Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії icon

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
НазваМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
Сторінка14/16
Дата23.08.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
^

Заняття №13

ТЕМА: Антибіотики ароматичного ряду (левоміцетин). Антибіотики гетероциклічної структури. Пеніциліни, природні і напівсинтетичні. Методи кількісного визначення.^ АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Антибіотики – це хіміотерапевтичні речовини, які продукуються живими організмами у процесі їхньої життєдіяльності, а також їх синтетичні аналоги та похідні, що мають здатність вбивати чи вибірково пригнічувати ріст збудників захворювань (бактерій, вірусів, грибів, найпростіших) а бо затримувати розвиток злоякісних пухлин.

Ви переконалися в необхідності вивчення цієї теми. Далі Вам необхідно ознайомитися з цілями заняття і засвоїти їх.

^ ЗАГАЛЬНА МЕТА: Вміти проводити якісне та кількісне визначення лікарських речовин групи антибіотиків.

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь:

Уміти:

1. Інтерпретувати хімічну будову та властивості речовин групи антибіотиків.

1.Інтерпретувати хімічну будову органічних речовин.

(Курс органічної хімії)

2.Виконувати ідентифікацію речовин групи антибіотиків.

2.Виконувати якісні реакції на основні функціональні групи.

(Курс органічної хімії)

3.Виконувати кількісне визначення речовин групи антибіотиків.

3.Виконувати кількісний аналіз органічних речовин методами рефрактометрії, поляриметрії, спектрометрії.(Курс аналітичної хімії)

4.Робити висновок про відповідність лікарських препаратів та субстанцій вимогам ДФУ або АНД.

^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Завдання для визначення вихiдного рiвня

1. Проаналізуйте та встановить відповідність умов йодометричного визначення антибіотиків ароматичного ряду (левоміцетин) та процесів, що відбуваються при титруванні:

процеси

умови титрування

1. Леткість йоду

2. Йод взаємодіє з лугами

3. Мала розчинність йоду у воді

4.Зніження чутливості індикатору з підвищенням температури

5. Мала швидкість реакції

 1. Титрування ведуть на холоду

 2. pH = 0 – 7

 3. До титрування приступають через деякий час

 1. 1b2a3c4a5b

 1. 1a2b3c4a5b

 1. 1b2a3b4a5c

 1. 1a2a3c4b5b

 1. 1b2a3c4a5b


2. В хіміко-аналітичній лаборатрорії аналітик проводив аналіз антибіотиків ароматичного ряду. Які з наведених преператів відносяться до цього ряду?

 1. Тетрациклін

 2. Антибіотики-аміноглікозиди

 3. Анзаміцин

 4. Левоміцетин

 5. Пеніцилін

3. На фармацевтичному підприємстві фармацевт проводить аналіз левоміцетину сукцинату розчинного. Що буде спостерігатися в результаті взаємодії лікарської речовини з розчином натрію гідроксиду?

 1. Поява осаду білого кольору

 2. Поява запаху амоніаку

 3. Утворення синьо-фіолетового забарвлення

 4. Утворення комплексної солі

 5. Утворення червоного осаду

4. В хіміко-аналітичній лабораторії аналітик проводив аналіз пеніциліну. Яке з нижче наведених лікарських засобів відноситься до природних пеніцилінів?

 1. Ампіциліну натрієва сіль

 2. Амоксицикліну тригідрат

 3. Карбеніцикліну дінатрієва сіль

 4. Оксациліну натрієва сіль

 5. Феноксіметилпеніцилін

5. На фармацевтичномі підприємстві фармацевт проводить аналіз пеніциліну. За допомогою якого реагенту можна визначити цю речовину?

 1. Кислота сульфатна

 2. Реактив Неслера

 3. Кислота хлористоводнева

 4. Формальдегід

 5. Натрію нітропусид


Джерела навчальної iнформацiї

 1. В.П.Черных, Б.С.Зименковский, И.С.Гриценко. Органическая химия. В 3 кн. – Харьков: «Основа», 1998г.254.

 2. Лекції з органічної хімії.

 3. Болотов В.В., Гайдукевич А.Н. Аналитическая химия. – Х.: “Золотые страницы”, 2001. – С. 454.

 4. Васильев В.П. Аналитическая химия: в 2 частях. – М.: Высшая школа; 1989.- Кн.1. – С. 398.

 5. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. - М.: Химия, 1989.- С .446.

 6. Лекції з аналітичної хімії.

Еталон відповіді: 1-В, 2-D, 3-B, 4-E, 5-D.


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ

Перелік основних теоретичних питань, які дозволяють виконати цiльовi види професійної діяльності

 1. Хімічна будова лікарських речовин групи.

 2. Властивості лікарських речовин групи.

 3. Ідентифікація лікарських речовин групи.

 4. Кількісне визначення лікарських речовин групи.

 5. Фармакологічне застосування лікарських речовин групи.


Освоєння матеріалу в логiцi професійної дiяльностi забезпечує граф логічної структури теми.


Граф логічної структури теми: «Антибіотики ароматичного ряду (левоміцетин). Антибіотики гетероциклічної структури. Пеніциліни, природні і напівсинтетичні. Методи кількісного визначення. »

Основні джерела навчальної інформації

 1. Фармацевтична хімія /П.О.Безуглий, І.В.Українець, С.Г.Таран та ін.: За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002.- С.440 - 447.

 2. Лекція за темою: “Лікарські речовини, що належать до групи атибіотиків.”.

 3. Лабораторний журнал. Тема: “Аналіз лікарських речовин групи атибіотиків.” -С. 89-92.


Додаткові джерела навчальної інформації

 1. Державна Фармакопея України. 1-е вид.-“РІРЕГ”, 2001.-С. 53-54, 73-81.

 2. Фармацевтичний аналіз/ П.О.Безуглий, В.О.Грудько, С.Г.Леонова та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001.-С. 170-171.

 3. Лабораторные работы по фармацевтической химии/ В.Г.Беликов, Е.Н.Вергейчик, В.Е.Годяцкий и др.; Под ред. В.Г.Беликова.-М.-Высш. Шк., 1989. С. 76-78.


Орієнтована основа діяльності

Лабораторна робота виконується з використанням методик, визначених у лабораторному журналі.


ЦІльові навчальні завдання

1. Нестійкість пеніцилінів обумовлена, перш за все, наявністю в їх структурі:

A. β-лактамного циклу

B. Групи карбаміду

C. Карбоксильної групи

D. Метильних груп

E. Тиазолидинового циклу

2. Фахівець контрольно-аналітичної лабораторії підтверджує наявність катіона натрію в бензилпеніциліну натрієвої солі реакцією з розчином калія піроантімоната за забарвленням:

A. Зеленого осаду

B. Жовтого осаду

C. Синього осаду

D. Білого осаду

E. Фіолетового осаду

3. Антибіотики поділяють за хімічною будовою скелету. Які з нижченаведених відносяться до ароматичного ряду?

 1. Тетрацикліни

 2. Левоміцетини

 3. Пеніциліни

 4. Цефалоспорини

 5. Стрептоміцини

4. Хімік проводив реакцію левоміцетину стеарату з кислотою хлористоводневою концентрованою. Який аналітичний ефект буде спостерігатися в результаті реакції?

  1. Білий осад

  2. Запах амоніаку

  3. Маслянисті каплі

  4. Червоне забарвлення

  5. Синьо-фіолетове забарвлення спиртового шару

5. Хімік проводив реакцію ідентифікації на пеніциліни з формальдегідом у присутності кислоти сульфатної. Яке забарвлення буде спостерігатись?

   1. Темно-жовте

   2. Червоне

   3. Жовто-зелене

   4. Блакитне

   5. Чернувато-коричневе

6. Природні пеніциліни впливають на певну групу мікроорганізмів. Яка це група?

    1. Грамнегативні

    2. Бруцели

    3. Сальмонели

    4. Грампозитивні

    5. Міко-бактерії

Еталон відповіді: 1-, 2-D, 3-B, 4-C, 5-E, 6-D.


^ КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Викладачем проводиться інструктаж студентів з техніки безпеки. Проводяться контроль і корекція вихідного рівня. Потім студенти виконують самостійну роботу, використовуючи при цьому: граф логічної структури теми, методики у вказаних джерелах інформації, цільові навчальні завдання. Після виконання лабораторної роботи кожен студент оформлює протокол випробувань. Оформлення протоколів випробувань контролює і перевіряє викладач. Викладач аналізує роботу кожного студента і здійснює корекцію засвоєння інформації. Проводиться підсумковий тестовий контроль. Підводяться підсумки роботи.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності "Клінічна фармація"
Тема: Основи фармацевтичної термінології. Коротка історія латинської мови. Фонетика
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconГо курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки
Критерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи