Тема кількість годин icon

Тема кількість годин
Скачати 366.07 Kb.
НазваТема кількість годин
Дата29.08.2012
Розмір366.07 Kb.
ТипДокументи

 1. Тематичний план лекцій
№ з/п

ТЕМА

Кількість годин

Модуль 1 ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НЕОРГАНІЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ

1.

Предмет і зміст фармацевтичної хімії. Державна фармакопея України. Ідентифікація лікарських засобів, випробування на чистоту і допустимі межі домішок.

2

2.

Лікарські речовини, похідні елементів VI – VII груп Періодичної системи Д.І.Мендєлєєва.

2

3.

Лікарські речовини, похідні елементів II, III груп Періодичної системи Д.І.Мендєлєєва.

2

4.

Лікарські речовини, похідні елементів IV, V груп Періодичної системи Д.І.Мендєлєєва.

2

5.

Лікарські речовини, похідні елементів I, VIII груп Періодичної системи Д.І.Мендєлєєва і радіофармацевтичні препарати.

2

6.

Лікарські речовини із груп галогенпохідних, спиртів.

2

7.

Лікарські речовини із груп альдегідів і карбонових кислот аліфатичного ряду. Лікарські речовини похідні амінокислот, складних ефірів, неорганічних кислот.

2

Модуль 2 ОРГАНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ. АЛІФАТИЧНІ ТА АРОМАТИЧНІ СПОЛУКИ. ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНОГО РЯДУ

1.

Амідовані похідні вугільної кислоти, похідні біс(β-хлоретил)-аміну, циклоалканів і терпеноїдів.

2

2.

Лікарські речовини похідні фенолів, ароматичних амінів.

2

3.

Лікарські речовини похідні ароматичних кислот.

2

4.

Похідні ароматичних амінокислот і амідовані похідні сульфокислот ароматичного ряду.

2

5.

Лікарські речовини похідні амідів сульфанілової кислоти.

2

6.

Лікарські речовини похідні пятичленних гетероциклів.

2

7.

Лікарські речовини похідні шестичленних гетероциклів.

2

8.

Лікарські речовини похідні конденсованих гетеро циклів.

2

Модуль 3 ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ

1.

Лікарські речовини,що належать до групи алкалоїдів. Похідні хінолізину, піролізидіну, піперидину.

2

2.

Лікарські речовини,що належать до групи алкалоїдів. Похідні пропану, хіноліну, ізохіноліну.

2

3.

Лікарські речовини, що належать до групи алкалоїдів. Похідні морфінану, індолу, пурину і речовини, що містять екзоциклічний азот.

2

4.

Лікарські речовини із групи вуглеводів. Загальна характеристика вуглеводів.

2

5.

Загальна характеристика і класифікація глікозидів. Серцеві глікозиди.

2

6.

Лікарські речовини, що належать до групи вітамінів. Вітаміни аліфатичного, аліциклічного і ароматичного рядів.

2

7.

Лікарські речовини, що належать до групи вітамінів. Вітаміни гетероциклічного ряду.

2

Модуль 4 ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ. МЕТОДИ ЯКІСНОГО ТА КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН

1.

Лікарські речовини, що належать до групи гормонів і їх синтетичні аналоги. Гормони – похідні амінокислот.

2

2.

Лікарські речовини, що належать до групи гормонів і їх синтетичні аналоги. Гормони стероїдної структури.

2

3.

Лікарські речовини, що належать до групи анти­біотиків. Функціональний та кількісний аналіз лікарських речовин органічної природи.

2

4.

Лікарські речовини, що належать до групи антибіотиків. Гетероциклічні антибіотики.

2

5.

Функціональний та кількісний аналіз лікарських речовин органічної природи.

2

6.

Спектральні методи аналізу лікарських речовин.

2

7.

Хроматографічні методи аналізу лікарських речовин.

2

8.

Нанотехнології в фармації.

2
Всього

60
 1. ^ Тематичний план практичних занять
№ з/п

ТЕМА

Кількість годин

Модуль 1 ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НЕОРГАНІЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ

1

Предмет і завдання фармацевтичної хімії. НДТ, що регламентує якість лікарських засобів. Державна фармакопея України. Правила роботи і техніка безпеки в лабораторії при аналізі лікарських препаратів.

3

2

Хімічні методи аналізу лікарських препаратів. Реакції іденти­фікації на катіони Al3+, NH4+, Bі3+, Fe 2+, Fe 3+, K+, Ca2+, Mg2+, Na+, Hg2+ , Pb2+, Zn2+, Ag+.

3

3

Хімічні методи аналізу, реакції іденти­фікації на аніони CH3COO -, AsO33-, AsO43-, Br -,+, I-, CO32-, HCO3-, NO3- , PO43-, SO42-, SO32-, Cl-.

3

4

Випробування на припустимі межі вмісту домішок. Еталонні роз­чини. Фармакопейне визначення домішок, що зустрічаються най­частіше: NH4+, As3+, Ca2+, Mg2+, Cl-, F-.

3

5

Випробування на припустимі межі вмісту домішок. Фармакопейне визначення домішок Fe 3+, PO43-, K+, SO42-, Al3+, Zn2+, важких металів.

3

6

Неорганічні сполуки як лікарські речовини в медицині. Лікарські засоби галогенів. Фармакопейне дослідження HCl, KCl, NaCl, NaBr, KBr .

3

7

Лікарські засоби галогенів. Фармакопейне дослідження NaI, KI, I2 Вода очищена, вода для ін’єкцій. Фізичні та хімічні властивості, контроль якості, визначення домішок, умови зберігання.

3

8

Перекис водню, ідентифікація, методи аналізу. Лікарські засоби сірки. Натрію тіосульфат, натрію сульфат. Дослідження за фармакопеєю.

3

9

Лікарські засоби – похідні елементів III і V групи Періодичної системи. Розчин аміаку, властивості, дослідження, умови збері­гання. Солі вісмута, фармакопейне дослідження.

3

10

Аналіз лікарських речовин, які містять елементи III групи Пе­ріодичної системи. Лікарські засоби бору. Борна кислота, натрію тетраборат. Вимоги до якості, контроль у відповідності з медичним застосуванням.

3

11

Аналіз лікарських речовин, які містять елементи IV групи Періодич­ної системи. Лікарські засоби вуглецю. Натрію гідрокарбонат. Ви­моги до якості, контроль у відповідності з медичним застосуванням.

3

12

Аналіз лікарських речовин, що містять елементи II групи. Дослід­ження MgO, MgSO4·7H2O, CaCl2 6H2O.

3

13

Аналіз лікарських речовин, що містять елементи II групи. Дослід­ження ZnO, ZnSO4·7H2O, BaSO4.

3

14

Лікарські речовини, які містять меркурій. Меркурію дихлорид (сулема), меркурію оксид. Фармакопейне дослідження.

3

15

Лікарські засоби – похідні елементів I групи. AgNO3, колоїдні препарати срібла: коларгол, протаргол. Кількісне визначення.

3

16

Лікарські засоби заліза та міді. Фармакопейне дослідження сульфатів заліза (II) та міді. Тестовий контроль.

3

17

Загальні методи аналізу органічних лікарських речовин (темпера­тура кипіння, плавлення, густина). Методи аналізу галогенпохідних органічних сполук. Хлоретил, хлороформ, йодоформ.

3

18

Аналіз лікарських речовин, по­хідних спиртів. Спирт етиловий, гліцерин.

3

19

Аналіз лікарських речовин, похідних альдегідів. Розчин форм­альдегіду, гексаметилентетрамін, хлоралгідрат. Методи аналізу.

3

20

Підсумковий модульний контроль

3

Модуль 2 ОРГАНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ. АЛІФАТИЧНІ ТА АРОМАТИЧНІ СПОЛУКИ

1

Методи аналізу лікарських засобів - солей карбонових кислот. Кальцію глюконат, натрію цитрат, кальцію лактат.

3

2

Лікарські засоби амінокислот жирного ряду. Кислота глютаміно­ва, кислота γ-аміномасляна, метіонін.

3

3

Натрієва і кальцієва солі етилендіамінтетраоцтової кислоти. Підтвердження тотожності.

3

4

Ефіри як лікарські речовини. Діетиловий ефір, димедрол. Особливості якісного і кількісного аналізу.

3

5

Складні ефіри неорганічних кислот. Нітрогліцерин, кальцію гліцерофосфат, фітин.

3

6

Похідні повного та неповного аміду вугільної кислоти (уретани, уреїди). Бромізовал, мепротан. Загальні хімічні властивості. Методи аналізу.

3

7

Лікарські засоби – похідні ароматичних органічних сполук. Пре­парати групи фенолів: фенол, тимол.

3

8

Пре­парати групи фенолів: резорцин, ксероформ. Оксо­лін – препарат групи хінонів.

3

9

Фенацетин, парацетамол. Визначення тотожності та кількісного вмісту.

3

10

Похідні діетиламіноацетаніліду: тримекаїн, ксикаїн.

3

11

Ароматичні кислоти та їх похідні як лікарські засоби. Бензойна кислота, натрію бензоат.Методи аналізу.

3

12

Ароматичні кислоти та їх похідні як лікарські засоби. Кислота саліцилова, натрію саліцилат. Методи аналізу.

3

13

Похідні амідів саліцилової кислоти (саліциламід, оксафенамід) та її складні ефіри (кислота ацетилсаліцилова, фенілсаліцилат).

3

14

Препарати, похідні ароматичних амінокислот. Ефіри амінобен­зойної кислоти: анестезин, новокаїн.

3

15

Препарати, похідні ароматичних амінокислот. Новокаїнамід, дикаїн.

3

16

Похідні п-аміносаліцилової кислоти: натрію п-аміносаліцилат, бе­паск. Вимоги до чистоти, методи аналізу. Тестовий контроль.

3

17

Лікарські препарати групи сульфокислот ароматичного ряду. Хлорпохідні бензолсульфаміду: хлорамін Б, пантоцид.

3

18

Лікарські засоби похідні алкілуреїдів сульфокислот.

Заміщені сульфонілсечовини: бутамід, букарбан, хлорпропамід.

3

19

Лікарські засоби похідні амідів сульфанілової кислоти - сульфаніламіди. Вибір хімічних та фізико – хімічних методів для ідентифікації та кількісного визначення. Стрептоцид, стрептоцид розчинний.

320

Підсумковий модульний контроль

3

Модуль 3 Лікарські речовини гетероциклічного ряду. Лікарські речовини природного походження

1

Сульфаніламіди: сульфацил – натрій, сульгін, уросульфан, норульфазол, норульфазол-натрій.

3

2

Сульфаніламіди. Методи аналізу в залежності від наявності за­місників в амідній та аміногрупах. Сульфален, фталазол, сульфа­димезин, етазол.

3

3

Сульфаніламіди: сульфазин, сульфадиметоксин, сульфаметоксазол. Тестовий контроль.

3

4

Лікарські речовини похідні гетероциклічних органічних сполук. Лікарські препарати, що містять п’ятичленні гетероцикли. Методи аналізу похідних фурану (фурацилін, фурадонін, фуросемід)

3

5

Методи аналізу похідних піролу (пірацетам, полівінілпіролідон).


3

6

Лікарські речовини, похідні піразолу. Антипірин, анальгін, бутадіон. Спільні та окремі методи аналізу. Вимоги до якості, методи аналізу.

3

7

Анальгін, бутадіон. Спільні та окремі методи аналізу. Вимоги до якості, зберігання.

3

8

Лікарські речовини, похідні імідазолу та імідазоліну. Особливості якісного та кількісного аналізу метронідазолу, мерказоліну, клофеліну.

3

9

Лікарські речовини, похідні шестичленних гетероциклів. Похідні піридину. Діетиламід нікотинової кислоти, кордіамін, нікотин. Методи синтезу, аналізу.

3

10

Похідні піридину. Фтивазид, ізоніазид,. Методи синтезу, аналізу, кількісне визначення.

3

11

Похідні піперидину і хінуклідину. Промедол, ацеклідин, оксимідин, фенкарол. Якісний та кількісний аналіз. Застосування в медицині.

3

12

Лікарські речовини, похідні піримідину. Лікарські речовини групи барбітуратів. Барбітал, фенобарбітал, етамінал-натрій, гексенал, тіопентал-натрій, бензонал. Спільні та окремі методи аналізу кислотних і сольових форм. Специфічні домішки.

3

13

Лікарські речовини групи барбітуратів. Етамінал-натрій, гексенал, тіопентал-натрій, бензонал. Спільні та окремі методи аналізу кислотних і сольових форм. Специфічні домішки.

3

14

Гексамідин як структурний аналог барбітуратів. Лікарські речовини, похідні урацилу. Метилураціл, калію оротат, фторафур. Методи аналізу.

3

15

Лікарські речовини, похідні конденсованих гетероциклів. Лікарські речовини, похідні бензопірану (неодикумарин).

3

16

Похідні бензімідазолу (дибазол), похідні індолу (індометацин). Ідентифікація, методи аналізу.

3

17

Похідні хіноліну: нітроксолін, хінгамін, хіноцид. Методи аналізу.


3

18

Фторхінолони як антибактаріальні засоби. Офлоксацин, норфлоксацин, ципрофлоксицин, ломефлоксацин. Методи аналізу.

3

19

Лікарські речовини, похідні акридину (етакрідину лактат). Властивості, методи синтезу і аналізу.

3

20

Підсумковий модульний контроль

3

Модуль 4 Лікарські речовини природного походження

1

Похідні фенотіазину (аміназин, дипразин, пропазин та інші). Властивості, методи синтезу і аналізу.

3

2

Лікарські речовини, похідні бензодіазепіну (хлозенід, сибазон, нозепам, феназепам). Вимоги до якості, методи аналізу.

3

3

Біологічно активні сполуки природного походження. Лікарські речовини групи алкалоїдів. Загально алкалоїдні та спеціальні реактиви. Алкалоїди, похідні хінолізину і хінолізидину. Цитизин. Пахіркапіну гідройодид. Добування, методи аналізу, застосування.

3

4

Алкалоїди тропаново ряду. Похідні тропіну: атропіну сульфат, скополаміну гідробромід. Алкалоїди групи екгоніну. Кокаїну гідрохлорид. Властивості, методи аналізу.

3

5

Алкалоїди, похідні хіноліну. Хініну сульфат, хініну гідрохлорид та дігідрохлорид. Алкалоїди, похідні бензилізохіноліну. Папаверину гідрохлорид, дротаврину гідрохлорид (НО-ШПА). Методи аналізу.

3

6

Алкалоїди, похідні морфінану. Морфіну гідрохлорид, кодеїн, кодеїну фосфат, етилморфіну гідрохлорид. Похідні апоморфіну: гідрохлориди апоморфіну та глауцину. Добування, методи аналізу.

3

7

Алкалоїди, похідні пурину. Кофеїн, теофілін, теобромін, кофеїн бензоат натрію, еуфілін, дипрофілін. Спільні методи синтезу, якісного і кількісного аналізу.

3

8

Алкалоїди, похідні індолу. Резерпін. Фізостигміну саліцилат і його синтетичний аналог – прозерін. Алкалоїди, похідні імідазолу: пілокарпіну гідрохлорид. Алкалоїди, що містять екзоциклічний азот. Ефедрину гідрохлорид.

3

9

Лікарські речовини групи вуглеводів і глікозидів. Представники вуглеводів: глюкоза, сахароза, цукор молочний, лактоза. Доброякісність, якісний і кількісний аналіз.

3

10

Лікарські речовини групи глікозидів. Якісні реакції, біологічні і фізико-хімічні методи кількісної оцінки глікозидів. Глікозиди наперстянки, дубільні речовини (таніни).

3

11

Лікарські речовини групи вітамінів. Вітаміни аліфатичного ряду. Аскорбінова кислота, Кальцію пангамат і пантотенат. Вітаміни аліциклічного ряду. Ретинолу ацетат, кальцифероли (вітаміни групи Д). Вітаміни ароматичного ряду. Вікасол.

3

12

Вітаміни гетероциклічного ряду. Похідні хроману. Токоферолу ацетат, рутин. Похідні піридину. Кислота нікотинова, нікотинамід, піридоксину гідро хлорид. Похідні піримідину і тіазолу. Тіаміну бромід і хлорид, кокарбоксилаза

3

13

Похідні ізоалоксазину. Рибофлавін. Похідні птерину і корину. Кислота фолієва, ціанокобаламін.

3

14

Лікарські речовини групи гормонів. Гормони щитовидної залози. Тиреоїдин. Гормони мозкового шару надниркових залоз. Гідротартрат адреналіну та норадреналіну. Мезатон. Методи аналізу, застосування в медицині.

3

15

Стероїдні гормони та їх синтетичні аналоги. Ацетат дезоксикортикостерону, кортизону, гідрокортизону. Преднізолон, дексаметазон. Якісний і кількісний аналіз.

3

16

Гестагенні гормони. Прогестерон, прегнін. Андрогенні гормони. Тестостерону пропіонат. Метил тестостерон, метандростенолон, метиландростендіол, феноболін. Особливості аналізу.

3

17

Естрогенні гормони та їх аналоги. Естрадіолу дипропіонат, етинілестрадіол, синестрол, диетилстильбестрол. Простагландини. Властивості, застосування. Тестовий контроль.

3

18

Лікарські речовини групи атибіотиків. Антибіотики аліциклічної будови. Антибіотики ароматичного ряду (левоміцетин). Антибіотики гетероциклічної структури. Пеніциліни, природні і напівсинтетичні.

3

19

Цефалоспорини. Антибіотики-глікозиди. Стрептоміцини. Антибіотики-аміноглікозиди, макроліди, анзаміцини. Полієнові та поліпептидні антибіотики. Властивості та методи аналізу.

3

20

Підсумковий модульний контроль

3
Всього

240
 1. ^ Тематичний план самостійної роботи студентів
№ з/п

ТЕМА

Кількість годин

Модуль 1 ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ НЕОРГАНІЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ

1.

Підготовка до практичних занять з модуля 1

20

2.

Рішення розрахункових задач на визначення концентрації лікарських речовин неорганічної природи

6

3

Рішення розрахункових задач на відсотковий вміст діючих речовин в лікарському препараті

8

4.

Розрахунково-графічна робота.

8

5.

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

10

Модуль ОРГАНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ. АЛІФАТИЧНІ ТА АРОМАТИЧНІ СПОЛУКИ

6.

Підготовка до практичних занять з модуля 2

30

7.

Рішення розрахункових задач в гравіметричному методі аналізу лікарських речовин

13

8.

Рішення розрахункових задач з використанням інструментальних методів аналізу лікарських речовин

10

9.

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

15

Модуль 3 Лікарські речовини гетероциклічного ряду. Лікарські речовини природного походження

10.

Підготовка до практичних занять з модуля 3

20

11.

Інструментальні методи аналізу лікарських речовин.

10

12.

Апаратура в інструментальних методах аналізу.

10

13.

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

12

Модуль 4 Лікарські речовини природного походження

14.

Підготовка до практичних занять з модуля 4

20

15.

Спектрофотометричні методи аналізу лікарських речовин

13

16.

Методи ТШХ

10

17.

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

7
Всього

222
 1. ^ Кінцеві цілі дисципліни


- сформувати знання студентів з теоретичних основ синтезу, якісного та кількісного методів аналізу лікарських речовин та їх застосування в медицині;

- забезпечити оволодіння студентами технікою виконання основних операцій лабораторного практикуму;

- навчити студентів працювати з основними типами обладнання, які використовують в хімічному та фармацевтичному аналізі;

- навчити студентів застосовувати набуті знання для аналізу лікарських засобів та хімічних речовин;

- навчити проводити оцінку результатів експерименту з використанням математичної обробки;

- сформувати хіміко - аналітичне мислення з метою використання найбільш раціонального методу аналізу лікарських речовин, розробки плану дослідження та виконання експерименту. 1. Перелік практичних навичок


Знати:

 1. Джерела та способи добування лікарських речовин.

 2. Державні принципи та положення, що регламентують якість лікарських засобів.

 3. Структура, фізичні та хімічні властивості лікарських засобів.

 4. Основні положення фармакопейного аналізу:

  • структура фармакопеї та фармакопейної статті;

  • загальні методи визначення тотожності лікарських засобів за наявністю неорганічних катіонів та аніонів;

  • загальні методи визначення тотожності лікарських речовин органічної природи за наявністю аналітико – функціональних груп;

  • методи визначення фізичних та фізико – хімічних констант лікарських засобів;

  • методи кількісного аналізу лікарських засобів.

  • інструментальні методи аналізу лікарських засобів.

 5. Основні положення аналізу лікарських форм внутрішньо аптечного виробництва.

 6. Методи експресного аналізу лікарських засобів.

 7. Умови зберігання лікарських засобів з огляду на їх фізико – хімічні властивості.

 8. Зв’язок між структурою та фармакологічною дією лікарських засобів, їх застосування в медицині.


Вміти:


 1. Вільно користуватися нормативно – технічною документацією, яка регламентує якість лікарських засобів (Державна фармакопея СРСР 11 видання, Міжнародна фармакопея, національні та регіональні фармакопеї, ФС, відповідні накази та інструкції).

 2. Здійснити контроль субстанцій та лікарських форм промислового виготовлення.

 3. Здійснити контроль лікарських форм внутрішньо аптечного виготовлення:

  • письмовий,

  • органолептичний,

  • опитувальний,

  • фізичний,

  • хімічний.

 1. Дати кваліфіковану оцінку якості ліків згідно з результатами аналізу.

 2. Вести документацію з контролю якості лікарських засобів.

 3. Здійснювати контроль за виконанням правил техніки безпеки та охорони праці.

 4. Здійснити фармацевтичний аналіз лікарських засобів, у тому числі: визначення тотожності, чистоти та кількісного вмісту лікарських речовин.

 5. Приготувати основні робочі розчини.

 6. Приготувати титровані розчини, встановити поправочні коефіцієнти та розрахувати титр.

 7. Здійснити статистичну обробку результатів аналізу.

 8. Здійснити фармакопейний аналіз води очищеної та води для ін’єкцій.

 9. Інструментальними методами визначити: рН розчину, показник заломлення, кут обертання, оптичну густину.

 10. Визначити Rf за допомогою тонкошарової хроматографії.

 11. Визначити концентрацію діючих речовин за допомогою іонообмінної хроматографії.

 12. Здійснити експресні методи якісного та кількісного хімічного контролю лікарських засобів.
 1. Перелік питань для підсумкового контролю знань
 1. Предмет та завдання фармацевтичної хімії.

 2. Роль вітчизняних учених у розвитку фармацевтичної хімії.

 3. Державна система контролю якості лікарських засобів.

 4. Державна фармакопея України, її структура.

 5. Нормативно-технічна документація, яка регламентує контроль якості
  лікарських форм.

 6. Основні вимоги до експрес-аналізу лікарських форм.

 7. Форми контролю якості лікарських засобів, що застосовуються в аптеках.

 8. На конкретних прикладах покажіть, які реакції використовуються для ідентифікації органічних лікарських речовин, шо містять спиртовий гідроксил., фенольний гідроксил, карбоксильну групу, складноефірне угрупування, первинну та вторинну ароматичні аміногрупи, третинний азот, нітрогрупу.

 9. Укажіть джерела забруднення лікарських речовин.

 10. Загальні вимоги до випробувань на чистоту та припустимі межі домішок.

 11. Поясніть визначення домішок у випадку, коли їх вміст допускається фармакопеєю, і у випадку, коли вони не повинні бути виявлені.

 12. Поясніть суть визначення домішок хлоридів і сульфатів, солей заліза, солей амонію, миш’яку за I та II, солей важких металів та солей кальцію та цинку.

 13. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом меркуриметрії.

 14. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом йодхлорметрії.

 15. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом цериметрії.

 16. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом кислотно-основного титрування у неводних середовищах.

 17. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом аргентометрії.

 18. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом нітритометрии.

 19. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом перманганатометрії.

 20. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом комплексонометрії.

 21. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом броматометрії.

 22. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом йодометрії.

 23. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом К'єльдаля.

 24. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом гравіметрії.

 25. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом рефрактометрії.

 26. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом спектрофотометрії.

 27. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом фотоелектроколориметрії

 28. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом поляриметрії.

 29. Охарактеризуйте кількісне визначення лікарських речовин методом іонообмінної хроматографії.

 30. Охарактеризуйте метод висушування при визначенні води в лікарських речовинах.

 31. Наведіть схему добування та вкажіть застосування в медицині йоду, калію та натрію бромідів, калію перманганату, кислоти хлороводневої.

 32. Наведіть рівняння реакції тотожності калію та натрію хлоридів, калію та натрію бромідів, калію та натрію йодидів. Як можна ідентифікувати ці препарати при спільній присутності в лікарських формах ?

 33. Укажіть причини забруднення та суть визначення специфічних домішок галогенів та ціану йодиду в йоді кристалічному, броматів у натрію та калію бромідах, ціанідів у калію йодиді.

 34. Охарактеризуйте фармакопейний метод кількісного визначення калію та натрію хлоридів, калію та натрію бромідів, калію та натрію йодидів, калію перманганату.

 35. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині натрію тіосульфату, перекису водню та магнію перекису,

 36. Випробування на чистоту води для ін'єкцій згідно з діючою АНД.

 37. Аналіз води очищеної згідно з діючою АНД.

 38. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині миш'яковистого ангідріду, натрію нітриту, вісмуту нітрату основного.

 39. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині натрію гідрокарбонату, кислоти борної та натрію тетраборату.

 40. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині кальцію хлориду, магнію оксиду та магнію карбонату основного, магнію сульфату, цинку оксиду та цинку сульфату.

 41. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині міді сульфату, заліза (II) сульфату, коларголу, протарголу.

 42. Охарактеризуйте фармакопейні методи визначення температури топлення, температури кипіння, густини лікарських речовин.

 43. Наведіть схему синтезу і вкажіть застосування в медицині хлороформу та йодоформу, хлоретилу,

 44. Укажіть причини забруднення та спосіб визначення специфічної домішки вільного хлору в хлороформі, етанолу в хлоретилі,

 45. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині спирту етилового, гліцерину, гексаметилентетраміну, хлоралгідрату, формальдегіду.

 46. Укажіть причини забруднення та спосіб визначення специфічної домішки метанолу в спирті етиловому.

 47. Укажіть причини забруднення та спосіб визначення специфічної домішки кислоти мурашиної у формальдегіді.

 48. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині кальцію лактату, кальцію глюконату, натрію цитрату, кислоти глутамінової, метіоніну.

 49. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині ефіру медичного, димедролу, нітрогліцерину.

 50. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині бромізовалу, мепротану, новембихіну.

 51. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині терпінгідрату, камфори, бромкамфори, ментолу.

 52. Як визначають кут обертання і розраховують питоме обертання ?

 53. Укажіть причини забруднення та суть визначення домішки тимолу в ментолі.

 54. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині фенолу, тимолу, резорцину, ксероформу.

 55. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині парацетамолу, ксикаїну, фенацетину.

 56. Укажіть причини забруднення та суть визначення домішки п-амінофенолу в парацетамолі.

 57. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині кислоти бензойної, натрію бензоату, кислоти саліцилової, натрію саліцилату, фенілсаліцилату, кислоти ацетилсаліцилової, саліциламіду, оксафенаміду,

 58. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині анестезину, прокаїну гідрохлориду, прокаїнаміду гідрохлориду, дикаїну, ПАСК-натрію, бепаску.

 59. Укажіть причини забруднення та суть визначення домішки м- амінофенолу в ПАСК-натрію.

 60. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині хлораміну, пантоциду, бутаміду, хлорпропаміду, букарбану, стрептоциду, норсульфазолу, фталазолу, етазолу.

 61. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині нітрофуралу, антипірину, анальгіну, бутадіону, діетиламіду нікотинової кислоти.

 62. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині нікодину, ізоніазиду, фтивазиду, барбіталу, фенобарбіталу.

 63. Наведіть реакції ідентифікації, укажіть застосування в медицині нітрофуралу.

 64. На прикладі нітрофуралу покажіть, які властивості нітрофурану використовуються для ідентифікації лікарських речовин цього ряду, а також зумовлюють особливості їх зберігання.

 65. Наведіть хімізм реакцій, що дозволяють підтвердити наявність піридинового циклу у лікарських речовинах.

 66. Наведіть хімізм реакцій, що дозволяють підтвердити наявність залишку гідразину в молекулі фтивазиду.

 67. Наведіть хімізм реакцій, що дозволяють підтвердити амфотерний характер молекули фтивазиду.

 68. Поясніть умови і наведіть хімізм спільних і розрізнювальних реакцій тотожності барбітуратів.

 69. Наведіть хімізм реакцій, які відбуваються при сплавленні барбітуратів з лугами і наступному підкисленні реакційної суміші.

 70. Наведіть структурну формулу, латинську і хімічні назви, укажіть застосування в медицині пірацетаму, клофеліну, ацеклідину, оксилідину, фенкаролу, метилурацилу, фторафуру, калію оротату.

 71. Укажіть причини забруднення та суть визначення специфічної домішки бензолсульфонагу натрію в антипірині, 4-аміноантипірину в анальгіні, ваніліну у фтивазиді, ізоніазиду у фтивазиді, етилбарбітурової кислоти у барбіталі, фенілбарбітурової кислоти у фенобарбіталі, вільного лугу в етамінал-натрію, метилового спирту в етамінал-натрію.

 72. Які перетворювання відбуваються з сольовими формами барбітуратів при недодержанні умов зберігання ? Поясніть особливості досліджень на чистоту сольових і кислотних форм барбітуратів.

 73. Охарактеризуйте фармакопейний метод кількісного визначення антипірину, анальгіну, бутадіону, нітрофуралу, фурадоніну, мерказолілу, нікодину, діетиламіду нікотинової кислоти, ізоніазиду, фтивазиду, промедолу, оксилідину, барбіталу.

 74. Охарактеризуйте йодатометричний метод кількісного визначення фтивазиду.

 75. На прикладі фенобарбіталу охарактеризуйте алкаліметричний метод кількісного визначення барбітуратів у спирто-водному середовищі.

 76. Охарактеризуйте аргентометричний метод кількісного визначення барбітуратів.

 77. Яким чином підтверджують наявність атома фтору у фторафурі?

 78. Укажіть, якими методами проводять кількісне визначення препаратів, похідних урацилу.

 79. Наведіть структурну формулу, латинську і хімічну назви, укажіть фармакологічну дію неодикумарину, офлоксацину, норфлоксацину, індометацину, дихлотіазиду, аденозинтрифосфорної кислоти, рибоксину.

 80. Напишіть схему синтезу, наведіть хімічні назви вихідних, проміжних і кінцевого продуктів нітроксоліну, аміназину, етакридину лактату, дибазолу, неодикумарину, хіноциду, хінгаміну, хлорпромазину гідрохлориду.

 81. Охарактеризуйте групу лікарських речовин, похідних амінохіноліну, вкажіть зв'язок між структурою і дією.

 82. Охарактеризуйте групу лікарських речовин, похідних фенотіазину. Відзначте зв'язок хімічної будови з фармакологічною дією, застережні заходи при роботі з ними.

 83. Укажіть, які хімічні властивості лікарських речовин фенотіазинового ряду використовуються для їх ідентифікації.

 84. Охарактеризуйте групу лікарських речовин, похідних бензодіазепіну, нуклеозидів пурину.

 85. Охарактеризуйте фармакопейний метод кількісного визначення нітроксоліну.

 86. Охарактеризуйте фотоколориметричний метод кількісного визначення етакридину лактату.

 87. Алкалоїди, загальна характеристика, джерела добування, способи виділення, розділення і очищення.

 88. Укажіть, що покладено в основу класифікації алкалоїдів. Наведіть конкретні приклади представників кожної групи.

 89. Дайте загальну характеристику реакцій ідентифікації алкалоїдів. Які хімічні процеси лежать в основі осадових і кольорових реакцій алкалоїдів ?

 90. Укажіть, до похідних якого гетероциклу належить, як застосовується в медицині цитизин, пахікарпіну гідройодид, глауцину гідрохлорид, апоморфіну гідрохлорид, резерпін, ергометрину малеат, ерготаміну тартрат, фізостигміну саліцилат, стрихніну нітрат, секуриніну нітрат.

 91. Укажіть, які алкалоїди групи тропану дають позитивний результат у реакції Віталі-Морена. Наведіть хімізм і умови проведення реакції.

 92. Укажіть, яка хімічна реакція є загальногруповою для лікарських речовин, похідних пурину. Наведіть хімізм і умови проведення реакції.

 93. Укажіть, за допомогою яких реакцій можна розрізнити кофеїн, теофілін і теобромін. Яка реакція є для них спільною ?

 94. Наведіть реакції ідентифікації, укажіть застосування в медицині атропіну сульфату, скополаміну гідроброміду, гоматропіну гідроброміду, тропацину, кокаїну гідрохлориду, хініну гідрохлориду, папаверину гідрохлориду, морфіну гідрохлориду.

 95. Наведіть схему синтезу, реакції ідентифікації, метод кількісного визначення та застосування медицині кодеїну, кодеїну фосфату, етилморфіну гідрохлориду, кофеїну, кофеїн-бензоату натрію, теоброміну, теофіліну, еуфіліну, ефедрину гідрохлориду.

 96. Дайте загальну характеристику титриметричним методам визначення алкалоїдів-основ та їх солей.

 97. На прикладі хініну сульфату охарактеризуйте гравіметричний метод кількісного визначення солей алкалоїдів.

 98. Охарактеризуйте зв'язок будови з фармакологічною дією в ряду алкалоїдів, похідних ізохінолін. Які синтетичні аналоги за структурою і дією цих природних речовин Ви знаєте ?

 99. Дайте визначення лікарських речовин з групи вуглеводів. Поясніть класифікацію вуглеводів з наведенням конкретних прикладів.

 100. Наведіть структурну формулу глюкози та її хімічну назву. Поясніть явище аномерії.

 101. На прикладі глюкози поясніть явище мутаротації.

 102. Які хімічні властивості глюкози використовують для її ідентифікації?

 103. Охарактеризуйте иодометричнии метод кількісного визначення глюкози. Яким чином при кількісному аналізі лікарських форм враховують поправку на вологість глюкози ?

 104. Якими фізичними методами можна визначити кількісний вміст глюкози? Наведіть відповідні формули розрахунку.

 105. Укажіть, якими реакціями підтверджують тотожність сахарози, поясніть, яким чином визначають наявність домішки інвертного цукру.

 106. Поясніть явище інверсії сахарози.

 107. На прикладі сахарози і лактози поясніть різницю між відновлюючими і невідновлюючими. мутаротуючими і немутаротуючими цукрами.

 108. Наведіть реакції ідентифікації лактози.

 109. Дайте визначення лікарських речовин з групи глікозидів, поясніть їх класифікацію.

 110. Охарактеризуйте лікарські речовини з групи серцевих глікозидів. Які методи ідентифікації і кількісного визначення застосовують при аналізі ?

 111. На конкретному прикладі охарактеризуйте лікарські препарати з групи дубильних речовин.

 112. Укажіть, відповідно до хімічної класифікації вітамінів, представників окремих груп. Наведіть їх структурні формули та хімічні назви.

 113. Назвіть джерела отримання вітамінів. Наведіть схему синтезу кислоти нікотинової та її аміду.

 114. Наведіть реакції ідентифікації та фармакологічну дію кислоти аскорбінової, кальцію пантотенату, кальцію пангамату, вікасолу, кислоти нікотинової та її аміду, піридоксину гідрохлориду, кислоти фолієвої, токоферолу ацетату, тіаміну броміду та тіаміну хлориду, рибофлавіну.

 115. Як відрізнити ретинолу ацетат від ергокальциферолу? Зберігання та застосування їх в медицині.

 116. Наведіть реакцію утворення азобарвника за участю піридоксину гідрохлориду. Як ця реакція може бути використана в аналізі піридоксину гідрохлориду ?

 117. Які моносахариди входять до складу молекули рутину та якою реакцією підтверджують їх наявність ?

 118. Охарактеризуйте хімічну структуру тіаміну. Які його фармакопейні препарати Ви знаєте ? Які фосфорильовані похідні тіаміну застосовуються в медицині ?

 119. Охарактеризуйте основні структурні фрагменти ціанокобаламіну та його фармакологічну дію.

 120. Охарактеризуйте фармакопейний метод кількісного визначення кислоти аскорбінової, вікасолу, кислоти нікотинової, кислоти нікотинової 1% розчину для ін'єкцій, піридоксину гідрохлориду, рибофлавіну, кислоти фолієвої, токоферолу ацетату, тіаміну хлориду, тіаміну броміду,

 121. Дайте визначення речовин з групи гормонів. Який принцип покладено в основу їх класифікації ? Наведіть конкретні приклади.

 122. Наведіть схему синтезу та фармакологічну дію адреналіну гідротартрату. Які його природні та синтетичні аналоги Ви знаєте?

 123. Які загальні га специфічні реакції тотожності використовуються для аналізу гідротартратів адреналіну, норадреналіну та їх синтетичного анало­га - мезатону?

 124. Поясніть суть методів якісного та кількісного визначення тиреоїдину.

 125. Охарактеризуйте метод ацидиметрії в неводному середовищі на прикладі норадреналіну гідротартрату.

 126. Поясніть суть броматометричного методу кількісного визначення мезатону.

 127. Дайте коротку характеристику сучасного стану розвитку хімії кортикостероїдів як лікарських речовин. Назвіть представників мінералокортикостероїдів та глюкокортикостероїдів і охарактеризуйте їх фармакологічну дію.

 128. Назвіть основних представників лікарських речовин, які належать до групи чоловічих та жіночих статевих гормонів. Яку дію мають напівсинтетичні аналоги чоловічих статевих гормонів ?

 129. На прикладі синестролу охарактеризуйте синтетичні аналоги природних естрогенних гормонів. Які структурні особливості зумовлюють їх естрогенну дію ?

 130. Укажіть можливі методи ідентифікації та фармакологічну дію дезоксикортикостерону ацетату, кортизону ацетату, преднізолону, прегніну, тестостерону пропіонату, метилтестостерону, метиландростендіолу, синестролу.

 131. Дайте характеристику лікарських речовин групи простагландинів. Укажіть особливості їх структури і фармакологічної дії.

 132. Дайте сучасне визначення антибіотиків як лікарських речовин. Укажіть представників основних груп антибіотиків відповідно до хімічної класифікації.

 133. Наведіть загальну формулу антибіотиків групи тетрацикліну, охарактеризуйте їх властивості. Які напівсинтетичні тетрацикліни знайшли застосування в медицині ?

 134. Назвіть способи одержання антибіотиків і поясніть суть промислового способу отримання бензилпеніциліну.

 135. Охарактеризуйте групу напівсинтетичних пеніцилінів і наведіть структуру їх основних представників. Що спонукало до їх синтезу ?

 136. Які структурні особливості зумовлюють лабільність бензилпеніциліну до дії кислот, лугів та води? Як ці особливості використовують для ідентифікації препаратів бензилпеніциліну?

 137. В чому суть фармакопейного методу визначення кількісного вмісту бензилпеніциліну калієвої солі?

 138. Обґрунтуйте необхідність кількісного визначення суми пеніцилінів та конкретного препарату при аналізі лікарських речовин пеніцилінового ряду. Як проводять ці визначення (на прикладі бензилпеніциліну калієвої солі)?

 139. Поясніть сутність йодометричного методу кількісного визначення суми пеніцилінів на прикладі бензилпеніциліну натрієвої солі. Які фактори впливають на величину еквівалента бензилпеніциліну?

 140. Охарактеризуйте групу антибіотиків цефалоспоринів. Назвіть основних представників та наведіть їх структурні формули. Укажіть особливості фармакологічної дії цих речовин у порівнянні з пеніцилінами.

 141. Наведіть реакції ідентифікації левоміцетину.

 142. Охарактеризуйте нітритометричний метод кількісного визначення левоміцетину.

 143. Охарактеризуйте куприметричний метод кількісного визначення левоміцетину.

 144. Охарактеризуйте антибіотики-аміноглікозиди. Які структурні особливості стрептоміцину сульфату використовуються для його якісного визначення ?
 1. Перелік обов'язкової та додаткової літератури^ ОБОВ’ЯЗКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Державна фармакопея України. - 1-е вид. - X.: РІРЕГ, 2001. - 531 с.

 2. Фармацевтична хімія. Навчальний посібник / За заг. ред. Безуглого П.О, - Харків вид-во НФАУ, 2002. – 448с.

 3. Фармацевтичний аналіз. Навчальний посібник / За ред. Безуглого П.О, - Харків вид-во НФАУ, 2001. – 240с.

 4. Государственная фармакопея СССР. XI издание. Випуск І. — М.: Медицина,1987.-334 с.

 5. Государственная фармакопея СССР. XI издание. Вьіпуск II. — М.:Медицина, 1989.-398 с.

 6. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия. — М.: Медицина, 1986. - 768 с.

 7. Мелентьева Г.А. Фармацевтическая химия! - В 2-х Т. — М.: Медицина,1976.-827 с.

 8. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. — Київ: Вища школа, 1973. - 495 с.

 9. Руководство к лабораторним занятиям по фармацевтической химии/ Подред. А.П.Арзамасцева. — М.: Медицина, 1987. - 303 с.

 10. Арзамасцев А.П. Фармакопейний анализ. — М.: Медицина, 1971,-240 с.

 11. Беликов В.Г. Учебное пособие по фармацевтической химии. — М.:Медицина, 1979.- 552 с.

^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Арзамасцев А.П., Сенов П.Л. Стандартные образцы лекарственныхвеществ. — М.: Медицина, 1978. - 248 с.

2. Айвазов В.В. Практическое руководство по хроматографии. — М.: Высшая школа, 1968.-280 с. 20.Абубакиров Н.К. Химия сердечных гликозидов. — Изд-во "Фан", Узб.ССР, 1971.-253 с.

3. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия в 2 ч. Ч.2. Специальная фармацевтическая химия: Учеб. для ВУЗов. — Пятигорск, 1996.-608 с.

4. Беликов В.Г. Дифференциальная фотометрия. — Ставропольское книжное изд-во, 1970.-148 с.

5. Брутко Л.И., Гриценко С.В. Руководство по количественному аналізу лекарственных препаратов. — М.: Медицина, 1978.-256 с.

6. Булатов М.И., Калинкин И.П. Практическое руководство по фотоколориметрическим и спектрофотометрическим методам анализа. — Л.: Химия, 1976.-376 с.

7. Георгиевский В.П., Казаринов Н.А., Каррыев О.М. Физико-химические методы анализа биологически активних веществ растительного происхождения. — Ашхабад, 1976.- 2132 с.

Схожі:

Тема кількість годин iconТема Кількість годин
Методологія та організація робіт з стандартизації. Порядок, розробка, впровадження та додержання стандартів
Тема кількість годин icon2. Код модуля: хемн 8 05 3 Тип модуля: вибірковий Семестр: 1
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108 (кількість кредитів єктс – 3); аудиторні години – 40 годин (лекції – 16, лабораторні...
Тема кількість годин icon1. Назва модуля: Основи інтелектуальної власності Код модуля: ттд, опбж 8 10 1,5 Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів ests – 1,5); аудиторні заняття – 18 годин (лекцій – 10 годин, практичних занять...
Тема кількість годин icon2. Код модуля: зппвшу 8 08 5 Тип модуля: вибірковий Семестр: 1
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ects – 2,5), аудиторні заняття – 27 годин (лекцій – 15 годин, практичні заняття...
Тема кількість годин iconКод модуля: улу 8 04 1,5 Тип модуля: вибірковий Семестр
Обсяг модуля: загальна кількість годин 54 (кредитів ests – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10 годин, практичних занять – 8...
Тема кількість годин icon3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: 2 Обсяг модуля
...
Тема кількість годин iconТип модуля: вибірковий Семестр: 2 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин 54 (кредитів ests – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10 годин, практичних занять – 8...
Тема кількість годин iconТема кількість годин
Аналітична хімія та хімічний аналіз. Основні поняття, принципи, методи якісного аналізу. Кислотно-основна класифікація катіонів....
Тема кількість годин icon“затверджено”
Навчальний предмет: Пропедевтика дитячих хвороб Курс 3 Спеціальність: Медична психологія Кількість навчальних годин-6 годин Методичну...
Тема кількість годин iconНазва модуля: Охорона праці в галузі
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5), аудиторних годин – 18 (лекції –6, практичні 12)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи