Ревматизм, неревматичні ендокардити icon

Ревматизм, неревматичні ендокардити
Скачати 122.78 Kb.
НазваРевматизм, неревматичні ендокардити
Дата29.08.2012
Розмір122.78 Kb.
ТипДокументи


Ревматизм,

неревматичні ендокардити.


Актуальність теми: Ревматичні хвороби являють собою різноманітну та численну групу захворювань інфекційно-алергічного походження, які характеризуються первинним ураженням сполучної тканини. До них відносяться: ревматизм, ревматоідний артрит, склеродермія, системний червоний вовчак, вузелковий пері артеріїт, дерматоміозит та інші. Знання і уміння, одержані на заняттях, сприяють розумінню сутності, причин, механізмів розвитку, морфологічних прояв ревматизму та неревматичних ендокардитів, потрібні лікарю для розуміння клінічних прояв, своєчасної діагностики їх, призначення адекватної патогенетичної терапії та профілактики можливих ускладнень.

Мета (загальна): вміти виявляти та інтерпретувати макро- та мікроскопічні ознаки ревматизму та неревматичних ендокардитів та застосовувати їх у клінічній практиці.


^ Конкретні цілі:

Цілі початкового рівня:

Уміти:

1. Розпізнавати, інтерпретувати, представляти морфологічну сутність за макро- і мікроскопічною картиною ревматичний ендокардит, міокардит, перикардит, неревматичний ендокардит.

2. Розпізнавати локалізацію змін і інтерпретувати їх при різних порушеннях серцево-судинної системи.


3. Розпізнавати та інтерпретувати морфофункційні ознаки ендокардитів різного генезу враховуючи етіологію та патогенез; застосовувати їх у клінічній практиці.


Уміти:

1. Розпізнавати та інтерпретувати нормальну будову (кафедра нормальної анатомії), структуру (кафедра гістології) серця та клапанів серця.


2.Розпізнавати та оцінювати за макро- та мікроскопічними ознаками прояви судинно-стромальних дистрофій, різних форм запалення, особливо проліферативного запалення та ексудативного

3. Розпізнавати та оцінювати різноманітне фарбування структур сполучної тканини та клітин серця.Для того, щоб Ви могли уяснити, чи відповідає початковий рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.


^ Завдання для самоперевірки та самоконтролю початкового рівня знань-умінь.

Завдання 1.

При розтині трупа чоловіка 23 років, що загинув раптово від травми, мі тральний клапан макроскопічно був тонкий, прозорий, еластичний. Опис якого клапану дано у протоколі розтину трупа?

1.Нормальний клапан.

2.Клапан з уродженою вадою розвитку.

3.Патологічно змінений клапан.

4.Клапан при неревматичному ендокардиті..

5.Клапан з набутою вадою розвитку.

Завдання 2.

Стінка серця складається з трьох оболонок. Одна з них складається із волокнистої сполучної тканини з великою кількістю еластичних волокон та покрита ендотелієм. Друга оболонка утворена двома видами міоцитів, третя оболонка складається з тонкої пластинки сполучної тканини та покрита мезотелієм. До якої оболонки відносяться клапани серця?

1.Міокарду.

2.Перикарду.

3.Ендокарду.

4.Всі відповіді вірні.

Завдання 3.

При гістологічному вивчанні стінки артерії та навколишньої сполучної тканини визначається наявність безструктурних вогнищ, які фарбуються гемотоксіліном та еозином у блакитний колір. Яка судинно-стромальна дистрофія має місто у тканині?

1.Амілоідоз.

2.Гіаліноз.

3.Фібріноідне набухання.

4.Фібріноідний некроз.

5.Мукоідне набухання.

Завдання 4.

При гістологічному вивчанні синовіальної оболонки суглоба у сполучної тканині встановлено вогнище дезорганізації , котре при фарбуванні гемотаксиліном та еозином дає базофілію, а при фарбуванні толуідиновим синім –метахромазію. Який процес має місце у синовіальній оболонці?

1.Амілоідоз.

2.Мукоідне набухання.

3.Фібріноідне набухання.

4.Фібріноідний некроз.

5.Гіаліноз.

Завдання 5.

При мікроскопічному досліджені, в стромі міокарду виявлено: набряк, повнокрів*я, дифузні запальні клітинні інфільтрати,які складаються із лімфоідних клітин, гістіоцитів, плазмотичних клітин. Для якого запалення характерна ця картина?

1.Ексудативний гнійний міокардит.

2.Гранульоматозній ендокардит.

3.Альтеративний міокардит.

4.Продкутивний проміжний міокардит.

5.Ексудативний серозний міокардит.

Еталон відповіді завдань для самоперевірки та самоконтролю початкового рівня знань-умінь:1-1, 2-4, 3-5, 4-2,5-4.


Інформацію, необхідну для поповнень знань-умінь можна знайти в наступних літературних джерелах:

1.Привес М.Г., Лисенко М.К.// Анатомія людини. - М., Медицина, 1985.- С.385-397.

2.Борзяк Е.І., Бочаров В.Я., Сапін М.Р.// Анатомія людини. - М., Медицина, 1996.- С.90-112.

3.Єлисіїв В.Г., Афанас’їв Ю.І., Юрина І.О.// Гістологія. - М., Медицина, 1983.-С.335-339.

4.Струков А.І., Серов В.В.// Патологічна анатомія. - М., Медицина, 1985.- С.31-37, 131-135.

Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності.


1. Поняття про ревматичні хвороби. Загальна морфологія: стромально-судинні білкові дистрофії, обмінні порушення та імунні порушення.

2. Етіологія, патогенез ревматизму.

3. Морфологія ревматичного запалення, стадії .

4. Клініко-анатомічні форми ревматизму.

5.Клініко-морфологічні форми ревматичного ендокардиту: морфологія, ускладнення, наслідки, причини смерті.

6. Ревматичний міокардит, макро- та мік

роскопічна картина, ускладнення, наслідки, причини смерті.

7. Особливості ревматизму у дитячому віці.

8. Ревматичні вади серця, морфологічні форми.

9. Причини смерті хворих на ревматизм.

10. Неревматичні ендокардити: класифікація, причини розвитку, патогенез, макро- та мікроскопічна картина, ускладнення, наслідки, причини смерті.


Література для засвоєння необхідних знань-умінь по даній темі:


1. Струков О.І., Серов В.В.// Патологічна анатомія. - М., Медицина, 1995.- С.268-269, 298-304.

2. Лекції кафедри на тему: “Ревматизм. Неревматичні ендокардити.”

3. Шлопов В.Г.// Патологічна анатомія. - Вінниця,2004.- С.414-419, 429-435.

4. Граф логічної структури теми „ Ревматизм. Неревматичні ендокардити” (додаток 1 ).

5. Інструкція вивчення макро- і мікропрепаратів (додаток 2, 3).


Додаткова література:


1. Серов В.В., Яригин Н.Е., Пауков В.С.// Патологічна анатомія. Атлас. - М., Медицина,1986.- С.251-259.

2. Патологічна анатомія. Курс лекцій. Під ред. В.В.Серова, М.О.Пальцева. - М., Медицина, 1998.- С.451-464.


Після вивчення перерахованих завдань для самоперевірки засвоювання матеріалу по даній темі пропонується виконати наступні цільові завдання:

Завдання1.

Жінка 55років , яка з дитинства хворіла на ревматизм, поступила до клініки з явищами серцевої недостатності та лівосторонньої геміплегії, на другу добу померла. При аутопсії в правій півкулі головного мозку визначено поширений ішемічний інфаркт, у аортальному клапані часткове зрощення стулок по лінії змикання і склероз вільного краю, укорочення хордальних ниток, по лінії змикання ерозії з тромботичними накладеннями. Який найімовірніший механізм розвитку інфаркту головного мозку у хворій?

1.Стаз крові.

2.Тромбоз.

3.Тромбоемболія.

4.Крововилив.

5.Кровотеча.

Завдання 2.

Жінка 47років , яка довгі роки хворіла на ревматизм, поступила до клініки з явищами серцевої недостатності, через добу померла. При аутопсії в правій півкулі головного мозку визначено поширений ішемічний інфаркт, у аортальному клапані часткове зрощення стулок по лінії змикання і склероз вільного краю, укорочення хордальних ниток, по лінії змикання ерозії з тромботичними накладеннями. Яка клініко-анатомічна форма ревматизму розвинулась у жінки?

1.Кардіо-васкулярна;

2.Нодозна;

3.Вісцеральна;

4.Нейрорематизм;

5.Поліартритична.

Завдання 3.

При розтині жінки 48років, померлої при явищах наростаючої серцевої недостатності, виявлено: стулки мітрального клапану зрощенні між собою, товсті, непрозорі, хордальні нитки укорочені, по лінії змикання стулок клапану округлі накладання, сірого кольору, щільні, діаметром 0,2-0,3см. Який діагноз встановив патологоанатом?

1.Дифузний ендокардит.

2.Гострий бородавчатий ендокардит.

3.Поворотний бородавчатий ендокардит.

4.Фібропластичний ендокардит.

5.Поліпозно-виразковий ендокардит.

Завдання 4.

При розтині жінки 52років, померлої при явищах наростаючої серцевої недостатності виявлено зрощення стулок мі трального клапану між собою, різке стовщення та непрозорість їх, хордальні нитки укорочені, по лінії змикання стулок клапану округлі накладання, сірого кольору, щільні, діаметром 0,1-0,2см. Мікроскопічно у ньому виявлені вогнища мукоідного набухання. Яким препаратом необхідно пофарбувати тканину клапану, при мікроскопічному досліджені, щоб верифікувати діагноз?

1.Конго рот

2.Судан 3

3.Толуідиновим синім

4.Фарбування сріблом

5.За ван Гізоном.

Завдання 5.

При розтині дитини 9років, померлої від швидкого прогресування ревматизму, виявлено, що мітральний клапан набряклий, мікроскопічно у ньому вогнища фібриноідного набухання. Міокард повнокровний, щільний, мікроскопічно- в інтерстиції дифузна лімфоцитарна інфільтрація. Перикард товстий за рахунок ниткоподібних стовщень сіруватого кольору, повнокровний. Як розцінив зміни у серці патологоанатом у цьому випадку?

1.Ендокардит.

2.Міокардит.

3.Перикардит

4.Панкардит.

5.Кардіосклероз.

Завдання 6.

При розтині жінки 35 років, яка хворіла на бактеріальний ендокардит з тромбами на поверхні аортального клапану, у нирці виявлено декілька ділянок трикутної форми, безструктурних, щільної консистенції, біло-жовтого кольору, основою повернених до капсули. Яке ускладнення розвинулось у хворої?

1.Колікваційний некроз.

2.Жирова дистрофія.

3.Геморагічний інфаркт.

4.Ішемічний інфаркт.

5.Місцеве недокрів”я.


Завдання 7.

При розтині жінки 35 років, яка хворіла на бактеріальний ендокардит, у мітральному клапані виявлено багато виразкових дефектів зі значними тромботичними накладеннями. При мікроскопічному дослідженні по периферії осередків некрозу інтенсивна лейкоцитарна інфільтрація, у тромботичних масах багато колоній мікробів. Яка форма ендокардиту мала місце у цьому випадку?

1.Дифузний ендокардит.

2.Гострий бородавчатий ендокардит.

3.Поворотний бородавчатий ендокардит.

4.Фібропластичний ендокардит.

5.Поліпозно-виразковий ендокардит..


Завдання 8.

При розтині трупа дитини 6 років, яка померла від швидкого прогресування ревматизму з вираженими алергічними реакціями, в порожнині перикарда виявлено 150мл напівпрозорої рідини. Перикард товстий за рахунок ниткоподібних стовщень сіруватого кольору, повнокровний. Для якої форми характерна морфологічна картина у перикарді?

1.Серозного перикардиту;

2.Катарального перикардиту;

3.Фібринозного перикардиту;

4.Гнійного перикардиту;

5.Фібропластичного перикардиту.

Завдання 9.

У померлої дівчині 15років, хворої на ревматизм, на автопсії знайдено легке потовщення аортального клапану серця, він мутний, меньш прозорий. При гістологічному дослідженні в ньому відзначаються ділянки, де міжклітинна речовина набухла, вона фарбується в світло-блакитний колір при забарвленні гематоксиліном і еозіном, а при фарбуванні толуідиновим синім в фіолетово-рожевий. Який процес знайдено у аортальному клапані?

1.Мукоідне набухання.

2. Фібріноідне набухання

3. Клітинні реакції.

4. Склероз.

5. Гіаліноз..

Завдання 10.

Хворий на сепсис, чоловік 27років, помер при явищах гострої серцевої недостатності. На розтині у мітральному клапанові виявлено багато виразкових дефектів зі значними тромботичними накладненями. Патологоанатом діагностував поліпозно-виразковий ендокардит. Яка найімовірніша причина гострої серцевої недостатності у даному випадку?

1.Гострий інфаркт міокарда.

2.Тромбоемболія гілок легеневої артерії.

3.Дистрофічні зміни кардіоміоцитів.

4.Розрив клапана з гострою недостатностю.

5.Проміжний гнійний міокардит


Методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті “ Ревматизм, неревматичні ендокардити”.

На початку заняття по еталонам відповідей перевірте правильність рішення домашнього завдання. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття.

Самостійно Ви повинні вивчити макро- і мікро препарати, вирішити ситуаційні задачі.

^ Слід вивчити макропрепарати: „Гострий бородавчатий ендокардит”, „Поворотний бородавчатий ендокардит”, „Фібропластичний ендокардит”, „Фіброзний перикардит”, „Гострий бактеріальний ендокардит”, „Вроджена вада серця”, „Серце з штучним клапаном”. При цьому використовують алгоритм вивчення макропрепаратів (додаток 2). Мікроскопічні особливості ревматизму та неревматичних ендокардитів вивчають на препаратах за фарбуванням гематоксилин-еозином, толуідиновим синім: „Гострий бородавчатий ендокардит”, „Фібропластичний ендокардит”, „Фіброзний перикардит”, „Гострий бактеріальний ендокардит”. При цьому використовують алгоритм вивчення мікропрепаратів (додаток 3).

При використанні мікрофотограм, таблиць по даній темі потрібно отримати уявлення про мікроскопічні особливості ревматизму та неревматичних ендокардитів.

Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента шляхом перевірки опису мікропрепаратів і тестового контролю засвоєння знань.

^ Технологічна карта заняття


№ п/п

Етапи

Час

в хвил.

Учбові посібники засоби навчання

Обладнення

Місце

проведення

1

Перевірка і корекція

вихідного

рівня

5

Тестові завдання
Учбова кімната

2

Самостійна

робота. Описання макро-і мікропрепаратів


40

Графлогічна структу ра(додаток №1),

алгоритм вивчення

макро- і мікропрепаратів

мікроскоп макро- і мікропрепарати

мікрофотограми
3Самоперевірка і коррекція засвоєння матеріалу

20

Цільові навчальні завдання4Підсумковий тестовий контроль

10

Збірка тестів5Підведення підсумків заняття

5
Додаток №1.

Граф логічна структура теми „Ревматизм, неревматичні ендокардити”.


Додаток 2

Алгоритм вивчення макропрепаратів.

Визначити орган. Указати його форму, розміри, поверхню (гладка, горбиста, шкарубка), товщину стінок, діаметр атріовентрікулярного кільца, малюнок на розрізі. Встановити захворювання серця.


Додаток 3.

Алгоритм вивчення мікропрепаратів.

Визначити шари клапана. Знайти поля зору з патологічними змінами у сполучної тканині. Вказати які морфологічні зміни мають місце у даному випадку. Встановити захворювання та стадію процесу.


Схожі:

Ревматизм, неревматичні ендокардити iconРевматизм, неревматические эндокардиты
Цель (общая): уметь виявлять и интерпретировать макро- и микроскопические признаки ревматизма и неревматических эндокардитов,представлять...
Ревматизм, неревматичні ендокардити iconБуковинський державний медичний університет Кафедра пропедевтики дитячих хвороб
Неревматичні ураження серцево-судинної системи у дітей. Діагностика. Диференційна діагностика. Використання інструментальних методів...
Ревматизм, неревматичні ендокардити iconДокументи
1. /4 курс методички/1,ФГР/~$тод.вказ_вки ФГЗ1.doc
2. /4...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи