Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії icon

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
НазваМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
Сторінка16/16
Дата23.08.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
^

Заняття №15

Контрольна робота за розділом: «Лікарські засоби груп вуглеводів, глікозидів, вітамінів, гормонів та антибіотиків»АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Лікарські засоби груп вуглеводів, глікозидів, вітамінів, гормонів та антибіотиків належать до великої групи препаратів органічної природи, дуже великої групи лікарських речовин, яка постійно доповнюється новими препаратами. Лікарські препарати органічної природи широко застосовуються у медичній практиці. Повний комплекс знань про кожний конкретний препарат включає знання хімічної будови препарату, його загальну характеристику, фізико-хімічні властивості, способи одержання, реакції та методи ідентифікації, найбільш широко вживані методи кількісного визначення, особливості методів зберігання, відомості про фармакологічну дію. Студент повинен оволодіти всіма елементами цього комплексу та вміти інтерпретувати хімічну будову та властивості кожного препарату, а також якісно та кількісно визначати.

^ ЗАГАЛЬНА МЕТА: Виявлення та оцінка рівня знань та умінь студента за розділом.

Конкретні цілі:

 1. Інтерпретація хімічної будови лікарських засобів груп вуглеводів, глікозидів, вітамінів, гормонів та антибіотиків .

 2. Інтерпретація методу одержання препаратів груп вуглеводів, глікозидів, вітамінів, гормонів та антибіотиків.

 3. Визначення фізичних та хімічних властивостей речовин, що входять до складу лікарських засобів груп вуглеводів, глікозидів, вітамінів, гормонів та антибіотиків.

 4. Виконання ідентифікації речовин, що входять до складу лікарських засобів груп вуглеводів, глікозидів, вітамінів, гормонів та антибіотиків.

 5. Виконання кількісного аналізу речовин, що входять до складу лікарських засобів груп вуглеводів, глікозидів, вітамінів, гормонів та антибіотиків.

 6. Вияснення зв’язку між хімічною будовою та застосуванням даних лікарських засобів в медичній практиці та фармакологічної дії.

 7. Інтерпретація на основі хімічної будови особливостей умов зберігання даних лікарських засобів.

^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ

Основні теоретичні питання, які дозволяють виконати основні види професійної діяльності

1. Хімічна будова лікарських речовин груп вуглеводів, глікозидів, вітамінів, гормонів та антибіотиків.

2. Властивості лікарських речовин груп вуглеводів, глікозидів, вітамінів, гормонів та антибіотиків.

3. Ідентифікація лікарських речовин груп вуглеводів, глікозидів, вітамінів, гормонів та антибіотиків.

4. Якісне визначення лікарських речовин груп вуглеводів, глікозидів, вітамінів, гормонів та антибіотиків.

5. Фармакологічна дія лікарських речовин груп вуглеводів, глікозидів, вітамінів, гормонів та антибіотиків та їх медичне застосування.

Основні джерела навчальної інформації

 1. Фармацевтична хімія /П.О.Безуглий, І.С.Гриценко, І.В.Українець та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-Вінниця.:Вид-во НОВА КНИГА, 2006. – С. 451-539.

 2. Лекції за розділом «Функціональний та кількісний аналіз лікарських засобів органічної природи.»

 3. Лабораторний журнал з темами за розділом «Лікарські засоби органічної природи».

Додаткові джерела навчальної інформації

 1. Державна Фармакопея України. 1-е вид.-“РІРЕГ”, 2001. – С. 105, 127, 135, 175,177.

 2. Фармацевтичний аналіз /П.О.Безуглий, В.О.Грудько, С.Г.Леонова та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001. – С. 7-14, 24-71,76-79.

Приклад типової контрольної роботи:

Варіант 1

 1. Лікарські речовини групи глікозидів. Загальна характеристика. Застосування.

 2. Навести класифікацію лікарських засобів групи вітамінів.

 3. Охарактеризувати лікарську субстанцію аскорбінова кислота. Її властивості та тотожність.

 4. Визначити метод синтезу адреналіну та норадреналіну.

 5. Охарактеризувати методи ідентифікації та кількісне визначення кортизону.

Варіант 2

 1. Лікарські речовини з групи гормонів. Загальна характеристика. Хімічна класифікація.

 2. Охарактеризувати способи добування антибіотиків.

 3. Охарактеризувати лікарську речовину вікасол. Властивості. Випробування на чистоту.

 4. Навести методи кількісного визначення лікарських речовин з групи глікозидів.

 5. Охарактеризувати методи ідентифікації цукру молочного(лактози).

Еталон відповіді

_____________________ (Варіант 2)

(прізвище)

1.Гормони – біологічно активні речовини, які продукуються залозами внутрішньої секреції в малих кількостях і регулюють усі життєво важливі процеси, що протікають в організмі.

У фармацевтичній хімії прийнято хімічну класифікацію гормонів, відповідно до якої їх можна поділити на дві групи, що їх, у свою чергу, поділяють на підгрупи за залозою-продуцентом. До першої групи відносять гормони – аміноспирти, амінокислоти, поліпептиди, білки і близькі до них за хімічною структурою сполуки (гормони мозкового шару надниркових залоз, гіпофізу, щитовидної і паращитовидних залоз, підшлункової залози). Друга група гормонів має стероїдну структуру (гормони кори надниркових залоз, жіночі і чоловічі статеві гормони).

2. Існуючі методи добування антибіотиків можна поділити на три групи:

1) Мікробіологічний синтез на основі плісняв або променистих грибів. Цим способом отримують антибіотики тетрациклінового ряду, природні пеніциліни, антибіотики глікозидної природи, макроліди. Добування антибіотиків мікробіологічним синтезом грунтується на біосинтезі, який здійснюється в клітині мікроорганізму. Цей метод включає такі основні етапи:

- підбір високопродуктивних штамів продуцентів

- підбір живильного середовища

- процес біосинтезу(ферментації

- виділення та очистка антибіотика.

2)Хімічний синтез (левоміцетин і його похідні).

3) Сполучення мікробіологічного та хімічного синтезу. Для добування напівсинтетичних антибіотиків на основі трансформації молекул природних антибіотиків(напівсинтетичні тетрацикліни, пеніциліни, цефалоспорини).

3. Вікасол – синтетичний аналог вітамінів групи К, який належить до вітамінів ароматичного ряду. Специфічними домішками у вікасолі є натрію бісульфіт і 2-метил-1,4-нафтогідрохінон-3-сульфонат.

Натрію бісульфіт визначають кількісно йодометричним методом (не більше 2%).

2-метил-1,4-нафтогідрохінон-3-сульфонат визначають за допомогою о-фенантроліну – не повинен утворюватися осад (домішка неприпустима).

4. Кількісне визначення лікарських речовин з групи глікозидів проводять спектрофотометрично, фотоколориметрично за продуктами взаємодії в лужному середовищі з нітропохідними ароматичного ряду. Якісну і кількісну оцінку серцевих глікозидів проводять також за допомогою методу високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ), що дозволяє визначити не тільки основні, але й супутні глікозиди.

Біологічним методом контролю встановлюють найменші дози стандартної і досліджуваної речовини, що викликають систолічну зупинку серця піддослідних тварин. Потім розраховують вміст жаб’ячих (ЖОД), котячих (КОД), голубиних (ГОД) одиниць дії в одному грамі речовини, що досліджується, в одній таблетці або в одному міллілітрі розчину.

5. Ідентифікацію молочного цукру проводять:

1) За фізико-хімічними константами.

2) Водний розчин лактози відновлює мідно-тартратний реактив.

3) Водний розчин лактози при нагріванні з розчином амоніаку забарвлюється в червоний колір.

4)Питоме обертання лактози становить від +54,4°до 55,9° (10%-ний водний розчин у перерахунку на суху речовину). Вимірювання кута обертання проводять через 30 хвилин після додавання до розчину лактози 2 крапель розчину амоніаку.

^

Заняття №16

ТЕМА: Аналіз лікарських речовин органічної природи та багатокомпонентних лікарських форм.АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Лікарські засоби органічної природи – дуже велика група лікарських речовин, яка постійно доповнюється новими препаратами. Лікарські препарати органічної природи широко застосовуються у медичній практиці. Повний комплекс знань про кожний конкретний препарат включає знання хімічної будови препарату, його загальну характеристику, фізико-хімічні властивості, способи одержання, реакції та методи ідентифікації, найбільш широко вживані методи кількісного визначення, особливості методів зберігання, відомості про фармакологічну дію. Студент повинен оволодіти усіма елементами цього комплексу та вміти інтерпретувати хімічну будову та властивості кожного препарату, а також якісно та кількісно визначати.

Ви переконалися в необхідності вивчення цієї теми. Далі Вам необхідно ознайомитися з цілями заняття і засвоїти їх.

^ ЗАГАЛЬНА МЕТА: Вміти проводити якісне та кількісне визначення лікарських речовин органічної природи та багатокомпонентних лікарських форм.

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь:

Уміти:

1. Інтерпретувати хімічну будову речовин органічної природи та багатокомпонентних лікарських форм.

1.Інтерпретувати хімічну будову органічних речовин.

(Курс органічної хімії)

2.Виконувати ідентифікацію речовин органічної природи та багатокомпонентних лікарських форм.

2.Виконувати якісні реакції на органічні речовини.

(Курс органічної хімії)

3.Виконувати кількісне визначення речовин органічної природи та багатокомпонентних лікарських форм.

3.Виконувати кількісний аналіз органічних речовин.

(Курс аналітичної хімії)

4.Робити висновок про відповідність лікарських препаратів та субстанцій вимогам ДФУ або АНД.

^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Завдання для визначення вихiдного рiвня

 1. Наявність пиридинового циклу в структурі лікарського засобу можна підтвердити реакцією з:

 1. Нінгидріном;

 2. 2,4-динітрохлорбензолом;

 3. Натрію гідроксидом;

 4. 1,3-динітробензолом;

 5. 2,4-динітрофенілгидразином.

 1. Відповідно до вимог ГФУ кількісне визначення кислоти боровою проводять методом алкаліметрії в присутності:

 1. Розчину манніта;

 2. Розчину глюкози;

 3. Розчину ртуті (II) ацетату;

 4. Розчину фруктози;

 5. Розчину сорбіту.

 1. Провізор-аналітик виконує ідентифікацію сульфаніламідних препаратів. Яким з перерахованих лікарських засобів можна ідентифікувати сіль фталевої кислоти, що утворюється в результаті гідролізу?

 1. Етазол;

 2. Сульфадімезін;

 3. Фталазол;

 4. Сульгин;

 5. Норсульфазол.

 1. Метод нітритометрії можна використовувати для кількісного визначення лікарських засобів, що містять:

 1. Первинну ароматичну аміногрупу;

 2. Аліфатичну аміногрупу;

 3. Альдегідну групу;

 4. Карбоксильну групу;

 5. Гідроксильну групу.

 1. Провізор-аналітик визначає наявність домішки солей заліза в лікарських препаратах відповідно до вимог ГФУ. Вкажіть, які реактиви для цього використовуються:

 1. Кислота азотна і сульфатна;

 2. Кислота щавлева і мурашка;

 3. Кислота лимонна і тиогликолевая;

 4. Кислота хлорна і оцетова;

 5. Кислота оцетова і фосфорна.


Джерела навчальної iнформацiї

 1. В.П.Черных, Б.С.Зименковский, И.С.Гриценко. Органическая химия. В 3 кн. – Харьков: «Основа», 1998г. 254.

 2. Лекції з органічної хімії.

 3. Болотов В.В., Гайдукевич А.Н. Аналитическая химия. – Х.: “Золотые страницы”, 2001. – С. 454.

 4. Васильев В.П. Аналитическая химия: в 2 частях. – М.: Высшая школа; 1989.- Кн.1. – С. 398.

 5. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. - М.: Химия, 1989.- С.446.

 6. Лекції з аналітичної хімії.

Еталон відповіді: 1-B, 2-A, 3-C, 4-A, 5-C.


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ

Перелік основних теоретичних питань, які дозволяють виконати цiльовi види професійної діяльності


 1. Хімічна будова лікарських речовин органічної природи та склад багатокомпонентних лікарських форм.

 2. Властивості лікарських речовин органічної природи та багатокомпонентних лікарських форм.

 3. Ідентифікація лікарських речовин органічної природи та багатокомпонентних лікарських форм.

 4. Кількісне визначення лікарських речовин органічної природи в багатокомпонентних лікарських формах.

 5. Фармакологічне застосування лікарських речовин органічної природи та багатокомпонентних лікарських форм.


^ Освоєння матеріалу в логiцi професійної дiяльностi забезпечує граф логічної структури теми.


Граф логічної структури теми: «Аналіз лікарських речовин органічної природи та багатокомпонентних лікарських форм.»


Основні джерела навчальної інформації

 1. Фармацевтична хімія /П.О.Безуглий, І.В.Українець, С.Г.Таран та ін.: За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002.- С.440 - 447.

 2. Лекція за темою: “Функціональний та кількісний аналіз лікарських засобів органічної природи.»

 3. Лабораторний журнал з темами за розділом «Лікарські засоби органічної природи».

Додаткові джерела навчальної інформації

 1. Державна Фармакопея України. 1-е вид.-“РІРЕГ”, 2001.-С. 123-124, 705-706.

 2. Фармацевтичний аналіз/ П.О.Безуглий, В.О.Грудько, С.Г.Леонова та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001.-С. 35-37.

 3. Лабораторные работы по фармацевтической химии/ В.Г.Беликов, Е.Н.Вергейчик, В.Е.Годяцкий и др.; Под ред. В.Г.Беликова.-М.-Высш. Шк., 1989. С. 67-81.


Орієнтована основа діяльності

Лабораторна робота виконується з використанням методик, визначених у лабораторному журналі.

ЦІльові навчальні завдання

 1. У контрольно-аналітичну лабораторію поступила субстанція Кальцію пантотената. Для кількісного визначення препарату провізору-аналітику необхідно використовувати метод:

 1. Йодометрії;

 2. Йодохлорметрії;

 3. Меркуріметрії;

 4. Комплексонометрії;

 5. Аргентометрії.

 1. На аналіз поступила субстанція анальгіну. Виберіть метод, за допомогою якого можна визначити кількісний зміст анальгіну:

 1. Йодометрії;

 2. Ацидіметрії;

 3. Алкаліметрія;

 4. Комплексонометрії;

 5. Пермангенатометрії.

 1. Кількісне визначення якої лікарської речовини провізор-аналітик може виконати методом алкаліметрії?

 1. Натрію бензоата;

 2. Анестезину;

 3. Ефедрину гидрохлорида;

 4. Кальцію глюконата;

 5. Резорцину.

 1. Для ідентифікації тіаміну броміду провізор-аналітик виконав реакцію утворення тіохрому. Який реактив він повинен використовувати?

 1. Кальцію хлорид;

 2. Калію бромід;

 3. Натрію гидроксид;

 4. Залоза (II) сульфат;

 5. Калію феррицианид.

 1. Провізор-аналітик проводить кількісне визначення мезатону. Який з перерахованих методів він може використовувати?

 1. Ацидіметрії;

 2. Броматометрії;

 3. Нітрітометрії;

 4. Комплексонометрії;

 5. Гравіметрії.

 1. Для ідентифікації кальцію глюконату провізор-аналітик може використовувати реактив:

 1. Залоза (III) хлорид;

 2. Магнію сульфат;

 3. Кальцію бромід;

 4. Кальцію карбонат;

 5. Срібло нітрат.

 1. Лікарський засіб ідентифікують за реакцією утворення флюоресцеина. Вкажіть цю лікарську речовину.

 1. Тімол;

 2. Парацетамол;

 3. Резорцин;

 4. Анестезин;

 5. Ментол.

 1. У ОТК фармацевтичного виробництва поступила субстанція кислоти аскорбінової. Яким з методів кількісного визначення необхідно використовувати відповідно до вимог ГФУ?

 1. Ацидіметрії;

 2. Перманганатометрії;

 3. Йодатометрії;

 4. Йодометрії.

 1. З метою ідентифікації кислоти ацетилсаліцилової проводять її гідроліз. Який з реактивів використовується для ідентифікації продуктів гідролізу?

 1. Магнію сульфат;

 2. Натрію нітрат;

 3. Амонію молибдат;

 4. Калію фосфат;

 5. Залоза (III) хлорид.

 1. Для кількісного визначення лікарських засобів, що містять в молекулі карбоксильну групу, застосовують метод:

 1. Алкаліметрія;

 2. Йодометрії;

 3. Комплексонометрії;

 4. Броматометрії;

 5. Ацидіметрії.

Еталон відповіді: 1-D, 2-A, 3-C, 4-E, 5-B, 6-A, 7-C, 8-D, 9-E, 10-A.


^ КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Викладачем проводиться інструктаж студентів з техніки безпеки. Проводяться контроль і корекція вихідного рівня. Потім студенти виконують самостійну роботу, використовуючи при цьому: граф логічної структури теми, методики у вказаних джерелах інформації, цільові навчальні завдання. Після виконання лабораторної роботи кожен студент оформлює протокол випробувань. Оформлення протоколів випробувань контролює і перевіряє викладач. Викладач аналізує роботу кожного студента і здійснює корекцію засвоєння інформації. Проводиться підсумковий тестовий контроль. Підводяться підсумки роботи.

Заняття №17

ТЕМА: Підсумковий тестовий контроль. Залікове заняття.Ви автоматично отримуєте залік, якщо виконали підсумкові тести, маєте в наявності заповнений у відповідності до календарного плану лабораторний журнал №1 та №2, а також при відсутності пропусків лекцій та практичних занять.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності "Клінічна фармація"
Тема: Основи фармацевтичної термінології. Коротка історія латинської мови. Фонетика
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconГо курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки
Критерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи