Тема: Загальна морфологія туберкульозу. Первинний туберкульоз. Актуальність теми icon

Тема: Загальна морфологія туберкульозу. Первинний туберкульоз. Актуальність теми
Скачати 72.71 Kb.
НазваТема: Загальна морфологія туберкульозу. Первинний туберкульоз. Актуальність теми
Дата29.08.2012
Розмір72.71 Kb.
ТипДокументи

Тема: Загальна морфологія туберкульозу. Первинний туберкульоз.

Актуальність теми. Туберкульоз займає одно з провідних міст серед хронічних інфекційних захворювань людини, яке приводить до тимчасовій втрати працездатності, інвалідізації та смерті хворих. Знання морфологічних змін в органах та тканинах при потраплені в них мікобактерій туберкульозу необхідні для розуміння механізму розвитку та своєчасної діагностики захворювання, вироблення оптимальних заходів профілактики і лікування його. Своєчасна діагностика і правильне лікування туберкульозу забеспечує вилікування від цього страждання. Знання морфології туберкульозу будуть потрібні при вивченні цього захворювання на кафедрах фтізіатрії, інфекційних та нервових хвороб, урології, а також в наступній (практичній діяльності лікарів-фахівців різного профілю).

^ Мета (загальна): Вміти визначати морфологічні ознаки туберкульозного запалення в залежності від реактивності організму; морфологічні ознаки первинного туберкульозу, його наслідки.

^

Конкретні цілі Цілі початкового рівня


Уміти

1. Визначити гістологічні ознаки альтеративного, ексудативного, проліферативного типів тканинної реакції при туберкульозі.

1. Назвати типи мікобактерій, які здатні викликати туберкульоз у людини; шляхи проникання їх в організм.

2. Пояснити залежність типа тканинної реакції від реактивності організму.

2. Визначити загальну морфологію та класифікацію запалення; сутність специфічного запалення.

3. Класифікувати туберкульоз по клініко-морфологічним проявам.

3. Розпізнати будову дихальних шляхів; сегментарну та мікроскопічну будову легень; відділів кишечника.

4. Визначити морфологічні прояви первинного туберкульозного афекту, його наслідки

4. Розпізнати макро- і мікроскопічну будову лімфатичних вузлів, м”яких оболонок мозку; шляхи відтоку лімфи, регіонарні лімфовузли легень, кишечника.

5. Визначити макро- і мікроскопічні зміни при первинному туберкульозі, його наслідки.

Для того, щоб Ви могли уяснити, чи відповідає початковий рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.

^ Завдання для самоперевірки та самоконтроля початкового рівня знань-умінь.

Завдання № 1.

Хворий помер від серцевої недостатності; при розтині трупа серце в”яле, порожнини розширені, міокард нерівномірного кровонаповнення, строкатий; при мікроскопічному дослідженні в міокарді повнокрів”я, в стромі багато мілких одноядерних клітин, які розмежують кардіоміоціти.

Для якого процесу характерні виявлені зміни?

 1. Венозного повнокрів”я

 2. Жирової дистрофії міокарда

 3. Кардіосклерозу

 4. Негнійного інтерстіціального міокардита

 5. Інфаркта міокарда

Завдання № 2.

При гістологічному дослідженні легень померлого від серцевої недостатності, виявлені осередки запалення з заповненням альвеол рідиною блідо рожевого кольору. В деяких альвеолах з тонкими рожевими нитками і великою кількістю лімфоцитів.

Який характер ексудату в легенях?

 1. Геморагічний

 2. Серозний

 3. Гнійний

 4. Фібринозний

 5. Серозно-фібринозний

Завдання № 3.

При гістологічному досліджені видаленної лівої нирки з нагоди хронічного пієлонефріту виявлені вогнища запалення з плоскими дещо витягнутої форми клітинами з світлим ядром і гігантскими клітинами з ядрами розташованими переважно по периферії у вигляді підкови, та лімфоїдними клітинами навколо з формуванням гранульом (вузликів).

Який з компонентів запалення був головним в данному випадку?

 1. Альтеративний

 2. Ексудативний

 3. Проліферативний

 4. Альтеративно-ексудативний

 5. Ексудативно-проліферативний.

Завдання № 4.

При розтині молодого чоловіка, загинувшего внаслідок шляхово-транспортної пригоди, лімфовузли біфуркації трахеї розміром 0,8х0,4см і менше, в”ялі, на розрізі однорідні, блідорожевого кольору, з блискучою поверхнею.

Для якого процесу характерні зазначені зміни в лімфовузлах?

 1. Гіперплазії

 2. Норми

 3. Запалення

 4. Лимфогрануломатозу

 5. Метастазів пухлини.

Завдання № 5.

Відомо, що при наявності в органі запалення реактивні (запалені) зміни перш за все виникають в регіонарних лімфовузлах.

При наявності запального процесу в 3 сегменті легені, в яких з перелікованих групах лімфовузлів перш за все виникнуть реактивні (запалені) зміни?

 1. Верхніх трахеобронхіальних

 2. Нижніх трахеобронхіальних

 3. Бронхолегеневих

 4. Навколостравохідних

 5. Підключичних.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь: 1-4; 2-5; 3-3; 4-2; 5-3.


Інформацію, необхідну для поповнення необхідних знань-умінь можна знайти в наступних літературних джерелах:

 1. Струков А.І., Сєров В.В., “Патологічна анатомія”. Харків “Факт”, 1999, С. 164-186.

 2. лекції кафедри “Загальне вчення. Морфологія, класифікація запалення”.
^

Додаткова література


 1. Шлопов В.Г. “Основи патологічної анатомії людини”. – Київ. 1999, С 130-156.

Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності.

 1. Специфічне запалення: сутність, приклади, уявлення (поняття) про гранулематозні хвороби.

 2. Етіологія туберкульозу, шляхи проникнення збудника (мікобактерії) в організм людини.

 3. Морфологія туберкульозного запалення: альтеративний, ексудативний, проліферативний типи тканинної реакції при туберкульозі.

 4. Залежність морфології туберкульозного запалення від реактивності організму.

 5. Клініко-морфологічна класифікація туберкульозу.

 6. первинний туберкульоз: локалізація, компоненти первинного туберкульозного комплекса; наслідки (його).

 7. Форми прогресування первинного туберкульозу; морфологія різних форм прогресування.

 8. Лімфозалозиста форма туберкульозу.

Література для засвоєння необхідних знань-умінь по даній темі.

 1. Струков А.І., Сєров В.В. “Патологічна анатомія”.- Харків “Факт” 1999, С. 180-186, 630-638.

 2. Лекції кафедри на тему: “Загальна морфологія туберкульозу. Первинний туберкульоз” .

 3. Граф логічної структури теми: “Загальна морфологія туберкульозу. Первинний туберкульоз” (додаток № 1).

 4. Алгоритм морфологічної диагностики первинного туберкульозу (додаток № 2).
^

Додаткова література


 1. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. «Патологическая анатомия». Атлас.- М. Медицина, 1986. С. 116-118, 354-357.

 2. Шлопов В.Г. // Основи патологічної анатомії людини.- Київ. 1999 С. 432-438.


Виконайте наступні цільові завдання.

Завдання № 1.

У жінки 36 років при гістологічному дослідженні частини прямої кишки з параректального норицею (свищем) констатовано хронічне проліферативне запалення; запідозрено туберкульозне запалення.

Яка з форм хронічного проліферативного запалення дозволила підозрювати туберкульоз?

 1. Наявність кондилом

 2. Наявність поліпів

 3. Наявність гранульом

 4. наявність гранульом сторонніх тіл

 5. Наявність інкапсуляції.

Завдання № 2.

При біопсії слизової оболонки порожнини рота констатовано гранульоматозне запалення; який клітинний склад гранульом найбільш характерний для туберкульозу?

 1. Плазматичні, лімфоїдні клітини, гігантські багатоядерні клітини Пирогова-Лангханса.

 2. Епітемоїдні, лімфоїдні клітини, гіганські багатоядерні клітини Пирогова-Лангханса

 3. Плазматичні, епітеліоїдні клітини, лімфоцити, гіалінові кулі, клітини Мікуліча

 4. Плазматичні, епіделіоїдні клітини, лімфоцити, клітини Вірхова

 5. Плазматичні, ксантомні клітини, лімфоцити, макрофаги.

Завдання № 3.

При розтині чоловіка 47 років, померлого при симптомах надниркової недостатності, встановлені великі наднирники на розризі представлені тканинного білувато-жовтого кольору з тьмяною поверхнею, яка легко кришиться; при гістологічному дослідженні кора та мозковий шари представлені безструктурного, гомогенного тканинного, пофарбованого єозином в рожевий колір с грудочками хроматину ядер (каріорексис); діагноз- туберкульоз наднирників.

Який з компонентів туберкульозного запалення був головним?

 1. Альтеративний

 2. Ексудативний

 3. Проліферативний

 4. Ексудативно-проліферативний

 5. Ексудативно-альтеративний.

Завдання № 4.

При розтині наркомана, померлого при симптомах вираженої інтоксікації та виснаження, в багатьох внутрішніх органах (печінці, нирках, селезінці та інші), виявлені численні міліарні та субміліарні вогнища казеозного некрозу.

Про яку резістентність организму свідчать виявлені зміни?

 1. Різке зниження резістентності (негативна анергія)

 2. Низька резістентність, підвищена чутливість до туберкуліну)

 3. Висока резістентність, проява клітинного імунітету.

Завдання № 5.

При гістологічному дослідженні слизової оболонки матки молодої жінки, яка хворіла безпліддям, виявлено туберкльозне запалення з формуванням гранульом.

Про яку резістентність організму свідчать виявлені зміни?

 1. Різке зниження резістентності (негативна анергія)

 2. Низька резістентність, підвищена чутливість до туберкуліну)

 3. Висока резістентність, проява клітинного імунітету.

Завдання № 6.

При розтині жінки 30 років, померлої від гострого недокрів”я внаслідок після пологової маточної кровотечі, в 3 сегменті правої легені суплеврально віявлено вогнище вапняної консистенції розміром 2х3мм; плевра над ним потовщена; бронхо-легеневих лімфовузлах зправа осередки вапняної консистенції розміром 2х2мм.

Який перебіг вогнищ первинного туберкульозу в данном вмпадку?

 1. організація

 2. Інкапсуляція

 3. Петрифікація

 4. Осифікація

 5. Хронічний перебіг.

Завдання № 7.

На аутопсії у дитини 2,5 років констатован первинний легеневий туберкульозний комплекс; первинний афект розміром 3х4см з нечіткими межами, жовтого кольору, в центрі м”який навколо свіжі ділянки ексудативного запалення з некрозом, які зливаються між собою.

Який перебіг первинного туберкльозу в данному випадк?

 1. Лімфозалозиста генералізація

 2. Гематогенна генералізація

 3. Лімфо-гематогенна генералізація

 4. Ріст первинного афекта

 5. перебіг в хронічний первинний туберкульоз.

Завдання № 8.

На аутопсії у дитини 11 років з первинним туберкульозом, який вмер від туберкульозного менінго-енцефаліту, констатован первинний легеневий туберкльозний комплекс, великі пакети біфуркаційних та паратрахеальних лімфовузлів, твердих на розрізі жовтого кольору з тьмяною поверхнею; в м”яких мозкових оболонках основи та бокових поверхнях головного мозку горбики сірого кольору дм. 0,5-1мм.

Для якого перебігу первинного туберкульозу характерні виявлені зміни?

 1. Загоєння вогнищ первинного комплексу

 2. Ріст первинного афекта

 3. Лімфозалозиста генералізація

 4. гематогенна генералізація

 5. Лімфо-гематогенна генералізація.


Методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті “Загальна морфологія туберкульозу. Первинний туберкульоз”.

На початку заняття по еталонам відповідей перевірте правільність рішення домашнього завдання. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша

Схожі:

Тема: Загальна морфологія туберкульозу. Первинний туберкульоз. Актуальність теми iconГематогенний туберкульоз. Вторинний туберкульоз. Актуальність теми
Мета (загальна): Уміти класифікувати та розпізнавати морфологічні прояви гематогенного І вторинного туберкульозу, визначати їх патогенез,...
Тема: Загальна морфологія туберкульозу. Первинний туберкульоз. Актуальність теми iconТуберкульоз актуальність проблеми Туберкульоз
Туберкульоз являє собою гостре або хронічне інфекційне захворювання, яке викликається мікобактерією туберкульозу І при якому можуть...
Тема: Загальна морфологія туберкульозу. Первинний туберкульоз. Актуальність теми iconТуберкульоз актуальність проблеми Туберкульоз
Туберкульоз являє собою гостре або хронічне інфекційне захворювання, яке викликається мікобактерією туберкульозу І при якому можуть...
Тема: Загальна морфологія туберкульозу. Первинний туберкульоз. Актуальність теми iconДекан медичного факультету іфнму професор Р.І. Яцишин
Туберкульоз. Рання туберкульозна інтоксикація. Первинний туберкульозний комплекс. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфовузлів
Тема: Загальна морфологія туберкульозу. Первинний туберкульоз. Актуальність теми iconМетодична розробка
В зв’язку з тим, що соціально-економічні умови в нашій країні сприяють збільшенню кількості хворих на туберкульоз, більш важливим...
Тема: Загальна морфологія туберкульозу. Первинний туберкульоз. Актуальність теми iconПрофілактика туберкульозу Доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології
У багатьох країнах світу ця недуга вийшла з-під контролю, тому в квітні 1993р. Вооз проголосила туберкульоз глобальною небезпекою...
Тема: Загальна морфологія туберкульозу. Первинний туберкульоз. Актуальність теми iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Тема: Загальна морфологія туберкульозу. Первинний туберкульоз. Актуальність теми iconДопоможи собі сам ! Туберкульоз інфекційне захворювання людини, тварин, риб, яке викликається бактерією туберкульозу (паличкою Коха)
Туберкульоз інфекційне захворювання людини, тварин, риб, яке викликається бактерією туберкульозу (паличкою Коха)
Тема: Загальна морфологія туберкульозу. Первинний туберкульоз. Актуальність теми iconДопоможи собі сам ! Туберкульоз інфекційне захворювання людини, тварин, риб, яке викликається бактерією туберкульозу (паличкою Коха)
Туберкульоз інфекційне захворювання людини, тварин, риб, яке викликається бактерією туберкульозу (паличкою Коха)
Тема: Загальна морфологія туберкульозу. Первинний туберкульоз. Актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Генерування штучного світла є одним із найбільш важливих досягнень людства. Через зір люди одержують більше 80%...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи