Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії icon

Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
НазваМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
Сторінка3/38
Дата23.08.2012
Розмір2.96 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
^

Заняття №2
ТЕМА: Хімічні методи аналізу лікарських препаратів. Реакції ідентифікації на катіони Al3+, NH4+, Bi3+, Fe2+, Fe3+, K+, Ca2+, Mg2+, Na+, Hg2+ , Ag+, Pb2+.
^ АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Для характеристики якості лікарських речовин проводять ідентифікацію речовин. Це дозволяє встановити. які хімічні елементи присутні у досліджуваній пробі, які іони, функціональні групи або молекули містяться у пробі лікарської субстанції. Проводиться комплекс досліджень для підтвердження того, що лікарська речовина відповідає інформації, приведеній на етикетці. Для цього використовують якісні реакції на катіони, аніони, функціональні групи. Найбільш розповсюдженими катіонами, які зустрічаються в лікарських препаратах, є катіони Al3+, NH4+, Bi3+, Fe2+, Fe3+, K+, Ca2+, Mg2+, Na+, Hg2+ , Ag+, Pb2+.

Ви переконались в необхідності вивчення цієї теми. Далі Вам необхідно ознайомитися з цілями заняття.


^ ЗАГАЛЬНА МЕТА: Уміти виконувати реакції ідентифікації на катіони елементів I, II, III, IV, V, VIII груп Періодичної системи в лікарських речовинах для їх подальшого застосування в аналізі лікарських засобів.


^ Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь:

Уміти:

1. Виконувати реакції ідентифікації на катіони елементів I, II, III, IV, V, VIII груп Періодичної системи в лікарських речовинах

1. Виконувати якісні реакції на катіони елементів I, II, III, IV, V, VIII груп Періодичної системи (Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)

2. Виконувати аналіз лікарських речовин (лікарських субстанцій та форм) з використанням реакцій ідентифікації на катіони

2. Виконувати якісний аналіз неорганічних речовин хімічними методами

(Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії; курс II)


^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ВИХІДНОГО РІВНЯ


Завдання для визначеня вихiдного рiвня


1. Проводиться визначення катіона калію в лікарському засобі. При цьому спостерігається випадіння білого кристалічного осаду. Який реактив для цього використовується?

А. Натрій нітрат

В. Винна кислота

С. Соляна кислота

D. Натрію сульфат

Е. Натрію саліцилат


2. В лабораторії проводиться визначення катіона кальцію. За допомогою якого реактиву можливо ідентифікувати катіон кальцію:

А. Амоніак

В. Амонію оксалат

С. Кислота хлористоводнева

D. Реактив Неслера

Е. Натрію кобальтінірит


3. Проводиться визначення наявності солей амонію в лікарському засобі. Що спостерігається під дією розчина натрію гідроксиду при нагріванні при наявності катіона амонію?

А. З'являється дим

В. Виділяється газ

С. З'являється запах NH3

D. Помутніння розчину

Е. Випад осаду


4. Дана наважка з невідомою лікарською речовиною. Ця речовина, змочена хлористоводневою кислотою і внесена в безбарвне полум’я, забарвлює його в жовтий колір. Про наявність якого катіона говорить даний аналітичний ефект?

А. Калію

В. Кальцію

С. Магнію

D. Натрію

Е. Заліза


5. Проводиться визначення катіона вісмуту в лікарському засобі. Необхідно вказати, що спостерігається при нагріванні та прожарюванні препарату.

А. З'являється жовтий осад і жовто-бурі пари

В. З'являється запах амоніаку

С. З'являється дим

D. Помутніння розчину

Е. Випад осаду


Джерела навчальнї iнформацiї


1. Болотов В.В., Гайдукевич А.Н. Аналитическая химия. – Х.: “Золотые страници”, 2001. – С.20-180.

2. Васильев В.П. Аналитическая химия: в 2 частях. – М.: Высшая школа; 1989.- Кн.1. – С.15-220.

3. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. - М.: Химия,
1989.- С.31-79.

4. Лекції з аналітичної хімії.


Еталон відповіді: 1. – B. 2. – B. 3. – C. 4. – D. 5. – А.


ЗМІСТ НАВЧАННЯ


Освоєння матерiалу в логiці професiйної дiяльностi забезпечує граф логiчної структури теми.


Перелiк основних теоретичних питань, якi дозволяють виконати цiльовi види професiйної дiяльностi.


1. Реакції ідентифікації на катіони елементів I, II, III, IV, V, VIII груп Періодичної системи в лікарських речовинах.

2. Аналіз лікарських речовин (лікарських субстанцій і форм) з використянням реацій ідентифікації на катіони.


Основні джерела навчальної інформації


1. Фармацевтична хімія /П.О.Безуглий, І.В.Українець, С.Г.Таран та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002.-С.8-11.

2. Лекція за темою: “Химические методи анализа лекарственних веществ. Реакціі ідентифікаціі на катіони Al3+, NH4+, Bi3+, Fe2+, Fe3+, K+, Ca2+, Mg2+, Na+, Hg2+ , Ag+, Pb2+.

3. Лабораторний журнал. Тема:“ Хімічні методи аналізу лікарських препаратів. Реакції ідентифікації на катіони Al3+, NH4+, Bi3+, Fe2+, Fe3+, K+, Ca2+, Mg2+, Na+, Hg2+ , Ag+, Pb2+.

Додаткові джерела навчальної інформації


1. Державна Фармакопея України. 1-е вид.-“РІРЕГ”, 2001.-С.127-133.

2. Фармацевтичний аналіз /П.О.Безуглий, В.О.Грудько, С.Г.Леонова та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001.-С.7-14.


Орiєнтована основа діяльності


Лабораторна робота виконується з використанням методик, визначених у лабораторному журналі.

Пiсля вивчення вищеназваних теоретичних питань пропонуємо Вам виконати наступні цiльовi навчальні завдання.


^ ЦІЛЬОВІ НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


1. Проводиться ідентифікація лікарського засобу, який має катіон кальція. З яким реактивом необхідно провести реакцію?

А. Гідроксіхиноліном

В. Гліоксальгідроксіанілом

С. Гідроксіламіном

D. Алізаріном

Е. Кислотою сульфатною


2. Провізор-аналітик виконує аналіз лікарського засобу, який має катіон амонію. Оберіть реактив, за допомогою якого можливо знайти катіон амонію.

А. Розчин барію хлориду

В. Реактив Неслера

С. Розчин калію йодиду

D. Розчин калію перманганату

Е. Розчин срібла нітрату водню


3. На аналіз в контрольно-аналітичну лабораторію поступила субстанція натрію цитрата. За допомогою якого реактива ДФУ рекомендує визначати катіон натрію в аналізуємой речовині?

А. Калію нітрата

В. Калію піроантімоната

С. Калію гідроксида

D. Калію тетрайодомеркурата

Е. Калію хлорида


4. Аналітик визначає наявність катіона цинку в субстанції цинку сульфат. Для цього він виконав реакцію з натрію сульфідом, в результаті якої утворився осад. Який кольор має осад?

А. Чорний

В. Коричневий

С. Синій

D. Білий

Е. Сірий


5. В контрольно-аналітичної лабораторії досліджується розчин барія хлориду. Один з нижченаведених іонів дає білий осад з розчином барія хлориду в присутності кислоти хлористоводневої. Назвіть даний іон.

А. Нітрат

В. Сульфат

С. Фосфат

D. Сульфід

Е. Йодид


6. На аналіз поступила субстанція магнію карбонату легкого. За допомогою якого реактиву можливо підтвердити наявність в ньому катіона магнію?

А. Дінатрію гідрофосфату

В. Калію гідросульфату

С. Калію гідрофталату

D. Амонію тіоцианату

Е. Натрію тетрафенілборату


7. Проводиться ідентифікація катіона вісмуту в вісмуті нітраті основному. За допомогою якого реактива провизор-аналітик може визначити даний іон?

А. Калію піроантімонату

В. Натрію нітриту

С. Тіомочевини

D. Амонію оксалату

Е. Формальдегіду


Еталон відповіді: 1. – B. 2. – B. 3. – B. 4. – D. 5. – B. 6. – C. 7. - С.


СКОРОЧЕНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ


З Вами проводиться інструктаж з техніки безпеки. Проводиться контроль i корекцiя вихiдного рiвня. Потiм Ви працюєте самостійно, використовуючи при цьому: граф логiчної структури теми, методики в лабораторному журналi, цiльовi навчальні завдання. Пiсля виконання лабораторної роботи кожен студент оформлює протокол iспитiв. Викладач аналiзує роботу кожного студента i здiйснює корекцiю засвоення iнформацiї. В кінці заняття проводиться поточний тестовий контроль .

^ Граф логічної структури з теми:

«Хімічні методи аналізу лікарських препаратів. Реакції ідентифікації на катіони Al3+, NH4+, Bi3+, Fe2+, Fe3+, K+, Ca2+, Mg2+, Na+, Hg2+ , Ag+, Pb2+
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності "Клінічна фармація"
Тема: Основи фармацевтичної термінології. Коротка історія латинської мови. Фонетика
Методичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconГо курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки
Критерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи