лімфоїдного ряду

Пухлинні клітини дрібні лімфоцито­подібні, серед них великі з світлою цитоплазмою макрофаги у вигляді «зоряного неба».Схожі:

Пухлини кровотворної тканини актуальність теми iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Актуальність проблеми: Лейкози (лейкемії) – злоякісні пухлини кровотворної тканини з первинною локалізацією в кістковому мозку і...
Пухлини кровотворної тканини актуальність теми iconПухлини системи крові, або гемобластози
Лімфоми — регіонарні пухлинні захворювання кровотворної і/або лімфоїдної тканини
Пухлини кровотворної тканини актуальність теми iconПухлини системи крові, або гемобластози
Лімфоми — регіонарні пухлинні захворювання кровотворної і/або лімфоїдної тканини
Пухлини кровотворної тканини актуальність теми iconРани І рановий процес. Профілактика розвитку інфекції в рані. Лікування чистих ран. Актуальність теми
Актуальність теми: Рана є одним з основних проявів травматичного чи хірургічного впливу на тканини та органи
Пухлини кровотворної тканини актуальність теми iconЗміст теми: Міжнародна класифікація пухлин яєчників
Ж. Недифернційована карцинома. Некласифіковані епітеліальні пухлини. II. Пухлини строми статевого тяжу. А. Гранульозо-стромальні...
Пухлини кровотворної тканини актуальність теми iconАктуальність теми
...
Пухлини кровотворної тканини актуальність теми iconАктуальність теми
...
Пухлини кровотворної тканини актуальність теми iconО. В. Актуальність теми
Це обумовлено частотою захворювання роговиці І різноманіттям видів І форм поразок (запальні, дегенеративні І дистрофічні процеси,...
Пухлини кровотворної тканини актуальність теми iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Актуальність теми: Рана є одним з основних проявів травматичного чи хірургічного впливу на тканини та органи
Пухлини кровотворної тканини актуальність теми iconАктуальність теми Запалення
Запалення (inflammatio) — це складна, комплексна місцева судинно-мезенхімальна реакція на пошкодження тканини, викликане дією різних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи