Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії icon

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
НазваМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
Сторінка1/16
Дата23.08.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Міністерство охорони здоров'я України

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


для студентів 4 курсу

фармацевтичного факультету


з фармацевтичної хімії


(весінній семестр)


Донецьк - 2008

УДК 615.011.5(075.5)


Автори:

Лебедкова О.С.,

Корнєва Л.О.,

Глушкова О.М.


За редакцією зав. кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г.


Даний навчально-методичний посібник призначений для самостійної підготовки до практичних занять з фармацевтичної хімії студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету, а також для використання його на лабораторно-практичних заняттях. Методичні вказівки з кожної теми строго конкретизують навчальну інформацію та дозволяють перевірити якість її засвоєння в процесі рішення цільових завдань. Фармацевтична хімія є професійно-орієнтовною дисципліною для майбутніх провізорів, її вивчення взаємопов’язане з вивченням таких фармацевтичних дисциплін, як фармакогнозія, фармакологія, токсикологічна хімія. В той же час вивчення фармацевтичної хімії ґрунтується на базових дисциплінах, таких як аналітична та органічна хімія. Тісний взаємозв'язок базових та професійно-орієнтованих предметів, відображений в методичних розробках, буде сприяти правильному формуванню системи професійних навичок, необхідних для майбутніх провізорів


Рецензенти:


Бутєва Л.В. – к.м.н., доцент кафедри соціальної медицини, ООЗ та історії медицини ДонНМУ ім. М. Горького, методист навчально-методичного відділу ДонНМУ.


Митрофанова Т.О. – к.х.н., доцент кафедри медичної хімії ДонНМУ ім. М.Горького


Методичні вказівки затверджені на засіданні Вченої Ради ДонНМУ ім. М.Горького (протокол № від 2008 г.)

ЗМІСТ

Заняття №1 6

ТЕМА: Лікарські речовини групи вуглеводів. Представники вуглеводів: глюкоза, сахароза, цукор молочний, лактоза. 6

Заняття №2 11

ТЕМА: Лікарські речовини групи глікозидів. Якісні реакції, біологічні і фізико-хімічні методи кількісної оцінки глікозидів. Глікозиди наперстянки, дубільні речовини (таніни). 11

Заняття №3 16

ТЕМА: Лікарські речовини групи вітамінів. Вітаміни аліфатичного ряду. Аскорбінова кислота, кальцію пангамат і пантотенат. 16

Заняття №4 23

ТЕМА: Вітаміни аліциклічного ряду. Ретинолу ацетат, кальцифероли (вітаміни групи Д). Вітаміни ароматичного ряду. Вікасол. 23

Заняття №5 30

ТЕМА: Вітаміни гетероциклічного ряду. Похідні хроману. Токоферолу ацетат, рутин. Похідні піридину. Кислота нікотинова, нікотинамід, піридоксину гідрохлорид. 30

Заняття №6 35

ТЕМА: Вітаміни гетероциклічного ряду. Похідні піримідину і тіазолу. Тіаміну бромід і хлорид, кокарбоксилаза 35

Заняття №7 40

ТЕМА: Похідні ізоалоксазину. Рибофлавін. Похідні птерину і корину. Кислота фолієва, ціанокобаламін. 40

Заняття №8 46

ТЕМА: Лікарські речовини групи гормонів. Гормони щитовидної залози. Тиреоїдин. Гормони мозкового шару надниркових залоз. Гідротартрат адреналіну та норадреналіну. Мезатон. Методи аналізу, застосування в медицині. 46

Заняття №9 52

ТЕМА: Стероїдні гормони та їх синтетичні аналоги. Ацетат дезоксикортикостерону, кортизону, гідрокортизону. Преднізолон, дексаметазон. Якісний і кількісний аналіз. 52

Заняття №10 57

ТЕМА: Гестагенні гормони. Прогестерон, прегнін. Андрогенні гормони. Тестостерону пропіонат. Метил тестостерон, метандростенолон, метиландростендіол, феноболін. Особливості аналізу. 57

Заняття №11 62

ТЕМА: Естрогенні гормони та їх аналоги. Естрадіолу дипропіонат, етинілестрадіол, синестрол, діетилстильбестрол. Простагландини. Властивості, застосування. Тестовий контроль. 62

Заняття №12 67

ТЕМА: Лікарські речовини групи антибіотиків. Принципи класифікації антибіотиків. Антибіотики аліциклічної будови. Природні і напівсинтетичні тетрацикліни. 67

Заняття №13 72

ТЕМА: Антибіотики ароматичного ряду (левоміцетин). Антибіотики гетероциклічної структури. Пеніциліни, природні і напівсинтетичні. Методи кількісного визначення. 72

Заняття №14 77

ТЕМА: Цефалоспорини. Антибіотики-глікозиди. Стрептоміцини. Антибіотики-аміноглікозиди, макроліди, анзаміцини. Полієнові та поліпептидні антибіотики. Властивості та методи аналізу. Тестовий контроль. 77

Заняття №15 81

Контрольна робота за розділом: «Лікарські засоби груп вуглеводів, глікозидів, вітамінів, гормонів та антибіотиків» 81

Заняття №16 84

ТЕМА: Аналіз лікарських речовин органічної природи та багатокомпонентних лікарських форм. 84

Заняття №17 90

ТЕМА: Підсумковий тестовий контроль. Залікове заняття. 90

ПЕРЕДМОВА

Фармацевтична хімія входить до складу дисциплін, що складають базову фундаментальну підготовку майбутніх фармацевтів і забезпечують необхідний вихідний рівень для вивчення професійних предметів. Розвиток сучасної фармацевтичної хімії відкриває нові можливості для вивчення процесів життєдіяльності організмів, синтезу нових лікарських засобів, вдосконалення методів контролю якості лікарських засобів. Нові відкриття ряду важливих закономірностей, з одного боку, зробили фармацевтичну хімію більш цікавою для майбутніх фармацевтів, з іншого боку - ускладнили її сприйняття. Сучасна навчальна програма вимагає удосконалювання якості аудиторної і позааудиторної роботи студентів і відповідної оптимізації методів навчання.

Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії приділяє значну увагу самостійній роботі студентів. Беручи за основу вже наявну методичну літературу і, з огляду на сучасні вимоги до якості навчання студентів, колектив кафедри підготував розширені методичні вказівки за курсом фармацевтичної хімії для студентів фармацевтичного факультету. Цей методичний посібник може бути використаний як на практичних заняттях, так і для організації самостійної роботи студентів у позааудиторний час.

Методичні вказівки написані відповідно до «Програми з фармацевтичної хімії» для студентів фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів. У практичний посібник включені розділи фармацевтичної хімії, які вивчаються студентами 4-го курсу у весінньому семестрі згідно календарного плану. Структура методичних вказівок уніфікована і включає наступні розділи:

1. ^ Актуальність теми. У цій частині вказівок чітко виділяється значення матеріалу теми для застосування в професійній діяльності провізора, встановлюється взаємозв'язок з дисциплінами наступних етапів навчання – усе це обумовлює мотиваційну характеристику теми.

2. ^ Цілі навчання. В якості загальних цілей пропонуються уміння інтерпретувати хімічні властивості, особливості окремих класів хімічних сполук. Конкретні цілі відбивають дії, необхідні для досягнення загальної мети (уміння інтерпретувати хімічну будову, способи отримання, реакції ідентифікації та ін.).

3. ^ Зміст навчання. Цей розділ забезпечує досягнення цілей навчання. Він містить основні теоретичні питання, що дозволяють виконати цільові види діяльності. Матеріал для освоєння цих питань міститься в наведеній обов'язковій і додатковій літературі. Для самоперевірки засвоєння матеріалу по досліджуваній темі пропонується вирішити цільові навчальні завдання (з еталонами відповідей).

Правильному сприйняттю досліджуваного матеріалу допомагають спеціально розроблені графи логічної структури для кожної теми.

Методичні вказівки містять ретельно підібрану основну та додаткову літературу за темами, що вивчаються.

Колектив кафедри фармацевтичної та токсикологічної хімії сподівається, що підготовлений методичний посібник буде сприяти кращому засвоєнню матеріалу фармацевтичної хімії, розумінню її основних закономірностей, правильному формуванню професійних навиків майбутніх провізорів.

^ Зав. кафедрою фармацевтичної

та токсикологічної хімії ДонНМУ, д. х. н. Матвієнко А.Г.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності "Клінічна фармація"
Тема: Основи фармацевтичної термінології. Коротка історія латинської мови. Фонетика
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconГо курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки
Критерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи