Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії icon

Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
НазваМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
Сторінка1/38
Дата23.08.2012
Розмір2.96 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


Міністерство охорони здоров'я України

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету

з фармацевтичної хімії


Донецьк - 2008


УДК 615.011.5(075.5)


Автори:

Глушкова О.М.,

Нечитайло Л. Г.,

Лебедкова О.С.,

Корнєва Л. О.,

Агафонов О. М.


За загальною редакцією зав. кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г.


Даний навчально-методичний посібник призначений для самостійної підготовки до практичних занять з фармацевтичної хімії студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету, а також для використання його на лабораторно-практичних заняттях. Методичні вказівки з кожної теми строго конкретизують навчальну інформацію та дозволяють перевірити якість її засвоєння в процесі рішення цільових завдань. Фармацевтична хімія є професійно- орієнтовною дисципліною для майбутніх провізорів, її вивчення взаємопов’язане з вивченням таких фармацевтичних дисциплін, як фармакогнозія, фармакологія, токсикологічна хімія. В той же час вивчення фармацевтичної хімії ґрунтується на базових дисциплінах, таких як аналітична та органічна хімія. Тісний взаємозв'язок базових та професійно орієнтованих предметів, відображений в методичних розробках, буде сприяти правильному формуванню системи професійних навичок, необхідних для майбутніх провізорів.


Рецензенти:


Бутєва Л.В. – к. мед.н., доцент кафедри соціальної медицини, ООЗ та історії медицини ДонНМУ ім. М. Горького, методист навчально-методичного відділу ДонНМУ.


Митрофанова Т.О. – к.х.н., доцент кафедри медичної хімії ДонНМУ ім. М.Горького


Методичні вказівки затверждені на засіданні Вченої Ради ДонНМУ ім. М.Горького

(протокол № 5 від 19 червня 2008 г.)


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 6

Заняття №1 7

ТЕМА: Нормативно-технічна документація, що регламентує якість лікарських засобів. Державна Фармакопея України. Правила роботи і техніка безпеки в лабораторії при аналізі лікарських препаратів. 7

Заняття №2 13

ТЕМА: Хімічні методи аналізу лікарських препаратів. Реакції ідентифікації на катіони Al3+, NH4+, Bi3+, Fe2+, Fe3+, K+, Ca2+, Mg2+, Na+, Hg2+ , Ag+, Pb2+. 13

Заняття №3 18

ТЕМА: Хімічні методи аналізу, реакції ідентифікації на аніони CH3COO-, AsO33-, AsO43-, Br-, I-, CO32-, HCO3-, NO3-, PO43-, SO42-, SO32-, Cl- 18

Заняття №4 23

ТЕМА: Випробування на припустимі межі вмісту домішок. Еталонні розчини. Фармакопейне визначення домішок, що зустрічаються найчастіше: NH4+, As3+, Ca2+, Mg2+, Cl-, F-. 23

Заняття №5 29

ТЕМА: Випробування на припустимі межі вмісту домішок. Фармакопейне визначення домішок Fe3+, PO43-, K+, SO42-, Al3+, Zn2+, важких металів. 29

Заняття № 6 35

ТЕМА: Неорганiчнi сполуки, як лiкарськi речовини в медицинi. Лiкарськi засоби галогенiв. Фармакопейне дослiдження НСl, КСl, NaCl, NаВr, КВr. 35

Заняття № 7 41

ТЕМА: Лiкарськi засоби галогенiв. Фармакопейне дослiдження NaI, KI, I2. Вода очищена, вода для iн’єкцiй. Фiзичнi та хiмiчнi властивостi, контроль якостi, визначення домiшок, умови зберiгання. 41

Заняття №8 47

ТЕМА: Фармакопейне дослiдження Перекис водню, iдентифiкацiя, методи аналiзу. Лiкарськi засоби сiрки. Натрiю тіосульфат, натрiю сульфат. Дослiдження за фармакопеєю. 47

Заняття № 9 53

ТЕМА: Лiкарськi засоби - похiднi елементiв III i V групи Перiодичної системи. Розчин амiаку, властивостi, дослiдження, умови зберiгання. Солi вiсмута, фармакопейне дослiдження. 53

Заняття № 10 59

ТЕМА: Аналіз лікарських речовин, які містять елементи ІІІ групи Періодичної системи. Лікарські засоби бору. Борна кислота, натрію тетраборат. Вимоги до якості, контроль у відповідності з медичним застосуванням. 59

Заняття № 11 65

ТЕМА: Аналіз лікарських речовин, які містять елементи ІV групи Періодичної системи. Лікарські засоби вуглецю. Натрію гідрокарбонат. Вимоги до якості, контроль у відповідності з медичним застосуванням. 65

Заняття № 12 71

ТЕМА: Аналiз лiкарських речовин, якi мiстять елементи II групи. Дослiдження МgО, МgSО4 ·7Н2О, СаСl2 · 6Н2О. 71

Заняття № 13 77

ТЕМА: Аналiз лiкарськiх речовин, що мiстять елементи II групи. Дослiдження ZnО, ZnSО4, 7Н2О, ВаSО4 . 77

Заняття №14 83

ТЕМА: Лiкарськi речовини, якi мiстять меркурій. Меркурiю дихлорид (сулема), меркурiю оксид. Фармакопейне дослiдження. 83

Заняття № 15 89

ТЕМА: Лiкарськi засоби - похiднi елементiв I групи. АgNО3, колоїднi препарати срiбла: коларгол, протаргол. Кiлькiсне визначення. 89

Заняття № 16 95

ТЕМА: Лiкарськi засоби залiза та мiдi. Фармакопейне дослiдження сульфатiв залiза (II) та мiдi. Тестовий контроль. 95

Заняття № 17 101

Контрольна робота за розділом: «Лікарські засоби неорганічної природи» 101

Заняття № 18 104

ТЕМА: Загальнi методи аналiзу органiчних лiкарських речовин (температура кипiння, плавлення, густина). Методи аналiзу галогенпохiдних органiчних сполук. Хлоретил, хлороформ, йодоформ. 104

Заняття № 19 110

ТЕМА: Аналіз лiкарськiх речовин, похiдних спииртів. Спирт етиловий, гліцерин. 110

Заняття № 20 115

ТЕМА: Аналіз лiкарськiх речовин, похiдних альдегiдiв. Розчин формальдегiду, гексаметилентетрамiн, хлоралгiдрат. Методи аналiзу. 115

Заняття № 21 121

ТЕМА: Методи аналізу лікарських засобів – солей карбонових кислот. Кальцію глюконат, натрію цитрат, кальцію лактат. 121

Заняття №22 126

ТЕМА: Лікарські засоби – похідні амінокислот жирного ряду. Кислота глутамінова, кислота γ-аміномасляна, метіонін. 126

Заняття № 23 132

ТЕМА: Натрієва і кальцієва солі етилендіамінтетраоцтової кислоти. Підтвердження тотожності. 132

Заняття № 24 137

ТЕМА: Ефіри як лікарські речовини. Диетиловий ефір, димедрол. Особливості якісного та кількісного аналізу. 137

Заняття № 25 142

ТЕМА: Складні ефіри неорганічних кислот. Нітрогліцерин, кальцію гліцерофосфат, фітин. 142

Заняття № 26 147

ТЕМА: Похідні повного та неповного аміду вугільної кислоти (уретани, уреїди). Бромізовал, мепротан. Загальні хімічні властивості. Методи аналізу. 147

Заняття № 27 152

ТЕМА: Лікарські засоби – похідні ароматичних органічних сполук. Препарати групи фенолів: фенол, тимол 152

Заняття № 28 158

ТЕМА: Препарати групи фенолів: резорцин, ксероформ. Оксолін – препарат групи хінонів. 158

Заняття № 29 165

ТЕМА: Фенацетин, парацетамол. Визначення тотожності та кількісного вмісту. 165

Заняття № 30 172

ТЕМА: Похідні діетіламіноацетатаніліду: тримекаїн, ксикаїн. 172

Заняття № 31 179

ТЕМА: Ароматичні кислоти та їх похідні, як лікарські засоби. Бензойна кислота, натрію бензоат. Методи аналізу. 179

Заняття № 32 186

ТЕМА: Ароматичні кислоти та їх похідні, як лікарські засоби. Кислота саліцилова, натрію саліцилати. Методи аналізу. 186

Заняття № 33 193

ТЕМА: Похідні амідів саліцилової кислоти (саліциламід, оксафенамід) та їх складні ефіри (кислота ацетилсаліцилова, фенілсаліцилат). 193

Заняття № 34 200

ТЕМА: Препарати, похідні ароматичних амінокислот. Ефіри амінобензойної кислоти: анестезин, новокаїн. 200

Заняття № 35 207

ТЕМА: Препарати, похідні ароматичних амінокислот. Новокаїнамід, дикаїн. 207

Заняття № 36 214

ТЕМА: Похідні n-аміносаліцилової кислоти: натрію n-аміносаліцилат, бепаск. Вимоги до чистоти, методи аналізу. Тестовий контроль. 214

Заняття № 37 221

Контрольна робота за розділом: «Лікарські засоби органічної природи» 221

Заняття № 38 225

Залікове заняття. 225  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності "Клінічна фармація"
Тема: Основи фармацевтичної термінології. Коротка історія латинської мови. Фонетика
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconГо курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки
Критерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи