Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії icon

Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
НазваМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Сторінка1/8
Дата23.08.2012
Розмір1.37 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство охорони здоров’я України


Донецький національний медичний університет ім. М. Горького


Методичні вказівки

для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету

із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії


Донецьк, 2011


УДК 543 (075.5)


Автори: к.х.н., доц. Глушкова О.М.


Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету, робота з якими буде сприяти підвищенню мотивації вивчення предмету.

Методичні вказівки можуть бути використані як для самостійної підготовки студентів в позааудиторний час, так і на лабораторно – практичних заняттях з аналітичної хімії. Весь навчальний матеріал структурований та розділений на теми у відповідності до тематичного плану лабораторно – практичних занять з аналітичної хімії. Кожна тема посібника уніфікована та містить в собі наступні розділи:

- Актуальність теми. В цій частині чітко виділяються методи аналізу, що вивчаються, встановлюється взаємозв’язок з дисциплінами наступних етапів навчання, підкреслюється використання в фармацевтичній практиці – все це створює мотивацію вивчення учбового матеріалу студентом.

- Цілі навчання. В якості загальних цілей на основі державних стандартів освіти (ОКХ і ОПП) для фармацевтів пропонується вміння ідентифікувати катіони та аніони, а також функціональні групи в розчинах речовин. Конкретні цілі відображають дії, які необхідні для досягнення загальної мети, та розташовані в необхідній для цього послідовності.

- Зміст навчання. Розділ містить основні теоретичні питання, які ретельно розкривають сутність теми, що вивчається, та які дозволяють виконувати цільові види діяльності. Матеріал для засвоєння цих питань міститься в наведеній основній та додатковій літературі. Для самоперевірки засвоєння матеріалу з теми пропонується відповісти на навчальні завдання, які містять в собі як тести, так і розрахункові задачі, складені у відповідності до цілей заняття. Вірність рішення можна перевірити, співставивши їх з еталонами відповідей, також наведені приклади рішення найбільш важливих задач, завдання для самостійного рішення, а також еталони відповідей до них.

Правильному сприйняттю матеріалу, що вивчається, допомагає спеціально розроблені для кожної теми графи логічної структури.


Рецензенти:

Бутєва Л.В. – к. мед.н., доцент кафедри соціальної медицини, ООЗ та історії медицини, методист НМК ДонНМУ ім. М. Горького

Скоробагатова З.М. – к.біохім.н., доцент кафедри біохімії ДонНМУ ім. М. Горького


Методичні вказівки затверджені на засіданні Вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького протокол № від

р.


ЗМІСТ


№ з/п

ТЕМА

Кількість годин

Модуль 1. Якісний аналіз

1.

Правила роботи та техніки безпеки в хімічній лабораторії. Аналітичні властивості речовин та аналітичні реакції. Методи систематичного ходу аналізу катіонів.

4

2.

Якісні реакції катіонів І-ої аналітичної групи K+, Na+,NH4+. Аналіз суміші катіонів I-ої аналітичної групи.

4

3.

Якісні реакції катіонів II-ої аналітичної групи Ag+,Hg22+,Pb2+. Аналіз суміші катіонів II-ої аналітичної групи. Рішення розрахункових задач на рівноваги у водних розчинах сильних та слабких електролітів.

4

4.

Якісні реакції катіонів III-ої аналітичної групи Ba 2+, Sr2+,Ca 2+. Аналіз суміші катіонів III-ої аналітичної групи. Рішення розрахункових задач на рівноваги у гетерогенних системах.

4

5.

Якісні реакції катіонів IV –ої аналітичної групи Al3+,Zn2+,Cr3+,Sn2+, Sn4+,As3+,As5+. Аналіз суміші катіонів IV-ої аналітичної групи. Рішення розрахункових задач на рівноваги у буферних розчинах.

4

6.

Якісні реакції катіонів V-ої аналітичної групи Mg2+,Sb 3+, Sb 5+,Bi 3+,Fe 2 Fe3+,Mn 2+. Аналіз суміші катіонів V-ої аналітичної групи. Рішення розрахункових задач на рівноваги у розчинах солей, що гідролізуються.

4

7.

Якісні реакції катіонів VI –ої аналітичної групи Cu 2+,Hg 2+,Co 2+,Ni 2+. Аналіз суміші катіонів VI-ої аналітичної групи. Рішення розрахункових задач на рівноваги у розчинах комплексних сполук.

4

8.

Колоквіум ”Теоретичні основи аналітичної хімії. Якісний аналіз катіонів.”

3

9.

Якісний аналіз аніонів. Якісні реакції аніонів I-ої аналітичної групи. Аналіз сумішей аніонів I-ої аналітичній групи.

4

10.

Якісні реакції аніонів ІІ –ІІІ-ої аналітичних груп і аніонів органічних кислот. Аналіз суміші аніонів ІІ –ІІІ-ої аналітичних груп.

4

11.

Аналіз суміші невідомого складу (сухих солей).

4

12.

Колоквіум ” Теоретичні основи аналітичної хімії. Якісний аналіз аніонів.”

3

13.

Підсумковий модульний контроль.

4^ МОДУЛЬ 1. ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ


ЦІЛІ МОДУЛЯ:


 1. Засвоїти основні поняття та задачі аналітичної хімії, значення аналітичної хімії у підготовці спеціалістів провізорів.

 2. Визначати аналітичні властивості речовин, аналітичних реакцій, вимоги до них.

 3. Трактувати чутливість та специфічність аналітичних реакцій. Пояснювати умови їх виконання.

 4. Класифікувати методи якісного аналізу за кількістю аналізованої речовини та технікою виконання: мікрокристалоскопічні, крапельні реакції та реакції забарвлення полум'я, тощо.

 5. Класифікувати загальні, групові, селективні та специфічні реагенти. Засвоїти дробний та систематичний хід аналізу.

 6. Засвоїти основні положення теорії розчинів сильних електролітів: загальна та активна концентрація іонів, активність іонів, коефіцієнт активності, іонна сила розчинів.

 7. Встановлювати залежність хіміко-аналітичних властивостей катіонів від положення елементів у періодичній системі Д.І. Менделєєва.

 8. Класифікувати катіони. Пояснювати переваги та недоліки класифікацій.

 9. Застосовувати закон діючих мас (ЗДМ) в аналітичній хімії. Пояснювати основні типи рівноваг, які використовуються в аналітичній хімії. Розраховувати константи хімічних рівноваг (термодинамічні, концентраційні).

 10. Пояснювати рівноваги у гетерогенних системах. Застосовувати ЗДМ до гетерогенних систем. Розраховувати добуток розчинності та розчинність.

 11. Трактувати умови розчинення осадів (сольовий ефект, рН, комплексоутворення), перехід одних малорозчинних сполук в інші.

 12. Трактувати кислотно-основну класифікацію катіонів. Застосовувати групові реагенти в аналізі катіонів. Визначати катіони І аналітичної групи: NH4+, Na+, K+; II аналітичної групи: Ag+ , Pb+ , Hg22+ ; III аналітичної групи: Ba2+ , Ca2+ , Sr2+ . Пояснювати умови їх виконання.

 13. Засвоїти основні положення теорії розчинів слабких електролітів: ступінь та константа іонізації, їх взаємозв'язок. Розраховувати іонний добуток води.

 14. Пояснювати кислотно-основні рівноваги в аналітичній хімії. Засвоїти протолітичні теорії Бренстеда-Лоурі, Ізмайлова та Усановича. Визначати типи протолітів.

 15. Трактувати гідролітичні рівноваги в розчинах солей. Розраховувати ступінь та константу гідролізу (сольволізу), рН розчинів різних типів солей, що гідролізуються. Використовувати реакції гідролізу в аналізі.

 16. Застосовувати протолітичні рівноваги у буферних системах. Пояснювати види буферних систем. Розраховувати рН у буферних розчинах і застосовувати буферні системи у якісному аналізі.

 17. Пояснювати протолітичні рівноваги в неводних розчинах. Класифікувати розчинники. Визначати константу автопротолізу. Пояснювати диференцюючу та нівелюючу дію розчинників на силу кислот та основ у неводних розчинах. Застосовувати неводні розчинники в аналізі.

 18. Засвоїти рівноваги в реакціях комплексоутворення та їх роль аналітичній хімії. Застосовувати ЗДМ до рівноваги комплексоутворення. Розраховувати константи нестійкості та стійкості, встановлювати зв'язок між ними.

 19. Розраховувати рівноважні концентрації у розчинах комплексних сполук. Пояснювати вплив різних факторів на зміщення рівноваги у розчинах комплексних сполук.

Застосовувати реакції комплексоутворення з неорганічними лігандами у якісному аналізі (виділення, виявлення, маскування іонів).


^ ЗАНЯТТЯ № 1


Тема: Правила роботи та техніки безпеки в хімічній лабораторії. Аналітичні властивості речовин та аналітичні реакції. Методи систематичного ходу аналізу катіонів


^ Актуальність теми

Аналітична хімія – наука, яка розроблює теоретичні основи та практичні методи хімічного аналізу. Практичною задачею аналітичної хімії є встановлення хімічного складу речовин та їх сумішей. Спочатку встановлюють якісний склад речовини, тобто вирішують питання, з яких елементів, груп елементів та іонів складається ця речовина. Потім приступають до визначення кількісного складу – у яких кількісних відношеннях знаходяться складові частини в даній речовині. В якісному аналізі застосовують специфічні реакції для визначення іонів. Коли таких реакцій недостатньо, розроблюють визначену послідовність реакцій виявлення, яка уявляє систематичний хід аналізу. Реакції ідентифікації катіонів та аніонів, а також методи кількісного визначення речовин, які є предметом вивчення аналітичної хімії, широко використовуються для контролю якості лікарських препаратів та встановлення їх тотожності.

^ Цілі навчання

Загальна мета. Вміти застосовувати правила поведінки та техніки безпеки в хімічній лабораторії, аналітичні властивості речовин та аналітичні реакції, розрізняти методи систематичного ходу аналізу катіонів.

^ Конкретні цілі. Вміти:

 1. Застосовувати правила техніки безпеки в хімічній лабораторії та надавати першу допомогу при нещасних випадках.

 2. Розрізняти аналітичні властивості речовин та аналітичні реакції.

 3. Розрізняти методи систематичного ходу аналізу катіонів.

Зміст навчання

Теоретичні питання:

 1. Правила роботи та техніка безпеки в лабораторії аналітичної хімії.

  1. Правила поведінки в лабораторії.

  2. Перша допомога при нещасних випадках.

 2. Аналітичні властивості речовин та аналітичні реакції.

  1. Способи виконання аналітичних реакцій.

  2. Умови виконання та чутливість аналітичних реакцій.

  3. Посуд та оснащення хімічної лабораторії.

  4. Правила та техніка виконання окремих аналітичних операцій.

 3. Методи систематичного ходу аналізу катіонів.

  1. Кислотно-основний.

  2. Сірководневий.

  3. Аміачно-фосфатний.

4. Якісний аналіз в контролі лікарських препаратів.

Граф логічної структури теми (див. додаток)


Джерела інформації.


Основна література:

1) Аналитическая химия. Учебное пособие для студентов фармацевтических вузов и факультетов III – IV уровней аккредитации. Под общей ред. В.В. Болотова.- Харьков, изд-во НФАУ «Золотые страницы», 2001. – C. 5 – 23.

2) Аналiтична хiмiя. Навчальний посiбник для студентiв фармацевтичних вузiв та факультетiв III – IV рiвня акредитацii. Пiд загальною ред. В.В. Болотова. – Харків, вид-во НФАУ Оригiнал, 2004. – C. 5 – 21.

3) Лекція з аналітичної хімії: Аналітична хімія та хімічний аналіз. Основні поняття, принципи, методи якісного аналізу. Кислотно-основна класифікація катіонів. Реакції катіонів I та II аналітичної груп.


^ Додаткова література:

1) Алексеев В.Н. Курс качественного химического полумикроанализа. Под редакцией П.К. Агасаняна. Москва – «Химия», 1973 – С. 9 - 38.


Орієнтовна основа дій


^ 1. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ В ЛАБОРАТОРІЇ АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ

Більшість речовин, які застосовуються в лабораторії аналітичної хімії, є в тому чи іншому ступеню токсичними, тому працювати з ними слід обережно, дотримуючись загальних правил роботи в хімічній лабораторії.

^ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПРОБОВАТИ АНАЛІЗУЄМІ РЕЧОВИНИ ТА РЕАГЕНТИ НА СМАК!

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПРИЙМАТИ ЇЖУ В ХІМІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ!

Перед початком роботи студенти повинні ознайомитися із загальними та спеціальними правилами роботи в хімічній лабораторії, розписатися при цьому в журналі з ТБ та при виконанні робіт строго їх дотримуватись.

Приступати до виконання будь-якого досліду слід після ретельного ознайомлення з його описом та підготовки необхідного посуду, обладнання та матеріалів; на робочому столі, крім цього, може знаходитися лише лабораторний журнал для запису результатів роботи. Учбові посібники краще поміщати в ящик столу.

Роботу з леткими, вогне- та вибухонебезпечними речовинами, а також випарювання розчинів та прожарювання летких сполук слід виконувати лише у витяжній шафі, вікна якої повинні бути підняти догори, зручну для роботи, не більш, ніж на одну третину. Неприпустимо працювати із речовинами,які спалахують (ефір, спирт, бензол та ін.) та зберігати їх біля палаючої горілки.

^ НАГРІВАТИ РЕЧОВИНИ, ЯКІ СПАЛАХУЮТЬ, МОЖНА ЛИШЕ НА ВОДЯНІЙ БАНІ!

Якщо горюча рідина розлилася по столу або по підлозі та загорілась, її тушать сухим піском або ковдрою. Ніколи не слід задувати полум’я.

Пробірки з розчинами неможна нагрівати на відкритому полум’ї газової горілки. Їх нагрівання проводиться на водяній бані, горілкою користуються лише у випадку необхідності.

Концентрованими кислотами та концентрованими розчинами лугів користуватися лише під тягою. Залишки їх виливати у спеціальний посуд в витяжній шафі (ємності для зливу).

Відходи після роботи з солями ртуті, миш’яку (ОТРУТИ!) та срібла збирати в спеціальний посуд.


^ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ РЕТЕЛЬНО ВИМИТИ РУКИ З МИЛОМ.

Неможна залишати без нагляду нагрівальні та електричні прилади. Слід строго дотримуватися правил роботи з електроприладами.

Перед уходом із лабораторії обов’язково перевірити газові та водопровідні крани, вимкнути електроприлади, електричний світ.


^ ЗАСОБИ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ

При легких термічних опіках місце, де є опік, змазують гліцерином або накладають вату, яка змочена спиртом. На більш сильні опіки відразу ж накладають вату або марлю, ретельно змочену 3% розчином таніну.

При потраплянні на шкіру або одяг кислот та лугів необхідно промити уражене місце великою кількістю води, потім 3% розчином натрію гідрокарбонату (при потраплянні кислоти) або 1-2% розчином оцтової кислоти (при потраплянні лугу).

При сильних опіках кислотами та лугами після промивання водою місця, де є опік, накладають пов’язку, яка змочена одним з указаних розчинів, які застосовуються при хімічних опіках.

При потраплянні крапель кислоти або лугу в очі їх промивають водою, а потім 3% розчином натрію гідрокарбонату (якщо потрапила кислота) або насиченим розчином борної кислоти (якщо потрапив луг).

При порізах склом видаляють з ранки осколки скла, обробляють її розчином йоду та перев’язують.

Студенти, які працюють в лабораторії, повинні знати місця розташування протипожаpних засобів та аптечки.

При будь-якому нещасному випадку студенти повинні негайно звернутися до викладача або лаборанта.


З правилами техніки безпеки в лабораторії аналітичної хімії ознайомлений. ПІДПИС СТУДЕНТА_______________


^ 2. Методи систематичного ходу аналізу катіонів


Заповніть наступні таблиці, використовуючи еталон виконання завдання.

1. Класифікація катіонів за аміачно-фосфатним методом:

Група

Катіони

Груповий реагент

Розчинність сполук


I
II


IIIIV
V
^ 2. Класифікація катіонів за кислотно-основним методом:

Група

Катіони

Груповий реагент

Розчинність сполук


I
IIIII
IV
V
VI

Еталон виконання завдання:

^ 3. Класифікація катіонів за сірководневим методом:

Група

Катіони

Груповий реагент

Розчинність сполук


I


K+, Na+, NH4+, Mg2+


Немає

Сульфіди, карбонати, хлориди та гідроксиди розчиняються у воді.


II


Ba2+, Sr2+, Ca2+

(NH4)2CO3,

NH4*H2O + NH4Cl, pH = 9.25

Карбонати не розчиняються у воді.


III

Fe2+, Fe3+, Cr3+, Al3+, Mn2+, Ni2+, Zn2+, Co2+

(NH4)2S,

NH4*H2O + NH4Cl, pH = 9.25

Сульфіди не розчиняються у воді, але розчиняються в розведених кислотах.


IV

Cu2+, Hg2+, Bi3+, Sn2+, Sn(IV), Sb(III), Sb(V), As(III), As(V)


H2S, HCl, pH = 0.5

Сульфіди не розчиняються у воді та розведених кислотах.

V

Ag+, Pb2+, Hg22+

HCl

Хлориди не розчиняються у воді та розведених кислотах.


^ Набір завдань для перевірки досягнення конкретних цілей навчання


1) В хіміко-аналітичній лабораторії хіміку на шкіру потрапив розчин лугу. Чим треба промити уражене місце після того, як луг змили великою кількістю води?

A. 1 – 2 % р-ном натрію гідрокарбонату.

B. 3% р-ном перекису водню.

C. 50% р-ном оцтової кислоти.

D. 3% р-ном таніну..

E. 1 – 2 % р-ном оцтової кислоти.

2) В хіміко-аналітичній лабораторії хіміку на шкіру потрапив концентрований розчин кислоти. Уражене місце промили водою та розчином натрію гідрокарбонату. Якої концентрації розчин натрію гідрокарбонату використовували?

A. 3%

B. 33%

C. 30%

D. 13%

E. 0,03%

^ 3) В хіміко-аналітичній лабораторії хіміку в очі потрапили краплі натрію гідроксиду. Який розчин необхідно використовувати після того, як очі промили водою?


A. розчин натрію карбонату.

B. 3% розчин натрію гідрокарбонату.

C. розчин боpH6ої кислоти.

D. 3% розчин сірчаної кислоти.

E. 3% розчин оцтової кислоти.


^ 7) В хіміко-аналітичній лабораторії хімік отримав сильний термічний опік на руці. Як необхідно діяти в даній ситуації?


A. Уражене місце змазати гліцерином або прикласти вату, яка змочена спиртом.

B. Опустити руку в ємність з холодною водою.

C. Піднести руку під проточну холодну воду.

D. Накласти вату або марлю, яка змочена 3% р-ном кислоти.

E. Накласти вату або марлю, яка змочена 3% р-ном таніну.

^ 4) В аналітичній хімії існує класифікація катіонів, яка базується на різній розчинності фосфатів катіонів. Як називається даний метод аналізу?


A. Сірководневий.

B. Кислотно-основний.

C. Аміачно-фосфатний.

D. ---

E. ---

^ 8) Історично першим в аналітичній хімії був сірководневий метод аналізу. Головним недоліком цього методу, який обмежує його використання, є:

А. Утворення малорозчинних сульфідів.

В. Застосування сірководню.

С. Використання концентрованої сірчаної кислоти.

D. Утворення малорозчинних сульфатів.

Е. Використання концентрованих лугів.

5) В аналітичній хімії для відкриття катіонів та аніонів використовують характерні якісні реакції, для яких притаманні зовнішні прояви: утворення осадів, зміна кольору розчину, виділення газоподібних продуктів і т.д. Речовину, яку застосовують для проведення аналітичної реакції, називають:

А. Каталізатором.

В. Реагентом.

С. Інгібітором.

D. Розчинником.

Е. Екстрагентом.

^ 9) В аналітичній хімії існує класифікація катіонів, яка базується на різній розчинності фосфатів катіонів. Як називається даний метод аналізу?


A. Сірководневий.

B. Кислотно-основний.

C. Аміачно-фосфатний.

D. ---

E. ---


6) Лужні метали знаходяться в першій групі головної підгрупи Періодичної системи і на зовнішньому електронному рівні мають по одному електрону. В ході хімічних реакцій лужні метали:

А. Віддають один електрон.

В. Приєднують один електрон.

С. Віддають два електрони.

D. Приєднують два електрони.

Е. Не віддають і не приєднують електрони.


10) Найбільш розповсюдженою класифікацією катіонів в аналітичній хімії є класифікація за кислотно-основним методом. Поділ катіонів на групи в кислотно-основному методі базується на різній розчинності:


A. солей та гідроксидів катіонів.

B. солей, що утворені катіонами та сильними кислотами. C. гідроксидів катіонів та їх солей, які утворені сильними кислотами.

D. гідроксидів катіонів та їх солей, які утворені слабкими кислотами.
^ Еталони відповідей до навчальних завдань:

2 – А, 5 – В, 7 - Е


Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

На початку заняття перевіряється підготовленість студентів до заняття шляхом усного опитування, розглядаються правила техніки безпеки в хімічній лабораторії. Студенти працюють самостійно у відповідності до ООД, викладених у методичних вказівках. Далі проводиться підсумковий контроль за темою (набори тестів). Потім розглядаються результати самостійної роботи, аналізуються помилки, підводяться підсумки заняття.


Додаток

^ Граф логічної структури з теми: Правила роботи та техніки безпеки в хімічній лабораторії. Аналітичні властивості речовин та аналітичні реакції. Методи систематичного ходу аналізу катіонів


Правила роботи та техніки безпеки в лабораторії

Правила поведінки

Надання першої допомоги

Аналітичні властивості речовин, аналітичні реакції

Способи виконання

Умови виконання

Посуд та обладнання

Техніка виконання

Методи систематичного ходу аналізу катіонів

Кислотно-основний

Сірководневий

Аміачно-фосфатний

Якісний аналіз у контролі лікарських препаратів

^ ЗАНЯТТЯ № 2

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008
Знання з аналітичної хімії є фундаментом для вивчення фармацевтичних дисциплін, таких як фармацевтична хімія, токсикологічна хімія,...
Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять
Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. Методичні вказівки відповідають робочій програмі з першої долікарської...
Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії iconИ для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль ІІ донецьк 2011
Це підкреслюють методичні розробки з усіх розділів органічної хімії, вказуючи на тісний взаємозв'язок базових та професійно орієнтованих...
Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії iconКи для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011
Це підкреслюють методичні розробки з усіх розділів органічної хімії, вказуючи на тісний взаємозв'язок базових та професійно орієнтованих...
Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичних занять
Для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету Спеціальність: Клінічна фармація
Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії iconМ. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007
Цей курс біохімії для керованої позааудиторної підготовки студентів-фармацевтів до практичних занять по кожній темі дає ретельно...
Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії iconМ. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008
Цей курс біохімії для керованої позааудиторної підготовки студентів-фармацевтів до практичних занять по кожній темі дає ретельно...
Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії iconМетодичні вказівки для студентiв 2 курсу стоматологічного факультета з самостійноі підготовки до практичних занять з загальноі хірургіі
Підготовки до практичних занять з загальноі хірургіі (Модуль 1 Загальна хірургія) для студентів 2 курсу стоматологічного факультету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи