Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії icon

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
НазваМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
Сторінка2/16
Дата23.08.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
^

Заняття №1

ТЕМА: Лікарські речовини групи вуглеводів. Представники вуглеводів: глюкоза, сахароза, цукор молочний, лактоза.АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Вуглеводи – група органічних сполук, що складаються з Карбону, Гідрогену, Оксигену, відповідають, в основному, загальній формулі Cm(H2On) та є полігідроксильними сполуками, що містять, або утворюють при гідролізі альдегідну або кетогрупу. Речовини цієї групи широко використовуються як допоміжні речовини у виготовленні лікарських форм (сиропів, таблеток, порошків та ін.), а також як джерело легко засвоюваного організмом харчування, що поліпшує роботу організму.

Ви переконалися в необхідності вивчення цієї теми. Далі Вам необхідно ознайомитися з цілями заняття і засвоїти їх.

^ ЗАГАЛЬНА МЕТА: Вміти проводити якісне та кількісне визначення лікарських речовин групи вуглеводів.

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь:

Уміти:

1. Інтерпретувати хімічну будову та властивості речовин вуглеводної природи (глюкоза, сахароза, цукор молочний, лактоза).

1.Інтерпретувати хімічну будову речовин класу вуглеводів.

(Курс органічної хімії)

2.Проводити ідентифікацію лікарських речовин групи вуглеводів (глюкоза, сахароза, цукор молочний, лактоза)

2.Виконувати якісні реакції на вуглеводи. (Курс органічної хімії)

3.Виконувати кількісне визначення лікарських речовин вуглеводної природи (глюкоза, сахароза, цукор молочний, лактоза)

3.Виконувати кількісний аналіз органічних речовин методами рефрактометрії, поляриметрії, спектрометрії. (Курс аналітичної хімії)

4.Робити висновок про відповідність лікарських препаратів та субстанцій (глюкоза, сахароза, цукор молочний, лактоза) вимогам ДФУ або АНД.
^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Завдання для визначення вихiдного рiвня

1. Як називається гідроксильна група, що утворюється при циклізації моносахаридів?

 1. Епімерний гідроксил

 2. Полуацетальний гідроксил

 3. Аномерний гідроксил

 4. Полукетальний гідроксил

 5. Енольний гідроксил

2. Яка сполука утворюється при окисненні D-фруктози концентрованою азотною кислотою?

 1. D-глюконова кислота

 2. D-глюкарова кислота

 3. D-манніт

 4. D-арабінарова кислота

 5. D-галактуронова кислота

 1. Яку роль виконує глюкоза в живій клітині?

  1. Є енергетичним субстратом

  2. Медиатор нервового збудження

  3. Гормональну роль

  4. Біологічно активної речовини

  5. Антиоксидант

 1. Яка сполука дає синє забарвлення з йодом?

  1. Крохмаль

  2. Ацетон

  3. Вода

  4. Гідроксид натрію

  5. Гексацианоферрат калію

 2. Який метод використовується для ідентифікації вуглеводів?

 1. ІЧ-спектроскопія

 2. Тонкошарова хроматографія

 3. За питомим обертанням

 4. Рефрактометрія

 5. Всі вище перелічені методи використовуються

Джерела навчальної iнформацiї

 1. В.П.Черных, Б.С.Зименковский, И.С.Гриценко. Органическая химия. В 3 кн. – Харьков: «Основа», 1998г. – С. 254.

 2. Лекції з органічної хімії.

 3. Болотов В.В., Гайдукевич А.Н. Аналитическая химия. – Х.: “Золотые страницы”, 2001. – С. 454.

 4. Васильев В.П. Аналитическая химия: в 2 частях. – М.: Высшая школа; 1989.- Кн.1. – С.328.

 5. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. - М.: Химия, 1989.- С.446.

 6. Лекції з аналітичної хімії.

Еталон відповіді: 1-В, 2-D, 3-А, 4-А, 5-Е.

^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ

Перелік основних теоретичних питань, які дозволяють виконати цiльовi види професійної діяльності

1.Хімічна будова лікарських речовин групи вуглеводів (глюкоза, сахароза, цукор молочний, лактоза).

2.Властивості названих лікарських речовин групи вуглеводів.

3.Ідентифікація цих лікарських речовин групи вуглеводів.

4.Кількісне визначення наведених лікарських речовин групи вуглеводів.

4.1. Рефрактометричне визначення.

4.2. Поляриметрія.

4.3. Спектрофотометрія в видимій та ІЧ-області.

5.Фармакологічне застосування лікарських речовин групи вуглеводів.

Освоєння матеріалу в логiцi професійної дiяльностi забезпечує граф логічної структури теми.

Граф логічної структури теми: «Лікарські речовини групи вуглеводів. Представники вуглеводів: глюкоза, сахароза, цукор молочний, лактоза. »
Основні джерела навчальної інформації

 1. Фармацевтична хімія /П.О.Безуглий, І.В.Українець, С.Г.Таран та ін.: За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002.- С.440 - 447.

 2. Лекція за темою: “Лікарські речовини із групи вуглеводів і глікозидів”.

 3. Лабораторний журнал. Тема: “Лікарські речовини групи вуглеводів. Представники вуглеводів: глюкоза, сахароза, цукор молочний, лактоза. Доброякісність, якісний і кількісний аналіз.” С. 39-41.

Додаткові джерела навчальної інформації

 1. Державна Фармакопея України. 1-е вид.-“РІРЕГ”, 2001.-С. 597-598.

 2. Фармацевтичний аналіз/ П.О.Безуглий, В.О.Грудько, С.Г.Леонова та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001.-С.156-162.

 3. Лабораторные работы по фармацевтической химии/ В.Г.Беликов, Е.Н.Вергейчик, В.Е.Годяцкий и др.; Под ред. В.Г.Беликова.-М.-Высш. Шк., 1989.-С.132-142.

Орієнтована основа діяльності

Лабораторна робота виконується з використанням методик, визначених у лабораторному журналі.

ЦІльові навчальні завдання

 1. В контрольно-аналітичній лабораторії провізор проводить ідентифікацію розчину сахарози. Яке забарвлення при нагріванні в присутності HCl сахароза дає з резорцином :

 1. Синього кольору

 2. Червоного кольору

 3. Рожевого кольору

 4. Чорного кольору

 5. Малинового кольору

 1. Для того, щоб розчин лактози набув червоного кольору, його треба нагрівати з:

 1. Розчином амоніаку

 2. Розчином цукрози

 3. Розчином крохмалю

 4. Перекисом водню

 5. Мідно-тартратним реактивом

 1. В реакцію с реактивом Фелінга вступає лікарська речовина:

 1. Пілокарпіну гідрохлорид.

 2. Метенамін.

 3. Кодеїн.

 4. Глюкоза.

 5. Казеїн.

 1. Реакції окиснення використовують в аналізі лікарського засобу:

 1. Калію йодид;

 2. Глюкоза;

 3. Лактоза;

 4. Кислота аскорбінова

 5. Всіх вище перелічених

 1. З розчином міді сульфату реагують:

 1. Кислота глутамінова

 2. Глюкоза

 3. Калію йодид

 4. Магнію сульфат

 5. Усі вище перелічені

 1. Яким методом проводять добування глюкози?

 1. Гідроліз крохмалю

 2. Перекристалізацією з розчину клітковини

 3. Муторотацією

 4. Епімеризацією фруктози

 5. Усіма вище переліченими методами

 1. Які існують вимоги до зберігання речовин вуглеводної природи?

 1. У добре закупореній тарі

 2. В захищеному від світла місці

 3. У прохолодному місці

 4. Берегти від вогню

 5. В недосяжному для дітей місці

 1. Для чого застосовується у фармакологічній практиці цукроза?

 1. Як допоміжна речовина у приготуванні лікарських форм

 2. Холінолітичний засіб

 3. Як кардіопротектор

 4. Як антиоксидант

 5. Усіма вище переліченими методами

Еталон відповіді: 1- В, 2-А, 3-D, 4-E, 5-Е.

^ КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Викладачем проводиться інструктаж студентів з техніки безпеки. Проводяться контроль і корекція вихідного рівня знань та умінь. Потім студенти виконують самостійну роботу, використовуючи при цьому: граф логічної структури теми, методики у вказаних джерелах інформації, цільові навчальні завдання. Після виконання лабораторної роботи кожен студент оформлює протокол випробувань. Оформлення протоколів випробувань контролює і перевіряє викладач. Викладач аналізує роботу кожного студента і здійснює корекцію засвоєння інформації. Проводиться підсумковий тестовий контроль. Підводяться підсумки роботи.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності "Клінічна фармація"
Тема: Основи фармацевтичної термінології. Коротка історія латинської мови. Фонетика
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconГо курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки
Критерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи