Модуль 1 Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика Донецьк 2011 icon

Модуль 1 Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика Донецьк 2011
НазваМодуль 1 Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика Донецьк 2011
Сторінка1/12
Дата23.08.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Міністерство охорони здоров'я України

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Кафедра хімії


Методичні вказівки


для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету

із самостійної підготовки до практичних занять з фізколоїдної хімії.


Модуль 1

Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика


Донецьк - 2011

УДК 543 (075.5)


Автор:

Асс. Лебедкова О.С., Стрельцова Н.Ю.

За редакцією зав. кафедрою хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А.Г.


Фізична та колоїдна хімія є фундаментальною дисципліною для майбутніх провізорів, яка є базою для таких професійно-орієнтованих дисциплін, як аптечна технологія ліків, промислова технологія ліків, фармацевтична хімія, токсикологічна хімія.

Даний навчально-методичний посібник призначений для підготовки до практичних занять з фізичної та колоїдної хімії та роботи на кожному занятті студентів 2 курсу фармацевтичного факультету. Методичні вказівки з кожної теми дають інформацію про актуальність кожної теми (розділ «актуальність теми»), доцільність вивчення матеріалу, формують мотивацію студента до навчання («цілі навчання»), строго конкретизують та структурують навчальну інформацію («граф логічної структури»). Алгоритми ООД необхідні для успішної роботи на занятті. Теоретичні запитанння та цільові навчальні завдання призначені для перевірки якості її засвоєння в процессі рішення цільових завдань. Короткі вказівки до роботи на практичному занятті організують роботу студента.


Рецензенти:

Доцент кафедри соціальної медицини та

організації охорони здоров'я ДонНМУ,

к.м.н., методист НМК Бутєва Л.В.


Доцент кафедри медицинської та

фармацевтичної хімії, к.б.н. Сидун М.С.


Методичні вказівки затверджені на засіданні Вченої Ради ДонНМУ ім М. Горького (протокол № від 2011 р.)

Модуль 1

Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика


Цілі модуля:

  1. Уміти визначати теплові ефекти фізико-хімічних процесів.

  2. Розраховувати теплові ефекти при будь-яких температурах за допомогою таблиць термодинамічних величин.

  3. Розраховувати константи хімічної рівноваги та визначати термодинамічну можливість протікання процесу за допомогою таблиць термодинамічних величин.

  4. Визначати коефіцієнт розподілу речовини та вибирати оптимальні умови екстрагування.

  5. Будувати і аналізувати діаграми стану одно- і двокомпонетних систем.

  6. Визначати молярну масу, ізотонічних коефіцієнт, осмотичну концентрацію, осмотичний тиск методом кріометрії.

  7. Уміти вимірювати рН, активність іонів, окислювально-відновні потенціали потенціометричним методом.

  8. Визначати константу іонізації, термодинамічні характеристики реакцій потенціометричним методом.

  9. Визначати константу швидкості, енергію активації, порядок реакцій та застосовувати ці дані для встановлення терміну зберігання ліків.


Тематичний план занять до Модуля 1.
з/п

^ ТЕМА ЗАНЯТТЯ

Кільк.

годин

Змістовний модуль 1. «Хімічна термодинаміка. Термодинаміка фазових рівноваг»

1

Застосування першого закону термодинаміки до хімічних процессів. Перший закон термодинаміки. Термохімія.

3

2

Другий закон термодинаміки. Ентропія. Енергія Гібсса.

3

3

Термодинаміка хімічної рівноваги. Константи рівноваги. Рівняння ізотерми хімічної реакції. Залежність константи рівноваги від температури.

3

4

Фазові рівноваги. Правило фаз Гібсса. Фазові перетворення в однокомпонентних системах. Рівняння Клапейрона-Клаузиуса.

3

5

Фазові рівноваги. Двокомпонентні системи. Діаграми плавкості з простою евтектикою. Діаграми плавкості бінарних систем, компоненти котрих утворюють тверді розчини.

3

6

Фазові рівноваги. Трьохкомпонентні системи. Закон розподілу. Екстракція.

3

7

Колоквіум за темою: «Хімічна термодинаміка. Термодинаміка фазових рівноваг»

3

^ Змістовний модуль 2. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика.

8

Колігативні властивості розбавлених розчинів. Ідеальні розчини.

3

9

Колігативні властивості розбавлених розчинів. Реальні розчини.

3

10

Властивості розчинів електролітів. Електрична провідність розчинів електролітів.

3

11

Електродні потенціали та електрорушійні сили. Класифікація електродів. Потенціометрія.

3

12

Хімічна кінетика. Основний постулат хімічної кінетики. Порядок і молекулярність реакції. Методи розрахунку енергії активації та перед експоненціального множника.

3

13

Молекулярна кінетика. Каталіз.

3

14

Колоквіум за темою: «Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика»

3

15

Підсумковий модульний контроль № 1.

3
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Модуль 1 Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика Донецьк 2011 iconТематичний план лекцій з фізичної та колоїдної хімії
Модуль Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика
Модуль 1 Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика Донецьк 2011 iconНазва модуля: Технічна термодинаміка Код модуля: ттес 6038 С01
Параметри вологого повітря. Розрахунок параметрів вологого повітря діаграма. Процеси вологого повітря. Цикли холодильних машин. Методи...
Модуль 1 Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика Донецьк 2011 iconТестові завдання з хімії
Тестові завдання з хімії. Частина ІІ «Хімічна термодинаміка. Кінетика І рівновага. Розчини» /Укладачі: О. П. Манжос, Л. С. Манжос....
Модуль 1 Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика Донецьк 2011 iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05130105, 05130105 Хімічна технологія палива І вуглецевих матеріалів Донецьк, Доннту, 2012р.
Спеціальність: 05130105, 05130105 Хімічна технологія палива І вуглецевих матеріалів
Модуль 1 Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика Донецьк 2011 iconЧастина ІІ. Теоретичні основи перетворення І використання енергії
Розділяється на загальну, хімічну й технічну. Загальна (фізична) термодинаміка дає поняття про загальні теоретичні основи й закономірності...
Модуль 1 Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика Донецьк 2011 iconХімічна кінетика
Однак цього недостатньо для визначення швидкості і механізму реакції та керування процесом. Тривалість реакції найчастіше не пов’язана...
Модуль 1 Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика Донецьк 2011 iconХімічна кінетика
Однак цього недостатньо для визначення швидкості І механізму реакції та керування процесом. Тривалість реакції найчастіше не пов’язана...
Модуль 1 Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика Донецьк 2011 iconЛекція 10 загальні основи електрохімії
Електрохімія – це наука, що вивчає електрохімічні процеси та фізико-хімічні властивості іонних систем (розчинів, розплавів та твердих...
Модуль 1 Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика Донецьк 2011 iconСправочник по удобрениям [Текст] / А. М. Артюшин, Л. М. Державин. 2-е изд., перераб и доп. М. Колос, 1984. 208 с
Хімічний склад та живлення рослин, властивості грунтів у зв'язку із живленням рослин і застосуванням добрив, хімічна меліорація грунтів...
Модуль 1 Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика Донецьк 2011 iconПрактичного заняття
Змістовий модуль Лексико-синтаксичне забезпечення вивчення Державної Фармакопеї. Хімічна номенклатура
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи