Хвороби нирок. Тубулопатії. Інтерстиціальні (проміжні) нефрити icon

Хвороби нирок. Тубулопатії. Інтерстиціальні (проміжні) нефрити
Скачати 90.35 Kb.
НазваХвороби нирок. Тубулопатії. Інтерстиціальні (проміжні) нефрити
Дата29.08.2012
Розмір90.35 Kb.
ТипДокументи


Хвороби нирок. Тубулопатії. Інтерстиціальні (проміжні) нефрити.


Актуальність теми: Тубулопатії - це захворювання нирок с первинним ведучим ураженням канальців та порушенням їх концентраційної, реабсорбційної і секреторної функції. Тубулопатії можуть бути набуті і спадкові, які зумовлені різними формами ферментопатій. До набутих тубулопатій відносяться: гострий некротичний некроз або гостра ниркова недостатність, хронічні тубулопатоії - мієломна нирка та подагрична нирка. Інтерстиціальні нефрити - це такі захворювання нирок, які характеризуються первинним ураженням інтерстиціуму та канальців. Ці захворювання можуть бути різними за етіологією (токсичні, інфекційні, імунні, метаболічні, неопластичні, механічні) та за розвитком хвороби (гострі та хронічні). В кінцевій стадії багатьох захворювати нирок у хворих може розвиватися хронічна ниркова недостатність, яка характеризується підвищенням концентрації азотистих шлаків у крові (азотемічна уремія) та іншими клінічними проявами. Знання причин, суті, механізмів розвитку, морфологічних змін ціх хвороб необхідно лікарю для розуміння клінічних прояв, ранньої діагностики та профілактики захворювань.


Мета (загальна): уміти за морфологічною (макро- та мікроскопічною) картиною відрізняти прояви різних форм тубулопатій, інтерстиціальних нефритів, пояснюючи причини та механізми їх розвитку, оцінувати їх наслідки та значення для організму.


^ Конкретні цілі Уміти Цілі початкового рівня

1. Розрізняти та класифікувати захворювання нирок, враховуючи тубулопатії та інші захворювання.

1. Розпізнавати та інтерпретувати різні гломерулопатії (каф.пат. анатомії).


2. Розпізнавати сутність і морфологічні ознаки гострого некротичного нефрозу, пояснювати етіологію, патогенез гострої ниркової недостатності, оцінувати наслідки та значення для організму хворого.

2. Розпізнавати морфологічну будову нирок (каф. гістології, каф. анатомії), особливості кровопостачання нирок, процеси пошкодження в нирках(дистрофію та некроз)(каф. пат. анатомії).


3. Розпізнавати та інтерпретувати морфологічні ознаки інтерстиціальних нефритів - гнійних (пієлонефриту) та негнійних (тубулоінтерстиціальних нефритів).

3. Розпізнавати морфологічні прояви пошкодження та запалення в нирках (каф. пат анатомії).

4. Діагностувати на підставі макро- та мікроскопічної діагностики гнійні інтерстиціальні нефрити, їх морфологічні особистості, наслідки та значення для організму.

4. Розпізнавати нормальну будову (каф. норм. анатомії), структуру (каф. гістології), морфологічні прояви запалення та організації в нирках (каф. пат. анатомії).


5. Розпізнавати та інтерпретувати морфологічні ознаки хронічної ниркової недостатності.

5. Розпізнавати та діагностувати на підставі морфологічних ознак різні загальнопатологічні процеси в організмі (каф.пат.анатомії).


Для того, щоб Ви могли оцінити відповідність початкового рівню Ваших знань - умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.


^ Завдання для самоперевірки та самоконтролю


Завдання 1.

При мікроскопічному досліджені ниркового біоптату морфолог встановив, що пошкоджені багато канальців. Яка функція нирок буде порушена?

1. фільтраційна функція нирок.

2. концентраційна функція нирок.

3. не буде порушена функція.

4. реабсорбційна функція нирок.


Завдання 2.

При гістологічному досліджені нирок встановлено, що є відмінність у кровопостачанні кортикальних і юкстамедулярних нефронів. В чому виражається особистість кровопостачання до юкстамедулярних нефронів?

1. юкстамедулярні нефрони мають одну капілярну сіть.

2. юкстамедулярні нефрони мають дві капілярні сіті.

3. юкстамедулярні нефрони не мають капілярної сіті.


Завдання 3.

При мікроскопічному досліджені нирок хворого, який загинув від механічної жовтяниці, епітелій канальців поданий клітинами у яких були відсутні ядра. Який загально патологічний процес розгорнувся в епітелії канальців?

1. атрофія епітелію канальців.

2. запалення епітелію канальців.

3. некроз епітелію канальців.

4. метаплазія епітелію канальців.


Завдання 4.

У хворого на хронічний абсцес на поверхні нирок визначаються множинні порожнини діаметром 0.2 см, заповнені жовтим, в’язким вмістом. Який загально патологічний процес розгорнувся в нирках?

1. метаплазія.

2. гнійне запалення.

3. некроз.

4. серозне запалення.


Еталон відповіді завдань для самоперевірки та самоконтролю початкового рівня знань-умінь:1-2, 2-1, 3-3, 4-3.


Інформацію, необхідну для поповнення знань-умінь можна знайти в наступних літературних джерелах:

1. Привес М.Г., Лисенко М.К.// Анатомія людини.-М., Медицина,1985, С. 322-332.

2. Єлисіїв В.Г., Афанас’їв Ю.І., Юрина І.О.// Гістологія.-М., Медицина, 1983,- С. 530-541.

3. Струков О.І, Серов В.В.// Патолог ічна анатомія.- М., Медицина, 1995.- С. 47-105,134-152, 164-186.

4. Лекції кафедри на теми:”Пошкодження”, “Запалення”, “Компенсаторно-пристосувальні процеси”.

5. Шлопов В.Г.// Основи патологічної анатомії людини.- Київ, 1999.- С. 39-89, 124-135, 139-156.


Граф логічної структури теми ”Хвороби нирок. Тубулопатії. Інтерстиціальні нефрити” (додаток 1).


Основні теоретичні питання на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності.


1. Сутність та сучасна клініко-морфологічна класифікація хвороб нирок.

2. Сутність та морфологія тубулопатій: гострі і хронічні захворювання.

3. Сутність та морфологія гострого некротичного нефрозу: етіологія, патогенез, макро- і мікроскопічна картина, наслідки, перебіг та значення для організму.

4. Сутність та морфологія інтерстиціальних нефритів, сучасна класифікація.

5. Сутність та морфологія гнійного інтерстиціального нефриту: форми, причини розвитку, патогенез, ускладнення, наслідки, причини смерті.

6. Сутність та морфологія тубуло-інтерстиціальних нефритів: форми, причини, механізм розвитку, наслідки, значення для організму.

7. Сутність та морфологія уремії: прояви, ускладнення, наслідки, причини смерті.


Література для засвоєння необхідних знань-умінь по даній темі:

1. Струков О.І, Серов В.В.// Патологічна анатомія.- М., Медицина, 1995.- С. 411-419.

2. Лекції кафедри на тему: ”Хвороби нирок. Тубулопатії. Інтерстиціальні нефрити.”

3. Шлопов В.Г.// Основи патологічної анатомії людини.- Київ, 1999.- С. 296-304.

4. Граф логічної структури теми ”Хвороби нирок. Тубулопатії. Інтерстиціальні нефрити” (додаток 1).

5. Алгоритм морфологічної діагностики захворювань нирок (додаток 2).

6. Інструкція вивчення макро- і мікропрепаратів (додаток 3,4).


Додаткова література:

1. Серов В.В., Яригин Н.Е., Пауков В.С.// Патологічна анатомія. Атлас.- М., Медицина, 1986.- С. 303-314.

2. Патологічна анатомія. Курс лекцій. Під ред. В.В.Серова, М.О.Пальцева.- М., Медицина, 1998.- С. 451-464.


Виконайте наступні цільові завдання


Завдання 1. У хворого 52р. з раком головки підшлункової залози розвились ознаки підпечінкової жовтяниці, з’явились ознаки олігоанурії і хворий помер. На аутопсії: нирки декілька збільшені в розмірах, масою 180.0 гр, в’ялі, фіброзна капсула знімається дуже легко, поверхня нирок бліда, кіркова речовина сірувато-жовтувата, бліда, мозкова речовина - синюшна. Яка патологія нирок ускладнила захворювання?

А. гострий некротичний нефроз

Б. гострий гломерулонефрит

В. швидко прогресуючий гломерулонефрит

Г. хронічний гломерулонефрит

Д. гострий пієлонефрит.


Завдання 2. У хворого 52р. з раком головки підшлункової залози розвились ознаки підпечінкової жовтяниці, з’явились ознаки олігоанурії і хворий помер. На аутопсії: нирки декілька збільшені в розмірах, масою 180.0 гр, в’ялі, фіброзна капсула знімається дуже легко, поверхня нирок бліда, кіркова речовина сірувато-жовтувата, бліда, мозкова речовина - синюшна. Яка наймовірна причина розвитку змін в нирках?

А. дія жовчних кислот на епітелій канальців нирки

Б. бактеріальні токсини

В. дія сульфаніламідів

Г. бактеріальний шок

Д. травматичний шок


Завдання 3. У хворого52р. з раком головки підшлункової залози розвились ознаки підпечінкової жовтяниці, з’явились ознаки олігоанурії і хворий помер. На аутопсії: нирки декілька збільшені в розмірах, масою 180.0 гр, в’ялі, фіброзна капсула знімається дуже легко, поверхня нирок бліда, кіркова речовина сірувато-жовтувата, бліда, мозкова речовина - синюшна. Яка мікроскопічна картина спостерігається в нирках?

А. некроз епітелію звитих канальців, тубулорексіс, повнокров’я мозкової речовини, набряк та одноядерні інфільтрати в стромі

Б. склероз та гіаліноз більшості клубочків, лімфо-гістіоцитарна інфільтрація строми.

В. у клубочках епітеліальні ”півмісяці”, виражений тубуло-інтерстиціальний компонент.

Г. у клубочках, стінках судин, базальних мембранах канальців і стромі відкладення безструктурних рожевих мас, позитивно фарбуючись за конго рот

Д. мікроскопічно нормальна будова нирок.


Завдання 4. У жінки 43 тижнів вагітності була проведена операція кесарева січення. В післяопераційний період розвилась масивна кровотеча (крововтрата 3500 мл), ознаки анурії і жінка загинула. На аутопсії: нирки декілька збільшені у розмірах, масою по 200 гр, в’ялі, фіброзна капсула знімається легко, на розрізі кіркова речовина бліда, сірувато-жовтувата, набухла. Мозкова речовина та юстомедулярна зона повнокровні. Яке ускладнення оперативного втручання мало місця у жінки?

А. геморагічний шок

Б. травматичний шок

В. кардіогений шок

Г. бактеріальний шок

Д. анафілактичний шок.


Завдання 5. У жінки 43 тижнів вагітності була проведена операція кесарева січення. В післяопераційний період розвилась масивна кровотеча (крововтрата 3500 мл), ознаки анурії і жінка загинула. На аутопсії нирки декілька збільшені у розмірах, масою по 200 гр, в’ялі, фіброзна капсула знімається легко, на розрізі кіркова речовина бліда, сірувато-жовтувата, набухла. Мозкова речовина та юстомедулярна зона повнокровні. Яка патологія нирок ускладнила оперативне втручання?

А. гострий некротичний нефроз

Б. швидкопрогресуючий гломерулонефрит

В. гострий тубуло-інтерстиціальний нефрит

Г. гострий пієлонефрит

Д. гострий гломерулонефрит.


Завдання 6. Хворий 39 р., який переніс травму спинного мозку с порушенням іннервації сечовивідний шляхів, помер через 11 місяців при явищах хронічної уремії. Яке захворювання нирок ускладнило травму?

А. хронічний пієлонефрит

Б. гострий тубуло-інтерстиціальний нефрит

В. гострий пієлонефрит

Г. гострий некротичний нефроз

Д. хронічний гломерулонефрит.


Завдання 7. Чоловік 46 р. протягом 12 років приймає нестероїдні протизапальні препарати. При мікроскопічному досліджені нирок виявлені виражений інтерстиціальний фіброз, атрофія канальцевого апарату, виражена лімфо-гістіоцитарна інфільтрація строми. Якому ураженню нирок відповідає така морфологічна картина?

А. хронічний тубуло-інтерстиціальний нефрит

Б. гострий тубуло-інтерстиціальний нефрит

В. гострий пієлонефрит

Г. хронічний пієлонефрит

Д. гострий некротичний нефроз.


^ Методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті

Хвороби нирок. Тубулопатії. Інтерстиціальні нефрити”.

На початку заняття по еталонам відповідей перевірте правильність рішення домашнього завдання. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до даного заняття.

Самостійно Ви повинні вивчити макро- і мікропрепарати, вирішити ситуаційні задачі.

Слід вивчити макропрепарати: “Гострий некротичний нефроз”, “Жовчний нефроз”, “ Гострий емболічний нефрит”, “ Хронічний пієлонефрит”, “Фібринозний перикардит”. При цьому треба користуватися алгоритмом диференційної діагностики (додаток 1, див. додаток 1 Хвороби нирок. Гломерулопатії”) та інструкцією вивчення макропрепаратів (див. додаток № 1, «Паренхіматозні дистрофії ).

Мікроскопічні особливості тубулопатій та інтерстиціальних нефриті вивчають на препаратах за фарбуванням гематоксилин-еозином: “Гострий некротичний нефроз”, “Жовчний нефроз”, “Хронічний пієлонефрит”, “Фібринозний перикардит”. При цьому використають інструкцією вивчення мікропрепаратів (див. додаток № 2, «Паренхіматозні дистрофії»).

При використанні мікрофотограм, таблиць по даній темі потрібно отримати уявлення про мікроскопічні особливості тубулопатій та інтерстиціальних нефритів.

Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента шляхом перевірки опису мікропрепаратів і тестового контролю засвоєння знань.


Схожі:

Хвороби нирок. Тубулопатії. Інтерстиціальні (проміжні) нефрити iconХвороби нирок. Тубулопатії. Інтерстиціальні (проміжні) нефрити
Знання причин, суті, механізмів розвитку, морфологічних змін ціх хвороб необхідно лікарю для розуміння клінічних прояв, ранньої діагностики...
Хвороби нирок. Тубулопатії. Інтерстиціальні (проміжні) нефрити iconАктуальність проблеми
Хвороби нирок являють собою численну І різноманітну як у клінічному, так І в морфологічному прояві групу хвороб, класифікація яких...
Хвороби нирок. Тубулопатії. Інтерстиціальні (проміжні) нефрити iconАктуальність проблеми
Хвороби нирок являють собою численну І різноманітну як у клінічному, так І в морфологічному прояві групу хвороб, класифікація яких...
Хвороби нирок. Тубулопатії. Інтерстиціальні (проміжні) нефрити iconПолікистоз нирок. Пухлини нирок. Нефропатія вагітних. Особливості перебігу та лікування хвороб нирок у хворих похилого та старечего віку
Оновлено та прийнято до вікористання рішенням методичної наради кафедри (протокол №1 від 27 серпня 2013 року – дата проведення першої...
Хвороби нирок. Тубулопатії. Інтерстиціальні (проміжні) нефрити iconМіністерство охорони здоров’я україни
Роль нирок в підтримці кислотно-основного стану. Клубочкова фільтрація в нормі та при патології нирок. Загальні властивості та складові...
Хвороби нирок. Тубулопатії. Інтерстиціальні (проміжні) нефрити iconХвороби нирок. Гломерулопатії
Знання І уміння, одержані на заняттях сприяють розумінню сутності, причин, механізмів розвитку, морфологічних прояв цих захворювань...
Хвороби нирок. Тубулопатії. Інтерстиціальні (проміжні) нефрити iconХвороби нирок. Гломерулопатії
Знання І уміння, одержані на заняттях сприяють розумінню сутності, причин, механізмів розвитку, морфологічних прояв цих захворювань...
Хвороби нирок. Тубулопатії. Інтерстиціальні (проміжні) нефрити iconПротокол надання медичної допомоги хворим на швидкопрогресуючий гломерулонефрит. Інформація про розробників
Швидкопрогресуючий гломерулонефрит (шпгн)- імуноопосередковане запалення нирок, що має злоякісний перебіг, характеризу­ється формуванням...
Хвороби нирок. Тубулопатії. Інтерстиціальні (проміжні) нефрити iconЗатверджую” “Схвалено
Дитячі хвороби, хірургічні хвороби, акушерство І гінекологія, планування сім’ї та репродуктивне здоров’я населення України, урологія,...
Хвороби нирок. Тубулопатії. Інтерстиціальні (проміжні) нефрити iconЗатверджую” “Схвалено
Дитячі хвороби, хірургічні хвороби, акушерство І гінекологія, планування сім’ї та репродуктивне здоров’я населення України, урологія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи