Хвороби органів травлення icon

Хвороби органів травлення
Скачати 161.13 Kb.
НазваХвороби органів травлення
Дата29.08.2012
Розмір161.13 Kb.
ТипДокументи

ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ


(гастрити, виразкова хвороба шлунка та двенадцятипалої кишки, апендицит).


Актуальність теми. Хвороби органів травлення дуже поширені, на них страждають люди різного віку. Несвоєчасна діагностика і неправильне лікування захворювань травного тракту може приводити до розвитку серйозних ускладнень і навіть до смерті. Хвороби органів травлення відрізняються різноматністю своїх клінічних і морфологічних ознак, в основі яких можуть лежати різні загальнопатологічні процеси – ушкодження, запалення, гіперплазія, аутоімунні порушення й ін.

В останні роки відзначається значний прогрес в уточненні етіології, пато- і морфогенезу багатьох захворювань органів травної системи, обумовлений можливістю одержання і вивчення біоптатів практично усіх відділів травного тракту з використанням методів гістохімії, імуногістохімії, люмінесцентної мікроскопії. У зв'язку з цим морфологічне дослідження широко використовуються для діагностики хвороб органів травлення, вибору методу терапії та контролю його ефективності.

Знання сутності і морфологічних проявів хвороб органів травлення необхідні при вивченні їх на кафедрах терапії (гастроентерології) і хірургії, а також у практичній діяльності лікарів.

^ Мета (загальна): уміти визначати макро- і мікроскопічні прояви хвороб органів травлення, уміти пояснити причини і механізми їхнього розвитку, оцінити вірогідність і значення для організму можливих ускладнень.

^

Конкретні цілі


Мета початкового рівня

вміти:

1. Визначати макро- і мікроскопічні прояви гострих і хронічних гастритів, пояснити причини, механізм розвитку, наслідки і оцінити їхнє значення

1. Розпізнавати основні відділи шлунка (кардіальний, фундальний, антральний) (кафедра анатомії) і гістологічну будову їхньої слизової оболонки (кафедра гістології)

2. Розпізнавати морфологічні ознаки гострих і хронічних виразок шлунка і дванадцятипалої кишки, пояснити причини, механізм розвитку, ускладнення й оцінити їхнє значення

2. Розпізнавати основні відділи шлунка (кардіальний, фундальний, антральний) і дванадцятипалої кишки (кафедра анатомії) і гістологічну будову їхньої слизової оболонки (кафедра гістології)

3. Розпізнавати морфологічні ознаки гострого і хронічного апендициту, пояснити причини, механізм розвитку, результат і оцінити значення можливих ускладнень

3. Розпізнавати макроструктуру апендикса (кафедра анатомії) і гістологічні особливості його будови (кафедра гістології)


Для того, щоб Ви могли усвідомити, чи відповідає початковий рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати кілька завдань.

Завдання для самоперевірки, самоконтролю вихідного рівня знань-умінь

Завдання № 1. При гістологічному дослідженні гастробіоптату виявлені щільно розташовані, довгі трубчасті залози з вузьким просвітом, що містять слизові шиїчні клітини, які чергуються з парієтальними, а також велике число головних (зимогенних) клітин. Якому відділу шлунка відповідає такий клітинний склад залози?

А. Кардіальному

В. Фундальному

С. Пілоричному

D.Інтермедіарному


Завдання № 2. При мікроскопічному дослідженні гістологічного препарату виявлені ворсинки, на більшому протязі вкриті високими циліндричними клітинами із широкою щітковою облямівкою, серед яких зустрічаються поодинокі келихоподібні клітини. У криптах зустрічаються клітини Панета. Для якого відділу травного тракту є характерною така будова слизової оболонки?

 1. Стравоходу

 2. Шлунка

 3. Тонкої кишки

 4. Висхідного відділу ободової кишки

 5. Низхідного відділу ободової кишки

Завдання № 3.

Слизова оболонка органу з ворсин та крипт, вкритих високим ціліндричним епітелієм з келихоподібними клітинами й дуже великою кількістю лімфоїдних фолікулів, які розташовані і в підслизовій основі. Для якого органу характерні означені особливості?

А. Фундальний відділ шлунка

В. Антральний відділ шлунка

С. Тонка кишка

D. Товста кишка

Е. Апендикс
Правильність рішення завдань перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

^ Еталони відповідей для рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь: 1 – В; 2 – С; 3 – Е;

Інформацію, необхідну для поповнення необхідних знань-умінь можна знайти в наступних літературних джерелах:

 1. Привес М.Г., Лысенко Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. - _.: Гиппократ, 2001. – С. ___-___.

 2. Афанасьев Ю.М., Юрина И.А. Гистология, цитология и эмбриология. – М.: Медицина, 1999. – С. ___-___.

Зміст навчання повинен забезпечити досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури теми “Хвороби органів травлення” (додаток № 1).

Основні теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності

 1. Гастрити: визначення, класифікація, етіологія, патогенез, морфологія, наслідок і значення можливих ускладнень.

 2. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки: етіологія, патогенез, морфологія, наслідки і значення можливих ускладнень.

 3. Апендицит: етіологія, патогенез, класифікація,морфологія і значення можливих ускладнень.

 4. Холецистит: етіологія, патогенез, класифікація, морфологія, значення можливих ускладнень.

Література для освоєння необхідних знань-умінь за даною темою:

 1. Струков А.І., Серов В.В. Патологічна анатомія. – Харків: Факт, 1999. – С. ___-___.

 2. Лекції кафедри за темою “Хвороби органів травлення”.

 3. Граф логічної структури теми “Хвороби органів травлення” (додаток № 1).

Додаткова література:

 1. Шлопов В.Г. Основи патологічної анатомії людини. – Київ, 1999. – С. 305-322.

 2. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас. – М.: Медицина, 1986. – С. ___-____.

Виконайте наступні цільові завдання

Завдання № 1. Чоловік 43 років тривалий час скаржився на біль та дискомфорт в епігастральній області. При гістологічному дослідженні біоптату у пілоричному відділі слизової оболонки шлунка виявлено дистрофію покривно-ямкового епітелію, атрофію епітелію залоз, інтенсивну лімфо-плазмоцитарну та нейтрофільну інфільтрацію власної пластинки, вогнища кишкової метаплазії. Про який з нижче наведених захворювань свідчать такі зміни:

 1. Аутоімунний хронічний гастрит;

 2. Хелікобактерний хронічний активній гастрит;

 3. Гострий гастрит;

 4. Хронічний пангастрит;

 5. Хронічний неактивний антральний гастрит.


Завдання № 2. Чоловік 40 років тривалий час скаржився на відчуття дискомфорту в гастро-дуоденальній області, напади печії. При гістологічному дослідженні біоптату слизової оболонки шлунка виявлено дефект слизової оболонки дно і края якого мають скупчення: лейкоцитів, фібрину, фібриноїдний некроз; грануляційну тканину та волокнисту сполучну тканину. Про яке з нижче наведених захворювань свідчать такі зміни:

 1. Хронічний гастрит;

 2. Ерозія шлунка;

 3. Гостра виразка шлунка;

 4. Хронічна виразка шлунка;

 5. Гострий гастрит.


Завдання № 3. При гістологічному дослідженні апендикса жінки 27 років знайдено, що структура його збережена, у всіх шарах розпізнаються нейтрофільні лейкоцити, що у значній кількості знаходяться у тканинах, їх накопичення не мають чітких меж. Який варіант апендициту має місце у даному випадку:

 1. простий;

 2. поверхневий;

 3. флегмонозний;

 4. флегмонозно-виразковий;

 5. гангренозний.Эталоны ответов для решения заданий для самопроверки и самоконтроля цільових заданий по теме:


Методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті “Хвороби органів травлення”

На початку заняття за еталонами відповідей перевірте правильність рішення домашнього завдання. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена ваша підготовка до заняття.

Самостійно Ви повинні вивчити макро- і мікропрепарати, вирішити ситуаційні завдання. Макро- і мікроскопічні прояви виразкової хвороби шлунка, та флегмонозного апендициту вивчаються на макро- і мікропрепаратах: “Виразкова хвороба шлунка”, “Флегмонозний апендицит”. При цьому використовується інструкція з вивчення макропрепаратів (додаток № 2) і мікропрепаратів (додаток № 3).

Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента шляхом перевірки опису мікропрепаратів і тестового контролю засвоєння знань.

^ Технологічні карта заняття

№ з/п

Етапи


Час у хвил.

Учбові посібники

Засоби навчання

Обладнання

Місце проведення

1.

Перевірка і корекція вихідного рівня

5
^

Тестові завдання

Учбова кімната

2.

Самостійна робота. Описання макро- і мікропрепаратів

45

Граф логічної структури (додаток № 1), алгоритм морфологічної діагностики (додаток № 2, 3), алгоритм вивчення макро- і мікропрепаратів (додаток № 4)

Мікроскоп, макро- і мікропрепарати, мікрофотограми
3.

Самоперевірка і корекція засвоєння матеріалу

10

Цільові навчальні завдання4.

Підсумковий тестовий контроль

15

Збірка тестів5.

Підведення підсумків заняття

5
^

Додаток № 2

Інструкція з вивчення макропрепаратів

 1. Визначити орган

 2. Розміри

 3. Форма

 4. Поверхня

 5. Консистенція

 6. Забарвлення

 7. Малюнок на розрізі

 8. Характер вогнищевих змін

 9. Назвати патологічний процесДодаток № 3
^
Інструкція з вивчення мікропрепаратів

На малому збільшенні провести огляд препарату, встановити орган. Знайти поле зору із патологічними змінами, визначити їх характер. особливості. Сформулювати висновок про характер патологічного процесу.

Додаток № 4

Морфологічні зміни, що виявляються при вивченні макро- та мікропрепаратів


Орган

Шлунок

^ Червоподібний відросток

Макроскопічна картина

На малій кривизні наявність глибокого дефекту, округлої форми, що захоплює слизову оболонку, підслизову основу, можливо і м”язову оболонку, рівним дном і рівними, інколи валоподібно піднесеними краями.

Стінка відростка потовщена, просвіт звужений, серозна оболонка повнокровна, із ділянками крововиливів і жовтувато-сіруватих плівчастих накладнень

Мікроскопічна картина

У дні дефекту (послідовно, починаючи від поверхні) фібринозно-гнійний ексудат, фибриноїдний некроз, грануляційна тканина, фіброзна тканина

Усі шари відростка дифузно інфільтровані нейтрофільними поліморфноядерними лейкоцитами, на поверхні серозної оболонки нашарування волокон фібрину із домішкою нейтрофільних ПМЯЛ

Діагноз

Хронічна виразка шлунка

Флегмонозний апендицит

^ Граф логічної структури теми “ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ”

КЛАСИФІКАЦІЯ

ЕТІОЛОГІЯ

ПАТОГЕНЕЗ

МОРФОЛОГІЯ

^ ВИХІД, УСКЛАДНЕННЯ

ГАСТРИТИ

За клінічним перебігом:

- гострий

Уремія, інфекції (холера, сальмонельоз, H. Pylori), дія фізичних і хімічних факторів

Ушкодження слизової оболонки шлунка

Альтеративне чи ексудативне запалення (катаральне, серозне, фібринозне, гнійне)

Ні, як правило, видужання

- хронічний:

Аутоімунний

Helicobacter pylori

Наявність антитіл до обкладинних клітин

Ушкодження парієтальних клітин, атрофія залоз, вогнища пілоричної і кишкової метаплазії у фундальному відділі шлунка, інфільтрація слизової оболонки імунокомпетентними клітинами

Атрофія, зниження кислотності, порушення травлення

Розвиток раку шлунка

За топографією:

- фундальний

- антральний

- пангастрит
Ушкодження слизової оболонки шлунка

Лімфо-плазмоцитарна інфільтрація слизової оболонки, атрофія залоз в антральному відділі, кишкова метаплазія
За ступенем вираженості гістологічних змін (запальна інфільтрація, активність, атрофія і метаплазія):

 • слабкий

 • помірний

 • важкий ступінь вираженості

НПЗП, рефлюкс-гастрит

Хімічне ушкодження слизової оболонки шлунка

Гіперплазія ямкового епітелію, набряк lamina propria і вазодилатація, кишкова метаплазія
^ ВИРАЗКОВА ХВОРОБА ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
Helicobacter pylori, спадкова схильність до гіперацидних станів, стрес, НПЗП, паління

1. посилення ушкоджуючої дії на слизову оболонку шлунка; 2. зниження резистентності слизової оболонки

Макро – глибокий дефект слизової оболонки, круглий, з рівним краєм та дном; мікро – на самій поверхні ексудат (лейкоцити, фібрин), фібриноїдний некроз, грануляційна тканина, волокниста сполучна тканина, рубцева тканина

Кровотеча, перфорація, пенетрація, рубцеві стенози

АПЕНДИЦИТ

За клінічним перебігомі:

Мікрофлора кишечнику

Механічне ушкодження слизової оболонки, нейро-судинні порушення- гострий

---простийКатаральне запалення в слизовій оболонці, серозне – в інших шарах стінки дистального відділу апендиксаМожливе самовилікування чи перехід у деструктивні форми


----поверхневийВогнища некрозу і ексудативного гнійного запалення слизової оболонки

---деструктивний:

------флегмонознийДифузна інфільтрація стінки апендикса НПМЯЛ, на серозній оболонці фібринозно-гнійний ексудат


Перфорація, перитоніт, тифліт і перитифліт, пілефлебіт, пілефлебітичні абсцеси печінки, кишкові свищі

------гангренознийНекроз, крововиливи, тромбоз

- хронічний

Мікрофлора кишечнику

Багаторазові загострення за типом простого чи поверхневого

Атрофія слизової оболонки й інших шарів стінки апендикса, розростання сполучної тканини, потовщення стінки, склероз і ліпоматоз підслизового шару

Загострення за типом деструктивного, водянка відростка, мукоцеле, псевдоміксома очеревини

ХОЛЕЦИСТИТ

За клінічним перебігом:

Інфекція, зокрема, Helicobacter hepaticus, калькульоз, дискінезія

Ушкодження слизової оболонки, нейро-судинні порушення- гострий

---катаральнийКатаральне, серозне запалення

Можливе самовилікування чи перехід у деструктивні форми

---флегмонознийДифузна інфільтрація стінки жовчного міхура НПМЯЛ, на серозній оболонці фібринозно-гнійний ексудат

Перфорація, жовчний перитоніт

---гангренознийНекроз, крововиливи, тромбоз

- хронічнийАтрофія слизової, розростання сполучної тканини і епителію крипт (залоз) із проникненням у м'язовий шар
^ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ КИШЕЧНИКУ

За клінічним перебігом:

---гострі

---хронічні:

-----неспецифічний виразковий коліт (НВК)

Невідома

Імунні порушення, генетична схильність, порушення секреції слизу

У товстій кишці на всьому протязі множинні поверхневі дефекти (виразки) у сполученні з проліферацією епітелію (поліпоподібні утвори); мікро – переважно лімфо-плазмоцитарна запальна інфільтрація слизової оболонки, іноді з домішкою ЭПМЯЛ чи НПМЯЛ, зниження кількості келихоподібних клітин і слизу в них, крипт-абсцеси Іноді внекишкові ураження

Важка інтоксикація, кахексія, кровотеча, предраковые зміни

-----хвороба Крона

Невідома

Імунні порушення, генетична схильність

Переважно термінальний ілеїт, але може бути ураження всього травного тракту з наявністю вузьких шпароподібних глибоких виразок, що чергуються з ділянками рубцевого стенозу просвіту та ділянками нормальної структури органу; мікро – вогнищева запальна лімфо-плазмоцитарна інфільтрація у всіх шарах, іноді епітеліоїдноклітинні гранульоми, ангіїт; характерне чергування уражених ділянок кишки і нормальних. Іноді внекишкові ураження

Перфорація, перитоніт, рідко – кровотеча
ГЕПАТИТИ

За клінічним перебігомі:

-хронічні

Віруси гепатиту В, С, дельта й ін.; лікарські препарати, алкоголь, гепатотропні отрути (чотирьоххлористий вуглець), аутоімунні процеси, біліарні гепатити

Гостре альтеративне чи хронічне запалення- слабкої

- помірної

 • вираженої активності

 • тахронізаціїДистрофія, атрофія некрози гепатоцитів, лімфоцитарна інфільтрація портальних трактів і паренхіми, склероз наявність сполучнотканинних септ

Цироз печінки

^ ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ

За морфологією:

--друбновузловий (до 3 мм)

--великовузловий (> 3 мм)

--змішаний

Вірусний, алкогольний, токсичний, аутоімунний, біліарний

Постнекротический, портальний, змішаний

Макро – поверхня дрібно- чи великогорбиста, печінка зменшена в розмірах, щільна, край загострений; мікро – порушення часточкової і балкової будови, дистрофія і некроз гепатоцитів, наявність несправжніх часточок, дифузний фіброз, регенерація гепатоцитів і жовчних проток

Гепатаргія, портальна гіпертензія (асцит, спленомегалія, варикозне розширення вен порто-кавальних анастомозів), кровотеча з варикозно розширених вен переважно нижньої третини стравоходу

ПАНКРЕАТИТИ

За походженням:

--первинний

Алкоголь, лікарські препарати, жирна їжа

Порушення прохідності протоки підшлункової залози (Вирсунгова), рефлюкс жовчі, порушення кровообігу (шок), активація ферментів ПШЗ, аутоліз--вторинний

Хвороби ЖКТ – холецистит, ЖКБ, дискинезии жовчних шляхів, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишкиЗа клінічним перебігом:

--гострий:Серозний


Гнійний

Шок, перитоніт


Некротично-геморагічний
--хронічнийЗаміщення екзокринної частини паренхіми фіброзною тканиною

Синдром мальабсорбції, стеаторрея, порушення всмоктування жиророзчинних вітамінів, кахексіяСхожі:

Хвороби органів травлення iconМіністерство охорони здоров’я україни
Хронічні захворювання травлення у дітей. Етіопатогенетичні та клінічні особливості хронічного гастриту, гастродуоденіту, виразкової...
Хвороби органів травлення icon«Основні синдроми захворювань органів травлення Засоби, які використовують при захворюваннях органів травлення»
Антисекреторні, прокінетики, цитопротектори, ферментні, дезінтоксикаційні, аналгетики, спазмолітики, м-холіноблокатори, обволаківаючи,...
Хвороби органів травлення iconХвороби органів травлення
Знання сутності І морфологічних проявів хвороб печінки, підшлункової залози, тонкої та товстої кишки необхідні для вивчення їх на...
Хвороби органів травлення iconВ. о проректора з навчальної роботи Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р протокол
...
Хвороби органів травлення iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
...
Хвороби органів травлення iconТематичний план занять: Фармацевтичний факультет спеціальність – «фармація» Заняття 1 «Патофізіологія системи травлення. Недостатність травлення.»
Заняття 1 «Патофізіологія системи травлення. Порушення травлення в ротовій порожнині»
Хвороби органів травлення icon“Затверджено”
Анатомо-фізіологічні особливості, методика дослідження органів травлення у дітей
Хвороби органів травлення icon“Затверджено”
Змістовий модуль 17. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів травлення у дітей
Хвороби органів травлення icon“Затверджено”
Змістовий модуль 17. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів травлення у дітей
Хвороби органів травлення iconТематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія травлення.»
Між різними відділами травної системи існує тісний взаємозв’язок. Порушення функції однієї з ланок може призводити до суттєвих змін...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи