Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011 icon

Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011
НазваКи для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011
Сторінка1/22
Дата23.08.2012
Розмір1.51 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Міністерство охорони здоров'я України

Донецький державний медичний університет ім. М.Горького

Кафедра фармацевтичної і токсикологічної хімії


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету

з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії


Модуль І


Донецьк 2011


УДК 547 (075.5)


Автор: Стрельцова Н.Ю.


Методичні вказівки призначені для підготовки до практичних занять з органічної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету, робота з якими підвищує мотивацію вивчення предмета. Методичні вказівки з кожної теми строго конкретизують навчальну інформацію і дозволяють перевірити якість її засвоєння в процесі рішення навчальних завдань. Знання з органічної хімії є фундаментом для вивчення фармацевтичних дисциплін, таких як фармацевтична хімія, токсикологічна хімія, фармакогнозія, фармакологія. Це підкреслюють методичні розробки з усіх розділів органічної хімії, вказуючи на тісний взаємозв'язок базових та професійно орієнтованих предметів, що вивчаються фармацевтами.


Рецензенти:


Бутєва Л.В. – доцент кафедри соціальної медицини ДонНМУ, кандидат медичних наук, методист НМК


Скоробогатова З.М. – доцент кафедри біохімії ДонНМУ, кандидат хімічних наук^ Утверждено на заседании Ученого совета Донецкого национального медицинского университета им.М.Горького

Протокол № ____ от _________2011г.ПЕРЕДМОВАОрганічна хімія входить до складу дисциплін, що складають базову фундаментальну підготовку майбутніх фармацевтів і забезпечують необхідний вихідний рівень для вивчення професійних предметів. Розвиток сучасної органічної хімії відкриває нові можливості для вивчення процесів життєдіяльності організмів, синтезу нових лікарських засобів, вдосконалення методів контролю якості лікарських засобів. Нові відкриття ряду важливих закономірностей, з одного боку, зробили органічну хімію більш цікавою для майбутніх фармацевтів, з іншого боку - ускладнили її сприйняття. Сучасна навчальна програма вимагає удосконалювання якості аудиторної і позааудиторної роботи студентів і відповідної оптимізації методів навчання.

Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії приділяє значну увагу самостійній роботі студентів. Узявши за основу вже наявну методичну літературу і, з огляду на сучасні вимоги до якості навчання студентів, колектив кафедри підготував методичні вказівки з органічної хімії для студентів фармацевтичного факультету.

Методичні вказівки написані відповідно до “Програми з органічної хімії ” для студентів фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів. У практичний посібник включені розділи органічної хімії, які вивчаються студентами 2-го курсу у осінньому семестрі: «Основи органічної хімії»; «Вуглеводні та їх галогенопохідні»; «Спирти та феноли»,«Альдегіди та кетони». Структура методичних вказівок уніфікована. Кожна тема містить наступні розділи:

^ 1. Актуальність теми. У цій частині вказівок чітко виділяється значення матеріалу теми для застосування в професійній діяльності провізора, встановлюється взаємозв'язок з дисциплінами старших курсів – усе це обумовлює мотиваційну характеристику теми.

^ 2. Цілі навчання. В якості загальних цілей пропонуються уміння інтерпретувати хімічні властивості, особливості окремих класів органічних сполук. Конкретні цілі відбивають дії, необхідні для досягнення загальної мети (уміння інтерпретувати хімічну будову, способи отримання, реакції ідентифікації та ін.).

^ 3. Зміст навчання.

Цей розділ забезпечує досягнення цілей навчання. Він містить основні теоретичні питання, що дозволяють виконати цільові види діяльності. Матеріал для освоєння цих питань міститься в наведеній обов'язковій і додатковій літературі.

Правильному сприйняттю досліджуваного матеріалу допомагають спеціально розроблені графи логічної структури для кожної теми.

Колектив кафедри фармацевтичної та токсикологічної хімії сподівається, що підготовлений методичні вказівки будуть сприяти кращому засвоєнню матеріалу органічної хімії, розумінню її основних закономірностей, правильному формуванню професійних навичок майбутніх провізорів.


^ Зав. кафедрою фармацевтичної та токсикологічної

хімії ДонНМУ, д. х. н. Матвієнко А.Г.


ЗМІСТСтор.

Модуль 1. Основи будови органічних сполук. Вуглеводні та їх функціональні похідні.

Змістовий модуль 1. Основи будови органічних сполук.

1.

Класифікація та номенклатура органічних сполук.
2.

Хімічний зв’язок. Взаємний вплив атомів в органічних сполуках.
3.

Ізомерія органічних сполук. Просторова будова молекули.
4.

Кислотні та основні властивості органічних сполук. Класифікація органічних реакцій і реагентів.
Змістовий модуль 2. Вуглеводні, їх галоген- та нітрогенпохідні.

5.

Алкани. Циклоалкани. Реакції радикального заміщення
6.

Алкени, алкіни, алкадієни. Реакції електрофільного приєднання
7.

Моноядерні арени. Реакції електрофільного заміщення в аренах. Правила орієнтації замісників
8.

Багатоядерні арени з конденсованими і ізольованими ядрами
9.

Галогенопохідні вуглеводнів. Реакції нуклеофільного заміщення та елімінування
10.

Нітросполуки. Аміни
11.

Діазо- та азосполуки. Теорія кольоровості
Змістовий модуль 3. Оксигенпохідні вуглеводнів

12.

Спирти. Аміноспирти. Етери
13.

Феноли. Амінофеноли
14.

Аліфатичні альдегіди. Аліфатичні кетони
15.

Ароматичні альдегіди та кетони
16.

Монокарбонові кислоти
17.

Дікарбонові кислоти
18.

Функціональні похідні карбонових кислот
19.

Гетеро-функціональні карбонові кислоти
20.

Вугільна кислота. Похідні вугільної кислоти
21.

Колоквіум за темою: «Вуглеводні та їх функціональні похідні»
22.

Підсумковий модульний контроль № 1


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011 iconИ для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль ІІ донецьк 2011
Це підкреслюють методичні розробки з усіх розділів органічної хімії, вказуючи на тісний взаємозв'язок базових та професійно орієнтованих...
Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011 iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011 iconМ. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008
Цей курс біохімії для керованої позааудиторної підготовки студентів-фармацевтів до практичних занять по кожній темі дає ретельно...
Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011 iconМ. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007
Цей курс біохімії для керованої позааудиторної підготовки студентів-фармацевтів до практичних занять по кожній темі дає ретельно...
Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011 iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011 iconРобоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання )
Програми курсу „Гідрооснови гідротехніки та меліорації” для студентів географічного факультету напряму „Екологія, охорона навколишнього...
Ки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль І донецьк 2011 iconРобоча програма ( за кредитно – модульною системою навчання )
Програми курсу „Антропогенні зміни водних об'єктів” для студентів географічного факультету напряму „Екологія, охорона навколишнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи