Хвороби нирок. Гломерулопатії icon

Хвороби нирок. Гломерулопатії
Скачати 94.78 Kb.
НазваХвороби нирок. Гломерулопатії
Дата29.08.2012
Розмір94.78 Kb.
ТипДокументи


Хвороби нирок. Гломерулопатії.


Актуальність теми: Хвороби нирок являють собою різноманітну та численну групку захворювань, як самостійних так і вторинних. Гломерулопатії - це захворювання нирок, пов’язані с первинним ураженням клубочкового апарату та порушенням клубочкової фільтрації. До них відносяться гломерулонефрит, ідіопатичний нефротичний синдром або гломерулонефрит с мінімальними змінами, амілоїдоз нирок, діабетичний або печінковий гломерулосклероз. Знання і уміння, одержані на заняттях сприяють розумінню сутності, причин, механізмів розвитку, морфологічних прояв цих захворювань і потрібні лікарю для розуміння клінічних прояв, своєчасної діагностики їх, призначення адекватної патогенетичної терапії та профілактики можливих ускладнень.


Мета (загальна): уміти аналізувати та відрізняти від інших захворювань нирок на підставі морфологічної характеристики найбільш важливі захворювання нирок з первинним ураженням клубочкового апарату (гломерулонефрити, ідіопатичний нефротичний синдром, амілоїдоз нирок), розрізняти їх за морфологічною картиною, оцінювати їх значення для організму та наслідки.


^ Конкретні цілі Уміти Цілі початкового рівня


1. Розпізнавати морфологічні ознаки захворювання нирок з первинним ураженням клубочкового апарату, враховуючи етіологію та патогенез захворювань.

2. Діагностувати, інтерпретувати, представляти морфологічну сутність за макро- і мікроскопічною картиною постінфекційний, швидкопрогресуючий, хронічний гломерулонефрит, ідіопатичний нефротичний синдром та амілоїдоз нирок.


3. Розрізняти на підставі макро- і мікроскопічного дослідження зміни в клубочках, канальцях, стромі при гломерулонефритах, ідіопатичному нефротичному синдромі та амілоїдозі, оцінювати значення цих змін для розвитку хвороби та наслідків для організму.


1. Розпізнавати та інтерпретувати нормальну будову(каф.анатомії),структуру

(каф.гістології), функцію (каф. фізіології) нирок.


2.Розпізнавати та оцінювати за мікроскопічними ознаками (включаючи електроно-мікроскопічні ознаки клітин нефрону та базальної мембрани) мезангіальні, епітеліальні та ендотеліальні клітини клубочкового апарату та гістологічну картину тубуло-інтерстиційного апарату нирок (каф.гістології).


3. Розпізнавати та оцінювати різноманітне фарбування структур тканини та клітин нирки (каф. гістології).Для того, щоб Ви могли оцінити відповідність початкового рівню Ваших знань - умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.

^ Завдання для самоперевірки та самоконтролю

початкового рівня знань-умінь


Завдання 1.

При розтині трупа нирки мають бібовидну форму розміром 10х4.5х4 см, масою 120 гр. Поверхня нирок гладка, на розрізі межа кіркової та мозкової речовини ясна, рисунок чіткий. Тканина на розрізі сірувато-рожевого кольору. Опис якої нирки приведений у протоколі розтину трупа?

1. Нормальна нирка.

2. Нирка з уродженою вадою розвитку коркової речовини.

3. Патологічно змінена нирка.

4. Нирка з уродженою вадою розвитку мозкової речовини.

5. Нирка з набутою вадою розвитку.


Завдання 2.

У хворого з вадою розвитку нирок при електоронно-мікроскопічному дослідженні встановлено, що нефрони складаються з судинного клубочка. Які ще структури складають нефрон ?

1. Зовнішній та внутрішній листок капсули Боумена,

2. Звиті канальці 1-го та 2-го порядку.

3. Петля Генле.

4. Збираючи трубочки.

5. Всі відповіді вірні.


Завдання 3.

При імунофлюоресцентній мікроскопії визначається наявність імунних комплексів на базальній мембрані клубочкового фільтру ближче до ендотелію капілярів. Які ще структури входять до составу клубочкового фільтру?

1. Епітелій капсули Боумена.

2. Мезангіальні клітини.

3. Епітеліальні клітини дистальних канальців.

4. Комплекс мукополісахаридів та великі та малі відростки подоцитів.

5. Епітеліальні клітини проксимальних канальців.


Завдання 4.

При обстежені хворого встановлено, що в нього порушені процеси фільтрації сечі. Які структурні підрозділи нефрону відповідають за функцію фільтрації сечі?

1. Проксимальні канальці.

2. Судиний клубочок нирки.

3. Дистальні канальці.

4. Юкстамедулярна зона.

5. Петля Генне.


Еталон відповіді завдань для самоперевірки та самоконтролю початкового рівня знань-умінь:1-1, 2-5, 3-4, 4-2.


Інформацію, необхідну для поповнень знань-умінь можна знайти в наступних літературних джерелах:

1. Привес М.Г., Лисенко М.К.// Анатомія людини. - М., Медицина, 1985.- С.322-332.

2. Єлисіїв В.Г., Афанас’їв Ю.І., Юрина І.О.// Гістологія.- М., Медицина, 1983.-С.530-541.

3. Хем А., Кормак Д.// Гістологія. - М., Мир, 1983.- т.2, С.56-106.,

т.5.

4. Косицький М.І.// Фізіологія. - М., Медицина, 1985.-С.311-317.


Основні теоретичні питання на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності.


1. Сутність та сучасна клініко-морфологічна класифікація хвороб нирок. Характеристика клінічних синдромів при захворюваннях нирок.

2. Сутність гломерулонефритів: етіологія, патогенез, класифікація за характером змін в клубочках та перебігом.

3. Сутність та морфологія постінфекційного (гострого) гломерулонефриту, його макро- та мікроскопічна картина, наслідки та оцінка значення для організму.

4. Сутність та морфологія швидкопрогресуючого (злоякісноперебігаючого) гломерулонефрит: етіологія, патогенез, макро- та мікроскопічна картина, наслідки, значення для організму.

5. Сутність та морфологія клініко-морфологічних форми хронічного гломерулонефриту, наслідки, особистості перебігу, значення.

6. Сутність та морфологія змін в міокарді при швидкопрогресуючому та хронічних гломерулонефритах, ускладнення, наслідки, причини смерті.

7. Сутність та морфологія ідіопатичного нефротичного синдрому (гломерулонефрит з мінімальними змінами): причини розвитку, патогенез, наслідки, особистості перебігу.

8. Сутність амілоїдозу нирок: причини розвитку, патогенез, макро- та мікроскопічна картина, ускладнення, наслідки, причини смерті.


Література для засвоєння необхідних знань-умінь по даній темі:


1. Струков О.І., Серов В.В.// Патологічна анатомія. - М., Медицина, 1995.- С.399-409, 417-418.

2. Лекції кафедри на тему: “Хвороби нирок. Гломерулопатії.”

3. Шлопов В.Г.// Основи патологічної анатомії людини. - Київ,1999.- С.281-296.

4. Граф логічної структури теми „ Хвороби нирок. Гломерулопатії” (додаток 1 ).

5. Алгоритм морфологічної діагностики захворювань нирок (додаток 2).

6. Інструкція вивчення макро- і мікропрепаратів (додаток 3, 4).


Додаткова література:


1. Серов В.В., Яригин Н.Е., Пауков В.С.// Патологічна анатомія. Атлас. - М., Медицина,1986.- С.301-313.

2. Патологічна анатомія. Курс лекцій. Під ред. В.В.Серова, М.О.Пальцева. - М., Медицина, 1998.- С.451-464.


Виконайте наступні цільові завдання.

Завдання1. У дитини 5 р. розвився нефротичний синдром, при нефробіопсії світломікроскопично ніяких змін не виявлено, а при електронно-мікроскопічному досліджені - злиття малих відростків подоцитів. Яке захворювання мало місце у дитини?

А. гломерулонефрит з мінімальними змінами (ідіопатичний нефротичний синдром)

Б. постінфекційний гломерулонефрит

В. мембранозний гломерулонефрит

Г. амілоїдоз нирок

Д. швидко прогресуючий гломерулонефрит.


Завдання 2. При розтині трупа чоловіка 43 р., який загинув від уремії, виявлено, що нирки розміром 7.5х3х2.5 см, масою 60 гр. кожна, щільні, фіброзна капсула знімається з невеликими труднощами, поверхня нирок нерівномірно дрібнозерниста, на розрізі кора нерівно стоншена до 0.2 см. Як називається така нирка?

1. вторинно зморщена нирка

2. первинно зморщена нирка

3. атеросклеротична зморщена нирка

4. амілоїдно зморщена нирка

5. пієлонефритично зморщена нирка.


Завдання 3. У дитини 9 років після перенесеної ангіни через 10 діб розвився сечовий синдром, при проведені біопсії нирок мікроскопічно виявлена дифузна проліферація мезангіальних, ендотеліальних клітин, помірна інфільтрація поліморфно ядерними лейкоцитами, при електронній мікроскопії виявлені великі електоронно-щільні субепітеліальні депозити, в вигляді “горбів”. Яка морфологічна форма гломерулонефриту розвилась у дитини?

1. постінфекційний (гострий) гломерулонефрит

2. швидко прогресуючий гломерулонефрит

3. мембранозний гломерулонефрит

4. мезангіопроліферативний гломерулонефрит

5. мезангіокапілярний гломерулонефрит.


Завдання 4. При розтини трупа померлого 48 р., який тривалий час хворів на хронічній гломерулонефрит, виявлено: нирки розміром 8х3х2.5 см, масою 60 гр, щільні, капсула знімається з труднощами, поверхня нерівномірно дрібнозерниста, фібринозне запалення серозних і слизових оболонок, дистрофічні зміни паренхіматозних органі, набряк головного мозку. Яким ускладненням зумовлені зміни внутрішніх органів і серозних оболонок?

А. уремією

Б. анемією

В. сепсисом

Г. гострим артеріальним недокрів’ям

Д. розрідженням крові


Завдання 5. У чоловіка 38 р. після переохолодження розвилась масивна протеїнурія, з’явились набряки, розгорнувся нефротичний синдром. При дослідженні ниркового біоптату виявлено, що 80% клубочків з епітеліальними “півмісяцями”, некроз стінок капілярів клубочка, наявність фібрину в вигляді субендотеліальних депозитів, наявність тубуло-інтерстиційного компоненту. Яке захворювання розвилось у чоловіка?

1. швидко прогресуючий гломерулонефрит

2. постінфекційний гломерулонефрит

3. мембранозний гломерулонефрит

4. мезангіопроліферативний гломерулонефрит

5. гломерулонефрит з мінімальними змінами.


Завдання 6. В нефробіоптаті чоловіка 23р. виявлені наступні зміни: проліферація мезангіальних клітин, набухання і проліферація ендотеліальних клітин, збільшення мезангіального матриксу, дифузне потовщення та розщеплення гломерулярної базальної мембрани, помірно виражений тубуло-інтерстиційний компонент, при електроній мікроскопії встановлена інтерпозиція мезангіума, дифузне та нерівномірне потовщення гломерулярної базальної мембрани. Яка форма гломерулонефриту розвилась у хворого?

1. мезангіокапілярний гломерулонефрит

2. мембранозний гломерулонефрит

3. потсінфекційний гломерулонефрит

4. швидко прогресуючий гломерулонефрит

5. амілоїдоз нирок.


Завдання 7. При розтини трупа чоловіка 46 р., тривалий час хворого на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень, виявлено: нирки збільшені в розмірі, щільні, на розрізі мають “сальний” вигляд, жовто-білого кольору, коркова речовина потовщена до1.2см, піраміди червоні. Розвитком якого процесу в нирках ускладнився туберкульоз легень?

1. амілоїдоз нирок

2. швидко прогресуючий гломерулонефрит

3. мембранозний гломерулонефрит

4. фібропластичний гломерулонефрит

5. постінфекційний гломерулонефрит.


Завдання 8. При розтини трупа чоловіка 46 р., тривалий час хворого на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень, виявлено: нирки збільшені в розмірі, щільні, на розрізі мають “сальний” вигляд, жовто-білого кольору, коркова речовина потовщена до1.2см, піраміди червоні. Якими препаратом необхідно пофарбувати тканину нирки при мікроскопічному досліджені, щоб верифікувати діагноз?

1. конго рот

2. судан 3

3. толуїдиновим синім

4. фарбування сріблом

5. за ван Гізоном.


Методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті

Хвороби нирок. Гломерулопатії”.

На початку заняття по еталонам відповідей перевірте правильність рішення домашнього завдання. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття.

Самостійно Ви повинні вивчити макро- і мікро препарати, вирішити ситуаційні задачі.

^ Слід вивчити макропрепарати: “Велика біла нирка при швидко прогресуючому гломерулонефриті”, “Велика строката нирка при швидко прогресуючому гломерулонефриті”, “Вторинна зморщена нирка при хронічному гломерулонефрит”, “ Амілоїдоз нирки”. При цьому треба користуватися алгоритмом диференційної діагностики (додаток 1, 2, див. додаток № 1, «Паренхіматозні дистрофії»).

Мікроскопічні особливості гломерулопатій вивчають на препаратах за фарбуванням гематоксилин-еозином, конго рот: “Постінфекційний гломерулонефрит”, “Швидкопрогресуючий гломерулонефрит”, “Мезангіопроліферативний гломерулонефрит”, “Хронічний гломерулонефрит. Кінцева стадія”, “Амілоїдоз нирок”. При цьому використають інструкцію вивчення мікропрепаратів (додаток 2, див. додаток № 2, «Паренхіматозні дистрофії»).

При використанні мікрофотограм, електронограм, таблиць по даній темі потрібно отримати уявлення про мікроскопічні, ультраструктурні та імунофлюоресцентні особливості гломерулопатій.

Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента шляхом перевірки опису мікропрепаратів і тестового контролю засвоєння знань.


Схожі:

Хвороби нирок. Гломерулопатії iconХвороби нирок. Гломерулопатії
Знання І уміння, одержані на заняттях сприяють розумінню сутності, причин, механізмів розвитку, морфологічних прояв цих захворювань...
Хвороби нирок. Гломерулопатії iconАктуальність проблеми
Хвороби нирок являють собою численну І різноманітну як у клінічному, так І в морфологічному прояві групу хвороб, класифікація яких...
Хвороби нирок. Гломерулопатії iconАктуальність проблеми
Хвороби нирок являють собою численну І різноманітну як у клінічному, так І в морфологічному прояві групу хвороб, класифікація яких...
Хвороби нирок. Гломерулопатії iconПолікистоз нирок. Пухлини нирок. Нефропатія вагітних. Особливості перебігу та лікування хвороб нирок у хворих похилого та старечего віку
Оновлено та прийнято до вікористання рішенням методичної наради кафедри (протокол №1 від 27 серпня 2013 року – дата проведення першої...
Хвороби нирок. Гломерулопатії iconХвороби нирок. Тубулопатії. Інтерстиціальні (проміжні) нефрити
Знання причин, суті, механізмів розвитку, морфологічних змін ціх хвороб необхідно лікарю для розуміння клінічних прояв, ранньої діагностики...
Хвороби нирок. Гломерулопатії iconХвороби нирок. Тубулопатії. Інтерстиціальні (проміжні) нефрити
Знання причин, суті, механізмів розвитку, морфологічних змін ціх хвороб необхідно лікарю для розуміння клінічних прояв, ранньої діагностики...
Хвороби нирок. Гломерулопатії iconМіністерство охорони здоров’я україни
Роль нирок в підтримці кислотно-основного стану. Клубочкова фільтрація в нормі та при патології нирок. Загальні властивості та складові...
Хвороби нирок. Гломерулопатії iconПротокол надання медичної допомоги хворим на швидкопрогресуючий гломерулонефрит. Інформація про розробників
Швидкопрогресуючий гломерулонефрит (шпгн)- імуноопосередковане запалення нирок, що має злоякісний перебіг, характеризу­ється формуванням...
Хвороби нирок. Гломерулопатії iconЗатверджую” “Схвалено
Дитячі хвороби, хірургічні хвороби, акушерство І гінекологія, планування сім’ї та репродуктивне здоров’я населення України, урологія,...
Хвороби нирок. Гломерулопатії iconЗатверджую” “Схвалено
Дитячі хвороби, хірургічні хвороби, акушерство І гінекологія, планування сім’ї та репродуктивне здоров’я населення України, урологія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи